Ungareszka

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Ungareszka
Műfaj magyar népdal
Stílus régi
Hangfaj dúr
A kotta hangneme G dúr
Sorok A A B C
Hangterjedelem V–2 V–2 1–4 ♯VII–3
Kadencia V (V) 4
Szótagszám 15 15 18 7
A gyűjtés adatai
Gyűjtő Jacob Paix(de)

Az Ungareszka (ungaresca, ungarescha) régi magyar táncdal. Jacob Paix(de) 1583-ban kiadott Ein Schön Nutz- und Gebreuchlich Orgel Tabulator című orgonatabulatúrás[1] gyűjteményében található a hozzá csatlakozó saltarellóval (ugrós tánccal), emiatt sokszor J. Paix szerzeményének tartják.

Tágabb értelemben az ungareszkák a 16–17. századból (többnyire külföldi forrásokban) fennmaradt magyar táncok.

J. Paix gyűjteményében a jobb kézzel játszott dallam balkezes orgonakísérettel, szöveg nélkül maradt fenn, előjegyzés nélkül (vagyis az alábbi kottában minden Fisz helyett F van, így az eredeti hangnem dúr helyett mixolíd).[2][3]

A dal feltehetően magyar diákok vagy kereskedők révén jutott német földre. A dallammotívumok és harmóniák, a basszus szólam, valamint a korabeli leírások alapján dudával kísérték az általában magányos vagy csoportos eszközös (kard, szekerce) táncot, de néha eszköz nélkül, lánnyal párban is járták.

Feldolgozás:

Szerző Mire Előadás
Bárdos Lajos / Vargha Károly vegyeskar Régi táncdal [4][5][6]
Petres Csaba[7] három furulya Tarka madár, 87. kotta

Kotta és dallam[szerkesztés]


\version "2.14.2"
\header {
    tagline = ""  % ne legyen copyright szöveg
    }
dallam = {
  \relative c' {
   \key g \major
   \time 4/4
   \tempo 4 = 90
   \set Staff.midiInstrument = "english horn"
   \transposition c'
%   Édes rózsám, szívem kedvese, hallod, hív az ének.
%   Csengőn-bongón szól a víg zene, hadd táncoljak véled.
    \repeat volta 2 {
    g'4 g a g g d d e8 fis g4 g a g d2 d4 r } \break
%    Jöjj, ó jöjj ide, édes párom,
%    nótánk hangja ma messze szálljon,
    \repeat volta 2 { b'4 b b a8 b }
    \alternative { { c4 b a g } { c4 b a c } } \bar "||"
%    oly szép így ez az élet.
    b g a g8 fis g2 g4 r \bar "|."
    }
}
\score {
  <<
  \dallam
  \addlyrics {
    É -- des ró -- zsám, szí -- vem ked -- ve -- se, hal -- lod, hív az é -- nek.
    Jöjj, ó jöjj i -- de, é -- des pá -- rom,
   }
  \addlyrics {
    Csen -- gőn- bon -- gón szól a víg ze -- ne, hadd tán -- col -- jak vé -- led.
    nó -- tánk hang -- ja ma \repeat unfold 4 { \skip 1 } mesz -- sze száll -- jon,
    oly szép így ez az é -- let.
   }
  >>
  \layout {
    indent = 0.0\cm
    }
}
\score {
  \unfoldRepeats
  \dallam
  \midi { }
}

Édes rózsám, szívem kedvese, hallod, hív az ének.
Csengőn- bongón szól a víg zene, hadd táncoljak véled.
Jöjj, ó jöjj ide, édes párom, nótánk hangja ma messze szálljon,
oly szép így ez az élet.

Cimbalmunk de vígan pengeti, búg a bőgő húrja.
Nézd, a másik kedvet ad neki, cifra sípját fújva.
El nem fárad a táncos lábod, látom, most csuda szívből járod,
mindig újra meg újra.

Tambúr, tambúr, andandória, tambúr, andandóri.
Tambúr, tambúr, andandória, tambúr, andandóri.
Tambúr, tamburi, andandóni, tambúr, tamburi, andandóni,
tambúr, andanidóri.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. A tabulatúra a hangszeres zene feljegyzésére szolgáló táblázat, a mai kotta ill. partitúra elődje.
 2. Szabolcsi Bence: A magyar zene évszázadai, 1. kötet: A XVI. század magyar tánczenéje, 7. Vngarescha. Hungarológiai Alapkönyvtár. Budapest: Zeneműkiadó Vállalat (1959) 200. o. (Hozzáférés: 2016. júl. 14.)
 3. Jacob Paix: Ungarescha und Saltarello. YouTube (2012. júl. 31.) (Hozzáférés: 2016. júl. 14.) (audió) J. Paix orgonakönyve szerint.
 4. Bárdos Lajos: Régi táncdal. YouTube (2012. okt. 13.) (Hozzáférés: 2016. júl. 14.) (videó)
 5. Bárdos Lajos: Régi táncdal. Cantate vegyeskar, vezényel ifj. Sapszon Ferenc YouTube. Linz (2000) (Hozzáférés: 2016. júl. 14.) (audió) kórusolimpia.
 6. Bárdos Lajos: Régi táncdal. Szent István Gimnázium énekkara YouTube (2011. ápr. 25.) (Hozzáférés: 2016. júl. 14.) (audió)
 7. Két szoprán és egy alt furulyára. Petres Csaba Giorgio Maineriot(en) tünteni fel szerzőként.

Források[szerkesztés]

Felvételek[szerkesztés]

 • Jacob Paix Ungarescha. Gál Hedda, Balog Péter YouTube (2011. nov. 5.) (Hozzáférés: 2016. júl. 14.) (audió) ének, koboz
 • Ungaresca. YouTube. Pálfa (2006. jún. 30.) (Hozzáférés: 2016. júl. 14.) (videó) Szöveg: Vásárhelyi daloskönyv 1672. ének, zenekar
 • Ungaresca. YouTube (2012. aug. 30.) (Hozzáférés: 2016. júl. 14.) (audió) furulya, lant
 • Jacob Paix: Ungarescha. Béke Csaba YouTube (2015. szept. 6.) (Hozzáférés: 2016. júl. 14.) (audió) lant
 • Ungaresca. Fabyr YouTube (2010. ápr. 5.) (Hozzáférés: 2016. júl. 14.) (videó) mandolin
 • Ungarescha. Branle dei Cavalli YouTube (Hozzáférés: 2016. júl. 14.) (videó) középkor hangszerek
 • Ungaresca.mpg. Saltatio Burgus YouTube. Roßlau (2009) (Hozzáférés: 2016. júl. 14.) (videó) reneszánsz tánc
 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap