Ugrás a tartalomhoz

Szinekdoché

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A retorikában, a stilisztikában és a szemantikában (jelentéstanban) a szinekdoché (< ógörög συνεκδοχή, szó szerint ’együttértés’) az az alakzat, közelebbről szókép (trópus), amely „egy fogalom vagy egy tényállás megnevezése egy vele »együtt értett« másik fogalom vagy tényállás megnevezésére szolgáló kifejezéssel”.[1] Egy másik meghatározás szerint a szinekdoché egy denotátum megnevezése olyan lexikai egységgel, amely jelentése szokásosan vagy tágabb, vagy szűkebb, mint annak a denotátumnak a szokásos megnevezése.[2][3] Megint más meghatározás szerint a szinekdoché megnevezés helyettesítése egy másikkal a közöttük létező mennyiségi természetű logikai viszony alapján.[4]

Egyes szerzők a szinekdochét a metonímia egyik fajtájának tekintik.[5] Közös bennük a szokásos megnevezés helyettesítése egy másikkal a közöttük meglévő logikai viszony alapján, amely az érintkezés. A szinekdoché esetében a viszony mennyiségi jellegű is, ami nem sajátossága egyes metonímiatípusoknak, például annak, amellyel szerző nevét használják egyik művének címe helyett: Krúdyt a felső polcon találod.[6]

Mint a metonímia általában, a szinekdoché is megtalálható úgy a szokásos beszédben, mint irodalmi művekben.[7]

Szinekdochétípusok[szerkesztés]

A szinekdochékat olyan párokba szokták csoportosítani, amelyek tagjai egy bizonyos szempont szerint állnak ellentétben egymással. Egyes szerzők szerint ilyen párok a rész – egész, az egy – több és a faj (hiponima) – nem (hiperonima).[1][8] Mások ezekhez hozzáadják a tárgy – anyag párt,[9][10][4] amelyet az előbbiek a metonímia keretén belül tárgyalnak.

Rész – egész[szerkesztés]

Rész az egész helyett[szerkesztés]

Ez a szinekdochétípus a retorikában a pars pro toto latin elnevezésével ismert.

Példák a szokásos beszédben:

 • (magyarul) Hány vett részt az értekezleten? személy helyett;[1]
 • (angolul) We need to hire some more hands ’Több munkást kell alkalmaznunk’ – hands ’kezek’ workers ’munkások’ helyett;[11]
 • (franciául) Gilles a enfin trouvé un toit ’Gilles talált végre lakást’ – toit ’tető’ logement ’lakás’ helyett;[3]
 • (románul) o cireadă de o mie de capete ’ezer fős gulya’ – de capete ’fős’ de vite ’marhás’ helyett.[4]

Irodalmi példák:

 • (magyarul) Szárnyakon megyünk legalább Marosvásárhelyig (Tamási Áron: Téli verőfény) – szárnyakon repülőgépen helyett;[1]
 • (franciául) Londres fut de tout temps l’émule de Paris ’London mindig Párizs versenytársa volt’ – a fővárosok neve az országoké helyett;[12]
 • (románul) Îți dau catarg lângă catarg,... (Mihai Eminescu) ’Adok sok árbocot neked,...’[13]catarg ’árboc’ corabie ’hajó’ helyett;[4]
 • (oroszul) Все флаги в гости будут к нам Vsze flagi v gostyi budut k nam szó szerint ’Az összes zászló vendégünk lesz’ (Alekszandr Szergejevics Puskin) – флаги ’zászlók’ корабли korabli ’hajók’ helyett.[8]

Egész a rész helyett[szerkesztés]

A retorikában e szinekdoché latin elnevezése totum pro parte.

Példák:

 • (magyarul) Gyűjtötte a világot, amiben élünk, amíg élünk; s aztán elvitte (Tamási Áron: Szirom és Boly) – a világot tapasztalatokat, benyomásokat, élményeket helyett;[1]
 • (angolul) I was stopped by the law ’Megállított egy rendőr’ – the law ’a törvény’ a police officer ’egy rendőr’ helyett;[11]
 • (franciául) Le Canada a vaincu le Brésil en demi-finale ’Kanada legyőzte Brazíliát a féldöntőben’ – az országok neve sportcsapataiké helyett;[3]
 • (oroszul) Начальство осталось довольно Nacsalsztvo osztalosz dovolno ’A főnökség elégedett maradt’ – начальство ’főnökség’ начальник nacsalnyik ’főnök’ helyett.[8]

Egy – több[szerkesztés]

Egy a több helyett[szerkesztés]

Ez a szinekdoché viszonylag ritka. Főleg népnévként található. Példák:

 • (magyarul) Mentek-e tatárra? mentek-e törökre,... (Arany János: Toldi);[1]
 • (franciául) Triomphateur heureux du Belge et de l’Ibère ’Boldog legyőzője a belgának és a spanyolnak’ (Voltaire);[14]
 • (oroszul) И слышно было до рассвета, как ликовал француз I szlisno bilo do rasszveta, kak likoval francuz ’És pirkadatig hallatszott, ahogy ujjongott a francia’ (Mihail Jurjevics Lermontov);[8]
 • (románul) Și de-aceea tot ce mișcă-n țara asta, râul, ramul, / Mi-e prieten numai mie, iară ție dușman este (Eminescu) ’Minden cserje és folyócska – s ami mozdulat a réten / Mind csupán nekem barátom – míg neked ellenfeled,...’[15]râul ’a folyó’, ramul ’az ág’ a többesszámú râurile, illetve ramurile helyett;[4]

Több az egy helyett[szerkesztés]

Ez a szinekdochétípus még ritkább, mint az előbbi. Több nyelvben megvan az úgynevezett fejedelmi többes alakjában:

 • (magyarul) Mi, minden magyarok királya;[1]
 • (franciául) Aujourd’hui 21 décembre 1785, dix heures du matin, en l’assemblée du Corps municipal, tenue devant nous Louis-Charles Lemenestrel, chevalier de l’ordre royal de Saint-Louis, conseiller du Roi… ’Ma, 1785. december 21-én, reggel tíz órakor, mi, Louis-Charles Lemenestrel, a Szent Lajos királyi rend lovagja, a Király tanácsosa jelenlétében, a Városi testület ülésén...’[16]
 • (angolul) We, Edward, by the grace of God, King of Great Britain and Ireland,... ’Mi, Eduárd, Isten kegyelméből Nagy Britannia és Írország, [...] Királya...’[17]

Megtalálható még ez a szinekdoché egyes nyelvek régebbi irodalmában híres személyek nevének esetében, nyomatékosításuk céljából:

 • (franciául) Il fut loin d’imiter la grandeur des Colberts „Távolról sem volt meg neki Colbert nagysága” (Voltaire);[14].
 • (oroszul) Мы все глядим в Наполеоны Mi vsze gljagyim v Napoleoni ’Mi mind Napóleonra tekintünk’ (Puskin).[8]

Nem tévesztendő össze ez az alakzat azzal az antonomáziával, amellyel személy nevét használják többesszámban annak a személynek a tulajdonságaival rendelkező emberek megnevezésére, pl. pecsovicsok.[18]

Faj – nem[szerkesztés]

Fajfogalom a nemfogalom helyett[szerkesztés]

Ez a viszony hiponima és hiperonimája közötti:

 • (magyarul) Amikor a poharak s a kalács mellől végre felálltak… (Tamási: Bölcső és Bagoly) – a kalács az étel helyett;[1]
 • (franciául) Je l’ai vu refuser, poliment inhumain, / Une place à Racine, à Crébillon du pain ’Láttam őt udvarias embertelenséggel / Racine-tól állást, Crébillontól[19] a betevő falatot megtagadni’ (Voltaire) – pain ’kenyér’ nourriture ’táplálék’ helyett;[20]
 • (oroszul) Пуще всего береги копейку Puscse vszevo beregi kopejku ’Leginkább takarékoskodj a pénzzel’ (Nyikolaj Vasziljevics Gogol) – копейку ’a kopejkával’ деньги gyenygi ’a pénzzel’ helyett.[8]

Nemfogalom a fajfogalom helyett[szerkesztés]

Ennek a szinekdochénak az esetében hiperonima használatáról van szó az egyik hiponimája helyett. Megértéséhez szükséges az, hogy a hiponima (olykor a hiperonima is) meglegyen az előző kontextusban:

 • (magyarul) A négylábúakkal nincs is olyan sok baj, mint a kétlábúakkal (részlet egy internetes naplóból) – négylábúak a kontextusban előbb megjelent kutyák helyett, a kétlábúakkal az emberek helyett;[1]
 • (franciául) Le quadrupède écume, et son œil étincelle ’A négylábú szája habzik, és szeme csillog’ (Jean de La Fontaine) – quadrupède ’négylábú’ lion ’oroszlán helyett;[21]
 • (oroszul) Ну что ж, садись, светило Nu sto zs, szagyisz, szvetyilo ’Ülj hát le, égitest’ (Vlagyimir Vlagyimirovics Majakovszkij) – светило ’égitest’ солнце szolnce ’nap’ helyett.[8]

Tárgy – anyag[szerkesztés]

Tárgy nevének használata anyagának neve helyett ritka. Példa a francia argóban sac à main ’kézitáska’ crocodile ’krokodil’ helyett.[10]

Ennek fordítottja sokkal gyakoribb. Egyes szerzők csak metonímiaként kezelik.[22] Példák:

 • (magyarul) Nincs egy vasam semvas fillér helyett;[23]
 • (franciául) Tous, le fer dans les mains, jurent de le venger ’Karddal a kezükben mind a megbosszulására esküdnek fel’ (Voltaire) – fer ’vas’ épée ’kard’ helyett;[24]
 • (oroszul) Не то на серебрена золоте едал Nye to na szerebre – na zolotye jedal ’Nem ezüstből, hanem aranyból evett’ (Alekszandr Szergejevics Gribojedov) – на серебре ’ezüstből’ és на золоте ’aranyból’ az ezekből készített edények neve helyett.[25]

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. a b c d e f g h i Szathmári 2008, Szinekdoché szócikk.
 2. Bussmann 1998, 1163. o.
 3. a b c BDL, La synecdoque oldal.
 4. a b c d e Bidu-Vrănceanu 1997, p. 454.
 5. Például Hangay 2007 (496. o.) vagy Bidu-Vrănceanu 1997 (454. o.).
 6. Szathmári 2008, Metonímia szócikk.
 7. MDTL, sinecdocă szócikk.
 8. a b c d e f g Rozental – Tyelenkova 1985, синекдоха sinekdoha szócikk.
 9. Fontanier 1968, 156–158. o.
 10. a b Bergez 1994, 322. o.
 11. a b Chandler 2007, 132–133. o.
 12. Fontanier 1968, p. 151.
 13. Az estcsillag, Franyó Zoltán fordítása (Hozzáférés: 2022. szeptember 28.).
 14. a b Fontanier 1968, p. 160.
 15. Harmadik levél, Franyó Zoltán fordítása (Hozzáférés: 2022. szeptember 28.).
 16. Édouard Lefèvre: Documents historiques sur le comté et la ville de Dreux (Dreux városról és megyéről szóló történelmi dokumentumok), 1859, 64. o.
 17. Reports of International Arbitral Awards (Nemzetközi döntőbírósági határozatok gyűjteménye), The Cordillera of the Andes Boundary Case (Argentina, Chile) [Az Andok vonulata által képzett határ ügye (Argentína, Chile)]. 1902. november 20. 9. kötet, 37–49. o. Egyesült Nemzetek Szervezete, 2006 (Hozzáférés: 2022. szeptember 28.).
 18. Kemény 2014, 389. o.
 19. Prosper Jolyot de Crébillon (1674-1762), francia drámaíró.
 20. Fontanier 1968, p. 160.
 21. Fontanier 1968, p. 162.
 22. Például Szathmári (Metonímia szócikk) vagy Rozental – Tyelenkova 1985 (метонимия metonyimija szócikk).
 23. Hangay 2007, p. 496.
 24. Fontanier 1968, p. 157.
 25. Rozental – Tyelenkova 1985, метонимия metonyimija szócikk.

Források[szerkesztés]

 • (franciául) Banque de dépannage linguistique Archiválva 2011. május 14-i dátummal a Wayback Machine-ben (Nyelvi kisegítő bank). Office québécois de la langue française (A francia nyelv québec-i hivatala) (BDL) (Hozzáférés: 2022. szeptember 28.)
 • (franciául) Bergez, Daniel et al.: Vocabulaire de l’analyse littéraire (Az irodalmi elemzés szókincse). Párizs: Dunod, Epub kiadás, 1994
 • (románul) Bidu-Vrănceanu, Angela et al.: Dicționar general de științe. Științe ale limbii (Tudományok általános szótára. Nyelvtudományok). Bukarest: Editura științifică, 1997. ISBN 973-440229-3 (Hozzáférés: 2022. szeptember 28.)
 • (angolul) Bussmann, Hadumod (szerk.): Dictionary of Language and Linguistics Archiválva 2022. január 23-i dátummal a Wayback Machine-ben (Nyelvi és nyelvészeti szótár). London – New York, Routledge, 1998. ISBN 0-203-98005-0 (Hozzáférés: 2022. szeptember 28.)
 • (angolul) Chandler, Daniel: Semiotics: the Basics (A szemiotika alapvető fogalmai), 2. kiadás. London / New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2007. ISBN 0-203-01493-6
 • (románul) Fierăscu, C. – Ghiță, Gh.: Mic dicționar îndrumător de terminologie literară (A irodalom terminológiájának kis szótára). Bukarest: Ion Creangă, 1979; az interneten: Dexonline (MDTL) (Hozzáférés: 2022. szeptember 28.)
 • (franciául) Fontanier, Pierre: Les Figures du discours (A szóképek). Párizs: Flammarion, 1968 (1. kiadás 1830)
 • Hangay Zoltán: Jelentéstan. In A. Jászó Anna (szerk.): A magyar nyelv könyve. 8. kiadás. Budapest: Trezor, 2007. ISBN 978-963-8144-19-5. 477–520. o. (Hozzáférés: 2022. szeptember 28.)
 • Kemény Gábor: Az antonomázia helye a nyelvi képek családjában. 2. rész. In Magyar nyelv. 110. évf. 2014. tél. 4. sz. 385−393. o. (Hozzáférés: 2022. szeptember 28.)
 • (oroszul) Rozental, Ditmar – Tyelenkova, Margarita: Словарь-справочник лингвистических терминов (Nyelvészeti terminusok szótára). Moszkva: Proszvescsenyie, 3. kiadás, 1985
 • Szathmári István (főszerk.): Alakzatlexikon. A retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve. Budapest: Tinta, 2008. ISBN 978-963-9902-02-2; az interneten: Alakzatlexikon. Digitális tankönyvtár. Letölthető PDF (Hozzáférés: 2022. szeptember 28.)

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]