Europass

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Az Europass az Európai Unió kezdeményezése, amelynek célja a végzettségek, szakképzettségek és szakképesítések átláthatóságának és az állampolgárok Európán belüli mobilitásának támogatása. Az Europass dokumentumok Európában egységes formátumban teszik összehasonlíthatóvá, megismerhetővé az egyén szaktudását, végzettségét, nyelvtudását, szakmai tapasztalatait. A hivatalos oklevelek, bizonyítványok kiegészítéseként részletesen tájékoztatnak, információt adnak a hazai és külföldi képzésekről, a tulajdonosuk által elvégzett képzésről, az elsajátított kompetenciákról, valamint a megszerzett képesítésekről. A hét dokumentumból álló portfolióból négyet (önéletrajz, motivációs levél, nyelvi útlevél és készségútlevél) a pályázó, hármat (oklevélmelléklet, bizonyítvány-kiegészítő, mobilitási igazolvány) pedig a kibocsátó intézmény tölt ki. 2004. december 15-én határozatban hozta létre az Európai Parlament és Tanács, 2005-ben bevezette az Európai Unió. 2013-ban formailag megújították.

Europass önéletrajz[szerkesztés]

Célja, hogy megkönnyítse egy áttekinthető és rendszerezett önéletrajz írását. Az online kitöltő-felületen 27 nyelven elérhető önéletrajz további előnye, hogy leegyszerűsíti az álláskereső adatbázisokon keresztül történő jelentkezést. Az Europass önéletrajz egy rugalmas formátum, amely a tanulmányok és a szakmai tapasztalatok részletekbe menő és konkrét kifejtése mellett lehetőséget ad a különböző készségek bemutatására is. Az önéletrajz formátum személyre szabható és kiegészíthető további információkkal, valamint mellékleteket is lehetőségünk van feltölteni. A CV-kitöltő az europass.hu oldalon keresztül érhető el kitöltési útmutatóval és mintákkal.

Europass motivációs levél[szerkesztés]

A motivációs levél mind állásra, mind pedig ösztöndíjra jelentkezők pályázati anyagának kihagyhatatlan elemévé vált. Az Europass motivációs levél a szöveg megírásában teljesen szabad kezet ad, miközben a formai és tartalmi követelmények betartásában nagy segítséget nyújt. A felhasználóbarát online kitöltő-felület emellett jól bevált mondatkezdéseket, szófordulatokat is ajánl, ezzel is támogatva a sikeres pályázati anyag elkészítését. Az Europass motivációs levél 27 nyelven érhető el, és akár mellékletek is csatolhatóak hozzá vagy az aláírásunkat is feltölthetjük képi formátumban.

Európai készségútlevél [szerkesztés]

Az eddig külön tárolt Europass dokumentumokat egy fájlba összesítve segít rendszerezni az elvégzett tanulmányokat, megszerzett szakmai tapasztalatokat, nyelvi és szakképesítésen elsajátított kompetenciákat, valamint a külföldi mobilitás során szerzett ismereteket. Az Európai készségútlevél felhasználóbarát módon lehetővé teszi további – az egyéb tapasztalatokat, kompetenciákat igazoló – dokumentumok (diplomamásolat, munkáltatói/tanári ajánlások, publikációk) csatolását is, amelyek alátámasztják az önéletrajzban feltüntetett tapasztalatokat, készségeket. A készségútlevél kitöltő-felülete elérhető az europass.hu oldalon keresztül.

Europass nyelvi útlevél[szerkesztés]

Európában egységes formában, valamint kód- és szintrendszerben mutatja be a nyelvtudást és nyelvi készségeket. Tulajdonosa egy önértékelési táblázat segítségével tölti ki aktuális gyakorlati tudása alapján a dokumentumot, amely így a megszokottnál komplexebb képet ad nyelvi kompetenciáiról. Az europass.hu oldalon keresztül 27 nyelven kitölthető dokumentum az Európai Unióban egységesen használt alapszintű (A1, A2), önálló nyelvhasználói szintű ( B1, B2), valamint mesterfokú nyelvhasználói szintű (C1, C2) besorolási rendszerben teszi átláthatóbbá a (szövegértési, beszédben és írásban alkalmazott) nyelvtudást. 

Europass oklevélmelléklet[szerkesztés]

Az oklevelek és diplomák mellékleteként leírja a tulajdonosa által folytatott és sikeresen lezárt tanulmányok tartalmát, jellegét és szintjét. A képzésről (valamint a továbbtanulás lehetséges következő szintjéről és a felvételi követelményekről) tárgyilagos információt adva – beleértve a kibocsátó ország felsőoktatási rendszerét érintőeket – járul hozzá a különböző országokban szerzett diplomák összehasonlíthatóságához és így elismerésének elősegítéséhez. A dokumentumot a felsőoktatási intézmények bocsátják ki.

Europass bizonyítvány-kiegészítő[szerkesztés]

Az OKJ-s szakképzésben szerzett képesítés, illetve bizonyítvány kiegészítőjeként tartalmazza a képesítéssel rendelkező sikeresen lezárt tanulmányai pontos tartalmát, jellegét, szintjét, a betölthető foglalkozások körét. Célja, hogy tárgyilagos információt adva hozzájáruljon a különböző országokban szerzett szakképesítések átláthatóságához és támogassa azok elismerését. A magyaron túl angol, német, francia, olasz és spanyol nyelven érhető el. A dokumentumot a vizsgáztató intézmények bocsátják ki.

Europass mobilitási igazolvány[szerkesztés]

A szervezett mobilitási programok (pl. Erasmus+ program) során elsajátított tudás, készségek és kompetenciák igazolására szolgáló dokumentum. Célja, hogy bemutassa a mobilitások eredményeit és az elsajátított kompetenciákat. Az igazolvány a tanulmányi típusú programok során az elvégzett kurzusok és megszerzett érdemjegyek igazolására szolgál, a szakmai gyakorlat, továbbképzés stb. típusú programok esetében pedig a megszerzett munkatapasztalatok és elsajátított készségek bemutatásához járul hozzá. A magyar mellett további három – angol, német és francia – nyelven igényelhető. A dokumentum kiállításáról részletes tájékoztatás az  europass.hu holnapon érhető el.

Nemzeti Europass Központok[szerkesztés]

Az Europass hálózathoz összesen 38 európai ország csatlakozott (olyanok is, mint például Izland, Norvégia, Törökország). A Nemzeti Europass Központok koordinálják az Europass dokumentumok kibocsátását országaikban, tájékoztatják az állampolgárokat a dokumentumok elérhetőségéről. Honlapjukról letölthető a mindenkori hivatalos Europass önéletrajz és nyelvi útlevél.

Külső hivatkozások[szerkesztés]