Ugrás a tartalomhoz

Térhullám

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Térhullámnak nevezzük azt a rádiófrekvenciás terjedési módot, amelyben részt vesz az ionoszféra rádióhullámokra gyakorolt visszaverő hatása. Ennek a terjedési módnak a felhasználásával nagy távolságok hidalhatók át.

A reflexió sohasem veszteségmentes, ezért a visszavert térhullámoknál mindig kisebb-nagyobb járulékos csillapítással kell számolni. Az ionoszféra csillapítása frekvenciafüggő: a kisebb frekvenciák csillapítása nagyobb, mint a nagyobb frekvenciáké.[1]

Az ionoszféra hatása a rádióhullámokra

[szerkesztés]
Az ionoszféra méretarányos ábrája

A rádióhullámok terjedési sebessége (vi) az ionoszférában valamivel nagyobb, mint a troposzférában és lényegében az elektronkoncentráció és a frekvencia függvénye:

 • k – egy időben változó tényező
 • N – az elektronkoncentráció (e/m3)
 • f – a frekvencia (Hz)
 • c fénysebesség (m/s)

Az N és a k értékei időben változnak, aktuális értékei leolvashatóak ITT.

Ionoszféra hatása különböző szögekben beérkező rádióhullámokra (E2 réteg)

Az összefüggésből látható, hogy az N elektronkoncentráció növekedésével – adott frekvencián-a terjedési sebesség is növekszik. Ha a hullámhomlok nem merőlegesen, hanem 90°-nál kisebb szöggel lép be az ionoszférába, a hullámhomlok felső része "gyorsabb", mint az alsó része. Az eltérő terjedési sebesség következtében a terjedési irány megtörik és elegendő nagy elektronkoncentráció esetén a hullám a Föld felé visszaverődik.

A jelenséggel kapcsolatosan az alábbi összefüggések érvényesek

 1. Minél nagyobb az üzemi frekvencia, annál nagyobb elektronkoncentráció szükséges a reflexió feltételeinek biztosítására.
 2. A térhullám visszaverődése a Föld felé annál könnyebben valósul meg, minél laposabban lép be az ionoszférába.

Kritikus frekvencia (fkr) az a legnagyobb frekvencia, amely az ionoszférát merőlegesen elérve még visszaverődik. A φ belépési szög függvényében meghatározható a felső üzemi határfrekvencia, a MUF (angolból: Maximal Usable Frequency). A MUF és kritikus frekvencia közötti összefüggés:

 • fkr – kritikus frekvencia
 • φ – belépési szög
 • Θ – kisugárzási szög

A visszavert rádióhullám visszatérési távolságának becslése tökéletes tükrözést feltételezve

[szerkesztés]

Kiindulási értékek:

 • φ – a kisugárzás vertikális szöge
 • lr – a visszaverő réteg talaj fölötti magassága km-ben (E=120 F1=250 F2=300)
 • r – a Föld sugara km-ben (6 371)

Először kiszámítjuk a β törési szöget:

Kiszámítjuk a kisugárzás és a beérkezés közti navigációs szöget (γ):

Végül megkapjuk az l távolságot:


A képlet néhány értékre kiszámolva, az l értéke km-ben:

Réteg Kisugárzási szög
0 20 40 60 80 85 89
E 1883 1319 878 505 164 82 16
F1 3135 2197 1464 841 247 137 27
F2 3758 2635 1756 1009 329 165 32

Terjedés többszörös visszaverődéssel

[szerkesztés]
Térhullámú terjedés többszörös visszaverődéssel

Többszörös terjedés akkor fordul elő, amikor a Föld azon pontján lép be a rádióhullám az ionoszférába, ahol a szürkületi időben meszűnik az F2 réteg. Ilyenkor előfordulhat, hogy a legyengülőben lévő E rétegen áthatol a hullám és az F rétegről verődik vissza. Az innen visszavert hullám az E réteg egy erősebben visszaverő részére irányul, ahonnan ismét visszaverődik az F2 rétegre. A hullám a 2 réteg között oda-visszaverődve terjed, mindaddig, amíg az E réteg olyan pontjára nem kerül, ami már kevésbé visszaverő hatású, és így ismét visszajut a talajra.

Ilyenkor létrejöhet olyan hatás, hogy a Föld azon pontján lép be, ahol napnyugta van, végigpattog a nappali oldalon, és ott érkezik a talaj irányába, ahol napkelte van, vagy fordított irányban. Kelet-nyugat irányban ez azon a félgömbön történik így, amelyen tél van, és a rövid nappalok miatt gyenge, vagy hiányzik az F1 réteg.

Jellemző még a szürkületi zónák vonalán is ez a terjedés, észak-dél irányban, vagy fordítva.

A napkeltekor végbemenő ionizáció, és a napnyugta időszakában bekövetkező rekombináció területileg nem egyenletes, ezekben a zónákban szigetszerűen keletkeznek, illetve szűnnek meg az ionoszféra adott rétegei. A folyamat véletlenszerű, így az is véletlenszerű, hogy mely irányokban van ilyen módon terjedés.

Az ionoszférát befolyásoló külső hatások[2]

[szerkesztés]

A Napból érkező ionizáló sugárzások

[szerkesztés]

A Napból érkező ionizáló sugárzások a légkört alkotó gázokat ionizálják. Az ionizáció mértéke függ az ionizáló sugárzás energiájától, az ionizáló sugárzás hullámhosszától, és a gázok anyagi minőségétől. Az légkört alkotó gázok ionizációját kiváltó hullámhosszokat és az ionizációt kiváltó energiákat az alábbi táblázat foglalja össze:

Gáz O2 O N2 N He H2 H NO
λkr (nm) 102.6 91 79.5 85 50,3 80,2 91 134
eUkr (eV) 12.2 13.6 15.5 14.5 24.6 15.4 13,6 9.25

A nappali órákban a Nap sugárzásának hatására különböző magasságokban 4 ionizált réteg keletkezik:

 • D réteg 60 – 80 km
 • E réteg 100 – 120 km
 • F1 réteg 189 – 200 km
 • F2 réteg 250 – 450 km

Naplemente után félbeszakad az új elektronok képződési folyamata, megkezdődik a rekombinációs folyamat, amely időben hamar végbemegy, különösen a légkör alsóbb, sűrűbb rétegeiben. Ez a magyarázata a D réteg naplemente utáni gyors eltünésének.

Szintén gyorsan eltűnik az F1 réteg is. Az éjszakai órákban az ionoszféra csak két rétegből áll, az E és az F2 rétegekből.

A napfoltok 11.3 éves ciklusa leginkább a 12 – 30 MHz-es frekvenciatartományban folyásolják be a terjedést. Ebben a tartományban napfoltmentes időszakban nincs használható ionoszférikus terjedés. Ez 3 ~ 4 éves időszak, ilyenkor távolsági összeköttetések ezeken a sávokon nem hozhatók létre.

Napfoltmentes időszakokban kevesebb ionizáló UV és röntgensugárzás éri az ionoszférát, így nem tud kialakulni az F rétegeken a visszaverődéshez szükséges ionkoncentráció.

Mögel-Dillinger hatás

[szerkesztés]

Egyes rövidhullámú frekvenciákon hirtelen, rövid időre megszűnik az ionoszféra visszaverő rétege. Általában az 5 – 30 MHz közti tartományban szokott bekövetkezni, nem hat ki a teljes rövidhullámra, időtartama 15perc és 1 óra között alakul. A rádióamatőrök "holt negyedórának" nevezik. A jelenség Nap felületén végbemenő intenzív hidrogénkitörésekkel van összefüggésben.

 1. Amikor a kidobódott anyag eléri a Földet, az ionoszférikus terjedés teljesen megszűnik. Ez az elhalkulás kihathat a teljes rövidhullámú sávra, akár 1 ~ 2 napig, a kidobódás mértékétől függően.
 2. Ezután nagyon erős ionoszférikus terjedések következnek, több napig, a kidobódás mértékétől függően. Ez a felerősödés kihathat akár az URH tartományra is. Ilyenkor URH-n is létesíthetőek több ezer km-es összeköttetések, igaz, csak rövid ideig, instabil térerősséggel, és véletlenszerű irányokba.
 3. Pár nap, maximum 1 hét alatt visszaállnak az időszakra jellemző terjedési viszonyok.

Az ionoszférát befolyásoló légköri hatások

[szerkesztés]

Légköri turbulencia

[szerkesztés]

A légtömegek turbulens mozgásának hatására az F2 rétegből töltött részecskék áramlanak lefelé, az E rétegbe, ennek hatására az E réteg töltése az adott helyen jelentősen megnövekszik. Ezt a megnövekedett ionkoncentrációval rendelkező részt sporadikus E rétegnek (ES) nevezzük. A sporadikus E réteg kiterjedése néhány 100 m-től néhányszor 10 km-ig terjed. Vízszintes mozgást is végez, aminek sebessége akár 300 km/s is lehet.

A sporadikus réteg megjelenése véletlenszerű, nem előrejelezhető jelenség. A fennállási ideje tág határok között változik, általában nem haladja meg a néhány órás értéket.

A sporadikus E réteg ionkoncentrációja olyan mértékű, hogy visszaverő hatást gyakorol az URH tartományú rádióhullámokra is.

Az ionoszférát befolyásoló geofizikai hatások

[szerkesztés]

A földmágnesség változása

[szerkesztés]

A Föld mágneses terének ingadozása az ionoszféra ionizációjában olyan változást okoz, ami a rádióhullámok visszaverődéskori polarizációs-szög változását eredményezi. Ez a zavar mindig egész sávtartományokat érint, ezért a jelátvitelben torzítást nem okoz, csak elhalkulást.

Az ionoszféra ionizált tartományainak lényeges jellemzői

[szerkesztés]
A jellemző megnevezése D réteg E réteg F1 réteg F2 réteg
Keletkezési mód
 • A NO Lα vonal kisugárzása útján való ionizációja
 • Valamennyi gáz ionizációja a lágy röntgensugárzás útján
Valamennyi gáz ionizációja a lágy röntgensugárzás útján Az oxigén ionizációja a rekombinációs tényezőnek a magasság függvényében való gyors csökkenése mellett. Az oxigén ionizációja lágy UV, röntgen és korpuszkiláris sugárzás által.
Magasság (km)
 • Nappal 60-90
 • Éjszaka eltűnik
95 – 120
 • Nappal 180 – 240
 • Éjszaka eltűnik
230 – 240
Molekuláris sűrűség (1/cm3) 1014 -1016 5*1011 – 1013 1011 1010
Ionkoncentráció (1/cm3)
 • Nappal: 106 – 108
 • Éjjel: 0
 • Nappal: 1*105 – 4*105
 • Éjjel: 5*103 – 104
2*105 – 4.5*105
 • Téli napon: 3*105
 • Nyári napon:2*106
 • Télen éjszaka: 2*105
Ütközési frekvencia (1/s) 10-7 105 104 103 – 104
Rekombinációs tényező (cm3/s) 10-5 – 10-7
 • Nappal: 10-7
 • Éjjel: 10-8
4*10-9
 • Nappal: 8*10-11
 • Éjjel: 3*10-11

A térhullámú terjedés gyakorlatban használt paraméterei[3]

[szerkesztés]

Kritikus frekvencia

[szerkesztés]

Függőlegesen sugároznak az ionoszféra felé rövid impulzusokat és detektálják a visszaverődést. A visszaverődési időből azt is kiszámíthatjuk, hogy milyen rétegről verődött vissza. A frekvencia növekedésével ez a visszaverődés egy pont elérésekor már a következő rétegről jön vissza, majd egy pont elérésekor már a világűrbe sugárzódik ki, azaz a visszaverődés megszűnik.

Legmagasabb használható frekvencia

[szerkesztés]

(MUF, Maximal Usable Frequency): laposabb szögben sugározva az ionoszféra felé és a frekvenciát növelve egyre magasabban levő rétegekről verődik vissza a jelünk. A frekvenciát növelve lesz egy pont, ahol már a visszaverődés helyett jelentős mértékben kisugárzódik a világűrbe.

Legalacsonyabb használható frekvencia

[szerkesztés]

(LUF, Lowest Usable Frequency, másik jelölése LUHF, Lowest Usable High Frequency): laposabb szögben sugározva az ionoszféra felé és a frekvenciát csökkentve az ionoszféra visszaverő képessége csökken, mivel a D réteg elnyelő hatása növekszik. Egy bizonyos ponton, ahol jelentőssé válik ez a D rétegbeli elnyelődés, ott húzunk meg egy határt, az a legalacsonyabb használható frekvencia. A LUF függ a napszaktól és sok egyéb tényezőtől. Ugyanakkor nem éles határ, a kimenő teljesítmény növelésével és keskenysávú üzemmódok használatával a LUF frekvenciája alacsonyabb értékü lesz. Azaz, hogy a visszaverődött jel a partnerállomáson vehető is legyen akkora effektív teljesítmény kell, ami ellentételezi az útvonalveszteséget, a vétel helyén lévő zajteljesítményt és eleget tesz a választott üzemmód jel-zaj viszonyának. Ez annyiban frekvenciafüggő, hogy minél magasabb a frekvencia, annál kisebb az effektív teljesítménnyel ellentételezendő veszteség és minél alacsonyabb a frekvencia, ez annál nagyobb. A LUF, ellentétbe a MUF-al, nem terjedési paraméter, hanem technikai.

Gyakorlati jelentősége

[szerkesztés]

Az ionoszféra állandó változásban van, még azokban az időszakokban is, amikor amikor zavartalan, normális állapot áll fenn. A tükröző felület leginkább a hullámzó tenger felületéhez hasonlatos. Ebből következik térhullámokkal megvalósított összeköttetések térereje állandóan ingadozik. Az ingadozások a következő okokra vezethetők vissza:

 • a vétel helyére különböző úton érkező hullámok interferenciája, interferencia fading
 • a polarizáció irányának időbeli változása, polarizáció fading
 • az ionizáció mértékének időbeli változása, villogó fading

Az ingadozások frekvenciaspektruma sem egyenletes, akár egy keskenysávú hangcsatorna spektruma is spektrális torzítást szenved. SSB hangátvitelnél ez a hangszín hullámzását okozza, AM hangátvitelnél pedig erős torzítást.

Összességében elmondhatjuk, hogy a térhullámok remek terepet biztosítanak beszédalapú és keskenysávú digitális jelátvitel számára. Ahhoz, hogy meghatározzuk, hogy adott irányba történő összeköttetésre, mikor, milyen frekvenciát használjunk, elengedhetetlen a térhullámok tulajdonságainak ismerete.

Források

[szerkesztés]

Jegyzetek

[szerkesztés]
 1. Rádióamatőrök kézikönyve. Műszaki könyvkiadó. ISBN 2399997844871. Hozzáférés ideje: 1962. 
 2. M.P. Doluhanov. Rádióhullámok terjedése (1978) 
 3. Rádiófrekvenciás hullámterjedés. (Hozzáférés: 2023. szeptember 22.)