Ugrás a tartalomhoz

Wikipédia:Wikitanács/Irányelvi javaslat (nyenyec-féle, 2007)

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Az Arbitrációs Bizottság a Wikipédisták által választott testület, amely azokat a hozzá beterjesztett vitákat vizsgálja ki, amelyeknél a vitarendezés korábbi lépcsői nem bizonyultak eredményesnek. A Bizottság szükség esetén döntést hoz az vitában résztvevő felek szankcionálásáról, ami kiterjedhet a Wikipédiából való kitiltásukra is.

A bizottság hatásköre

A bizottság a hozzá beterjesztett, a felhasználók viselkedésével kapcsolatos ügyeket vizsgálja ki és amennyiben szükséges, dönt az esetleges szankciókról. Az arbitrációs bizottsági vizsgálat és döntés a vitarendezés utolsó lépcsője. Akkor kell alkalmazni, mikor már minden más lehetőség kimerült.

 1. A bizottság nem foglal állást tartalmi kérdésekben.
 2. A bizottság dönthet úgy, hogy nem tárgyal egy ügyet, főleg, hogyha az nem ment át a vitarendezés korábbi lépcsőin. Ilyenkor a bizottság visszautalhatja a kérdést pl. véleménykérésre és csak ha az nem vezetett eredményre, akkor foglalkozik vele.
 3. A bizottság nem tárgyal olyan ügyet, amiben senki nem kérte fel erre.
 4. A bizottság nem foglalkozik új irányelvek, szabályok létrehozásával, a meglévők megváltoztatásával.

A döntéseket megalapozó szabályok, normák

A bizottság az alábbi szabályokra és elvekre alapozza döntését:

 1. A Wikipédia irányelvei és útmutatói
 2. A Wikipédiában elterjedt szokások és gyakorlat
 3. A Wikipédia szerzői jogi és adatkezelési nyilatkozatai, az alapítvány által meghatározott elvek
 4. A „valós világban” alkalmazott törvények, (józan, ésszerű) elvek, normák és viselkedési szabályok

A bizottság korábbi döntései nem bírnak precedensértékkel. A bizottság tagjai tanulni igyekeznek tapasztalataikból.

Meghallgatás

A Bizottság bármelyik bejelentkezett szerkesztőtől kaphat és fogadhat el kivizsgálási kérelmet.

A bizottság akkor tárgyal meg egy beadványt, ha aktív tagjainak többsége ezt megszavazza. Elutasítás esetén álláspontját minden tag indokolja. Hacsak a bizottság nem hoz ezzel ellenkező érelmű döntést, az ügy elfogadása és az ügy megnyitása között 24 órás türelmi idő telik el.

Az elfogadásról hozott döntésüknél figyelembe veszik, hogy a vitarendezés valamennyi lépcsőjén végigment-e az ügy és ha nem, akkor az indokolt volt-e.

A kitiltott felhasználók emailben terjeszthetik be az ügyüket valamelyik bizottsági tagnak.

Ideiglenes intézkedések

Kivételes esetekben, hogyha az ügy tárgyalásában résztvevő bizottsági tagok többsége megszavazza ezt, még az ügy lezárása előtt hozhatnak ideiglenes intézkedéseket. Ezek formája megegyezik az alább „a végső döntésHatározat pontja alatt ismertetettel.

Az ideiglenes intézkedések hatálya a végleges döntés ismertetéséig tart.

Visszalépések érintettség miatt

Ha egy bizottsági tag érintett egy vitában, akkor automatikusan visszalép az adott ügyben való részvételtől. Ha egy felhasználó úgy gondolja, hogy egy tagnak érintettség miatt vissza kéne lépnie, akkor ezt jelzi, az adott esetet tárgyaló lapon. A megnevezett tagnak ilyenkor ezt köteles megfontolni és részletes választ adni.

Triviális esetekben például csak azért, mert a bizottság tagja visszaállította az ügyben szereplő felhasználó változtatását nem szükséges a visszalépés.

Az ügy ismertetése és megbeszélése

Az ügyben résztvevő felek egy erre szolgáló allapon, illetve azok további allapjain ismertetik álláspontjukat és bizonyítékaikat. (Minta) Az ügyben résztvevő felek azok az ügy leírásában szereplő felhasználók.

Az erre szolgáló allapokon bizonyítékokat, tömören megfogalmazott érveket a vitázó felek, a bizottság tagjai és más felhasználók is összegyűjthetnek. A bizonyítékokat általában csak akkor fogadja el a bizottság, hogyha ellenőrizhető forrásokból származnak. Ilyenek például a Wikipédia szerkesztések (difflinkek), a MediaWiki rendszernapló bejegyzései (pl. törlési napló, blokkolási napló) a hivatalos levelezési listára küldött üzenetek. A bizottságnak fenntartja a jogot, hogy egyes érveket vagy bizonyítékokat figyelmen kívül hagyjon, elsősorban akkor, hogyha azok ellenőrizhetetlenek.

Hacsak nincs rá nyomós oka, hogy ettől eltérjen a bizottság 1 hetet hagy az ügy megynyitásától a döntéshozatal kezdetéig.

A végső döntés

A döntéshozatal során a bizottság többségi döntéseket fogalmaz meg 3 kategóriában: "Megállapítások", "Vonatkozó alapelvek" és "Határozat". Az aktív és nem érintettség kapcsán nem visszalépett tagok minden egyes pontról többségi szavazással döntenek. A bizottsági tagoknak lehetősége van az egyes pontokhoz véleményt vagy ellenvéleményt fűzni. A tagok tartózkodhatnak is az egyes pontoknál, ekkor a többségi döntéshez kevesebb támogató szavazat szükséges. Ha semmilyen pontnál nem sikerül többséget elérni, akkor nem születik döntés.

A bizottság végső határozata a következőket tartalmazza:

Megállapítások az üggyel kapcsolatban

A felsorolt bizonyítékok alapján milyen megállapításokra jutott a bizottság. Pl.

 • Szerkesztő:Gipsz Jakab X módon viselkedett, (ami Y irányelvbe, vagy útmutatóba vagy más szabályba/elvbe ütközik) (difflinkek)

A bizottság nem csak egy felhasználó, hanem a vitában résztvevő valamennyi fél viselkedését vizsgálhatja.

A vonatkozó alapelvek

Példák arra, hogyan ismertetheti a bizottság a döntése alapjául szolgáló elveket:

 • „Más felhasználók szavazatainak megváltoztatása súlyos kihágás.”
 • „Egy felhasználó nem szerkesztheti egy másik felhasználó hozzászólásait a vitalapokon, kivéve a minimális változtatásokat, mint pl. elütések javítása, átmozgatás, archiválás stb. Ez nem vonatkozik a spam-re és az egyszerű vandalizmusra.”
 • „A jelenlegi blokkolási irányelvek betűjével és szellemével ellentétes egy felhasználót csak azért blokkolni, mert álláspontja népszerűtlen. Szintén nem blokkolható egy felhasználó csak azért, mert zoknibábot használ, hogyha ezt nem használja a szabályok kijátszására és a többi általa használt felhasználói név nincs blokkolás alatt.”
 • „Az olyan szerkesztések, amik kifejezetten más felhasználók provokálását célozzák, trollkodásnak számítanak és ellentétesek a Wikipédia irányelveivel és szellemiségével.”
 • „A Wikipédia felhasználóitól elvárjuk, hogy egymással tisztességesen és higgadtan kommunikáljanak, tételezzenek fel jóindulatot, viselkedjenek civilizáltan. Amennyiben vita alakul ki egy kérdésben a vitarendezés leírt menetét kell követni és tartózkodni kell a személyes támadásoktól.”
 • „Bár minden esetben javasolt a felvetések megbeszélése, nem köteles minden felhasználó, minden körülmények között kompromisszumos megoldásba beleegyezni, mert vannak olyan esetek, amikor ez nem az enciklopédia, hanem csakis a POV-tolók és megszállottak érdekeit szolgálná.”

Határozat

Példák:

 • "X felhasználót figyelmeztetjük, hogy tartózkodjon a személyes támadásoktól még akkor is, ha mások provokálják"
 • "X felhasználó mostantól Y napig 24 óránként csak egyszer állíthat vissza a Z témához tartozó szócikkekben"
 • "X felhasználó Y napra el van tiltva a Z témába tartozó szócikkek szerekesztésétől"
 • "X felhasználó Y időre el van tiltva a Wikipédia szerkesztésétől"

A bizottsági tagok megválasztása és mandátuma

Megbeszélés alatt a Wikipédia:Wikitanács/Az AB megválasztásának módja más Wikipédiákban lapon.

Lásd még

Külső hivatkozások