Vasné Tóth Kornélia

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Vasné Tóth Kornélia
Született 1971. május 29. (52 éves)
Székesfehérvár
Állampolgársága magyar
Foglalkozása értelmiségi
SablonWikidataSegítség

Vasné Tóth Kornélia (Székesfehérvár, 1971. május 29. –) nyelvész, művelődéstörténész, könyvtáros, szakkönyvíró, tudományos kutató.

Életútja[szerkesztés]

Szülei dr. Tóth Jenő és Pohl Erzsébet. 1994-ben diplomázott az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar–történelem szakon. 2010-2013 között az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola doktorandusza, 2014-ben doktorált művelődéstörténet szakirányon.

1994 és 2004 között középiskolai tanárként tevékenykedett Budapesten. 2004-től az érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtárban dolgozott. 2008 ősze óta az Országos Széchényi Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtára könyvtárosa, tudományos munkatársa. Fő kutatási területe a 20–21. századi ex librisek világa.

Főbb szervezeti tagságai: Anyanyelvápolók Szövetsége (1993-), Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda (2008-), Magyar Történelmi Társulat (2009-), Kisgrafika Barátok Köre (2009-). Utóbbinak 2011-től intézőbizottsági, 2014-től elnökségi tagja. 2016-tól felvételt nyert a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagságába (II. Filozófiai és Történelemtudományok osztálya). 2018-tól az MTA Művelődéstörténeti Bizottság Könyvtörténeti Munkabizottságának tagja. Ugyancsak 2018-tól belépett a Magyar Szemiotikai Társaságba, emellett az Österreichische Exlibris-Gesellschaft (Osztrák Ex libris Egyesület) és a Deutsche Exlibris-Gesellschaft (Német Ex libris Egyesület) tagjai közé.

Munkássága[szerkesztés]

Az Országos Széchényi Könyvtár munkatársaként és a Kisgrafika Barátok Köre tagjaként számos ex libris kiállítás rendezése és megnyitása fűződik a nevéhez, pl. Ex librisek a Nemzeti Könyvtárban: Diskay Lenke hagyatéka (2009), A kisgrafika nagymestere, Csiby Mihály (2012). A Szabó Ervin Könyvtár több ex libris kiállítását nyitotta meg az utóbbi években: Művelődéstörténeti anziksz a kisgrafikákon, Irodalmi kalandozások az ex librisek világában, Grafikai mozaikok, Ex libris KBK. 2014-ben A magyar ex libris 100 éve. Gyűjtemények kiállítása megnyitása a Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központban és a Mezőgazdasági Könyvtár Vármező Galériájában is a nevéhez fűződik. Számos történelmi–nyelvészeti–irodalmi, ill. ex libris vonatkozású írása jelent meg. Ex libris témában 2021-ig 300 körüli cikke, tanulmánya látott napvilágot különböző tanulmánykötetekben, szaklapokban. Önálló köteteinek száma 20 felett van. A Kisgrafika (a Kisgrafika Barátok Köre folyóirata) szerkesztőbizottsági tagja 2011-től, 2019-től egyedüli szerkesztője.

Főbb művei[szerkesztés]

Könyvek[szerkesztés]

 • A sárbogárdi diáknyelv szótára (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 46.), ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszék, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 1990
 • Magyar diákszótár (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 62.), ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszék, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 1994
 • Tudáspróba (Irodalom I–IV.), középiskolai segédkönyv; Corvina Kiadó, Budapest, 2003
 • Tudáspróba (Történelem I–IV.), középiskolai segédkönyv; Corvina Kiadó, Budapest, 2004
 • Szent Iván-éj hazánkban és külföldön; Az ünnep hagyományai az érdi kistérségben (Könyvtári Információs Füzetek), Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd, 2007
 • Élő diáknyelv. Két város, húsz év tükrében, Novumpocket Kiadó, Sopron, 2010
 • Érdi időutazás (Várostörténeti munkafüzet, társszerző: Kovács Sándor), Magyar Földrajzi Múzeum, Érd, 2010
 • Csiby Mihály kisgrafikai életműve (Ex librisek, alkalmi grafikák, szabad grafikák), KBK Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület, Budapest, 2012
 • A magyar ex libris 100 éve. Gyűjtemények kiállítása (katalógus), KBK Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület, Budapest, 2014
 • A moszkvai Rudomino-könyvtár hungarika ex librisei hazai és nemzetközi kontextusban, Országos Széchényi Könyvtár - Gondolat Kiadó, Budapest, 2015
 • Ex libris és képkultúra. Modern magyar ex librisek, Országos Széchényi Könyvtár - Kossuth Kiadó, Budapest, 2016
 • Ürmös Péter kisgrafikai világa, KBK Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület, Bp., 2016. (alkotásjegyzék)
 • Nagy László Lázár kisgrafikai világa; OSZK, Bp., 2018
 • Jottányit se 48-ból! Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékezete : kiállítási katalógus; szerk., bev. Vasné Tóth Kornélia; OSZK, Bp., 2018
 • Múltunk neves ex libris gyűjtői (lexikon), Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület, Bp., 2019

Főbb tanulmányok, cikkek[szerkesztés]

 • Neologizmusok a diáknyelvben. Húsz év változásai a diáknyelvben két saját gyűjtésű szótár anyagának összevetése alapján, In. Jelentés a magyar nyelvről 2006-2010, Balázs Géza (szerk.), Inter-Magyar Szemiotikai Társaság, Budapest, 2010, 143-163.
 • Beszédes ex librisek: a kultúra nemzetközi hírnökei, Magyar Grafika, 2011. február, LV/1., 75-78.
 • Beszédes ex librisek: a kultúra nemzetközi hírnökei I. rész, Kisgrafika, 2011/1. sz., 4-7.
 • Beszédes ex librisek: a kultúra nemzetközi hírnökei II. rész, Kisgrafika, 2011/2. sz., 4-6.
 • Az ex librisek művelődéstörténeti jelentősége, Könyv, könyvtár, könyvtáros, 20. évf., 8. sz., 2011. aug. 45-61.
 • A modern ex libris a vizuális kultúra korában - egy hungarika vonatkozású gyűjtemény üzenete, Magyar Könyvszemle, 2011/3. sz., 359-377.
 • Az ex librisek interpretációjának új irányai, ex libris és hungarikakutatás, In. Szöveg-emlék-kép, Bibliotheca Nationalis Hungariae - Gondolat Kiadó, Budapest, 2011. 296-313. (Bibliotheca Scientiae et Artis sorozat 3. rész)
 • Az ex libris mint a művelődéstörténeti kutatások forrása (történeti áttekintés), I. rész, Kisgrafika, 2011/4. sz., 3-5.
 • Az ex libris mint a művelődéstörténeti kutatások forrása, II. rész, Kisgrafika, 2012/1. sz., 3-5.
 • Betekintés a diáknyelvi kutatások módszertanába, szinkrónia és diakrónia együtthatásában In. Nyelv és kultúra – kulturális nyelvészet, Szerk. Balázs Géza-Veszelszki Ágnes, Magyar Szemiotikai Társaság, Bp., 2012., 221-226.
 • A Rákóczi-szabadságharc kora ex libriseken, alkalmi grafikákon, Kisgrafika 2012/2. sz., 6-8.
 • A moszkvai Rudomino Könyvtár hungarika ex libriseinek ikonográfiája, Magyar Könyvszemle, 2012/1. sz., 93-112.
 • Kereskényi Gyula (1835–1911), Érd helytörténész plébánosa, Honismeret 2012/6. sz., 45-48.
 • A XXXIV. FISAE Nemzetközi Ex libris Kongresszus (2012) egy résztvevő szemével, Kisgrafika, 2012/3. sz., 2-3.
 • Az ex libriseket, kisgrafikákat alkotó Tavaszy Noémi (születésnapi megemlékezés), Kisgrafika 2012/4. sz., 2-3.
 • Tavaszy Noémi kisgrafikai alkotásjegyzéke, a Kisgrafika 2012/4. számának melléklete (1-8.)
 • Grafikai mozaikok (Vasné Tóth Kornélia kiállításmegnyitó szövege Kőhegyi Gyula: Grafikai mozaikok c. kiállításán, 2012. 09. 14, FSZEK Békásmegyeri Könyvtára), Kisgrafika 2012/4. sz., 3-5.
 • A szubjektum és az emlékezet, Csiby Mihály kisgrafikáinak recepciója, In. Esemény és narratíva, Történetiség, elbeszélések, interpretáció, Bibliotheca Nationalis Hungariae - Gondolat Kiadó, 2013., 242-251. (Bibliotheca Scientiae et Artis sorozat 5. rész)
 • Kultúrtájak – A magyar világörökség, emlékhelyeink ex libriseken, In. Tér(v)iszonyok és térkép(zet)ek, Bibliotheca Nationalis Hungariae - Gondolat Kiadó, Budapest, 2014., 190–220. (Bibliotheca Scientiae et Artis sorozat 6. rész)
 • Az ex libris a tudomány mérlegén – szakírók, szakírások, In. Interpretációk interpretációja. Tudós bibliothecariusok, tudós elődök, Bibliotheca Nationalis Hungariae - Gondolat Kiadó, Budapest, 2015., 143–166. (Bibliotheca Scientiae et Artis sorozat 7. rész)
 • Világi és egyházi reprezentáció, hatalmi szimbolika az ex libriseken, In. Hatalmi diskurzusok, A hatalom reprezentációi a tudományokban és a művészetekben, Bibliotheca Nationalis Hungariae – Gondolat Kiadó, Budapest, 2016. (Bibliotheca Scientiae et Artis 8. rész), 105–118.

Források[szerkesztés]

Külső hivatkozás[szerkesztés]