Öröklési illeték Magyarországon

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Az öröklési illeték az örökölt vagyontárgyak után fizetendő illeték, melynek mértékét és részletes szabályait korábban az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény az ajándékozási illetékkel közösen szabályozta; a jelenlegi törvény 2010-ben keletkezett.

Mentes az öröklési illeték alól az örökhagyó egyenes ági rokona által örökölt vagyon; a lakástulajdon haszonélvezetének a túlélő házastárs általi öröklése; közeli rokon (szülő, házastárs, gyermek) által kapott örökrész tiszta értékéből 20 millió Ft; az egy örökösnek jutó ingóörökség 300 000 Ft alatti része; a takarékbetét öröklése; az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír megszerzése; szülő öröklése, ha az örökhagyó kiskorú; a hazai tudományos, művészeti, oktatási, közművelődési, közjóléti célra juttatott örökség (hagyomány); a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint az ilyen ingatlanra vonatkozó vagyoni értékő jognak az öröklése, ha az örökös az örökölt ingatlanon a hagyaték jogerıs átadásától számított 4 éven belül lakóházat épít, és a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetıség legalább 10%-át.[1]

A kiskorú örökös az öröklési illetéket a nagykorúvá válásától számított két évig késedelmi pótlék-mentesen fizetheti meg.

Az illeték mértéke 2009. júniusában[szerkesztés]

  • I. Az örökhagyó gyermeke, házastársa, szülője, valamint a háztartásában eltartott szülő nélküli unokája terhére (Az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek a vér szerinti gyermekkel, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő a vér szerinti szülővel egy tekintet alá esik)
Értékhatár Ingóság Ingatlan
18 millió forintig 11% 2,5%
18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 15% 6%
35 millió forint feletti rész után 21% 11%
  • II. Az örökhagyó I. csoportba nem tartozó unokája, nagyszülője, testvére terhére
Értékhatár Ingóság Ingatlan
18 millió forintig 15% 6%
18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 21% 8%
35 millió forint feletti rész után 30% 15%
  • III. Minden más örökös terhére
Értékhatár Ingóság Ingatlan
18 millió forintig 21% 8%
18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 30% 12%
35 millió forint feletti rész után 40% 21%

Forrás[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]