Ugrás a tartalomhoz

Eljegyzés

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Az eljegyzés a házasságra való ígéret. A házasság előszobájának is tekinthető.

Eljegyzés

[szerkesztés]

Az eljegyzés története

[szerkesztés]

Az eljegyzés, a házasságra való ígéret a házasság előszobájának is tekinthető. Régebben fontosabb szerepe volt, manapság kevésbé meghatározó a jelentősége. Eljegyzés nélkül is lehet házasságra lépni, de a felkészülés, az egymás komolyabb megismerését szolgáló időszak sok esetben igen hasznosnak bizonyulhat. Az eljegyzési szertartás keretében a jegyesek általában jegyajándékot adnak egymásnak. Ezek különfélék lehetnek, pl. okirat, ajándék, gyűrű. Leggyakrabban vagy jegygyűrűt adnak egymásnak, ami általában kettő darab egyforma, nemesfémből készült karikagyűrű, de néhány esetben csak a férfi ad gyűrűt a nőnek. Ez a hagyomány az angolszász kultúrkörből ered, az ilyen gyűrű általában ékkövet, leggyakrabban gyémántot tartalmaz, és kísérőgyűrűnek hívják.

Katolikus templomi eljegyzés szertartása

[szerkesztés]

Példa az Áldások Könyve útmutatásait követve

[szerkesztés]

I. Ének


II. Hívek üdvözlése

pap: Kegyelem nektek és békesség a mi Urunktól, Jézus Krisztustól, aki szeretett minket és feláldozta magát értünk.

hívek: És a te lelkeddel.

pap: Tudjuk, hogy az isteni kegyelemre mindenkinek és minden időben szüksége van, mégsem tagadható, hogy erre a kegyelemre a Krisztus-hívők akkor vannak a leginkább rászorulva, amikor új család alapítására készülnek. Hogy tehát ezek a testvéreink növekedjenek egymás kölcsönös megbecsülésében, őszintén szeressék egymást és a bensőséges kapcsolat ápolásával, valamint a közös imádsággal tisztán érkezzenek el a szent házasság megkötésére, kérjük rájuk Isten áldását.


III. Isten igéjének felolvasása

pap: Hallgassátok meg, testvéreim, az Evangélium szavait Szent Máté könyvéből.

A házasság felbonthatatlansága (Mt 19, 1-12)

Amikor Jézus ezeket a beszédeket befejezte, elhagyta Galileát és Júda határába ment, a Jordánon túlra. Nagy tömeg kísérte, ő pedig meggyógyította őket. Akkor odamentek hozzá a farizeusok, hogy próbára tegyék. Ezt kérdezték: "El szabad a férfinek bármilyen okból bocsátania a feleségét?" Így felelt: "Nem olvastátok, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette őket, és azt mondta: Ezért a férfi elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy test lesz a kettő? Most már többé nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét." De azok mondták: "Miért adta akkor Mózes azt a parancsot, hogy elbocsátáskor adjunk válólevelet?" "Mózes szívetek keménységére való tekintettel engedte meg nektek, hogy elbocsássátok feleségeteket - felelte -, de kezdetben nem így volt. 9Mondom nektek: aki elbocsátja feleségét - hacsak nem paráznasága miatt -, és mást vesz el, házasságot tör. Aki elbocsátott nőt vesz el, szintén házasságot tör." A tanítványok megjegyezték: "Ha így áll a dolog a férj és feleség között, nem érdemes megházasodni." Erre így válaszolt: "Csak az fogja ezt fel, akinek megadatott. Van, aki azért képtelen a házasságra, mert úgy született. Van, akit az emberek tettek a házasságra alkalmatlanná. Végül van, aki a mennyek országáért önként mond le a házasságról. Aki fel tudja fogni, az fogja fel!" Ezek az evangélium igéi.


IV. Rövid prédikáció


V. Egyetemes könyörgések

pap: Az Atyaistent, aki úgy szerette az embereket, hogy gyermekeivé fogadta őket Krisztusban, és szeretetének tanúiként küldte őket a világba, hívő lélekkel hívjuk segítségül, és mondjuk közösen: Add, Urunk, hogy örök szereteted lakozzék bennünk!

1. Te azt akartad, hogy gyermekeid, mint Krisztus testvérei a kölcsönös szeretetben kitűnjenek: Add Urunk, hogy örök szereteted lakozzék bennünk!

2. Te az emberekre szereteted édes igáját rakod, hogy azt vállalva rátaláljanak a boldogságra: Add Urunk, hogy örök szereteted lakozzék bennünk!

3. Kérünk Urunk, hogy a Szent Család legyen példája a keresztény családoknak: Add Urunk, hogy örök szereteted lakozzék bennünk!

4. Te X-et és Y-t a szeretet teljes közösségére hívod, hogy mint keresztény család tagjai, szívükben és lelkükben eggyé váljanak: Add Urunk, hogy örök szereteted lakozzék bennünk!


VI. Gyűrűk megáldása


VII. Gyűrűk átadása egymásnak

pap: Az egymásnak átadott ajándékokat úgy őrizzétek, hogy amit a kölcsönös ajándékozással megígértetek, azt a maga idejében valóra váltsátok.

jegyesek: Ámen.


VIII. Áldó könyörgés

pap: Urunk, Istenünk, minden szeretet forrása, akinek gondviselő szándéka szerint ezek a fiatalok kölcsönösen egymásra találtak, engedd kegyesen, hogy akik a házasság szentségének felvételére készülve kegyelmedet kérik, mennyei áldásoddal megerősödve a kölcsönös megbecsülésben gyarapodjanak és őszinte szeretettel szeressék egymást. Krisztus, a mi Urunk által.

hívek: Ámen.


IX. A szertartás befejezése

pap: A szeretet és a békesség Istene lakozzék bennetek, irányítsa lépteiteket és erősítse meg szíveteket az ő szeretetében.

hívek: Ámen.

X. Ének

Tudnivalók a katolikus eljegyzési szertartáshoz

[szerkesztés]

A szertartást végezhetik a szülők is, de az előbbiekben részletezett forma a pap vagy diakónus imáit tartalmazza. Az eljegyzés nem köthető össze szentmisével.

Kapcsolódó szócikkek

[szerkesztés]


Források

[szerkesztés]
  • István, Verebényi (szerk.): Áldások könyve. (2012) Szent István Társulat. Budapest.
  • Magyar Néprajzi Lexikon. (1977-1982) Akadémiai Kiadó. Budapest. [1].
  • Révai Nagy Lexikona. VI. (1912) Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság. Budapest. pp.393. [2].
  • Biblia. () Szent István Társulat. Budapest. [3].