Tel Dán-sztélé

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Tel Dán-sztélé
A Tel Dán-sztélé
A Tel Dán-sztélé
Típus epigrafikus történeti dokumentum
Tartalma győzelmi felirat
Anyag bazalt
Állapot erősen töredékes
Története
Felfedezés
helye és ideje
Tel Dán
1993. július
Felfedező(k) Avraham Biran
Kora i. e. 9. század közepe
Nyelv arameus
Írás arámi ábécé

A Tel Dán-sztélé két töredékből (B1 és B2) álló feliratos kőtábla, amelyeket Tel Dán ásatásain 1993 júliusában tártak fel. Majdnem egy évig tartott, mire a két darab összetartozó voltát felismerték, de összeillesztése még mindig bizonytalan. Az általában elfogadott álláspont szerint a két darab az eredeti kőtömbön egymás mellett helyezkedett el, de a kérdés még vitatott. Összesen tizenhárom sor töredékei ismerhetők fel.

Datálása is bizonytalan. Az i. e. 733-as asszír dúlás rétege alatt volt, ezért ettől korábbi. Azonban már másodlagos leletkörnyezetből ismert, a darabokra tört kőtömböt egy épület falaiba építették be, feltehetőleg héber építészek. George Athas véleménye szerint a sztélé Hadad-Ezrá (vagy II. Barhadad) felirata, mások Hadad-Ezrá fia, Hazaél, sőt még későbbi, esetleg i. e. 8. századi keletkezésűnek tartják.

A szöveg egy arámi (arameus Damaszkusz) király győzelmét örökíti meg, aki Izrael, illetve Dávid háza felett aratott győzelmet. A Dávid háza kifejezés fordítása szintén vita tárgyát képezi, mivel a „dwd” feloldása nem csak Dávid lehet. A Bibliában a Királyok második könyve két alkalommal említ arámi–héber konfliktust. Az egyik mindenképp Hadad-Ezra nevéhez fűződik, a másik (rámót-gileádi csata) vagy Hadad-Ezra, vagy az ő fia, Hazaél idejében volt.

A Mésa-sztélével együtt összesen ez a két dokumentum van, ami megerősítheti a biblikus Dávid-háza említéseket.

A szöveg datálása két töredékes név és a dwd szó alapján történt. Amennyiben a [...]rm név yhw kiegészítése helyes, csak akkor szól Jórámról, aki Akháb fia. A szöveg tartalmazta egykor [...]rm apja nevét, de olvashatatlan, így csak feltevés, hogy ʾḥʾb állt ott. Szintén gyakorlatilag olvashatatlan szakasz, amelyik a sztélé felállítása idején regnáló izraeli királyt említi, a rekonstrukció (wyhwʾ.m) kizárólag azon alapul, hogy a fentebbi névtöredék Jórám. A Jórámként olvasott nevű uralkodó Akházjáhu nevű fia és a Biblia szerint őket meggyilkoló Jéhu is teljesen bizonytalan, emellett Akháznak egy-egy fia és unokája is viselte ezt a nevet, az unoka Jórám fia. A nevek ilyen rekonstrukciója elég jól megfelel a Bibliából ismert információknak, leszámítva azt, hogy a Biblia szerint Akházjáhu balesetben halt meg. A tény azonban csak annyi, hogy egy arámi király győzelméről van szó egy valakinek a fia, [...]rm nevű, ismeretlen helyen (talán Izraelben) uralkodó király felett, akinek a fia is meghalt, és akit egy szintén ismeretlen nevű személy követett a trónon.

Ha a fentiek szerint rekonstruált nevek helyesek, akkor a sztélé felállítása Jéhu uralkodása idején, az i. e. 9. század második felében történt.

A szöveg[szerkesztés]

A sztélé szövege
Eredeti szöveg Átírásban (transcriptio) Fordítás
1....]א]מר.ע[...]וגזר...]
[ʾ]mr.ʿ[...]wgzr[...] [...] [...] és vágott [...]
2....]אבי.יסק[.עלוה.בה]תלחמה.בא[...]
[...]ʾby.ysq[.ʿlwh.bh]tlḥmh.bʾ[...] [...] apám odament [amikor ellene a] [...] harcolt
3.וישכב.אבי.יהך.אל[.אבהו]ה.ויעל.מלכי[יש]
wyškb.ʾby.yhk.ʾl[.ʾbhwh].wyl.mlky.[yś majd lefeküdt atyám, elment atyáihoz, és/de feljött Izrael
4.ראל.קדם.בארק.אבי[.ו]יהלך.הדד[.]א[יתי]
rʾl.qdm.bʾrq.ʾby[.w]yhlk.hdd[.]ʾ[yty] királya korábban atyám földjére. De [...] Hadad engem [...]
5.אנה.ויהך.הדד.קדמי[.ו]אפק.מן.שבע[ת[...]
[...]ʾnh,wyhk.hdd[.w]ʾpq.mn.šbʿ[t] És Hadad ment előttem, [és] én eltértem [a] hét [...]
6.י.מלכי.ואקתל.מל[כן.שב]ען.אסרי.א[לפי.ר]
y.mlky.wʾqtl.ml[kn.šb]ʿn.ʾsry.ʾ[lpy.r] az én országomban, és én megöltem [hetve]n kirá[lyt], amikor felfegyvereztem ez[er harci szek-]
7.כב.ואלפי.פרש.[קתלת.אית.יהו]רם.בר.[אחאב]
kb.wʾlpy.prś.[qtlt.ʾyt.yhw]rm.br.[ʾḥʾb] -eret és ezer lovas harcost. [Én öltem meg Jeho]rámot, [Akháb] fiát
8.מלך.ישראל.וקתל[ת.אית.אחז]יהו.בר[.יהורם.מל]
mlk.yśrʾl.qtl[t.ʾyt.ʾḥz]yhw.br[.yhwrm.ml] Izrael királyát, és én öltem meg [Ahaz]jáhut, [Jehorám kir]ály fiát
9.ך.ביתדוד.ואשם[.אית.קרית.הם.חרבת.ואהפך.א]
k.bytdwd.wʾśm[.ʾyt.qryt.hm.ḥrbt.wʾhpk.ʾ] Dávid házából(?). És én [városaik felé] fordultam, [azok romhalmazzá lettek]
10.ית.ארק.הם.ל[ישמן]
yt.ʾrq.hm.l[yšmn] földjeik [elpusztultak ...]
11.אחרן.ולה[...ויהוא.מ]
ʾḥrn.wlh[...wyhwʾ.m] Más [...] [és Jehu ur-]
12.לך.על.יש[ראל...ואשם]
lk.ʿl.yś[rʾl...wʾśm] -alkodott Iz[rael] felett [és én helyeztem]
13.מצר.על
mcr.ʿl az ostrom után [...]

Források[szerkesztés]

  • Kőszeghy Miklós (2010). „Áháb utolsó háborúja (Rámót-Gileád)”. Ókor IX (1), 23. o. ISSN 1589-2700.  

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

Külső hivatkozások[szerkesztés]