Ugrás a tartalomhoz

Wikipédia:Wikikett adminisztrátoroknak

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Tudnivalók

Az alábbi leírás az adminisztrátorok elvárható tulajdonságait, ajánlott viselkedését fogalmazza meg. Az adminisztrátorok jogait, kötelességeit, feladatát, funkcióit más lapokon találod (adminválasztás, adminirányelv). Az adminisztrátori funkció nem csak jogokat és kötelességeket, hanem felelősséget is jelent, a felelősség pedig bizonyos viselkedési követelményeket kíván meg (amint igaz ez általában minden szerkesztőre is).

Ezek a kívánalmak természetesen nem kötelező érvényűek, hanem ajánlások, megfontolásra érdemes gondolatok a projekt tapasztalatai alapján. A legfontosabb ajánlásokat ABC-sorrendben soroljuk fel.

Empátia

[szerkesztés]

Mint „közéleti személynek”, az adminisztrátornak illik empátiával viseltetnie a problémáikkal hozzá fordulók iránt. A szerkesztők sok esetben az adminisztrátorhoz fordulnak problémáikkal, vagy azért, mert neki van jogköre azoknak orvoslásához, vagy azért, mert jártasnak gondolják a Wikipédia ügyeiben. Az adminisztrátortól elvárható, hogy ha mint adminisztrátort szólították meg, megértéssel kezelje a problémát, szükség esetén udvariasan juttassa kifejezésre, ha az ügy nem rá tartozik, vagy nem igényel valójában semmiféle adminisztrátori közreműködést.

Észszerűség

[szerkesztés]

A felhasználók közötti vitás esetek egyetlen elfogadható rendezési módja a logikus érvelés. Az adminisztrátornak, mint minden szerkesztőnek, ajánlott, hogy így próbáljon részt venni a viták rendezésében. Mivel azonban az adminisztrátor a wiki-projektek hivatalos arcát jelenti, ezért rá különösen igaz, hogy elfogultság nélkül, logikusan kell tudnia érvelni, illetve mások ilyen érveit megértenie.

Figyelmesség

[szerkesztés]

Egy adminisztrátornak minden hozzá, mint adminisztrátorhoz intézett hozzászólást, kritikát, kérdést illik megválaszolnia, legalább annyiban, hogy jelezze, nem tud vagy nem kíván foglalkozni egy üggyel (ez természetesen nem vonatkozik súlyos személyes konfliktusok esetére vagy trollokra). Ha nem kíván vagy nem tud válaszolni, kérjen fel más adminisztrátort a válaszadásra (többnyire kéretlenül is megteszik). A teljesen válasz nélkül hagyott komoly hozzászólás azt a benyomást kelti, mintha az adminisztrátor nem volna a helyén, nem foglalkozna a történtekkel. Kívülről érkező megkeresések esetén különösen fontos, hogy ne keltsük a közömbösség látszatát az olvasókkal szemben. Ők (és a kezdők) gyakran nem tudják pontosan, mi a feladata az adminisztrátoroknak, de ilyenkor sem a kioktatás a jó megoldás, hanem az érdemi válasz (akkor is, ha voltaképpen nem igényel adminisztrátort egy probléma).

Higgadtság

[szerkesztés]

Ha az admin elmérgesedő vitába avatkozik, maradjon nyugodt, de legyen határozott; az esetleges sértéseket, trágár, sértő, személyeskedő válaszokat engedje el a füle mellett, és határozottan, a szabályok szem előtt tartásával válaszoljon. Lehetőleg próbáljon higgadt és türelmes maradni, még akkor is, ha számára bosszantó, vagy elfogadhatatlan véleménnyel szembesül. (Természetesen a sértés, trágárság, súlyosan irányelvbe ütköző viselkedés az adminisztrátorral szemben sem elfogadható, de ilyen esetben az ügy elbírálására és az esetleges szankció kiszabására mindenképpen más admint kérjen fel.)

Korrekt viselkedés

[szerkesztés]

Az adminisztrátornak nincs speciális hatalmuk a wikiprojektek felett, tőlük is csak az várható el általánosságban, ami bármely más szerkesztőtől. De mivel speciális jogosultságaik vannak, és kevesebben vannak, viselkedésükkel ajánlatos még a látszatát is kerülni annak, mintha az adminisztrátorok a projekt „főnökei” vagy „főszerkesztői” volnának, és túltehetnék magukat a másokra érvényes szabályokon (ezért célszerű fokozottan ügyelniük a korrektségre). Akkor is, ha más szerkesztők eltűrnék az ilyen viselkedést, ajánlatos újra meg újra tisztázni, mire való az adminisztrátor, mi várható el tőle, és mi nem.

Segítőkészség

[szerkesztés]

Különösen a kezdő szerkesztőkkel szemben jobb, ha az adminisztrátor nem várja el, hogy mindjárt tájékozottak legyenek a wikitársadalom és -ügykezelés tekervényes világában. Amennyire lehet, legyen segítőkész a szabályok, a munkaszervezés, a szerkesztés, a kategóriák, a sablonok kezelése stb. terén járatlan szerkesztőkkel. Igyekezzen a kezdők kérdéseire kielégítő választ adni, olyan szerkesztőhöz vagy fórumra irányítani őket, ahol valós segítséget kaphatnak. Ilyen például a (kezdők kocsmafala vagy a mentorprogram).

Szigor

[szerkesztés]

Moderátorként a renitenskedőkkel szemben tartsa be és tartassa be a közösség által meghatározott szabályokat, szankciókat, tekintet nélkül arra, hogy mely szerkesztőt kell szankcionálnia. Ha szigorral jár el, akkor is minden esetben legyen udvarias, ne használjon sértő, gúnyos, megalázó, személyeskedő, lealacsonyító kifejezéseket, igyekezzék az eljárás személyes élét tompítani. A közösségi szankciók minden esetben megalázóan hatnak arra, aki elszenvedi őket, felesleges és káros további kellemetlenkedésekkel azokat megtoldani. Ha mégis előfordulna ilyesmi, az erény útjáról letért adminisztrátort bárki figyelmeztetheti, súlyosabb vagy ismételt esetben, ha az admin már nem először feledkezik meg magáról, a helyteleníthető viselkedés szankcionálása kezdeményezhető (például a Wikitanácsnál).

Tisztesség

[szerkesztés]

Nagyon fontos, hogy az adminisztrátor ne éljen vissza a bizalommal, ami irányában a választásakor megmutatkozott, ne lehessen hazugságon kapni, ne csapjon be másokat. Egyrészt mert speciális jogosultságokkal rendelkezik, tehát a visszaélésre is több alkalma van, másrészt mert önkéntelenül is bizonyos mértékig a projekt arcát adja (lévén a legmagasabb adminisztratív jogkörrel felruházott szerkesztő), a visszaélései tehát különösen rosszul festenek. Harmadrészt – mivel bizalmi szavazás választotta meg – a bizalmat vissza is kell igazolnia.

Udvariasság

[szerkesztés]

Az adminisztrátor esetében az udvariatlanság könnyen azt a látszatot keltheti, mintha őt nem kötné a civilizált viselkedés kívánalma, mint másokat. Minthogy az adminisztrátorok gyakran nyilvánulnak meg közösségi ügyekben, a viselkedésük nagyobb erővel hat mintaként. Célszerű különösen ügyelniük arra, hogy a hangvételük udvarias legyen (akkor is, ha a hozzájuk fordulók hangvétele nem föltétlenül az).

Visszafogottság

[szerkesztés]

Az adminisztrátor semmiképpen nem használhatja fel speciális jogosítványait arra, hogy különleges befolyást élvezzen a szerkesztési ügyekben. Nem fenyegetőzhet szankciókkal, nem keltheti azt a látszatot, mintha személyes érdekeltségét különleges jogosítványaival szolgálná. Célszerű, hogy ne bocsátkozzon szerkesztési háborúkba egyáltalán, hanem vitás esetben kérjen fel hamar elfogulatlan közvetítőket, vagy forduljon a Wikitanácshoz egyenesen. Az is célszerűnek látszik, hogy ha adminisztrátori működése ellen kifogás érkezik, ne saját maga védelmezze meg álláspontját, hanem hagyja, hogy mások nyilvánítsanak véleményt róla.

Lásd még

[szerkesztés]