„A szennyező fizet” elv

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

„A szennyező fizet” elv a nemzetközi környezetvédelmi szabályozás egyik elve, ami kimondja, hogy mindig a szennyező fél köteles fizetni a környezetben okozott kárért, akár azáltal, hogy maga takarítja el, vagy külön adókötelezettség által. Az OECD és az Európai Közösség országaiban elterjedt; maga a nemzetközi környezetvédelmi jog kevéssé említi.

A magyar Nemzeti Környezetvédelmi Program első változatában így definiálták a fogalmat:[1]

„A szabályozásnak egységes jogelveken kell nyugodnia, a büntetések és bírságok esetében a felróhatóság és a felelősség is lényeges döntési szempont, míg a szabályok betartása esetén alkalmazott megoldásoknál (díj, járulékrendszer) a „szennyező fizet” elvet egyértelműen kell érvényesíteni. A „szennyező fizet” elv csak korlátozottan alkalmazható akkor, ha a szabályozás valamilyen jogsértést büntet, hiszen az elv nem a felróhatóságra épül. Az egységes elvek érvényesítéséhez a jelenleginél világosabb tulajdonviszonyokra és ehhez kapcsolódóan egyértelműbb felelősségi viszonyokra van szükség. A felelősséget illetően a jelenleg kialakult helyzetért mindenkit - államot és állampolgárt, vállalatot és fogyasztót - egyaránt felelősség terhel. Ez nagyon eltérő mértékőr, de a megfelelő részt mindenkinek vállalnia kell.”

Források[szerkesztés]

Irodalom[szerkesztés]

Szakcikkek:

  • Belényesi Pál: A szennyező fizet elv a Víz Keretirányelv fényében, Gazdaság és jog, 2011. (19. évf.) 4. sz. 20-24. old.
  • Fizet a szennyező: uniós szolidaritás a vörösiszap-katasztrófa miatt, Az Európai Unió agrárgazdasága, 2010. (15. évf.) 9. sz. 8. old.
  • Szilágyi Szilvia: A szennyező fizet elve a környezet védelmében, Iustum, Aequum, Salutare, 2007. (3. évf.) 3. sz. 215-224. old.
  • Bobvos Pál - Csák Csilla - Horváth Szilvia - Miklós László: A szennyező fizet alapelv érvényesülése a mezőgazdaságban: Agrárjogi országjelentés magyar nemzeti referátuma, Agrár- és környezetjog = Journal of Agricultural and Environmental Law, 2006. (1. évf.) 1. sz. 29-54. old.
  • A környezetvédelem és a szennyező fizet elv - átfogó konszenzus eredményeként, Műszaki információ. Környezetvédelem, 2005. 13-14. sz. 3-20. old.