Apikális hang

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Apikális (latinul: apex 'csúcs' szóból) a nyelvheggyel képzett hangok neve a fonetikában.

A beszédhangok e képzési sajátsága azt jelenti, hogy a nyelv hegye és valamely ellentett passzív képzőszerv (felső metszőfogak, fogíny, kemény szájpadlás) között jön létre a mássalhangzó zörejének előállítását szolgáló akadály (zár vagy szűkület).

  • zárhangok: d, t, n
  • réshangok: z, l, s
  • affrikáták: dz, ts

stb. lehetnek apikálisan képzettek.

A nyelvhegy artikulációjával kapcsolatos még a kakuminális (felemelt) és retroflex (hátrahúzott) nyelvheggyel történő képzés.