Eggenberger-féle könyvkereskedés

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Eggenberger-féle könyvkereskedés
Alapítva 1768
Névadó Eggenberger József
Megszűnt 1940-es évek (1949?)[1]
Székhely Pest, majd Budapest
Iparág könyvkiadás, könyvkereskedelem
Termékek jogi, pedagógiai, orvosi, szépirodalmi, irodalomtörténeti, történeti, művészettörténeti, földrajzi, nyelvészeti, filozófiai, ifjúsági, vallási, gasztronómiai könyvek
A kiadó egy kiadványának borítója...
... és címlapja

Az Eggenberger-féle könyvkereskedés volt a legrégibb magyar könyvkereskedői cég.

Története[szerkesztés]

1768-ban alapította Weingrand János György Pesten. Az alapítónak 1802-ben bekövetkezett halála után Eggenberger József (1768–1850),[2] utána 1850-től fia, Eggenberger Ferdinánd vezette az üzletet. 1863-tól Hoffmann Alfréd (1838–1905)[3] vette meg, és 1865-ben egyesülve K. Molnár Jánossal (1838–?) folytatták a nagy kiterjedésű vállalkozást. Hoffmann Alfréd 1890-től a magyar könyvkereskedők egyletének elnöki tisztségét is betöltötte.[4]

Az Eggenberger-féle könyvkereskedés mindig a legelső hazai könyvkereskedések közé tartozott, 19. század végi jelentőségére azonban csak az újabb tulajdonosok emelték fel, akik maguk körül csoportosították a legkiválóbb tanügyi és jogtudományi írókat.[4] Emellett számos szépirodalmi, irodalomtörténeti, történeti, művészettörténeti, földrajzi, nyelvészeti, filozófiai, ifjúsági, vallási és gasztronómiai művet jelentettek meg.

A cég az 1940-es években még működött.[5]

Néhány kiadványuk[szerkesztés]

Válogatás kiadványaikból:[6]

 • Nogáll János: Hitszózatok a pap szivéhez (1863)[7]
 • Kempis Tamás négy könyve Krisztus követéséről (1864)[8]
 • Verbőczi István hármaskönyve (1864)[9]
 • Polgári törvénykezési rendtartás (1869)[10]
 • Korbuly Imre: Magyarország közjoga (1871)[11]
 • Goldziher Ignác: A nemzetiségi kérdés az araboknál (1873)[12]
 • Aristoteles Nikomachoshoz czímzett ethikája (1873)[13]
 • Ribáry-féle Földrajzi Kis Atlasz nép, ipar- és vasárnapi iskolák használatára (1875)[14]
 • Halász Ignác: Kármán József (1879)[15]
 • St. Hilaire Jozéfa: A valódi szakácsság vagy legujabban átvizsgált és tökéletesitett képes pesti szakácskönyv (1881)[16]
 • Colon Fernand: Columbus Kristóf élete és Amerika felfedezése (1882)[17]
 • Horvát Árpád: A diplomatikai írástan alapvonalai (1883)[18]
 • De Wittné (Guizot Henriette): A keresztes hadak története (1884)[19]
 • Simonyi Jenő: Idegen népek közt messze földön. Utirajzok és életképek kiváló utazók leirásaiból (1888)[20]
 • Névy László: A magyar nemzeti irodalom történetének vázlata (1891)[21]
 • Jankó János: Stanley utazásai, kalandjai és felfedezései Afrikában (1891)[22]
 • Preysz Kornél: A tengeri fürdők physiologiai hatása. Különös tekintettel az Északi és Keleti tenger fürdőire (1893)[23]
 • Pokorny Emánuel: Katholikus szertartástan (1894)[24]
 • Montgomery Florence: Gyermeksziv rejtelmei (1895)[25]
 • Concha Győző: Politika (1895)[26]
 • Benczúr Béla: A művészi ipar és decorativ művészetek stiltana. Képzőművészek, rajztanárok, műiparosok részére technikai, ipariskolai, valamint magánhasználatra (1897)[27]
 • Fodor Sándor: Jogi tanácsadó. Segédkönyv a hatóságokkal való érintkezésre. Beadványok, okiratok szerkesztésére s a legkülömbözőbb jogügyletekben való eljárásra (1898)[28]
 • Picker Rezső: Az úgynevezett nemi betegségek természetrajzi leirása (1909)[29]
 • Bálint Zoltán: A francia reneszánsz és a Loire-völgy kastélyai (1914)[30]
 • Suták József: A differencziál- és integrálszámítás elmélete (1922)[31]
 • Schandl József: A juh és a kecske tenyésztése (1928)[32]
 • Krammer Jenő: Faanyagköböző (1929)[33]
 • Brunner Emőd: A francia felvilágosodás és a magyar katholikus hitvédelem (1930)[34]
 • Issekutz Béla: Gyógyszerrendelés (1931)[35]
 • Somogyi József: Tehetség és eugenika. A tehetség biológiai, pszichológiai és szociológiai vizsgálata (1934)[36]
 • Érczy Miklós: Sebészet a szépség szolgálatában (1935)[37]
 • Hivert Dezső: Iparpolitika (1939)[38]
 • Hints Elek: Az őskori és ókori orvostudomány (1939)[39]
 • Szabó Zoltán: A százéves levélbélyeg (1941)[40]
 • Polgárdy Géza: Magyar Turista Lexikon (1941)[41]

Sorozatok:

A cég főbizományosként közreműködött a Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat neves sorozatának, a A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtárának kiadásában is.[47]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Egyik utolsó kiadványuk ebben az évben jelent meg: [1]
 2. https://intezet.nori.gov.hu/nemzeti-sirkert/budapest/fiumei-uti-temeto/eggenberger-jozsef-eggenberger-joseph/
 3. https://books.google.hu/books/about/Hoffmann_Alfr%C3%A9d_%C3%A9s_a_dualizmus_k%C3%B6nyvk.html?id=dFVlAQAACAAJ&redir_esc=y
 4. a b Pallas, i. h.
 5. https://www.antikvarium.hu/konyv/erdely-156045-0
 6. Nem teljes, de részletes adatbázis: Antikvarium.hu
 7. https://www.antikvarium.hu/konyv/hitszozatok-a-pap-szivehez-392038-0
 8. https://www.antikvarium.hu/konyv/kempis-tamas-negy-konyve-krisztus-koveteserol-547099-0
 9. https://www.antikvarium.hu/konyv/verboczi-istvan-harmaskonyve-622127-0
 10. https://www.antikvarium.hu/konyv/polgari-torvenykezesi-rendtartas-351129-0
 11. https://www.antikvarium.hu/konyv/magyarorszag-kozjoga-magyar-allamjog-375719-0
 12. https://www.antikvarium.hu/konyv/a-nemzetisegi-kerdes-az-araboknal-645658-0
 13. https://www.antikvarium.hu/konyv/aristoteles-nikomachoshoz-czimzett-ethikaja-682099-0
 14. https://www.antikvarium.hu/konyv/ribary-fele-foldrajzi-kis-atlasz-nep-ipar-es-vasarnapi-iskolak-hasznalatara-410370-0
 15. https://www.antikvarium.hu/konyv/karman-jozsef-906534-0
 16. https://www.antikvarium.hu/konyv/a-valodi-szakacssag-vagy-legujabban-atvizsgalt-es-tokeletesitett-kepes-pesti-szakacskonyv-72792-0
 17. https://www.antikvarium.hu/konyv/columbus-kristof-elete-es-amerika-felfedezese-509731-0
 18. https://www.antikvarium.hu/konyv/a-diplomatikai-irastan-alapvonalai-588294-0
 19. https://www.antikvarium.hu/konyv/a-keresztes-hadak-tortenete-695166-0
 20. https://www.antikvarium.hu/konyv/idegen-nepek-kozt-messze-foldon-748591-0
 21. https://www.antikvarium.hu/konyv/a-magyar-nemzeti-irodalom-tortenetenek-vazlata-546708-0
 22. https://www.antikvarium.hu/konyv/stanley-utazasai-kalandjai-es-felfedezesei-afrikaban-123949-0
 23. https://www.antikvarium.hu/konyv/a-tengeri-furdok-physiologiai-hatasa-647506-0
 24. https://www.antikvarium.hu/konyv/katholikus-szertartastan-674831-0
 25. https://www.antikvarium.hu/konyv/gyermeksziv-rejtelmei-1025378-0
 26. https://www.antikvarium.hu/konyv/politika-i-246210-0
 27. https://www.antikvarium.hu/konyv/a-muveszi-ipar-es-decorativ-muveszetek-stiltana-686767-0
 28. https://www.antikvarium.hu/konyv/jogi-tanacsado-733375-0
 29. https://www.antikvarium.hu/konyv/az-ugynevezett-nemi-betegsegek-termeszetrajzi-leirasa-398276-0
 30. https://www.antikvarium.hu/konyv/a-francia-reneszansz-es-a-loire-volgy-kastelyai-402160-0
 31. https://www.antikvarium.hu/konyv/a-differenczial-es-integralszamitas-elmelete-261927-0
 32. https://www.antikvarium.hu/konyv/a-juh-es-a-kecske-tenyesztese-900065-0
 33. https://www.antikvarium.hu/konyv/faanyagkobozo-859168-0
 34. https://www.antikvarium.hu/konyv/a-francia-felvilagosodas-es-a-magyar-katholikus-hitvedelem-928415-0
 35. https://www.antikvarium.hu/konyv/gyogyszerrendeles-214864-0
 36. https://www.antikvarium.hu/konyv/tehetseg-es-eugenika-880470-0
 37. https://www.antikvarium.hu/konyv/sebeszet-a-szepseg-szolgalataban-777494-0
 38. https://www.antikvarium.hu/konyv/iparpolitika-641178-0
 39. https://www.antikvarium.hu/konyv/az-oskori-es-okori-orvostudomany-856273-0
 40. https://www.antikvarium.hu/konyv/a-szazeves-levelbelyeg-768343-0
 41. https://www.antikvarium.hu/konyv/magyar-turista-lexikon-411146-0
 42. https://www.antikvarium.hu/konyv/a-nemzetisegi-kerdes-az-araboknal-645658-0
 43. https://www.antikvarium.hu/konyv/rewai-ferencz-nadori-helytarto-fiainak-hazai-es-kulfoldi-iskolaztatasa-636991-0
 44. https://www.antikvarium.hu/konyv/goya-354658-0
 45. https://www.antikvarium.hu/konyv/a-balaton-es-videke-359778-0
 46. https://www.antikvarium.hu/konyv/az-iskolasgyermek-lelektana-873276-0
 47. https://www.antikvarium.hu/konyv/a-reszletes-korboncztan-tankonyve-ii-toredek-951811-0

Források[szerkesztés]