Új Jeruzsálem közösség

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Az Új Jeruzsálem közösség olyan magyar alapítású, ökumenikus elhivatottságú katolikus karizmatikus lelkiség, amelynek tagjai a római katolikus egyház tanítását vallva fő feladatuknak tekintik az imádkozást és az evangelizációt.

Új Jeruzsálem közösség
Vallás keresztény
Felekezet római katolikus
Alapítva 1997
Alapító Kunszabó Zoltán és László Viktor
Székhely Budapest (Magyarország)

Az Új Jeruzsálem közösség weboldala

Története[szerkesztés]

Az Új Jeruzsálem közösség 1997. január elsején jött létre Magyarországon, alapjait Kunszabó Zoltán és László Viktor tette le.

Tevékenysége[szerkesztés]

A közösség elsődleges célja és hivatása az evangélium bemutatása a XXI. század emberének. Üzenetüket igyekeznek mai nyelven, de a Bibliára támaszkodva eljuttatni az emberekhez. Szolgálják a felekezetek közötti kiengesztelődést, szívesen működnek együtt más keresztény csoportokkal missziós munkáinkban, sőt tagjaik közé is befogadnak nem katolikus keresztényeket, amennyiben azonosulnak céljaikkal és elfogadják a Közösség katolikus elkötelezettségét és rendjét. Törekvésük az is, hogy elősegítsék a zsidóság és a kereszténység közötti kiengesztelődést. Lelkinapokat, ifjúsági zenei találkozókat, evangelizációs összejöveteleket, többnapos lelkigyakorlatokat, kurzusokat szerveznek. Havi rendszerességgel tartják az ún. Tűz evangelizációs sorozatot Budapesten, illetve a Kárpát-medence kisebb-nagyobb településein. Az Új Jeruzsálem működésében fontos szerepet kap a zene. A Közösség részt vesz a Szent András Evangelizációs Iskola munkájában. Az ottani kurzusok az evangelizáció metodikájával, a tanítványsággal, a Szentírással, illetve a közösségi élettel foglalkoznak. A Közösség tagjai hetente nyitott tanító-dicsőítő alkalomra és kiscsoportos ima-összejövetelekre gyűlnek össze, intenzív közösségi életet élnek. A rendszeres és elkötelezett egyéni és közösségi imádság jelenti lelkiségük alapját. Örömmel gyakorolják az ima és a dicsőítés kötetlenebb, modern formáit, de szívesen kapcsolódnak be az imádságnak és az imádásnak az Egyház által gyakorolt liturgikus formáiba is, keresve a „régi és új” egységét és harmóniáját.

Tagság[szerkesztés]

A Közösség tagjává legalább negyedévi jelöltidő után, az ünnepélyes elköteleződéssel válhat valaki. Az elköteleződést minden tagnak évente meg kell újítani. A tagságnak különböző feltételei vannak, pl. betöltött 15. életév, életállapotnak megfelelő tiszta, kiegyensúlyozott keresztény életvitel, elkötelezett, napi rendszerességű imaélet és igeolvasás.

Kisközösséghez tartozás a rendes tagság alapfeltétele. A kisközösségek élete és felépítése hasonló a nagyközösséghez. Tagjaik rendszeresen találkoznak, hetente vagy kéthetente. Több fajta kisközösség működik. A „normál” közösségek feladatai pl. a közös dicsőítés, imádság és igetanulmányozás, kifelé irányuló közös szolgálatok. A specializálódott közösségek egy-egy szolgálatra (pl. Alfa-csoport, dicsőítő csoport), vagy egy élethelyzetre (pl. Házas-közösség, Anya-közösség) helyezik a hangsúlyt. Ezek nem végzik a „normál” közösségek minden funkcióját. A családközösségek tagjai olyan házaspárok, akiknek gondot jelent a normál vagy specializálódott kisközösségekben való részvétel. Ők gyermekeikkel együtt a hét meghatározott napján legalább 1 órás imaestet tartanak, közös bibliaolvasással, megosztással, dicsőítéssel.

A nagyközösség vezetését a Vezetői Team és a Közösségvezető látja el. A Vezetői Team tagjai a Közösségvezető, a Kisközösség-vezetők, az egyes szolgálatok vezetői, illetve a Közösségvezető és a Team meghívására bármelyik tag, időlegesen vagy állandó jelleggel.

A kisközösségi összejöveteleken és az evangelizációs alkalmakon kívül – ezek közül kiemelkedik a budapesti TŰZ evangelizáció, mint a Közösség „ünnepi” alkalma – a Közösség jelöltjei illetve elkötelezett tagjai havonta Közösségi Napon találkoznak, július és augusztus kivételével. A Közösségi Napok alapvetően nyilvánosak, bizonyos esetekben azonban részlegesen vagy egészében zárttá tehetők. A Közösség azt kéri tagjaitól, hogy a bibliai alapelv szerint jövedelmük tíz százalékát havonta, a Közösségi Nap alkalmával adják át a Pénztárosnak, akit a Közösségvezető és a Team választ a közösség tagjai közül. A Pénztáros automatikusan a Team tagjává válik. Emellett bátorítják tagjaikat, hogy az Egyház által kért egyéb anyagi hozzájárulásoknak is tegyenek eleget (pl. az egyházi adó befizetése).

Források[szerkesztés]

Lásd még[szerkesztés]