Ugrás a tartalomhoz

Vita:Mértékegység

Az oldal más nyelven nem érhető el.
Új téma nyitása
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ez a szócikk témája miatt a Fizikaműhely érdeklődési körébe tartozik.
Bátran kapcsolódj be a szerkesztésébe!
Besorolatlan Ezt a szócikket még nem sorolták be a kidolgozottsági skálán.
Nem értékelt Ezt a szócikket még nem értékelték a műhely fontossági skáláján.
Értékelő szerkesztő: ismeretlen
Fizikai témájú szócikkek Wikipédia:Cikkértékelési műhely/Index
E szócikk témája fizika tantárgyból a középiskolai tananyag része.

A Tv szövege, saját weblappá alakítással:

1991. évi XLV. törvény[szerkesztés]

A mérésügyről

[...] 1. számú melléklet az 1991 évi XLV. törvényhez

Törvényes mértékegységek


A Nemzetközi Mértékegység-rendszer alap- és kiegészítő egységei.[szerkesztés]

I. Fejezet

1. A Nemzetközi Mértékegység-rendszer alapegységei:

a) A hosszúság mértékegysége a méter; jele: m. A méter annak az útnak a hosszúsága, amelyet a fény vákuumban 1/299 792 458 másodperc időtartam alatt megtesz.

b) A tömeg mértékegysége a kilogramm; jele: kg. A kilogramm az 1889. évben, Párizsban megtartott 1. Általános Súly- és Mértékügyi Értekezlet által a tömeg nemzetközi etalonjának elfogadott; a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatalban, Sévres-ben őrzött platina-irídium henger tömege.

c) Az idő mértékegysége a másodperc; jele: s. A másodperc az alapállapotú cézium-133 atom két hiperfinom energiaszintje közötti átmenetnek megfelelő sugárzás 9 192 631 770 periódusának időtartama.

d) A villamos áramerősség mértékegysége az amper; jele: A. Az amper olyan állandó villamos áram erőssége, amely két egyenes, párhuzamos végtelen hosszúságú, elhanyagolhatóan kicsiny körkeresztmetszetű és egymástól 1 méter távolságban, vákuumban elhelyezkedő vezetőben fenntartva, e két vezető között méterenként 2 10-7 newton erőt hozna létre.

e) A termodinamikai hőmérséklet mértékegysége a kelvin; jele: K. A kelvin a víz hármaspontja termodinarmikai hómérsékletének 1/273,16 -szorosa.

f) Az.anyagmennyiség mértékegysége a mól; jele: mol. A mól annak a rendszernek az anyagmennyisége, amely annyi elemi egységet tartalmnaz; mint ahány atom van 0,012 kilogramm szén-12-ben. A mól alkalmazásakor meg kell határozni az elemi egység fajtáját; ez atom, molekula, ion, elektron, más részecske vagy ilyen részécskék meghatározott csoportja lehet.

g) A fényerősség mértékegysége a kandela; jele: cd. A kandela az olyan fényforrás fényerőssége adott irányban, amely 540 1012 hertz frekvenciájú monokromatikus fényt bocsát ki és sugárerőssége ebben az irányban 1/683-ad watt per szteradián.

(2) A Nemzetközi Mértékegység-rendszer kiegészítő egységei:

a) A síkszög mértékegysége a radián; jele: rad.

A radián a kör sugarával egyenlő hosszúságú körívhez tartozó középponti síkszög.

b) A térszög mértékegysége a szteradián; jele: sr.

A szteradián a gömbsugár négyzetével egyenlő területű gömbfelület-részhez tartozó középponti térszög.

(3 ) A kiegészítő egységek dimenziótlan származtatott egységek, melyek további származtatott egységek kifejezésére használhatók abból a célból, hogy az azonos dimenziójú, de különböző fajtájú mennyiségek mértékegységei egymástól megkülönböztethetők legyenek.

(4) A mértékegység többszöröseit és törtrészeit az egység neve elé illesztett, egy-egy szorzót jelentő, alább felsorolt prefixumok (SI-prefixumok) segítségével lehet képezni:

Prefixum neve Prefixum jele A prefixummal jelképezett szorzó
exa E 1018
peta P 1015
tera T 1012
giga G 109
mega M 106
kilo K 103
hekto* h 102
deka* da 101
deci* d 10-1
centi* c 10-2
milli m 10-3
mikro m 10-6
nano n 10-9
piko p 10-12
femto f 10-15
atto a 10-18
  • A hekto, deka, deci és centi prefixumokkal képezhető törvényes többszörösök és törtrészek: hektotiter (hl vagy hL), hektopascal (hPa), dekagramm (dag vagy dkg), deciliter (dl vagy dL), deciméter (dm), centiméter (cm), centigramm (cg), centiliter (cl vagy cL), centigray (cGy), centisievert (cSv).


A Nemzetközi Mértékegység-rendszer származtatott egységei[szerkesztés]

II. Fejezet

A Nemzetközi Mértékegység-rendszer származtatott egységei az alapegységek és a kiegészítő egységek hatványainak szorzataként vagy hányadosaként képezhetők a megfelelő mennyiségekre vonatkozó fizikai egyenletek alapján.

A származtatott egységek az alapegységeken és a kiegészítő egységeken kívül az úgynevezett külön nevű egységek segítségével is kifejezhetők.

A külön nevű származtatott.egységek a következők:

1. A fekvencia mértékegysége a hertz (ejtése: herc);

jele: Hz. 1 Hz =1 s-1

2. A radioaktív sugárforrás aktivitásának mértékegysége a becquerel (ejtése: békerel);

jele:5 Bq. 1 Bq = 1 s-l.

3. Az erő mértékegysége a newton (ejtése: nyúton};

jele: N. 1 N =1 m kg s-2

4. A nyomás mértékegysége a pascál (ejtése: paszkál);

jele: Pa. 1 Pa =1 N m-2

5. Az energia mértékegysége a joule (ejtése: dzsúl);

jele: J. 1 J = 1 N m

6. A teljesítmény mértékegysége a watt (ejtése: vatt);

jele: W. 1 W =1 J s-1

7. Az elnyelt sugárdózis mértékegysége a gray (ejtése: gréj);

jele: Gy.1 Gy =1 J kg-l

8. A dózisegyenérték mértékegysége a sievert (ejtése: szívert);

jele: Sv. 1 Sv =1 J kg-l

9. A villamos töltés mértékegysége a coulomb (ejtése: kulomb);

jele: C. 1 C =1 As

10. A villamos feszültség mértékegysége a volt;

jele: V. 1 V =1 WA-1

11. A villamos kapacitás mértékegysége a farad;

jele: F. 1 F =1 C V-1

12. A villamos ellenállás mértékegysége az ohm (ejtése: óm);

jele: Ohm. 1 Ohm=1 VA-1

13. A villamos vezetőképesség mértékegysége a siemens (ejtése: szímenz);

jele: S. 1 S =1 Ohm-1

14. A mágneses fluxus mértékegysége a weber (ejtése: véber);

jele: Wb. 1 Wb = 1 Vs

15. A mágneses indukció mértékegysége a tesla (ejtése: teszla) ;

jele: T. 1 T =1 Wb m-2

16. Az incluktivitás mértékegysége a henry (ejtése: henri);

jele: H. 1 H =1 Wb A-1

17. A fényáram mértékegysége a lumen;

jele: lm. 1 lm =1 cd sr

18. A megvilágítás mértékegysége a lux;

jele: lx. 1 lx =1 lm m-2

5. A Magyar Közlöny 1991. évi 130. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

A Nemzetközi Mértékegység-rendszeren kívüli, korlátozás nélkül használható törvényes mértékegységek[szerkesztés]

III.Fejezet

Térfogat

(1) Térfogat (űrtartalom) mértékegysége a liter jele: l

1 l=1 dm3= 0,001 m3=10-3 m3

(2) A literrel kapcsolatban a hekto, deci és centi prefixumok is használhatók.

(3) A liter jeleként a L is használható.

Síkszög

(1) Síkszög-mértékegységek:

a) a fok; jele: °

1° = p/180 rad

b) a perc (ívperc); jele: '

1'=1°/60 = p /10 800 rad

c) a másodperc (ívmásodperc); jele: "

1"=1'/60=1°/3600 = p /648 000 rad

(2) A fokkal, az ívperccel és az ívmásodperccel kapcsolatban SI-prefixumok nem használhatók.

Tömeg

Tömeg-mértékegység a tonna; jele: t

1 t =1000 kg =103 kg =1 Mg

Idő

(1) Idő-mértékegységek:

a) a perc; jele: min

l min=60 s

b) az óra; jele: h

1 h = 60 min = 3600 s

c) a nap; jele: d

1 d=24h=1440min=86 400 s.

d) a naptári időegységek: a hét, a hónap, az év.

(2) A fenti időmértékegységekkel kapcsolatban SI-prefixumok nem használhatók.

Sebesség

Sebesség-mértékegység a kilométer per óra; jele: km/h

1 km/h =1/3,6 m/s

Munka, energia

Munka- (energia-) mértékegység a wattóra; jele: W h:

1 Wh = 3600 J.

Hőmérséklet

(1) Hőmérséklet-mértékegység a Celsius-fok (kiejtése: celziusz-fok); jele: °C

2) 0 Celsius-fok hőmérséklet 273,15 kelvin hőmérséklettel egyenlő.

3) A Celsius-fok, mint hőmérséklet-különbség, egyenlő a kelvinnel.

4) A Celsius-fokkal kapcsolatban SI-prefixumok nem használhatók.


A Nemzetközi Mértékegység-rendszeren kívüli, kizárólag meghatározott szakterületen használhaató törvényes mértékegységek[szerkesztés]

IV. Fejezet


Hosszúság

(1) Csak a légi és tengeri hajózásban használható hosszúság-mértékegység a tengeri mérföld.

1 tengeri mérföld =1852 m

(2) Csak a csillagászatban használható hosszúság-mértékgyég a csillagászati (asztronómiai) egység.

1 csillagászati egység = 1,496 1011 m

(3) Csak a csillagászatban használható hosszúság-mértékgység a parsec (kiejtése: parszek); jele: pc.

1pc = 3,0857 1016 m (közelítő érték)

(4) Csak a csillagászatban használható hosszúság-mértékegység a fényév.

1 fényév = 9,460 1015 m (közelítő érték)

(5) A tengeri mérfölddel, a csillagászati egységgel, a parsec-kal és a fényévvel kapcsolatban SI-prefixumok nem használhatók.

Terület

(1) Csak földterület meghatározására használható terület-mértékegység a hektár; jele: ha.

1 ha = 10 000 m2 = 104 m2

(2) A hektárral kapcsolatban SI-prefixumok nem használhatók.

Síkszög

Csak a geodéziában használható síkszög-mértékegység az újfok vagy a gon; jele: gon:

1 gon = 1 újfok = p / 200 rad

Tömeg

(1) Csak az atom- és magfizikában használtható tömeg-mértékegység az atomi tömegegység; jele: u

(2)Az atomi tömegegység a szén-12-atomtömeg 1/12-szerese.

1 u = 1,660 57 10-27 kg (közelítő érték)

Nyomás

(1) Csak folyadékok és gázok nyomásának meghatározására használható nyomás-mértékegység a bar; jele: bar.

1 bar= 100 000 Pa =105 Pa

(2) Orvosi vérnyomásmérő készülékeknél használható a milliméter-higany; jele: mmHg.

1 mmHg =133,322 Pa

Energia

(1) Csak az atom- és magfizikában használható energia-mértékegység az elektronvolt; jele: eV.

1 eV = l,602 19 10-l9 J (közelítő érték)

Teljesítmény

(1) Csak elektromos látszólagos teljesítmény meghatározására használható teljesítmény-mértékegység a voltamper; jele: VA.

1 VA=1 W.

(2) Csak elektromos meddő teljesítmény meghatározására használható teljesítmény-mértékegység a var; jele: var.

1 var=1 W