Ethosz

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Az ethosz (ejtsd: etosz vagy étosz) ritkábban, a választékos nyelvben használt szó, mely az ógörög nyelvből származik. Eredeti jelentése „szokásos hely, tartózkodási hely”. Mai jelentése: erkölcs, erkölcsösség, erkölcsös magatartás; magatartásminta, viselkedési mód.

Alapmeghatározás[szerkesztés]

Erkölcs, erkölcsös magatartás. Erkölcsösség: Az egyén, vagy csoport (nagyon ritkán tárgy) azon tulajdonsága, hogy egy őt befogadó nagyobb közösség, társadalom által felállított szabályrendszer, értékrend szerint hozza meg döntéseit, cselekszik, él, vagy viselkedik. Tárgy esetében: ennek az értékrendnek felel meg, így alakították ki.

Magatartásminta, viselkedési mód: Olyan cselekvés, vagy cselekedetek összessége amit az egyén, vagy csoport magára nézve irányadónak, másolandónak fogad el.

Közeli kapcsolatban áll az erkölcs, etika, morál, fogalmakkal, sőt az etika kifejezés a görög éthosz szóból ered. Használata főként birtokos szerkezetben, választékos, igényes, emelkedett stílusban, és leginkább publicisztikákban fordul elő.

Példák:

 • Magával ragadta az 1990 körül formálodó köztársaság emelkedett ethosza.
 • A média hírverése vitte át a kitüntetés ethoszát a köztudatba.
 • A formálodó párthoz az újkori ellenzék romlatlan ethosza vonzotta őket.
 • Híven ahhoz a kormányzati ethoszhoz, hogy mindent újra kell építeni, ezt a programot is átalakították.
 • Polgári ethosz és playboyok – a '48-as polgárosodásról és ifjakról
 • Bartók Béla művészetének tiszta éthoszát senki sem szennyezheti be, …

Ethosz, vagy éthosz?[szerkesztés]

Van olyan filozófiai nézet, mely az ethoszt és az éthoszt szétválasztja egymástól: „Az erkölcs és morál szavakat így szinonimaként használhatjuk és jelentésük az ethosznak felel meg, míg az elvont erkölcsiség vagy moralitás az éthoszt takarja, s kifejezi annak a cselekvésnek a minőségét, amely a jó iránti feltétlen elkötelezettséget foglalja magában.” (Nyíri, 1988. 6-13. p.)

Jelentésszűkülés[szerkesztés]

Egy népre speciálisan jellemző magatartásformák vagy viselkedési minták.

Példák:

 • Megdőlni látszik az az ethosz, miszerint a skótok fukarak volnának.
 • Edgar Lawrence Doctorow az első olyan amerikai író, aki megkapó hitelességgel ábrázolja az amerikai álom és az amerikai valóság között meglévő szakadékot, s döntögeti a nemzeti ethosz körüli tabukat.

Etimológia[szerkesztés]

Az ógörög nyelvből származik. Eredeti jelentése „szokásos hely, tartózkodási hely”. Eredetileg az állatok legelőjét jelentette, majd átvitt értelemben az ember lakhelyét, később a lakással és lakóhellyel összefüggő dolgokat: hagyományt, szokást, illemet. Egy adott kor közös rendjét, szokásait. „Tehát valami olyasmit, amit az ember alakít ki, valamiféle közös megegyezés alapján.”

Lásd még[szerkesztés]

erkölcs, etika, morál,

Források[szerkesztés]

 • Ethos szócikk, angol Wikipédia
 • Etika szócikk, Wikipédia
 • Bohár András: Antropológiai és etikai vázlatok, Erkölcsi meghatározottságaink dimenziói
 • Új Pedagógiai Szemle 1999/07-08
 • Tóthpál József: Bartók Béla művészetének éthosza
 • Doctorow szócikk, Wikipédia