Zobori oklevél

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Jump to navigation Jump to search

Zobori oklevél néven két olyan a Zoborhegyi apátságnak kiállított pergamenre írt oklevelet ismerünk, amelyek a Szlovákia területéről származó legrégebbi írott források. Az elsőt 1111-ben a másodikat 1113-ban állították ki. Utóbbi az apátság birtokösszeírását tartalmazza és közel 200 település említése található meg benne, többeknek ez az első ismert és fennmaradt írásos említése. Mindkét irat a Nyitrai Püspökség Levéltárában található.

Irodalom[szerkesztés]

  • Erdélyi László Gyula 1917: A tizenkét legkritikusabb kérdés. Kolozsvár.
  • Follajtár Ernő 1934: A zobori bencés apátság története. Nemzeti Kultúra II/1, 23-36, 87-88.
  • Kniezsa István 1949: A zobori apátság : 1111. és 1113 évi oklevelei, mint nyelvi (nyelvjárási) emlékek. Debrecen.
  • Marsina, R. 1961: K problematike najstarších zoborských listín I. Historické Štúdie 7.
  • Marsina, R. 1963: K problematike najstarších zoborských listín II. Historica 14.
  • Richard Marsina 2007: Zoborské listiny z rokov 1111 a 1113. In: Vontorčík, Emil (Zost.): Nitra v najstarších dokumentoch a písomnostiach. Nitra, 46-65.
  • 2013 Zoborské listiny 1111 a 1113 a ich význam pre Slovensko. Nitra.
  • Ján Lukačka 2017: Zoborské listiny z rokov 1111 a 1113 ako genealogický a historicko-geografický prameň. Studia Historica Nitriensia 2017/1
  • Marek Púčik 2017: Označenia "suburbani" (podhradčania) v Zoborskej listine z roku 1113. In: Dvořáková, D.: Stredoveké hrady na Slovensku.
  • Zoborské listiny

Külső hivatkozások[szerkesztés]