Ugrás a tartalomhoz

Szunyogh Xavér Ferenc

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Szunyogh Xavér Ferenc
Magyarország
20. század
Élete
Született1895. május 13.
Tereske
Elhunyt1980. október 7. (85 évesen)
Pannonhalma
Pályafutása
Iskola/Irányzatkatolikus teológia
Fontosabb műveiA szent zsolozsma története, szerkezete, szelleme és magyarázata

Szunyogh Xavér Ferenc O.S.B., gyakran rövidítve Szunyogh X. Ferenc (Tereske, 1895. május 13.Pannonhalma, 1980. október 7.) római katolikus pap, bencés szerzetes, teológus, pedagógiai doktor, középiskolai tanár, műfordító.

Élete

[szerkesztés]

Tereskén született, majd Budapesten végezte el középfokú tanulmányait. Magyar és latin szakos tanárként működött, ugyanakkor Pozsonyban pedagógiai doktorátust is szerzett. Több település benedek-rendi gimnáziumában folytatott oktatói munkát, így Budapesten is, 1928 és 1948 között. 1948-tól 1961-ig a fővárosi Szent Szabina-kápolna lelkészeként szolgált. 1961 és 1963 között börtönbüntetést szenvedett Márianosztrán. 1963 után haláláig Pannonhalmán élt. 1980-ban hunyt el 85 éves korában.

Munkássága

[szerkesztés]

Oktatói tevékenysége és lelkipásztori szolgálata mellett komoly kutatásokat végzett a liturgia, a bencés-rendi lelkiélet és a Szentírás irodalma területén. Legjelentősebbnek misszále fordítását tartják (Magyar-latin misszále az év minden napjára, 1933). Nyomtatásban a következő művei láttak napvilágot:

 • Béke és öröm. A bencés oblátusok kézikönyve. Pannonhalma, 1919.
 • Szent Benedek és Cassiodorus. Pedagógiatörténeti tanulmány a Benediktinus iskolázás megindulásáról. Pannonhalma, 1919.
 • A keresztény magyarságért. Beszédgyűjtemény. Komárom, 1920.
 • A tökéletesség felé. Írta Blosius Lajos. Ford. Pannonhalma, 1920. (2., Ekamp Rajmund művének fordításával bőv. kiad. Pannonhalma, 1922)
 • Az Egyház lelkiélete. Elvek és tények. Írta Lambert Beaudin. Ford. Pannonhalma, 1922. (Lelki élet könyvei. Bibliotheca Benedictina 3.)
 • Szent Benedek jellemrajza. Írta Ildefons Herwegen. Ném-ből ford. Pannonhalma, 1922. (Lelki élet könyvei. Bibliotheca Benedictina 4.)
 • A közös szentmiseáldozat. Bencés oblátusok és obláták valamint más testületek használatára Archiválva 2018. december 9-i dátummal a Wayback Machine-ben, [1] Archiválva 2018. december 9-i dátummal a Wayback Machine-ben. Pannonhalma, 1922. (Lelki élet könyvei. Bibliotheca Benedictina 5.)
 • Dánia nagyasszonya. Reg. Írta J. Jörgensen. Ford. Budapest, 1924. (Pallas regények)
 • A latin himnuszköltők remekei. Összegyűjt. és jegyz. Budapest, 1924. (Zászlónk diákkvtára 79-81.)
 • Előadások a katolikus liturgia köréből. Budapest, 1924.
 • Egy cserkészcsapat élete. (Az 53. Jurisich csapat története) Kőszeg, 1925.
 • Az igazi katolikus élet forrásánál Archiválva 2018. december 9-i dátummal a Wayback Machine-ben. Budapest, 1926. (Lelki élet könyvei B. 8.)
 • Miért jöttél? Elmélkedések Szent Benedek szelleméről[halott link]. Pannonhalma, 1926. (Lelki élet könyvei. Bibliotheca Benedictina 7., németül: In der Schule des Hl. Benedikts. München, 1926; fr-ul: A l'école du St. Benoit. Einsiedeln, 1926)
 • Szent Benedek rendi oblátusok. Kőszeg, 1926.
 • A szentmise áldozat. A misekönyv imádságai. Ford. és jegyz. 1. Az állandó rész. 2. A változó részek. Pannonhalma, 1926-27.
 • Liturgikus élet. A katolikus egyház szertartásai. Szerk. Budapest, 1926 (3000 pld.):
 • A keresztség Archiválva 2018. december 9-i dátummal a Wayback Machine-ben (Az egyház imádságainak fordítása és a szertartások magyarázata), Budapest, 1926
 • A házasság Archiválva 2018. december 9-i dátummal a Wayback Machine-ben (Az egyház imádságainak fordítása és a szertartások magyarázata), Budapest, 1926
 • Szent Benedek életszabályai. A regulából világiak számára összeáll. Budapest, 1927.
 • Anya és gyermeke Archiválva 2018. december 9-i dátummal a Wayback Machine-ben. (Az egyház imádságainak fordítása és a szertartások magyarázata) Budapest, 1927. (Liturgikus élet. A katholikus egyház szertartásai 6.)
 • Búcsújárásra. Szerk. Budapest, 1927. (Liturgikus élet. A katholikus egyház szertartásai 7.)
 • Néhány óra a bencések között. Írta Edouard·Schneider. Átd. Tóth Pelbárttal. Budapest, [1928]
 • A szentáldozás Archiválva 2018. december 9-i dátummal a Wayback Machine-ben. (Az egyház imádságainak fordítása és a szertartások magyarázata) Szerk. Budapest, 1929. (Liturgikus élet. A katholikus egyház szertartásai 11.)
 • Béke és öröm. A szent benedekrendi oblátusok és obláták vezérkönyv. 2. átd. kiad. Pannonhalma, 1929.
 • Mi az ember? Konf-beszédek. Pannonhalma, 1930. (Klny. Evangélium)
 • Officium divinum. Kalauz a keresztény katolikus magános és nyilvános isteni szolgálatra. 4. átd. kiad. Szerk. és kieg. Pannonhalma, 1930.
 • A szentmise az élet forrása. Írta Virgil Redlich. Ford. Komárom, 1931. (Klny. Virágos Kert)
 • Bűnbánati ájtatosság. Budapest, 1932.
 • A bencés diák kalauza. Többekkel. Pannonhalma, 1933.
 • Gyermekszív rejtelmei. Ifjúsági színjáték. Rákospalota, 1933. (A mi színházunk 101.)
 • Magyar–latin misszále az év minden napjára a római misekönyv szerint. Ford., bev. és magyarázatokkal ell. Budapest, 1933.
 • Ordo caerimonarium in Jamboree IV. A kat. istentiszteletek rendje a IV. világjamboreen. Gödöllő, 1933.
 • Közös szentmiseájtatosságok. Pannonhalma, 1934.
 • A liturgia apostolság munkaprogramja. Pannonhalma, 1934. (A Pannonhalmi Szemle könyvtára 11.)
 • A szentmise a pasztorációban. Pannonhalma, 1934. (Liturgiai füzetek 1.)
 • Lélekújulás és életújítás a liturgia szellemében. Budapest, 1935. (Lelki élet könyvei B.5.)
 • Elmélkedések a misszálé felett. Szerk. 1. köt. Adventtől pünkösdig. 2. köt. Pünkösd utáni vasárnapok. Rákospalota, 1936.
 • Iskolai rituale. Pannonhalma, 1936. (Liturgiai füzetek 3.)
 • A szentmise kialakulása. Budapest, 1936.
 • A szociális diák. (Eszmék és tettek) Budapest, 1936.
 • Az áldott nyomában. Szent Benedek teljes családjának szent tagjai. 1-3. köt. Budapest–Pannonhalma, 1937-39.
 • De profundis. Kiáltás a mélyből. A mai idők imádságai. Újabb idők nagy embereinek és szentjeinek imádságaiból összeáll. Budapest, 1937.
 • Haec loquere. Szentbeszédvázlatok. Szívós Donáttal. Pannonhalma, 1937.
 • A szentmise lelke. (Justitia aut caritas?) Szellemtört. tanulm. a szentmiséről. Budapest, 1937. (Lelki élet könyvei B. 6.; A Pannonhalmi Szemle könyvtára 16.)
 • A szentmise magyarázata a liturgia megújulás szellemében. Írta Pius Parsch. Ford. Budapest, 1937.
 • Az Úr előtt. Imádságos és énekeskönyv művelt közönség számára. Budapest-New York, 1937.
 • Magyar szentek, szent magyarok[halott link]. Budapest, 1938.
 • Szárnyaló szívvel. Budapest, 1938.
 • Istent keressük? Lelkigyakorlat a Fájdalmas Szűz kongr-ban. Budapest, 1939.
 • A két lurkó. Vígjáték John Habberton „Helén fiácskói” reg. után. Színpadra átd. Budapest, 1940.
 • Koldus és királyfi. Színjáték Mark Twain regénye után színpadra átd. Budapest, 1940.
 • A könnyes vértanúság. Elmélkedések és szentbeszédek a türelemről. Budapest, 1940.
 • Mindenki. Középkori misztériumjáték. Budapest, 1940.
 • Vasár- és ünnepnapi latin–magyar misszále. A római misekönyv szerint. Ford., bev., magy. Budapest, 1940.
 • A győzedelmes katolicizmus. Írta Ansgarius Vonier. Ford. Budapest, 1941.
 • Hét mennyei üzenet. Elmélkedések és szentbeszédek a Jelenések könyvének 7 leveléről Archiválva 2018. december 9-i dátummal a Wayback Machine-ben. Budapest, 1941.
 • A kis Jézus elé Szűz Máriával és az Egyházzal. Karácsonyi előkészület Archiválva 2018. december 9-i dátummal a Wayback Machine-ben. Budapest, 1941.
 • A liturgia misztériumának feltárása. Írta Viktoria Luise Malfer. Ford. Budapest, 1941.
 • Szent Péter Krisztus sziklája Archiválva 2018. december 9-i dátummal a Wayback Machine-ben. Elmélkedések az ApCsel 1. része felett. Budapest, 1941.
 • A katolikus hit. (Hogyan szeret minket az Isten?) Tankönyvvázlat. Budapest, 1942.
 • A liturgia alapvető gondolatai. Írta Gaspar Lefebvre. Ford. Rákospalota, 1942.
 • A szent zsolozsma története, szerkezete, szelleme és magyarázata, Budapest, 1942:
 • Az Egyház szentjei. Kühár Flóris és Szunyogh X. Ferenc közreműködésével szerkesztette Radó Polikárp. Budapest, 1943.
 • Felajánlottan. A bencés obláták számára. Budapest, 1943.
 • Az első szerzetesek és remeték életéből. 1. Keleti szerzetesek. 2. Az első szerzetesek Nyugaton. Összegyűjt. és ford. Budapest, 1944. (Ker. remekírók 6-7.)
 • Gyöngyvirágok és margaréták Árpádházi Szent Margit oltárán. Születése 700 éves jubileumának és szenttéavatásának ünneplése. Többekkel. Szerk. Bőle Kornél. Budapest, 1944. (Szent Domonkos virágoskertje 8.)
 • Az ősegyház imádságos élete Archiválva 2018. december 9-i dátummal a Wayback Machine-ben. Budapest, 1944. (Ker. remekírók 16.)
 • Szent Benedek tanítása. (Magyarázatok és elmélkedések a Regulához) Budapest, 1944.
 • Szent Pál cselekedetei Archiválva 2018. december 9-i dátummal a Wayback Machine-ben. (Krisztus szikrája) Elmélkedések és szentbeszéd-vázlatok az ApCsel 2. részéről. 1-2. köt. Budapest, 1944.
 • Nagypéntek. Elmélkedések és imádságok. Írta John Henry Newman. Ford. Budapest, 1944. (Lelki élet kis könyvei 58.)
 • A Szűzanya hónapja. Írta John Henry Newman. Ford. Rákospalota, 1946. (Lelki élet kis könyvei 67.)
 • Elmélkedések. Írta John Henry Newman. Ford. Rákospalota, 1946.
 • Imádságos lélekkel az Úr előtt. Imádságok és énekek a lelkileg művelt katolikus hívők számára. Rákospalota, 1946.
 • A lét bölcselete. Rákospalota, 1947.
 • A dicséret áldozata. 2. A szent zsolozsma nappali hórái vasárnap. Kiad. Rákospalota, 1948. (A bencés oblációk közös ájtatosságai 2.)
 • Az új nagyheti szertartások. Többekkel. Flint, Mich., 1956.

Források

[szerkesztés]