Ugrás a tartalomhoz

Számlatükör

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A kettős könyvvitel rendszerében a könyvelés főkönyvi számlákra történik. Ezen főkönyvi számlák megalkotása meg kell hogy előzze a tényleges könyvelési tevékenységet. A Számviteli törvény 161. § (2) a) pontjában nevesíti, mint „minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét és megnevezés”-ét. A számlarend keretében jelenik meg, kiegészítve egyéb tételekkel, mint például a „főkönyvi számla analitikával való kapcsolatát.”

Egy példa[szerkesztés]

A mikrogazdálkodói beszámoló készítését választók számára alkalmazható - amennyiben nem kíván számlarendet készíteni - számlatükör. Előírja a mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról szóló 398/2012. (XII. 20.) kormányrendelet.

1. SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
 11. IMMATERIÁLIS JAVAK
 113. Vagyoni értékű jogok
  1131. Vagyoni értékű jogok bruttó értéke
  1138. Vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
  1139. Vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése
 114. Szellemi termékek
  1141. Szellemi termékek bruttó értéke
  1148. Szellemi termékek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
  1149. Szellemi termékek terv szerinti értékcsökkenése
 119. Kis értékű immateriális javak
  1191. Kis értékű immateriális javak bruttó értéke
  1199. Kis értékű immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
 12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK
 121. Telkek, földterületek
  1211. Telkek, földterületek bruttó értéke
  1218. Telkek, földterületek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
  1219. Telkek, földterületek terv szerinti értékcsökkenése
 122. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
  1221. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke
  1228. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
  1229. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenése
 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok
  1231. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok bruttó értéke
  1238. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
  1239. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok terv szerinti értékcsökkenése
 124. Egyéb ingatlanok
  1241. Egyéb ingatlanok bruttó értéke
  1248. Egyéb ingatlanok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
  1249. Egyéb ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése
 129. Kis értékű ingatlanok
  1291. Kis értékű ingatlanok bruttó értéke
  1299. Kis értékű ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése
 13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK
 131. Termelő gépek, berendezések
  1311. Termelő gépek, berendezések bruttó értéke
  1318. Termelő gépek, berendezések terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
  1319. Termelő gépek, berendezések terv szerinti értékcsökkenése
 132. Műszaki járművek
  1321. Műszaki járművek bruttó értéke
  1328. Műszaki járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
  1329. Műszaki járművek terv szerinti értékcsökkenése
 133. Ki nem emelt műszaki berendezések, gépek, járművek
  1331. Ki nem emelt műszaki berendezések, gépek, járművek bruttó értéke
  1338. Ki nem emelt műszaki berendezések, gépek, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
  1339. Ki nem emelt műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése
 139. Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek
  1391. Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek bruttó értéke
  1399. Kis értékű műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése
 14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK
 141. Egyéb (üzemi üzleti), berendezések, felszerelések
  1411. Egyéb (üzemi üzleti), berendezések, felszerelések bruttó értéke
  1418. Egyéb (üzemi üzleti), berendezések, felszerelések terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
  1419. Egyéb (üzemi üzleti), berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése
 142. Egyéb járművek
  1421. Egyéb járművek bruttó értéke
  1428. Egyéb járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
  1429. Egyéb járművek terv szerinti értékcsökkenése
 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések
  1431. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések bruttó értéke
  1438. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
  1439. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések terv szerinti értékcsökkenése
 144. Ki nem emelt egyéb berendezések, felszerelések
  1441. Ki nem emelt egyéb berendezések, felszerelések bruttó értéke
  1448. Ki nem emelt egyéb berendezések, felszerelések terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
  1449. Ki nem emelt egyéb berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenése
 149. Kis értékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek
  1491. Kis értékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke
  1499. Kis értékű egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése
 15. TENYÉSZÁLLATOK
 151. Tenyésztésben hasznosított állatok
  1511. Tenyésztésben hasznosított állatok bruttó értéke
  1518. Tenyésztésben hasznosított állatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
  1519. Tenyésztésben hasznosított állatok terv szerinti értékcsökkenése
 152. Igásállatok
  1521. Igásállatok bruttó értéke
  1528. Igásállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
  1529. Igásállatok terv szerinti értékcsökkenése
 153. Egyéb tenyészállatok
  1531. Egyéb tenyészállatok bruttó értéke
  1538. Egyéb tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
  1539. Egyéb tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése
 159. Kis értékű tenyészállatok
  1491. Kis értékű tenyészállatok bruttó értéke
  1499. Kis értékű tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése
 16. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK
 161. Beruházások
 162. Felújítások
 168. Beruházások, felújítások terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása
 17. TULAJDONI RÉSZESEDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK (RÉSZESEDÉSEK)
 171. Tartós részesedések
 179. Részesedések értékvesztése és annak visszaírása
 18. HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK
 181. Államkötvények
 182. Tartós diszkont értékpapírok
 183. Vállalkozások által kibocsátott tartós értékpapírok
 184. Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
 189. Tartós értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása
 19. TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK (tartós bankbetétek)
 191. Tartósan adott kölcsönök
 192. Tartós bankbetétek
 199. Tartósan adott kölcsönök (és bankbetétek) értékvesztése és annak visszaírása

2. SZÁMLAOSZTÁLY KÉSZLETEK
 21. ANYAGOK 21-22
 211. Nyers- és alapanyagok
 221. Segédanyagok
 222. Üzem- és fűtőanyagok
 223. Fenntartási anyagok
 224. Építési anyagok
 225. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök
 226. Tárgyi eszközök közül átsorolt anyagok
 227. Egyéb anyagok
 229. Anyagok értékvesztése és annak visszaírása
 23. BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK
 231. Befejezetlen termelés
 232. Félkész termékek
 239. Befejezetlen termelés és félkész termékek értékvesztése és annak visszaírása
 24. NÖVENDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK
 241. Növendékállatok
 242. Hízóállatok
 243. Egyéb állatok
 244. Bérbevett állatok
 249. Állatok értékvesztése és annak visszaírása
 25. KÉSZTERMÉKEK
 251. Késztermékek
 259. Késztermékek értékvesztése és annak visszaírása
 26. KERESKEDELMI ÁRUK
 261. Kereskedelmi áruk
 262. Idegen helyen tárolt, bizományba átadott áruk
 263. Tárgyi eszközök közül átsorolt áruk
 264. Belső (egységek, tevékenységek közötti) átadás-átvétel ütközőszámla
 269. Kereskedelmi áruk értékvesztése és annak visszaírása
 27. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK
 271. Közvetített szolgáltatások
 279. Közvetített szolgáltatások értékvesztése és annak visszaírása
 28. BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK
 281. Betétdíjas göngyölegek
 289. Betétdíjas göngyölegek értékvesztése és annak visszaírása

3. SZÁMLAOSZTÁLY KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
 31. KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVŐK)
 311. Vevőkövetelések
 319. Vevőkövetelések értékvesztése
 33. KÖVETELÉSEK TULAJDONOSSAL SZEMBEN
 331. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke
 34. VÁLTÓKÖVETELÉSEK
 341. Váltókövetelések
 349. Váltókövetelések értékvesztése
 35. ADOTT ELŐLEGEK
 351. Immateriális javakra adott előlegek
 352. Beruházásokra adott előlegek
 353. Készletekre adott előlegek
 354. Egyéb célra adott előlegek
 359. Adott előlegek értékvesztése
 36. EGYÉB KÖVETELÉSEK
 361. Munkavállalókkal szembeni követelések
 362. Költségvetéssel szembeni követelések
 363. Rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszközök
 364. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések
 365. Különféle egyéb követelések
 369. Egyéb követelések értékvesztése
 37. ÉRTÉKPAPÍROK
 371. Részesedések
 372. Saját részvények, saját üzletrészek
 373. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
 378. Értékpapír elszámolási számla
 379. Értékpapírok értékvesztése
 38. PÉNZESZKÖZÖK
 381. Pénztár
 382. Valutapénztár
 383. Csekkek
 384. Elszámolási betétszámla
 385. Elkülönített betétszámla
 386. Devizabetét-számla
 387. Elektronikus pénz
 389. Átvezetési számla
 39. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
 391. Aktív időbeli elhatárolások

4. SZÁMLAOSZTÁLY FORRÁSOK
 41. SAJÁT TŐKE
 411. Jegyzett tőke
 412. Tőketartalék
 413. Eredménytartalék
 414. Lekötött tartalék
 419. Adózott eredmény 
 42. CÉLTARTALÉKOK
 421. Céltartalék a várható kötelezettségekre
 43. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
 431. Hátrasorolt kötelezettségek
 44. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
 441. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
 442. Átváltoztatható kötvények
 443. Tartozások kötvénykibocsátásból
 444. Beruházási és fejlesztési hitelek
 445. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
 446. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek
 449. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
 45. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 45-47
 451. Rövid lejáratú kölcsönök
 452. Rövid lejáratú hitelek
 453. Vevőktől kapott előlegek
 454. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
 455. Beruházási szállítók
 456. Nem számlázott szállítók
 457. Váltótartozások
 461. Eredményt terhelő adók elszámolása
 462. Személyi jövedelemadó (szja) elszámolása
 463. Jövedéki adó elszámolása
 464. Gépjármű adó (cégautóadó) elszámolása
 465. Vámelszámolási számla
 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
 467. Fizetendő általános forgalmi adó
 468. Általános forgalmi adó elszámolási számla
 469. Helyi adók elszámolási számla
 471. Jövedelemelszámolási számla
 472. Fel nem vett járandóságok
 473. Szociális hozzájárulási adó
 474. Szakképzési hozzájárulás
 475. Egészségügyi hozzájárulás (eho) elszámolása
 476. Egyéb állami adóhatósággal szembeni kötelezettség elszámolása
 477. Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek munkavállalókkal és tulajdonosokkal szemben
 478. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek
 479. Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
 48. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
 481. Passzív időbeli elhatárolások
 49. ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK
 491. Nyitómérleg számla
 492. Zárómérleg számla
 493. Adózott eredmény elszámolási számla

5. SZÁMLAOSZTÁLY KÖLTSÉGNEMEK
 51. ANYAGKÖLTSÉG
 511. Alapanyagok költségei
 512. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei
 513. Egyéb anyagköltség
 519. Anyagköltség megtérülés
 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
 521. Szállítás-rakodás, raktározás költségei
 522. Bérleti díjak
 523. Karbantartási költségek
 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek
 525. Oktatás és továbbképzés költségei
 526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)
 529. Igénybe vett egyéb szolgáltatások költségei
 53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
 531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
 532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak
 533. Biztosítási díjak
 534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíjak
 539. Különféle egyéb szolgáltatások költségei
 54. BÉRKÖLTSÉG
 541. Bérköltség
 55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK
 551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések
 552. Jóléti és kulturális költségek
 553. Reprezentációs költségek
 559. Egyéb személyi jellegű kifizetések
 56. BÉRJÁRULÉKOK
 561. Szociális hozzájárulási adó
 562. Egészségügyi hozzájárulás
 563. Szakképzési hozzájárulás
 569. Egyéb bérjárulékok
 57. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás
 572. Kis értékű eszközök egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírása
 58. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE
 581. Saját termelésű készletek állományváltozása
 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
 589. Aktivált saját teljesítmények átvezetési számla
 59. KÖLTSÉGNEMEK ÁTVEZETÉSE
 599. Költségnemek átvezetési számla

8. SZÁMLAOSZTÁLY RÁFORDÍTÁSOK
 81. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
 811. Anyagköltség
 812. Igénybe vett szolgáltatások értéke
 813. Egyéb szolgáltatások értéke
 814. Eladott áruk beszerzési értéke
 815. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
 82. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
 821. Bérköltség
 822. Személyi jellegű egyéb kifizetések
 823. Bérjárulékok
 83. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
 831. Értékcsökkenési leírás
 86. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK
 861. Egyéb ráfordításnak minősülő értékesítések
  8611. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke
  8612. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke
 862. Egyéb ráfordításnak minősülő eszköz kivezetések
  8621. Hiányzó, megsemmisült, kiselejtezett immateriális javak, tárgyi eszközök nettó értéke
  8622. Hiányzó, megsemmisült, állományból kivezetett készletek könyv szerinti értéke
 863. Behajthatatlan követelések leírt összege
 864. Céltartalék képzés
 865. Utólag adott, nem számlázott engedmény
 866. Egyéb ráfordításként elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
  8661. Központi költségvetéssel elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
  8662. Helyi önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
  8663. Elkülönített állami pénzalapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
  8664. Társadalombiztosítással elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
  8665. EU pénzügyi alapokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások
  8666. Ráfordításként elszámolt egyéb adók és adójellegű tételek
 867. Egyéb ráfordításként elszámolt, adónak nem minősülő kifizetések
  8671. Káreseménnyel kapcsolatos fizetett, fizetendő összegek
  8672. Költségek (ráfordítások) ellentételezésére adott támogatás, juttatás
  8673. Tao által elismert bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, pótlékok, kártérítések, sérelemdíjak
  8674. Tao által el nem ismert bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, pótlékok, kártérítések, sérelemdíjak
 868. Terven felüli értékcsökkenések, értékvesztések
  8681. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése
  8682. Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése
  8683. Készletek értékvesztése
  8684. Követelések értékvesztése
 869. Különféle egyéb ráfordítások
 87. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI
 871. Befektetési célú értékpapír értékesítésének árfolyamvesztesége
 872. Forgatási célú értékpapír értékesítésének árfolyamvesztesége
 873. Hitelintézetnek fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
 874. Nem hitelintézetnek fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
 875. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése és visszaírása
  8751. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
  8752. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztésének visszaírása
 876. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek árfolyamveszteségei
  8761. Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamvesztesége
  8762. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamvesztesége
 877. Egyéb értékpapír ügyletek veszteségei
 878. Pénzügyi rendezéshez kapcsolódóan adott engedmény
 879. Egyéb pénzügyi ráfordítások
 88. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK
 881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke
 882. Megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke
 883. Tartozásátvállalás szerződés szerinti összege
 884. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke
 885. Térítés nélkül nyújtott szolgáltatások bekerülési értéke
 886. Elengedett követelések könyv szerinti értéke
 887. Fejlesztési célra átadott támogatások, véglegesen átadott pénzeszközök
 889. Egyéb, vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások
 89. EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK
 891. Társasági adó
 892. Egyszerűsített vállalkozói adó
 893. Kisvállalati adó
 899. Eredményt terhelő egyéb adók

9. SZÁMLAOSZTÁLY BEVÉTELEK
 91. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE
 911. Belföldinek értékesített saját termelésű készletek árbevétele
 912. Belföldinek értékesített vásárolt készletek árbevétele
 913. Belföldinek nyújtott szolgáltatások árbevétele
 918. Belföldi értékesítéssel kapcsolatos ártámogatás
 919. Egyéb belföldi értékesítés árbevétele
 92. EXPORTÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE
 921. Külföldinek értékesített saját termelésű készletek árbevétele
 922. Külföldinek értékesített vásárolt készletek árbevétele
 923. Külföldinek nyújtott szolgáltatások árbevétele
 928. Külföldi értékesítéssel kapcsolatos ártámogatás
 929. Egyéb külföldi értékesítés árbevétele
 96. EGYÉB BEVÉTELEK
 961. Egyéb bevételnek minősülő értékesítések
  9611. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök ellenértéke
  9612. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések ellenértéke
 963. Követelés könyv szerinti értékét meghaladóan realizált összeg
 964. Céltartalék feloldás
 965. Utólag kapott, nem számlázott engedmény
 966. Működési célra kapott támogatás, juttatás
  9661. Központi költségvetésből kapott támogatás, juttatás
  9662. Helyi önkormányzatoktól kapott támogatás, juttatás
  9663. Európai Uniótól kapott támogatás, juttatás
  9664. Egyéb forrásból kapott támogatás, juttatás
 967. Egyéb bevételként elszámolt pénzbevételek
  9671. Káreseménnyel kapcsolatos térítések
  9672. Költségek (ráfordítások) ellentételezésére kapott támogatás, juttatás
  9673. Kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések
 968. Terven felüli értékcsökkenések, értékvesztések visszaírása
  9681. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenésének visszaírása
  9682. Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenésének visszaírása
  9683. Készletek értékvesztésének visszaírása
 969. Különféle egyéb bevételek
 97. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI
 971. Befektetési célú értékpapír értékesítésének árfolyamnyeresége
 972. Forgatási célú értékpapír értékesítésének árfolyamnyeresége
 973. Hitelintézettől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
 974. Nem hitelintézettől kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
 975. Kapott (járó) osztalék és részesedés
 976. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek árfolyamnyereségei
  9761. Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának árfolyamnyeresége
  9762. Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek pénzügyileg rendezett árfolyamnyeresége
  9763. Devizás eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapi értékelésének összevont árfolyamnyeresége
 977. Egyéb értékpapír ügyletek nyereségei
 978. Pénzügyi rendezéshez kapcsolódóan kapott engedmény
 979. Egyéb pénzügyi bevételek
 98. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK
 981. Társaságba bevitt eszközök társasági szerződés szerinti értéke
 982. Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek különbözete
 983. Elévült kötelezettség könyv szerinti összege
 984. Térítés nélkül átvett, ajándékként, hagyatékként kapott, fellelt eszközök értéke
 985. Térítés nélkül kapott szolgáltatások értéke
 986. Elengedett, átvállalt kötelezettség értéke
 987. Fejlesztési célra kapott támogatások, véglegesen átvett pénzeszközök
 989. Egyéb, vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek