Varga Csaba (jogász)

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Varga Csaba
Született 1941. május 25. (81 éves)
Pécs
Állampolgársága magyar
Nemzetisége magyar
Foglalkozása szakíró,
egyetemi oktató
Iskolái
Kitüntetései Széchenyi-díj (2013)

SablonWikidataSegítség

Varga Csaba (Pécs, 1941. május 25. –) magyar jogfilozófus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán a Jogbölcseleti Intézet megalapítója (1995), emeritálásáig (2011) vezetője, azóta professor emeritus. Számos jogelméleti könyv, monográfia, szakcikk szerzője.

Családi háttere[szerkesztés]

Varga Csaba pécsi nagypolgári családban született, édesapja jómódú karosszéria-gyáros volt, akinek üzemét államosították, családját kitelepítették. Osztályidegen származása okán érettségi után bányásznak ment, és mint bányászt a Miskolci Egyetem bányaművelő szakára vették fel. 1960-ban azonban sikerült felvételt nyernie a JPTE Állam- és Jogtudományi Karára.

Tudományos pályafutása[szerkesztés]

1965-ben végzett "Summa cum laude" a pécsi egyetemen. Csizmadia Andor pécsi dékán és Kulcsár Kálmán akadémiai főmunkatárs közvetítésével vette fel Szabó Imre igazgató akadémikus kutatóként az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetébe Budapestre.

1976-ban kandidátusi, 1991-ben akadémiai doktori címet szerzett; ekkortól tudományos tanácsadó. 2011-től kutató professor emeritus.

A nyolcvanas évektől rendszeresen oktatott magyar egyetemeken, 1982-től a ELTE Jogi Karán, ahol 1991-ben nevezték ki egyetemi tanárrá. Ezen belül, tanítványai hívására, a Bibó István Szakkollégiumban szintén tevékenykedve, többek között a Fidesz jogász alapítóit is éveken át tanította. Számos egyetemen volt vendégprofesszor: Lund (1977), Nyugat-Berlin (1986), Canberra (1987), Tokió (1987), Yale Egyetem (1988–1989), Edinburgh (1989, 1997), Münster (1992), Onati (1996), Stockholm (2004), Krasznojarszk (2010, 2014).

1990 és 1993, valamint 1995 és 1998 közt az általa vezetett európai TEMPUS-projektummal segíti a magyar jogi karok oktatásának, s különösen jogelméletének megújulását. 1995-ben részt vesz a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karának megalapításában. Kutatási területe a jogelmélet valamennyi területét felöleli – az 1990-es évek óta már a jogi kultúrák összehasonlító tanulmányozásán és a magyar rendszerváltás jogfilozófiai kritikáján is dolgozik.

Varga Csaba tudományos munkáját szigorú precizitás, kiterjedt irodalom-feldolgozás jellemzi.

Gyakorlatilag egész életműve idegen – főként angol – nyelven úgyszintén megjelent. Mindez saját honlapján, tudományos honlapokon egyaránt elérhető. Tudományos könyvtárakban világszerte nyilvántartott szerző, nemzetközi idézettsége szakmájában kiemelkedő.

Közéleti szerepvállalása[szerkesztés]

Kormányfőtanácsos volt Antall József mellett a Miniszterelnöki Tanácsadó Testület tagjaként, emellett számos nemzetközi szervezet tagja, vezetője. Publikált közéleti kérdésekről a Magyar Nemzetben és a Magyar Szemlében.

Művei[szerkesztés]

 • A felsőfokú jogi oktatás főbb mai rendszerei; MTA, Bp., 1967 (A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézete Jogösszehasonlító Osztályának kiadványai)
 • Modernization of law and its codificational trends in the Afro-Asiatic legal development; Institute for World Economics of the Hungarian Academia of Sciences, Bp., 1976 (Studies on developing countries, 88.)
 • Modern polgári jogelméleti tanulmányok; szerk. Varga Csaba, előszó Peschka Vilmos, vál. Varga Csaba, Sajó András, ford. Sajó András et al.; MTA Állami Jogtudományi Intézet, Bp., 1977
 • A kodifikáció mint társadalmi-történelmi jelenség; Akadémiai, Bp., 1979
 • Jog és filozófia. Antológia a század első felének polgári jogelméleti irodalma köréből; szerk. Varga Csaba, vál. Varga Csaba, Sajó András, ford. Sajó András et al.; Akadémiai, Bp., 1981
 • A jog helye Lukács György világképében; Magvető, Bp., 1981 (Gyorsuló idő)
 • Algunas cuestiones metodologicas de la formación de los conceptos en ciencias juridicas (Quelques questions méthodologiques de la formation des concepts en sciences juridiques); spanyolra ford. Hortensia Adrianza De Casas; EdiLUZ, Maracaibó, 1982 (Cuaderno de trabajo, 32.)
 • The place of law in Lukács' world concept (A jog helye Lukács György világképében); angolra ford. Petrányi Judit, Eszenyi Sándor; Akadémiai, Bp., 1985
 • Rechtsgeltung. Ergebnisse des ungarisch-österreichischen Symposyums der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie, 1985. Referaten; szerk. Varga Csaba, Ota Weinberger; Steiner Verlag Wiesbaden, Stuttgart, 1986 (Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie. Beiheft, 27.)
 • Politikum és logikum a jogban. A jog társadalomelmélete felé; Magvető, Bp., 1987 (Elvek és utak)
 • Rechtskultur – Denkkultur. Ergebnisse des ungarisch-österreichischen Symposiums der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie 1987; szerk. Erhard Mock, Varga Csaba; Steiner Verlag Wiesbaden, Stuttgart, 1989 (ARSP. Beiheft, 35.)
 • Codification as a socio-historical phenomenon (A kodifikáció mint társadalmi-történelmi jelenség); átdolg. kiad.; angolra ford. Eszenyi Sándor, Petrányi Judit, Varga Csaba; Akadémiai, Bp., 1991
 • A bírói ténymegállapítási folyamat természete; Akadémiai, Bp., 1992
 • Jogantropológia. Két tanulmány; s.n., Bp., 1993
 • Coming to terms with the past under the rule of law. The German and the Czech models; szerk. Varga Csaba; Windsor, Bp., 1994
 • Etudes en philosophie du droit / Etudios de filosofia del derecho; ELTE, Bp., 1994 (Philosophiae iuris)
 • Jogi elméletek, jogi kultúrák. Kritikák, ismertetések a jogfilozófia és az összehasonlító jog köréből; ELTE ÁJTK, Bp., 1994
 • Law and philosophy. Selected papers in legal theory; ELTE, Bp., 1994 (Philosophiae iuris)
 • Pravo. Tyeorija i filoszofija; ELTE, Bp., 1994 (Philosophiae iuris = Filoszofii prava)
 • Rechtsphilosophische Aufsätze; ELTE, Bp., 1994 (Philosophiae iuris)
 • Igazságtétel jogállamban. Német és cseh dokumentumok; szerk. Varga Csaba, ford. Udvaros Judit, Bába Iván; Windsor, Bp., 1995 (A Windsor Klub könyvei)
 • Theory of the judicial process. The establishment of facts (A bírói ténymegállapítási folyamat természete); Akadémiai, Bp., 1995
 • Transition to rule of law. On the democratic transformation in Hungary; ELTE, Bp., 1995 (Philosophiae iuris)
 • Előadások a jogi gondolkodás paradigmáiról; PPKE, Bp., 1996 (Bibliotheca Cathedrae Philosophiae Iuris et Rerum Politicarum Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nominatae Budapest II. Dissertationes)
 • European legal cultures; szerk. Volkmar Gessner, Armin Hoeland, Varga Csaba; Dartmouth, Aldershot, 1996 (Tempus textbook series on European law and European legal culture)
 • Szövegek a jogi gondolkodás paradigmáinak tanulmányozásához; szerk. Varga Csaba, ford. Varga Koppány, Varga Csaba; PPKE, Bp., 1996 (Bibliotheca Cathedrae Philosophiae Iuris et Rerum Politicarum Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nominatae Budapest III. Fasciculi)
 • Előadások a jogi gondolkodás paradigmáiról; PPKE, Bp., 1998 (Osiris könyvtár. Jog)
 • Iustum, aequum, salutare. Emlékkönyv Zlinszky János tiszteletére = Festschrift in honour of professor János Zlinszky; szerk. Bánrévy Gábor, Jobbágyi Gábor, Varga Csaba; PPKE, Bp., 1998 (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei)
 • Jog és filozófia. Antológia a század első felének kontinentális jogi gondolkodása köréből; szerk. Varga Csaba, ford. Varga Csaba et al.; Osiris, Bp., 1998 (Jogfilozófiák)
 • A jog mint folyamat; PPKE Jog- és Államtudományi Kar Jogbölcseleti Intézet–Szt. István Társulat, Bp., 1998
 • Jogállami átmenetünk. Paradoxonok, dilemmák, feloldatlan kérdések; PPKE, Bp., 1998 (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei)
 • A jogi gondolkodás paradigmái. Szövegek; szerk. Varga Csaba, ford. Varga Koppány, Varga Csaba, Takács Péter; PPKE, Bp., 1998 (Bibliotheca Cathedrae Philosophiae Iuris et Rerum Politicarum Universitatis Catholicae de Petro Pázmány Nominatae Budapest III. Fasciculi)
 • A jog mint folyamat; Osiris, Bp., 1999 (Osiris könyvtár. Jog)
 • A jog társadalomelmélete felé; PPKE Jog- és Államtudományi Kar, Bp., 1999 (Jogfilozófiák)
 • Lectures on the paradigms of legal thinking (Előadások a jogi gondolkodás paradigmáiról); angolra ford. Gáll Emese, Varga Csaba; Akadémiai, Bp., 1999 (Philosophiae iuris)
 • Jog és nyelv; szerk. Szabó Miklós, Varga Csaba, bev., ford. gond., mutatók Szabó Miklós; PPKE JÁK, Bp., 2000 (Jogfilozófiák)
 • A jog mint logika, rendszer és technika; PPKE–Osiris, Bp., 2000 (Jogfilozófiák)
 • Összehasonlító jogi kultúrák; szerk., bev., szöveggond., bibliogr., mutatók Varga Csaba, ford. Varga Koppány et al.; PPKE Jogbölcseleti Intézet, Bp., 2000 (Jogfilozófiák)
 • A bírói ténymegállapítási folyamat természete; 2. jav., bőv. kiad.; Akadémiai, Bp., 2001
 • Jog és filozófia. Antológia a XX. század jogi gondolkodása köréből; szerk. Varga Csaba, ford. Varga Csaba et al.; 3. bőv. kiad.; Szt. István Társulat, Bp., 2001 (Jogfilozófiák)
 • Útkeresés. Kísérletek – kéziratban; Szt. István Társulat, Bp., 2001 (Jogfilozófiák)
 • A kodifikáció mint társadalmi-történelmi jelenség; Akadémiai, Bp., 2002
 • On different legal cultures, premodern and modern states, and the transition to the rule of law in Western and Eastern Europe; szerk. Werner Krawietz, Varga Csaba; Duncker & Humblot, Berlin, 2002
 • Jogfilozófia az ezredfordulón. Minták, kényszerek – múltban, jelenben; Szt. István Társulat, Bp., 2004 (Jogfilozófiák)
 • A jogi gondolkodás paradigmái; 2. átdolg., bőv. kiad.; Szt. István Társulat, Bp., 2004
 • Anthropological jurisprudence? Leopold Pospisil and the comparative study of legal cultures; Institute of Sociology HAS, Bp., 2005 (Working papers. Underdevelopment and modernization)
 • Jogállami? Átmenetünk?; Kráter, Pomáz, 2007 (Polísz sorozat)
 • Theatrum legale mundi. Symbola Cs. Varga oblata; szerk. Cserne Péter et al.; Szt. István Társulat, Bp., 2007 (Philosophiae iuris; Bibliotheca iuridica. Libri amicorum, 24; Xenia)
 • Transition? To rule of law? Constitutionalism and transitional justice challenged in Central & Eastern Europe (Jogállami? Átmenetünk?); bőv. kiad.; Kráter, Pomáz, 2008 (Polísz series, 6.)
 • Auf dem Weg zur Idee der Gerechtigkeit. Gedenkschrift für Ilmar Tammelo; szerk. Varga Csaba et al.; LIT, Wien–Berlin, 2009 (Austria: Forschung und Wissenschaft. Rechtswissenschaft, 3.)
 • Jogrendszerek, jogi gondolkodásmódok az európai egységesülés perspektívájában. Magyar körkép – európai uniós összefüggésben; Szt. István Társulat, Bp., 2009 (Jogfilozófiák)
 • Theory of the judicial process. The establishment of facts; angolra ford. Varga Csaba, Móra Imre; 2. kiad.; Szt. István Társulat, Bp., 2011
 • Válaszúton, húsz év múltán. Vitában jogunk alapjairól és céljairól; Kráter, Pomáz, 2011 (Polísz sorozat)
 • Comparative legal cultures. On traditions classified, their rapprochement & transfer, and the anarchy of hyper-rationalism with appendix on legal ethnography; Szt. István Társulat, Bp., 2012 (Philosophiae iuris)
 • "Csak múlásunk törvény...". Varga Csaba jogfilozófussal beszélget Mezei Károly; Kairosz, Bp., 2012 (Magyarnak lenni)
 • Theory of law. Norm, logic, system, doctrine & technique in legal processes, with appendix on European law; Szt. István Társulat, Bp., 2012 (Philosophiae iuris)
 • The paradigms of legal thinking (A jogi gondolkodás paradigmái); 2. bőv. kiad.; Szt. István Társulat, Bp., 2012 (Philosophiae iuris)
 • Contemporary legal philosophising. Schmitt, Kelsen, Lukács, Hart & law and literature, with Marxism's dark legacy in Central Europe. On teaching legal philosophy in appendix; Szt. István Társulat, Bp., 2013 (Philosophiae iuris)
 • Zagadka prava i pravovogo mislenyija. Izbrannije proizvegyenyija; Alef-Pressz, Szankt-Petyerburg, 2015
 • Varga Gyula Autókarosszéria- és Kocsigyár. Motorizáció Pécsett, a XX. század első felében, egy családi vállalkozás tükrében; Házmester '98 Kft., Pécs, 2016 (Pécsi krónika)
 • Elméleti jogtudomány. Körkép, dilemmák, útkeresések; Pázmány Press–PPKE JÁK, Bp., 2017 (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok)
 • Jogfilozófia a múlt, a jelen és a jövő ölelésében; Pázmány Press–PPKE JÁK, Bp., 2018 (A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának könyvei. Tanulmányok)

Kitüntetései[szerkesztés]

Személyes honlap[szerkesztés]

Külső hivatkozások[szerkesztés]