Öröklési illeték Magyarországon

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
(Öröklési illeték szócikkből átirányítva)

Az öröklési illeték az örökölt vagyontárgyak után fizetendő illeték, melynek mértékét és részletes szabályait korábban az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény az ajándékozási illetékkel közösen szabályozta; a jelenlegi törvény 2010-ben keletkezett.

Mentes az öröklési illeték alól az örökhagyó egyenes ági rokona által örökölt vagyon; a lakástulajdon haszonélvezetének a túlélő házastárs általi öröklése; közeli rokon (szülő, házastárs, gyermek) által kapott örökrész tiszta értékéből 20 millió Ft; az egy örökösnek jutó ingóörökség 300 000 Ft alatti része; a takarékbetét öröklése; az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítı értékpapír megszerzése; szülő öröklése, ha az örökhagyó kiskorú; a hazai tudományos, művészeti, oktatási, közművelődési, közjóléti célra juttatott örökség (hagyomány); a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint az ilyen ingatlanra vonatkozó vagyoni értékő jognak az öröklése, ha az örökös az örökölt ingatlanon a hagyaték jogerıs átadásától számított 4 éven belül lakóházat épít, és a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetıség legalább 10%-át.[1]

A kiskorú örökös az öröklési illetéket a nagykorúvá válásától számított két évig késedelmi pótlék-mentesen fizetheti meg.

Az illeték mértéke 2009. júniusában[szerkesztés]

  • I. Az örökhagyó gyermeke, házastársa, szülője, valamint a háztartásában eltartott szülő nélküli unokája terhére (Az örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek a vér szerinti gyermekkel, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő a vér szerinti szülővel egy tekintet alá esik)
Értékhatár Ingóság Ingatlan
18 millió forintig 11% 2,5%
18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 15% 6%
35 millió forint feletti rész után 21% 11%
  • II. Az örökhagyó I. csoportba nem tartozó unokája, nagyszülője, testvére terhére
Értékhatár Ingóság Ingatlan
18 millió forintig 15% 6%
18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 21% 8%
35 millió forint feletti rész után 30% 15%
  • III. Minden más örökös terhére
Értékhatár Ingóság Ingatlan
18 millió forintig 21% 8%
18 millió forint feletti rész után 35 millió forintig 30% 12%
35 millió forint feletti rész után 40% 21%

Forrás[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]