Ugrás a tartalomhoz

Egészségügyi Szakmai Kollégium

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Az Egészségügyi Szakmai Kollégium az egészségügyért felelős miniszter javaslattevő, véleményező és tanácsadó szakmai testületeként működik. A szakmai kollégium elnökségből és tagozatokból áll. Működését a 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szabályozza. [1]

Működése

[szerkesztés]
 • A szakmai kollégium működtetési költségeit a miniszter által vezetett minisztérium az Országos Kórházi Főigazgatóság költségvetésében, valamint meghatározott országos gyógyintézetek költségvetésében biztosítja. A működtetési költségek a szakmai tagozatok tevékenységének ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket foglalják magukban.
 • A szakmai kollégium tagjait a miniszter nevezi ki.
 • A szakmai kollégium tagjai a tevékenységüket megbízási szerződés alapján, tiszteletdíj ellenében látják el.
 • A szakmai kollégium tagjainak megbízatása négy évre szól, azzal, hogy az új szakmai kollégium megalakulásáig a korábbi tagok ellátják a jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörüket. A kinevezés korlátlan alkalommal meghosszabbítható. Egy személy egyidejűleg csak egy tisztséget tölthet be.
 • A szakmai kollégium tagjai a miniszter által visszahívhatók.
 • A szakmai kollégium elnöksége és a tagozatok elérhetőségét, valamint a tisztségviselők nevét az OKFŐ honlapján közzéteszi.[2]

Szervezete

[szerkesztés]

A szakmai kollégium elnökségből és tagozatokból áll.

A szakmai kollégium elnöksége

[szerkesztés]
 • A szakmai kollégium elnökségét a tagozatok elnökei és a testület elnöke alkotják.
 • Az elnökség elnökét a miniszter a nevezi ki. A testület elnöke olyan személy lehet, aki a szakmai kollégium tevékenységével érintett szakterületen szakmai tapasztalattal rendelkezik, és bármely jogviszony keretében szakmai tevékenységet végez.
 • Az elnökség döntéseit üléseken hozza meg. Az elnökség döntéseit az ülésen jelen lévő tagok több, mint felének egyetértése esetén hozzák meg.
 • Az elnökség állást foglal egészségügyi fejlesztési és stratégiai kérdésekben, egészségpolitikai kérdésekben, ezen körben javaslatokat készít elő és terjeszt a miniszter elé, javaslatokat fogalmaz meg az egészségügyi képzések, szakképzések, szakirányú szakképzések és továbbképzések tekintetében, etc.

A szakmai kollégium tagozatai

[szerkesztés]
 • A szakmai kollégium szakterületein 5 fős tagozatok működnek, egy tagozatnak egy elnöke, egy titkára és három tagja van. A tagozat elnökét, a titkárt és tagjait szakmai szempontok alapján a miniszter kéri fel azzal, hogy minden tagozatban minimum egy fővel az orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetemek képviselője vesz részt.
 • A tagozat szakterületi feladatában eljárva szervezi és koordinálja a szakmai irányelvek készítését, javaslatot készít a szakmai irányelvek, protokollok, módszertani levelek témáira, figyelemmel kíséri a módszertani útmutatók, irányelvek, protokollok bevezetését, alkalmazását és érvényesülését, és szakmai irányelv felülvizsgálatot végez.
 • A tagozatok kapcsolatot tartanak az egészségügy területén működő szakmai társaságokkal és egyesületekkel, orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetemekkel.

A szakmai tagozatok elnevezése

[szerkesztés]
 • 1. Addiktológia tagozat
 • 2. Aneszteziológia és intenzív terápia tagozat
 • 3. Angiológia és érsebészet tagozat
 • 4. Ápolási, szakdolgozói és Szülésznő tagozat
 • 5. Arc, állcsont és szájsebészet tagozat
 • 6. Balneoterápia tagozat
 • 7. Belgyógyászat, endokrinológia, diabétesz és anyagcserebetegségek tagozat
 • 8. Bőr- és nemibetegségek tagozat
 • 9. Csecsemő- és gyermekgyógyászat tagozat
 • 10. Dietetika, humán táplálkozás tagozat
 • 11. Égés- és plasztikai sebészet tagozat
 • 12. Fog- és szájbetegségek tagozat
 • 13. Foglalkozás orvostan tagozat
 • 14. Fül-orr-gégészet tagozat
 • 15. Gasztroenterológia és hepatológia tagozat
 • 16. Geriátria és krónikus ellátás tagozat
 • 17. Gyermek alapellátás (házi gyermekorvostan, ifjúsági és iskolaorvoslás) tagozat
 • 18. Gyermek pszichiátria és addiktológia tagozat
 • 19. Gyermeksebészet tagozat
 • 20. Gyógyszerellátási gyógyszerészet tagozat
 • 21. Háziorvostan tagozat
 • 22. Hospice-palliatív ellátás tagozat
 • 23. Humán reprodukciós tagozat
 • 24. Idegsebészet tagozat
 • 25. Igazságügyi orvostan, orvosszakértés biztosítási orvostan tagozat
 • 26. Infektológia tagozat
 • 27. Kardiológia tagozat
 • 28. Klinikai és járványügyi mikrobiológia tagozat
 • 29. Klinikai farmakológia tagozat
 • 30. Klinikai genetika tagozat
 • 31. Klinikai immunológia és allergológia tagozat
 • 32. Klinikai szakpszichológia és pszichoterapeuta klinikai szakpszichológus tagozat
 • 33. Kórházi klinikai gyógyszerészet tagozat
 • 34. Megelőző orvostan és népegészségügy, kórház higiénia tagozat
 • 35. Menedzsment és egészséggazdaságtan és egészségügyi informatika (nem orvosi) és minőségügyi tagozat
 • 36. Mozgásterápia, fizioterápia tagozat
 • 37. Nefrológia és dialízis tagozat
 • 38. Neonatológia tagozat
 • 39. Neurológia tagozat
 • 40. Nukleáris medicina tagozat
 • 41. Onkológia és sugárterápia tagozat
 • 42. Ortopédia tagozat
 • 43. Orvosi laboratórium tagozat
 • 44. Oxyológia-sürgősségi orvostan, toxikológia, honvéd és katasztrófa orvostan tagozat
 • 45. Patológia tagozat
 • 46. Pszichiátria tagozat
 • 47. Pszichoterápia (szakorvosi képesítéssel) tagozat
 • 48. Radiológia tagozat
 • 49. Rehabilitáció, fizikális medicina és gyógyászati segédeszköz tagozat
 • 50. Reumatológia tagozat
 • 51. Sebészet és Egynapos sebészet tagozat
 • 52. Sportegészségügy tagozat
 • 53. Szemészet tagozat
 • 54. Szívsebészet tagozat
 • 55. Szövet- és sejtbanki, és regeneratív medicina tagozat
 • 56. Szülészet és nőgyógyászat tagozat
 • 57. Transzfuziológia és hematológia tagozat
 • 58. Transzplantáció tagozat
 • 59. Traumatológia és kézsebészet tagozat
 • 60. Tüdő- és mellkassebészet tagozat
 • 61. Tüdőgyógyászat tagozat
 • 62. Urológia tagozat
 • 63. Védőnő (területi, iskolai, kórházi, családvédelmi) tagozat

Jegyzetek

[szerkesztés]
 1. 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet az egészségügyi szakmai kollégium működéséről. Netjogtár, 2020. augusztus 4. (Hozzáférés: 2022. május 9.)
 2. Kinevezték az egészségügyi szakmai kollégium új elnökeit és tagjait. ÁEEK, 2020. október 15. (Hozzáférés: 2022. május 9.)

Források

[szerkesztés]
 • 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet az egészségügyi szakmai kollégium működéséről