Ugrás a tartalomhoz

Alteritás

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

"Jelentése: másság,"(el)különböződés", idegenség

Nem összetévesztendő az ókortól egészen a felvilágosodásig tartó időszak művelődéstörténeti megnevezésével.

Az alteritás fogalma egy jellegzetesen XX. századi fenomenológiai problémakör, az interszubjektivitás eleme. A másik ember másságának leírására szolgál. Leginkább Emmanuel Lévinas filozófiájához köthető a kifejezés, de többek között Maurice Merleau-Ponty is sokat foglalkozott az alteritás kérdésével.
Míg Husserl és elődei a másik személyt az ego mintájára tételezték (alter ego), és így nem tudták teljes sikerrel elkerülni a szolipszizmus veszélyét; addig Lévinas filozófiájában az alteritás, mint radikálisan különböző vagy teljesen más jelenik meg. Szerinte nem lehetséges a másik embert magamból kiindulva leírni, mint hozzám hasonlót. A másik ember mássága nem értelmezhető az Én számára puszta különbségként, mert olyannyira idegen, hogy ellenáll az Én birtokolási vágyának. A Másik mindig szemben áll az Énnel, éppen ezért az Én nem teheti őt megismerése tárgyává, és nem sajátíthatja ki. Ez a szemtől szemben lét egyúttal etikai természettel bír, mely az Én-Te reláció aszimmetriájából fakad: amikor az Én cselekszik, mindig a Mástól érkező feleletigénynek tesz eleget, ily módon alárendelődik a Másik idegenségének.

Lásd még

[szerkesztés]

Források

[szerkesztés]
 • Emmanuel Lévinas: Teljesség és végtelen, Pécs, 1999, Jelenkor
 • Ullmann Tamás: Lévinas, az alteritás filozófusa, Helikon 2007/1-2.
 • Vermes Katalin: A test éthosza, 2006, L'Harmattan

További információk

[szerkesztés]
 • Csejtei Dezső–Juhász Anikó: Amerika felfedezése és az új globális rend, 1-2.; Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2004 (Monumenta Hispanica)
  • 1. Az alteritás és a ius gentium kérdése Vitoria és Sepúlveda írásaiban
  • 2. Francisco de Vitoria és Juan Ginés Sepúlveda írásai
 • Suhai Pál: Irodalom, művészet az alteritás korában. Feladat- és szöveggyűjtemény a 9. évfolyam számára; Holnap, Bp., 2004
 • Suhai Pál: Irodalom, művészet az alteritás korában. Tankönyv a 9. évfolyam számára; Holnap, Bp., 2004
 • Suhai Pál: Irodalom, művészet az alteritás korában. Művelődéstörténeti album; Holnap, Bp., 2004
 • Kulturális identitás és alteritás az időben; szerk. Pieldner Judit et al.; DE Tört. Int., Debrecen, 2013 (Speculum historiae Debreceniense)