Te vagy a legény, Tyukodi pajtás

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Te vagy a legény, Tyukodi pajtás
Műfaj magyar népdal
Stílus régi
Hangfaj fríg
A kotta hangneme D fríg
Sorok A A B C
Hangterjedelem 1–7 1–7 5–8 1–4
Kadencia 5 (5) 5
Szótagszám 10 10 13 13
Előadásmód Parlando, rubato
Előadási tempó 72
A gyűjtés adatai
Gyűjtő Szini Károly
Kiemelt források
Dobszay594
Népdaltípus4354

A Te vagy a legény, Tyukodi pajtás! a kuruc időkből származó kuruc tábori dal. Káldy Gyula gyűjteményében maradt fenn. A Rákóczi-dallamkör egyik jellegzetes példája. Több mint száz változata van.

Tyukodi pajtásról és a szövegben szereplő Kuczug Balázsról nincsenek történeti források, de Zákány István és Szuhay Mátyás hiteles történelmi személy volt. Jankovich Ferenc és Illés György is regényt írt Tyukodiról.[1][2]

Feldolgozások:

Szerző Mire Előadás
Farkas Ferenc daljáték Csínom Palkó [3]
Kerényi György énekhang és furulya
két furulya
[4]
Ludvig József ének, zongora Hej, Rákóczi, Bercsényi…, 24. kotta

Farkas Ferenc 1950-ben Kossuth-díjat kapott a Csínom Palkóért.

Kotta és dallam[szerkesztés]


{
\transpose es f
  <<
  \relative c' {
   \key c \minor
   \numericTimeSignature \time 4/4
   \tempo 4 = 60
%   \set Staff.midiInstrument = "drawbar organ"
   \transposition c'
%    Te vagy a legény, Tyukodi pajtás,
%    nem olyan, mint más, mint Kuczug Balázs,
    \repeat unfold 2 { c8 d e f g2 g8 f bes as g2 \bar "||" } \break
%    Teremjen hát országunkban jó bor, áldomás,
    c8 c c c bes bes bes bes bes c bes as g2 \bar "||"
%    nem egy fillér, de két tallér kell ide, pajtás.
    \time 3/4 \repeat unfold 2 { f8 es f es4. } \time 4/4 f8 f es des c2
    \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Të vagy a le -- gény, Tyu -- ko -- di paj -- tás!
    Nem o -- lyan, mint más, mint Ku -- czug Ba -- lázs.
    Te -- rëm -- jën hát or -- szá -- gunk -- ban jó bor, ál -- do -- más,
    nem ëgy fil -- lér, de két tal -- lér këll i -- de, paj -- tás.
   }
  >>
}

Te vagy a legény, Tyukodi pajtás!
Nem olyan, mint más, mint Kuczug Balázs.
Teremjen hát országunkban jó bor, áldomás,
nem egy fillér, de két tallér kell ide, pajtás.

Szegénylegénynek olcsó a vére,
Két-három fillér egy napra bére.
Azt sem tudja elkölteni, mégis végtére
Két pogány közt egy hazáért omlik ki vére!

Bort kupámba, bort, embert a gátra,
Tyukodi pajtás, induljunk rája,
Verjük által a labancot a másvilágra,
Úgy ad Isten békességet édes hazánkra.

A Rákóczi-szabadságharc leverése után az alábbi szöveggel énekelték a dalt:

Jaj már minékünk, magyar nemzetnek,
Kik föltámadtunk, rebelliseknek!
Zákány István, Szuhay Mátyás kopasz fejeknek,
Nagypipájú, kevés dohányú magyar nemzetnek.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Jankovich Ferenc: Tyukodi pajtás. Bookline. Fapadoskönyv (Hozzáférés: 2016. máj. 6.) ISBN 9789633744741
 2. Illés György: Te vagy a legény, Tyukodi pajtás! Bookline. Dekameron Könyvkiadó (Hozzáférés: 2016. máj. 6.) ISBN 9789630980180
 3. Farkas Ferenc: Csinom Palkó. YouTube (2009. feb. 14.) (Hozzáférés: 2016. máj. 6.) (audió, fényképsorozat)
 4. Szép magyar dalok (kóta és szöveg). Összeállította: Kerényi György. Budapest: Budapest Székesfőváros Irodalmi és Művészeti Intézet. 149. o.  

Források[szerkesztés]

Weblapok:

Népdalgyűjtemények:

 • Béres József: Szép magyar ének. Negyedik kiadás. (hely nélkül): Akovita Könyvkiadó Kft. 2016. I kötet., 348. o. ISBN 978 963 88686 9 5  
 • Sárosi Bálint: Nótáskönyv. Második, változatlan kiadás. Budapest: Nap Kiadó. 2012. ISBN 978 963 9658 17 2 297. kotta  
 • A mi dalaink. Összeállította: Ugrin Gábor. Budapest: Tankönyvkiadó. 168. o.  
 • Tiboldi József: A magyar népdal családfája: A magyar népdal eredete és családfájának ismertetése művelődéstörténet, etnográfia, esztétika és a nemzetnevelés szempontjából. Mellékelve a legszebb magyar népdalokból összesen 101 dal. Budapest: Szerző kiadása: Rózsavölgyi és Társa. 1936. 19. kotta  

Tankönyvek:

 • Iskolai énekgyüjtemény II: 11–14 éves tanulóknak. Szerkesztette: Kodály Zoltán. Budapest: Országos Közoktatási Tanács. 1944. 196. o. 548. kotta  
 • Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához: Művészeti, zeneelméleti és magyar népzenei alapismeretek. Tizedik, bővített kiadás. Pécs: Kulcs a muzsikához kiadó. 2003. 348. o. ISBN 963 03 5519 1  

Feldolgozások:

 • Béres János: Furulyaiskola II: Az állami zeneiskolák hivatalos tananyaga. Budapest: Zeneműkiadó. 1973. 14. o.  
 • Bartalus István: Magyar népdalok egyetemes gyűjtemény: Énekre és zongorára feldolgozva. Első kötet II-ik kiadás. Budapest: Pesti Könyvnyomda-Részvény-Társaság. 1896. 6. o.  
 • Régi magyar dalok és virágénekek gitárkísérettel. Szendrey-Karper László. Budapest: Editio Musica. 1987. 23. kotta  
 • Ludvig József: Hej, Rákóczi, Bercsényi…: Történelmi dalok zongorára. Ungarn – Hungary: Zeneműkiadó KONCERT 1234 Kft. 1936. ISMN 979-0-9005273-4-9, 24. kotta  

Szöveg:

Felvételek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap