Wikipédia:Nyelvészeti műhely/morfológia

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Morfológia
Nyelvészeti terület címszó kulcsszó kapcsolódó terület van/nincs Megjegyzés/teendő
morfológia mondattan Igen
szóalak
szintagma szintaxis Igen
tőmorféma Abszolút tő Igen
relatív tő Igen
igeragozás Tárgyas igeragozás Igen
Ikes ragozás Igen
alanyi igeragozás megírandó
esetragok tárgyrag, tárgyeset
határozóragok
allomorf
invariáns
előhangzó A Morfémaosztályok (nyelvészet) szócikken belül van szó róla.
morféma szabad morféma Igen A Morfémaosztályok (nyelvészet) c. szócikken belül van egy mondat a szabad és a kötött morféma különbségéről, de jó lenne erről külön szócikk is.
kötött morféma Igen A Morfémaosztályok (nyelvészet) c. szócikken belül van egy mondat a szabad és a kötött morféma különbségéről, de jó lenne erről külön szócikk is.
szófaj Igen
szóösszetétel Igen
szóképzés Igen
szóalkotás Igen
disztribúció Nem nyelvészeti megközelítésű van.
toldalék, affixum affixáció, toldalékolás csak a retorikában használatos affixum kifejezésre van példa belőle
prefixum, szuffixum, infixum, circumfixum
képző, jel, rag
zéró morféma
alternáció Igen Nem kifejezetten nyelvészeti megközelítésű.
toldalékmorféma Igen
határterületek morfofonológia
morfoszemantika
morfoszintaxis