Ugrás a tartalomhoz

ISO 9001

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Az ISO 9001 helye[szerkesztés]

Az ISO 9001-es szabvány az ISO 9000-es minőségbiztosítással / minőségirányítással foglalkozó szabványcsoport meghatározó tagja. Ez a szabvány tartalmazza a minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos követelményeket. Magyar kiadásban ez a negyedik követelményszabvány kiadás. Ezek sorrendben: MSZ EN 9001:1992, MSZ EN ISO 9001: 1996, MSZ EN ISO 9001: 2001, MSZ EN ISO 9001: 2009. A jelen szabvány pontos címe: MSZ EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) Minőségirányítási Rendszer (MIR)[1] Ez a szabvány egyben tanúsítható szabvány is, és a minőségirányítási rendszerek (a közbeszédben sokszor minőségbiztosítási rendszerek) tanúsítása ezen szabvány követelményeinek való megfelelőséget vizsgálja. A független tanúsító általi tanúsítás eljárása (auditálása) után a tanúsító kiállít az adott szervezetre egy tanúsítványt, amivel igazolja az ISO 9001 szerint kialakított minőségirányítási rendszer követelményeknek megfelelő működését.

Az ISO 9001 struktúrája[szerkesztés]

Az MSZ EN ISO 9001:2009 tartalomjegyzéke a következő:

 • Bevezetés
 • 1. Alkalmazási terület
 • 2. Rendelkező hivatkozások
 • 3. Szakkifejezések és meghatározásuk
 • 4. Minőségirányítási rendszer
 • 5. A vezetőség felelősségi köre
 • 6. Gazdálkodás az erőforrásokkal
 • 7. A termék előállítása
 • 8. Mérés, elemzés, fejlesztés

Ezek közül a konkrét, minőségirányítási rendszerrel szembeni követelménypontokat a 4- … - 8 fejezetek tartalmazzák.

Az ISO 9001 követelményei[szerkesztés]

A követelményeket a szabvány követelménypontjai (4-8) struktúrájában mutatjuk be, felsorolva az adott szabványfejezethez tartozó legfontosabb követelményeket, és azokat nem kirészletezve.

4. Minőségirányítási rendszer

4.1. Általános követelmények

 • a minőségirányítási rendszer bevezetése, dokumentálása, fenntartása és folyamatos fejlesztése;
 • a folyamatok felismerése, sorrend és kölcsönhatás megállapítása;
 • a folyamatok hatékony végrehajtása és irányítása;
 • a folyamatok mérése, felügyelete, elemzése a tervezett eredmények, ill. a folyamatos javítás elérése érdekében;
 • ha egy főfolyamat (vagy annak egy része) külső erőforrással (alvállalkozásban) valósul meg, akkor meg kell határozni annak szükséges kontrollját és felügyeletét – a szervezet felelőssége nem hárítható át az alvállalkozás kontrolljával az alvállalkozóra.;

4.2. A dokumentálás követelményei

 • a nemzetközi szabvány dokumentált eljárásokat követel meg;
 • a szervezettől megkövetelt dokumentumoknak biztosítaniuk kell az eljárások hatékony működését és a hatékony irányítást;
 • a terjedelme függ a szervezet nagyságától és típusától, a folyamatok komplexitásától, személyzet képességeitől;
 • a feljegyzéseknek biztosítaniuk kell az elvégzett dolgok igazolását, igazolniuk kell a megfelelést;

A minőségirányítási kézikönyvnek tartalmaznia kell:

 • a minőségirányítási rendszer alkalmazási területét, beleértve az esetleges kizárásokat és azok indokolását;
 • a minőségirányítási rendszerben kialakított dokumentált eljárásokat (vagy az azokra való hivatkozást);
 • a minőségirányítási rendszer folyamatai közti kölcsönhatások leírását.

Dokumentált eljárás a dokumentumok kezelésére, amely minimálisan a következőket szabályozza:

 • ellenőrzés a kiadás előtt,
 • folyamatos felülvizsgálat az aktualitás megtartásáért,
 • verziókövetés, azonosítás,
 • az érvényes, és csak az érvényes dokumentumok legyenek felhasználhatóak,
 • jól olvashatóság és könnyű azonosíthatóság,
 • külső dokumentumok azonosítása, elosztása.

Dokumentált eljárást kell bevezetni a feljegyzések kezelésére, azaz azonosításának, tárolásának, védelmének, kikeresésének, megőrzési idejének és selejtezésének szabályozására.

5. A vezetőség felelősségi köre

5.1. A vezetőség elkötelezettsége

 • a vevői jelenlegi igények jelentősége;
 • a hatósági és jogszabályi követelmények közvetítése;
 • minőségpolitika és minőségcélok meghatározása;
 • vezetőségi átvizsgálások végzése;
 • erőforrásokról való gondoskodás;

5.2. Vevőközpontúság

 • a vevői igények és elvárások felmérése;
 • a vevői igények követelményekké alakítása, és ezáltal a vevői megelégedettség céljának teljesítése;

5.3. Minőségpolitika

 • megfelelés a szervezet céljainak;
 • elkötelezettség a követelmények teljesítésével és a folyamatos javítással szemben;
 • keretek a minőségcélok meghatározásához és értékeléséhez;

5.4. Tervezés

 • a minőségcélok a szervezet minden érintett funkciója és szintje számára;
 • a minőségcéloknak mérhetők, és összhangban legyenek a minőségpolitikával;
 • a minőségirányítási rendszer tervezését a folyamatokra illetve célok teljesítésére vonatkoztatva kell elvégezni;
 • a minőségirányítási rendszer integritása a módosítás alatt is;

5.5. Felelősségi kör, hatáskör és kommunikáció

 • a felelősségi körök és hatáskörök meghatározása és közzététele;
 • a vezetőség képviselőjét ki kell jelölni, aki meghatározott felelősségi körrel és hatáskörrel rendelkezik a minőségirányítási rendszer működtetéséhez és irányításához;
 • gondoskodás megfelelő belső kommunikáció kialakításáról a szervezeten belül a minőségirányítási rendszer hatékony működése érdekében;

5.6. Vezetőségi átvizsgálás

 • a rendszeres vezetői átvizsgálás témái: a fejlesztési lehetőségek értékelése, a minőségirányítási rendszerben, a minőségpolitikában és a minőségcélokban szükséges változások;
 • az átvizsgálások bemenő adatainak tartalmazniuk kell: az auditok eredményeit, a vevői visszajelzéseket, a folyamatok működését és a termékek megfelelőségét, a megelőző és helyesbítő intézkedések helyzetét, a megelőző átvizsgálások intézkedéseinek helyzetét, a minőségirányítási rendszert befolyásol(hat)ó változásokat és a fejlesztésre irányuló javaslatokat;
 • az átvizsgálás kimenő döntései, ill. intézkedései:
 • a minőségirányítási rendszer fejlesztése
 • termékfejlesztés a vevői követelményekkel kapcsolatban
 • erőforrás-szükséglet

6. Gazdálkodás az erőforrásokkal

6.1. Gondoskodás az erőforrásokról

 • az erőforrások rendelkezésre bocsátása

6.2. Emberi erőforrások

 • személyzet rendelkezzen a szükséges megfelelő képzettséggel
 • a személyzet képzettségigényének felmérése;
 • gondoskodás a szükséges (igényeket kielégítő) képzésekről;
 • a képzések hatékonyságának megítélése;
 • a munkatársak ismerete tevékenységük jelentőségéről és fontosságáról;
 • feljegyzések vezetése a képzésekről, végzettségekről és tapasztalatokról;

6.3. Infrastruktúra

 • a termék konformitás eléréséhez szükséges infrastruktúra meghatározásáról, rendelkezésre bocsátásáról és fenntartásáról gondoskodni kell, beleértve a következőket:
 • munkahely és az ahhoz tartozó berendezések
 • a folyamatok eszközei (hardware, software)
 • informatikai és információs rendszerek
 • kapcsolatos szolgáltatások

6.4. Munkakörnyezet

 • kedvező munkakörnyezet feltételeinek meghatározása

7. A termék előállítása

7.1. A termék-előállítás megtervezése

 • A tervezéskor meg kell határozni:
 • minőségcélok
 • folyamatok, dokumentumok, berendezések szükségessége
 • igazoló és jóváhagyó ellenőrzések, valamint elfogadási kritériumok
 • szükséges feljegyzések

7.2. A vevővel kapcsolatos folyamatok

 • a vevő által a termékre vonatkozóan meghatározott követelmények,
 • a vevő által nem megadott követelmények, melyek azonban a szándékolt, vagy megadott alkalmazáshoz szükségesek,
 • termékkel kapcsolatos kötelezettség, és a hatósági és törvényi előírások,
 • a vevővel folytatott kommunikáció szabályainak meghatározása;

7.3. Tervezés és fejlesztés

 • a termék tervezését és fejlesztését is meg kell tervezni, és szabályozni kell;
 • meg kell határozni a tervezés szakaszait, az alkalmazandó ellenőrzési tevékenységeket, a felelősségi köröket és hatásköröket;
 • meg kell határozni a tervezés bemenő és kimenő adatait;
 • a tervezés módszeres átvizsgálását meg kell tervezni a tervezés eredményeinek verifikálása és validálása tekintetében, az alkalmazás előtt;
 • a fejlesztési módosítások hatásának kiértékelése a jelentős alkatrészekre és a kiszállított termékekre;

7.4. Beszerzés

 • a beszerzési folyamatot a mindenkori beszerzendő termék/szolgáltatás végtermékre kifejtett befolyásához mérten kell kialakítani;
 • a beszerzési információ írja le a beszerzendő terméket, valamint a beszerzett termékre vonatkozó követelményeket;
 • ellenőrzési tevékenységet kell kialakítani annak igazolására, hogy a beszerzett termék kielégíti a beszerzési követelményeket;
 • beszállítók teljesítményét értékelni kell, és felhasználni a következő kiválasztáskor;

7.5. Előállítás és szolgáltatás nyújtása

 • az előállítást és a szolgáltatás végrehajtását szabályozott körülmények között kell megtervezni és végrehajtani;
 • azokra a folyamatokra, amelyek kimenete nem ellenőrizhető, érvényesítést kell bevezetni, és ott bizonyítani kell a folyamatképességet;
 • ahol célszerű, ott azonosítási és nyomon követési folyamatok. – a teljes termék / szolgáltatási életciklus során;
 • vevő tulajdonának gondos kezelése, védelme valamint sérülés vagy elvesztés esetén haladéktalan jelentése a vevőnek; (vevői tulajdon a szellemi tulajdon, illetve a személyes adatok is)
 • gondoskodás a termék folyamatos megfelelőségéről, ill. állagmegőrzéséről – ez magába foglalja az azonosítást, anyagmozgatást, csomagolást, tárolást és védelmet;

7.6. A megfigyelő- és mérőberendezések kezelése

 • megfelelő mérési folyamatok kialakítása, ehhez a megfelelő módszerek és eszközök biztosítása;
 • gondoskodás a mérőberendezések vagy módszerek érvényességéről;
 • követelmények a feljegyzésekkel szemben;

8. Mérés, elemzés, fejlesztés

8.1. Általános útmutatás

 • meg kell tervezni és be kell vezetni a szükséges mérési folyamatokat;
 • a mérési folyamatoknak igazolniuk kell a termék megfelelőségét, a minőségirányítási rendszer megfelelőségét;
 • a mérési folyamatok által a minőségirányítási rendszer fejlesztése;

8.2. Figyelemmel kísérés és mérés

A rendszer mérése és figyelemmel kísérése:

 • vevői megelégedettség mérése fontos követelmény;
 • belső minőségügyi auditok rendszeres végzése;

A folyamatok mérése és figyelemmel kísérése:

 • a folyamatok mérése a folyamatok képességének meghatározására a tervezett eredmény elérése céljából;
 • helyesbítő illetve megelőző tevékenységek bevezetése a kitűzött céloktól való eltérések esetén;

A termék mérése és figyelemmel kísérése:

 • a termék jellemzőinek folyamatos figyelemmel kísérése;
 • a mérések feljegyzéseinek megőrzése, (mérési, engedélyezési) felelősségek írásos megjelölése;

8.3. A nem megfelelő termék kezelése

 • gondoskodás a nem megfelelő termék azonosításáról, nyomon követéséről, és akár véletlenszerű felhasználásának megakadályozásáról;
 • intézkedés a nem-megfelelőség kiküszöböléséről vagy továbbengedéséről;
 • ezekről feljegyzések megőrzése;

8.4. Az adatok elemzése

 • a megfelelő adatokat elemezni kell a következő információk megszerzéséhez:
 • folyamatok és termékek jellemzőiről és azok trendjéről;
 • a vevők követelményeinek teljesítéséről;
 • a vevő megelégedettségéről;
 • a beszállítókról;

8.5. Fejlesztés

 • a folyamatok eredményességének és hatékonyságának, a minőségirányítási rendszer eredményességének folyamatos fejlesztése;
 • helyesbítő tevékenységek végzése az eltérések okainak kiküszöbölésére, hogy azok az eltérések ne ismétlődhessenek meg;
 • megelőző tevékenységet kell megállapítani, amellyel kiküszöbölhetők lehetséges hiba-okok, és ezáltal megelőzhetőek eltérések bekövetkezése;
 • a helyesbítő illetve megelőző tevékenységeknek arányban kell állniuk a felmerült eltérések hatásaival;
 • a helyesbítések és megelőzések akkor tekinthetők befejezettnek, ha azok hatékonysága igazolt;
 • dokumentált eljárás(oka)t kell kialakítani a helyesbítő és megelőző tevékenységek követelményeire, tervezésére és végrehajtására.

A szabvány használata[szerkesztés]

Látható, hogy a szabvány sehol sem ír elő konkrét módszert, vagy megvalósítási eszközt. Ilyen kötelezettség nincs is. A szabványok használata során minden cégnek a fenti, általános megfogalmazású követelményeket a saját viszonyaira egyénileg kell testre szabni és alkalmazni. Ez nem mindig olyan könnyű. A vállalatok működése általában nem szorítható be a 4-től 8-ig tartó fejezetek közé. Ezért azokat a fejezeteket sokszor, mint egy segítő célú ellenőrző listaként értelmezve is lehet használni: Vajon minden fontos dologra odafigyeltem a cégem működtetése során? A cégen belüli főfolyamatok (üzleti vagy termelési folyamatok) életciklusára vonatkozó, ISO 9001 szerinti szabványkövetelmények értelmezésében segít Az ISO 9001:2008 másképp c. bemutató.

A szabvány maga beszerezhető a Magyar Szabványügyi Testületnél, papíron a szabványboltban, vagy elektronikusan a honlapukon lévő webáruházon keresztül.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. MSZ EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) Minőségirányítási Rendszer (MIR). poligont.hu. (Hozzáférés: 2017. január 26.)

Hivatkozások[szerkesztés]