Szerkesztővita:Pasztilla

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Vitalapi illusztráció - Albán történelmi könyvespolc.jpgMassviews (a Pageviews tetején ott a link). A másik kérdésedre ha jól értem a Category completer a válasz (illetve van rekurzív változat is, a CrossCats). --Tgr

Kategóriametszetek: https://petscan.wmflabs.org/

Re: „Az év szócikke 2018” verseny Crimea[szerkesztés]

Szia Pasztilla!

Köszönöm szépen, nagyon jól esik a jelölés, bearanyoztad vele az estémet. :-)CrimeaBodoni Ornaments £ 01.svgvita 2019. január 18., 21:52 (CET)

@Crimea: Az ilyesmi mindig jó, örülök. :) Pasztilla 2019. január 18., 22:05 (CET)

Szia Pasztilla!

Igen, igen, tervben van a tizenkettedik szavazat is, az első három cikk mellé már húztam is strigulát a szavazási jegyzetemen, csak tegnapelőtt-tegnap valahogy nem volt érkezésem a többi megnézéséhez. De ma vagy holnap nekiveselkedem. Köszönöm a biztatást! – CrimeaBodoni Ornaments £ 01.svgvita 2019. február 4., 09:44 (CET)

ACsJ[szerkesztés]

Tőled külön is elnézést kérek, amiért nem tudtam segíteni az Apáczai Csere János ügyben. Hungarikusz Firkász Ide írkássz! 2019. január 19., 16:49 (CET)

@Hungarikusz Firkász: Ugyan már, ne viccelj. Azóta már nem is tudom, hol tart a dolog, mert elfelejtettem a megvonást figyelőlistára tenni, és ez így is maradt. Pasztilla 2019. január 19., 16:54 (CET)

Tényleg azt írja a Magyar tudóslexikon, hogy 1643-tól tanult Kolozsváron? Egyrészt nem valószínű, hogy Kolozsváron egy tanévnél is kevesebbet töltött (ősztől már Gyulafehérváron volt), másrészt az 1977-es Kriterion-kötet "Életrajzi adatok" fejezetében (amit Szigeti József állított össze) 1636 szerepel. – Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2019. január 19., 21:08 (CET)

Nem, nem, jogos. Kivettem. Nem tudom, számomra több pont is fura néhány forrásban, az például, hogy egy erdélyi fejedelem a gyulafehérvári poétikai osztály tanítójává nevezzen ki tanárokat, meg hogy három héttel a harderwijki egyetemre érkezése után ő már teológiai doktor? Pasztilla 2019. január 19., 21:11 (CET)

Megnéztem ezeket a Szigeti-féle "Életrajzi adatokban":

 • "1653. november 2-án tanári kinevezést kapott Gyulafehérváron: az egyik középfokú gimnáziumi osztály vezetését bízták rá, a poetica classist." (Nem írja, hogy ki nevezte ki). Azt elképzelhetőnek tartom, hogy a fejedelem nevezte ki tanárrá, elvégre ő finanszírozta az iskolát. A konkrét feladatkört már lehet, hogy más szabta meg.
 • "1651. április 3-án Apáczai beiratkozott a harderwijki egyetemre, ott április 22-én teológiai doktori szigorlatot tett, s április 26-án ünnepélyes külsőségek között fel is avatták." Itt is csak három hét; viszont vedd hozzá azt, hogy már 1648-tól Hollandiában tanult, és nem kizárt, hogy az egyetemek kapcsolatban álltak egymással. – Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2019. január 19., 21:22 (CET)

@Hkoala: Kiváló! Figyelj, akkor én nem ölöm magam a sporadikus forrásaimmal, nyugodtan dolgozd be. Majd holnap csak azt kell ellenőriznem, hogy tényleg minden a tudóslexikonból van-e, ami akként van jelölve. Pasztilla 2019. január 19., 21:46 (CET)

Életrajzi adatok bedolgozva. Közben találtam még valamit, a dőlt betűs részek eddigelé nem szerepelnek a cikkben. Ha gondolod, hogy használható, akkor illeszd be.

Nagy Géza: A református egyház története 1608–1715. I. kötet Máriabesnyő–Gödöllő: Attraktor. 2008. ISBN 978-963-9580-96-1  

Tizedik fejezet: Iskolázás és külföldi tanulmányozás 323-357; ezen belül a 329-330. és 352. oldalon van szó Apáczairól.

"Utrechtben (1650-51) Voetius{{wd|Q983347}}(?) még ellensége az új filozófiának, de tőle is sokat nyer: a tudományok egyetemes, biblikus szellemű átfogását, rendszerezését, a nemzeti iskolák iránti lelkesedést s a gyakorlati kegyesség nagyrabecsülését. Eközben anatómiát hallgatott egy cartesianus professzortól (De Roy{{wd|Q743918}}(?)) s elmélyed itt és a többi egyetemeken, legutóbb az őt doktorai közé fogadó Harderwijkben a héber nyelv tanulásában (1651). Így alakul ki belőle a magyar puritánus tudós jellegzetes típusa, aki ifjúságában nyert enciklopédikus ismereteknek és kritikai filozófia szellemének birtokában ki tudja kerülni a tudománytalanságnak azt a veszélyét, ami Tolnaiék működését fenyegette. Talán éppen ezzel nyeri meg Voetiusnak a rokonszenvét annyira, hogy ez őt utrechti theol professzornak ajánlja (1652)." (329. o.)

De Royt nem találom, "Tolnaiék" feltehetőleg Tolnai F. István és testvére.

"Mikor ő 1656. nyarán (jún.11.) megérkezik Erdély szellemi központjába, siralmas viszonyokat talál. Az 1655. ápr. 3-i tűzvész megemészti az "óvárbeli rossz iskolát", amit az 1651-ben Serena Ágoston által megkezdett farkasutcai új épület gyors előkészületének reményében az egyházi elől járók csak tél-túl javítgatnak, de ami a tűzvészig mégis a diákok tanulóhelye, szállása marad. A nagy csapás után a tanuló sereg egy része magánházakbe széled el és Porcsalmi talán saját szállásán tart nekik előadásokat. [...] Az új épületnek félig kész berendezése is elpusztul, így a lelkes apostolt csak a "romokból kiásott falak" fogadják. Nincs kész a főiskolai auditorium, sem a gimnáziumi osztályokat befogadó tantermek, sem a lakószobák. De hát a hit és buzgó szorgalom csodákat művel. A tanítás mindkét tagozatban megkezdődik, a két professzor Csernátoni Pál lectorral együtt minden lehető theologiai, filozófiai és reális tárgyat előad." (352. o.)

Bethlen Miklós talán korrajzként használható?

Bethlen Miklós: Önéletírása. Bev. és sajtó alá rend. Tolnai Gábor. Budapest: Ardói. = Magyar Századok,  

 • IX. rész. Tanulásom continuatiója Keresztúri Pál haláláig, anno 1655. 138–146. oldal

"Mathematica scientiákra nem tanított, úgy hiszem, maga sem tudott, mivelhogy azok a magyar nemzetségben hirrel sem hallattak, Apáczai János idejéig, az arithmeticának négy első speciesin kívül, kiváltképen a tudományt utáló fő s nemesi rend előtt, akik Bethlen Gábor halála után peregrinatióra sem mentek és nem is mehettek, az öreg Rákóczi György nescio quo, nisi Moscovitio brutali consilio csinált tilalma ellen." (142-143. o.)

X. rész: Ab anno 1655–59-ig való tanulásom-, és idővesztegetéseimről. 146-154. oldal

[Basirius kapcsán]: "Erdélyben úgy hitték, hogy ha nem német, s a plundrában nem jár, nem lehet tudós ember; professori nevet, theologiae, philosphiae vagy medicinae doktori titulust felvenni sacrilegium lett volna, valamig Apáczai János (kiről ide alább) ezt a jeget el nem rontá." (148. o.)

[Apáczairól] "János pedig theologiae, philosphiae doctor volt, és nemcsak tituláris, hanem valósággal ugyan doctus doctor volt, a zsidó és ahhoz tartozó chaldeica, syriaca és görög nelvben csudálatos nagy perfectióra ment volt Hollandiában, meg is házasodott volt, és ha nemzetségéhez, hazájához, abban a dicsőséges Istenhez való szeretet le nem hozta volna, professori tisztességes hivatala és kenyere lett volna oda fel. Bizony dolog, ha az Isten hamar el nem veszi vala, és bár csak azt amit éle, a hazában békességben fordíthatja vala a közönséges jóra, sok nagy tudós embert csinál vala, és mind az egész nemzetséggel, külső-belső renddel megkóstoltatja, szeretteti vala a solida eruditiót" (152. o.)

[Basiriussal való vita]: "a fejedelem előtt úgy elvádolták, hogy hallatott olyan szó akkor, tudom, de a fejedelem szájából-e vagy a vádlókéból, nem tudom: megérdemlené ez az Apáczai, hogy a fejérvári torony tetejéről vetnék le." (153. o.)

Egyelőre ennyi, megyek kávézni. – Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2019. január 20., 15:01 (CET)

@Hkoala: Szerintem az élete már kerekedik, ahogy kellene. Azon töröm a fejem, hogyan lehetne a munkássága fejezetből valami kevéssé esetlegeset faragni. Pasztilla 2019. január 20., 15:03 (CET)

A bevezetőt is át kellene írni, van benne pár rémes mondat. (Székely szabad paraszt szülők gyermeke, egyike a 17. század legfontosabb magyar alakjainak. Összegezte és harmóniába hozta a magyar, az erdélyi, az európai és az egyetemes emberi értékeket.) A munkássága rész teljes egészében rémes, leszámítva azt a részt, amit legutóbb adtál hozzá. Leginkább a Bán-féle monográfiát kellene megnézni, de az nincs meg nekem. Amúgy a művei felsorolásánál engem eléggé zavar, hogy ugyanaz a mű több kiadásban is szerepel; ennek így kell lennie? Vagy nem lehetne legalább összecsoportosítani az azonos címeket? – Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2019. január 20., 15:27 (CET)

Tudom, de számomra a bevezető a legnehezebb műfaj, ezért nem veszek róla tudomást. Lehet, hogy a műveit Turokaci tette be, p szeret berakni mindent, amit csak talál a katalógusban. Pasztilla 2019. január 20., 16:06 (CET)

@Hkoala: A bevezetőt pofozgattam, majd egyszer csak a munkásságáról, eszmeiségéről, emlékezetéről is be kellene oda rakni egy rövidke bekezdést, de ez a pofozgatás kiszívta az energiáimat. Más: a fentiekkel mi a terved, kidolgozod itt a vitalapomon? Vigyor (Azt láttam, hogy mentettél át dolgokat a szócikkbe is, de még nem mindent, ugye?) Pasztilla 2019. január 23., 20:31 (CET)

Inkább csak piszmogtam, de ettől nem sokat haladt előre a cikk :-) Inkább rád hagynám, mostanság nem lesz érkezésem komolyabb dolgokra. – Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2019. január 23., 20:40 (CET)

Művei[szerkesztés]

Összenéztem a becsukás utáni felsorolást a 2014-es bibliográfiával:

a cikkből hiányzik
 • 3. KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY KÖSZÖNTÉSE (UTRECHT, 1653)
 • 7. TANÁCS, MELLYET JOACHYMUS FORTIUS ÁD APÁCZAI JÁNOS ÁLTAL EGY TANULÁSBA ELCSÜGGEDT IFFJÚNAK (a Magyar logikácska függeléke)
 • 9.1 HŰ ELBESZÉLÉSE ANNAK AZ ESEMÉNYNEK, MELY 1655. SZEPTEMBER 24-ÉN A GYULAFEHÉRVÁRI KOLLÉGIUMBAN TÖRTÉNT (kézirat, 1655)
 • 9.3 MENY ORSZÁG KI NYITTATOTT EDJETLEN-EGY SZOROS KAPUJA (kézirat, 1656)
 • 9.5 PHILOSOPHIA NATURALIS (kézirat, 1660??)
 • 11. ÜDVÖZLŐ HEXAMETEREK (1652)
kétszer szerepel
 • Oratio de studio sapientiae
 • Oratio de summa scholaruum necessitate
meg kellene említeni, hogy ezek nem kerültek elő
 • Disputatio de politia ecclesiastica
 • Catechesis secundum dogmata Calvini

– Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2019. január 24., 08:43 (CET)

Nem tudok mindent egyszerre csinálni. Szépen lassan minden a helyére fog kerülni. Pasztilla 2019. január 24., 08:50 (CET)

Nem is azért mondtam :-) – Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2019. január 24., 10:12 (CET)

További információk[szerkesztés]

Ezt a 18. századi kéziratot érdemes felvenni? – Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2019. január 24., 11:21 (CET)

@Hkoala: Nem tudom, mi ez, ha egy kézirat lenne Apáczai életéről, mindenképp hasznos lehet, ős-Apáczai-kutatásnak tűnik, de én a képen archontológiát látok, melyik évben ki lett pápa, király, fejedelem. Pasztilla 2019. január 24., 11:30 (CET)
A második oldaltól nézzed (a megtekintés / megnyitás linkre kell kattintani, nem a képre). – Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2019. január 24., 11:34 (CET)

Ahh, látom! Szerintem ez a Magyar encyclopaedia Apáczai-előszavának a kivonata, még mondatrészek is visszaköszönnek, és egy kumma szót nem látok 1655 utáni eseményekről (Kolozsvár, akadémiai tervezet, halál). Ami őszintén megdöbbentett Apáczainál, és ez vagy nem változott egy évszázaddal később sem, vagy ez a 18. századi valaki csak szolgaian másolta, amit látott, hogy Hollandiát akkoriban Belgiumnak hívták. Fogalmam nem volt erről eddig. Pasztilla 2019. január 24., 12:17 (CET)

@Hkoala: Látsz olyat itt, ami nincs bedolgozva? Hogy Voetius intézte el Harderwijket, az spekulációt. Pasztilla 2019. február 17., 08:24 (CET)

Nem, ezek már rég rendeződtek. – Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2019. február 17., 08:27 (CET)

Re: „Az év szócikke 2018” verseny ZorróAszter[szerkesztés]

Kedves Pasztilla!
Köszönöm a kedvességedet. Nagyon örültem neki.
– ZorróAszter vita 2019. január 19., 17:32 (CET)

@ZorróAszter: Örülök, hogy örülsz, igazából nem kedvesség volt a részemről, csak elképzeltem azt az irdatlan munkát, amivel kigyűjtötted ezeket az információkat. Pasztilla 2019. január 24., 11:34 (CET)

@Pasztilla: Áhǃ Valójában nem volt olyan vészes. Gyerekkoromban indult a gyűjtés mióta láttam a Casablancát és benne László Viktort. Szinte észrevétlenül jött össze a nagy része. Aztán a matematikusokról szóló filmek listája kapcsán ugrott be, hogy van létjogosultsága ilyen listának a vikipédián. A lényegː köszi szépen. – ZorróAszter vita 2019. január 24., 18:33 (CET)

Év szócikke Gg. Any[szerkesztés]

Szia Pasztilla! Ha jövőre jelöltök KSanyi által írt szócikket figyeljetek már rá legyetek szívesek, hogy valaki átnézze. Nagyon fontos, hiánypótló témákat ír Sanyi, de nem nagyon szokta már visszaolvasni amiket ír, így sajnos elég sok hiba marad benne. A Harasztai csatát már korábban átnéztem, a Homsz ostromara ráment két estém. 83 hibát találtam benne, + egy érthetetlen mondatot és egy kimaradt számot, ez utóbbiak ügyében írtam neki. Sajnos tavaly is úgy volt jelölve, sőt első helyen úgy végzett, hogy utólag 35 hibát találtam benne, sőt volt teljes angol mondat is, fordítás nélkül, melyeket senki nem vett észre, úgy lett első helyezett... Azóta sok szócikkét javítottam ki Sanyinak, de nagyon sok időm elmegy rá, a téma is nagyon megvisel, nem javítom tovább őket. Elég mészárlást, kivégzést, kínzást olvastam már bennük, ha TV-t nem nézek, hogy az ilyenektől megkíméljem magam, direkt nem akarom keresni ezeket.

Köszönöm, hogy engem is megkerestél, de nem fogok szavazni, a fent leírtak miatt, tavaly sajnos nagyon elment a kedvem ettől a szavazástól. Igaz azóta már mindenféle szavazástól... De nektek jó szervezés lebonyolítást és sok sikert kívánok ha jelöltek is vagytok. :) Gg. AnySymbole-faune.pngÜzenet 2019. január 20., 21:52 (CET)

@Gg. Any: Ez számomra rendkívül lehangoló, amit mondasz. Az elmúlt hetekben tőlem telhetően mindent elkövettem, hogy az eddigi évekkel ellentétben ne a véletlenül észrevett jó szócikkek és önreflexió nélküli szerkesztőtársak önjelölései határozzák meg a mezőnyt. Én ugyanis azért nem vettem részt az utóbbi években, mert egyszerűen rossz volt a mezőny. Idén tehát becsülettel végignéztem a tavalyi termést, és merítettem belőle, hitem szerint erősebb a mezőny, és tényszerűen sokkal több wikipédista szócikkei jutottak versenyközelbe. Nyilván hibáztam is eközben, sőt, elég valószínű. Ma olvastam végig a hadtörténeti kategória tizenhárom szócikkét, és abból tizenegy átlagon felüli (egyébként mindben javítottam nem keveset - na és? a Homsz valóban hátrébb áll). Te mondjuk húsz nem annnyira jó, köztük esetleg öt himlőhelyes szócikk miatt nem adsz esélyt száznegyven kiváló szócikknek. A konkoly kiválogatásának garanciája a minél több szavazó - tavaly az előző évekéhez képest kevesebben kevesebbet szavaztak -, ezért dolgoztam most azon, hogy minél színesebb legyen a paletta, nagyobb a merítés és azzal, hogy minden érintettet és potenciális érdeklődőt értesítettem, mindezek miatt talán-talán nagyobb lesz az érdeklődés is. Amikor ezt végigolvastad, akkor most talán megérted, miért lehangoló nekem, amit írsz. Nem az első vagy, valahogy a jó üzenetek el sem indulnak, már kezdem elhinni én is, hogy ez idén sem lesz sikeres. Pasztilla 2019. január 20., 22:35 (CET)

Félreértettél, nem veled és nem a szervezéssel van gondom, az egészen biztos, hogy ez évben sikerült (szerintem) a legjobbra. Még csak nem is arra akartam rámutatni, hogy sok hiba volt egy jelölt szócikkben. Egyszerűen arra nem találok épeszű magyarázatot, hogy lett valami úgy első helyezett, hogy senki nem olvasta el... Mert, hogy ennyi hiba közül egyetlen egyet sem vesz észre és javít egyetlen szerkesztő sem, jó, rendben. De te el tudnád képzelni, hogy olvasol egy szócikket és nem veszed észre, hogy komplett, fordítás nélküli angol mondatok is vannak benne? Én bármennyire próbálom, egyszerűen nem tudok megbirkózni ezzel a variációval. Két éven keresztül, kb egy hónapot olvastam, javítottam, mérlegeltem, újra visszatértem stb. stb egy-egy szócikkhez mire végre dönteni tudtam, melyiket hanyadik helyre soroljam, vagy éppen ne soroljam, de a fentiekkel egyelőre nem tudok megbirkózni. De én csak egy vagyok, szerintem olyan jó szervezést csináltál, hogy bőven lesz helyettem aki szavazni fog. Nagyon szorítok neked! :) Remélem jelöltél a te munkáid közül is, mert az mindig garancia a kiváló minőségre. Gg. AnySymbole-faune.pngÜzenet 2019. január 21., 09:59 (CET)

@Gg. Any: Azt mindenképpen megígérhetem, hogy a helyezett szócikkek át leszek nézve. Eleve úgy szavazok, hogy a szócikkeket végigolvasom, és végigjavítom. A Homszba azért nem nyúltam bele, mert láttam, hogy nagyban szerkeszted, de a többi hadtörténetes szócikket (egy kivétellel) végigjavítottam. Pasztilla 2019. január 21., 10:11 (CET)

Az nagyon jó!! :) Ezt a Wikipédia nevében, most én köszönöm meg. Ha van türelmed a Homszon is átrágni magad... Még biztos maradt utánam is benne, pláne egy-egy kínzásos jelenetet már végig sem mertem olvasni. Esetleg ha erre van ötleted (Sanyi nem tudom fogja-e javítani) "2011. október végén a Szír Hadsereg kezeli, Rasztan városából Homsz Baba Amr kerületébe dezertált vezetői köré szerveződött Szabad Szíriai Hadsereg Khalid bin Walid Dandárja a kerület körül lévő kormányzati biztonsági egységeket folyamatosan támadás alatt tartotta, és november első felében sikeresen védelmezte Baba Amr kerületét." (A 2011. július–október szakaszban). Volt még egy-két érdekes mondat, de nyilván, hogy egy ekkora témánál nem egyszerű a dolog. A források böngészgetését már abszolút nem vállalom. Gg. AnySymbole-faune.pngÜzenet 2019. január 21., 10:31 (CET)

@Gg. Any: Megtaláltam a második ordas szarvashibámat: Vu császárnő. Azt találtam ki, hogy az év folyamán rendszeresen nézni fogom a bővüléseket, és felteszem a 2019-es jelölések közé, ami így egyfajta munkapadként is szolgálhatna. Több idő lenne arra, hogy az ember becsülettel átnézze és az esetleges hiányosságokat pótolja, javítsa, így mire a szavazás ideje eljön, egyfajta minőségbiztosítási folyamaton mennek át. Idén azt hiszem úgy volt, hogy a kiemelést és jószócikk-státust elnyerő cikkeket felpakolták a szerkesztők, de a nem kiemelt, nem jó szócikkek döntő hányada az elmúlt két hétben került fel. Pasztilla 2019. január 21., 18:34 (CET)

Ismét elmosolyodtam mennyire lelkiismeretes és maximalista vagy. Sajnos ezt igazán csak úgy lehetne, ahogy írod is, hogy már év közben is olvasni, javítani, mert ilyenkor ezt mind, egyszerre megtenni... Nem is csodálkozom, hogy kevés embernek sikerül (ha sikerül) mindet végigbogarászni. Az különben nekem is rögtön megfordult a fejemben, hogy jó ez a sok jelölt szócikk, csak már évekkel ezelőtt is irgalmatlan feladat volt végigrágni mindegyiken magát az embernek, most meg durván lett kétszer annyi. Mikkel neveztél? Most elárulhatod, hogy nem szavazok, amúgy vigyáznék, ne tudjam, hogy pártatlan maradjak. Jó, a jellegzetes illír cikkeket nehéz lett volna tavaly is másnak tulajdonítani. :D De a te írásaidban aztán felesleges hibák után keresgélni. Hihetetlen, hogy abban az irgalmatlan mennyiségű mondat tömegben nem hibázol. Egyszer találtam egy hibát az egyik szócikkedben, de az a kivétel erősíti a szabályt effektus. :DD Gg. AnySymbole-faune.pngÜzenet 2019. január 21., 19:49 (CET)

@Gg. Any: Nem is igaz, jó párszor javítottál már utánam, szégyellem is magam mindig. Vigyor Amikor január elején odamentem, már voltak ott kiemelt és jó szócikkeim, én egyet adtam hozzá, mert titkos kedvencem, a harmadik római–illír háborút. Csak a térképrajzolásra ráment a fél hajam. Pasztilla 2019. január 21., 20:08 (CET)

Á, én összesen egy hibára emlékszem, a többinél csak bosszankodtam: "Nem igaz, hogy ilyen mennyiségben nem tud hibázni!" Vigyor Ez így volt! De bevallom őszintén csodálatraméltó maga a téma is, mert nagyon nehéz. És hogy a fenébe tudod ilyen mennyiségeknél kézben tartani, hogy ki kivel van, hol, meg mikor. De tényleg! Mikor kiemelésinél olvastam egy-egy szócikkedet, én számtalanszor elveszítettem a fonalat és vissza kellett menni, mert már nem tudtam az említett, most kivel is van. :DD
A titkos kedvenced elolvasom majd! :D Te rajzoltad a térképeket is??? Szent Szűz! Azért ez felháborító, hogy valakinek még a kézügyessége is ilyen jó! :D Én eddig is csodáltalak, nem gondoltam, hogy ezt még lehet fokozni is... :) Gg. AnySymbole-faune.pngÜzenet 2019. január 21., 20:20 (CET)

@Gg. Any: Egyébként nem lett kétszer annyi a szócikk, sőt, cirka ugyanannyi. Tavalyelőtt 189, tavaly 155, idén 163. Pasztilla 2019. január 21., 22:39 (CET)

Ez érdekes, nekem sokkal többnek tűnt most... Gg. AnySymbole-faune.pngÜzenet 2019. január 22., 13:44 (CET)

Ja, a térképeket számgépen rajzoltam. A kézügyességem tízes skálán 2 vagy 3. Pasztilla 2019. január 21., 22:40 (CET)

Az se semmi! Nagyon ügyes! Akkor te igazán elmondhatod, hogy 100% original Pasztilla a szócikkeid. (Kézügyességileg azt hiszem egy szinten vagyunk.) Vigyor Gg. AnySymbole-faune.pngÜzenet 2019. január 22., 13:44 (CET)

Coronel[szerkesztés]

Szia Pasztilla, köszönöm a Coronel-foki csata szócikk feljavításában való segédkezésedet. A szöveg formázását egy Word-dokumentumban végzem - mindenféle jelölésekkel megtűzdelve - és ott is próbálom módosítani azt, amit a szerkesztőtársak hibaként kiszúrnak. Néha ez nem sikerül maradéktalanul és ezért elnézésedet kérem. A hajók neveit azért teszem a zárójelben külön-külön dőltbe, mert a köztük lévő vessző nem tartozik a hajónévhez. Lehet rossz ez a logika, de én így találtam helyesnek. A szövegben a (Australia Montcalm Encounter) a hajórajhoz tartozó hajók neveit jelenti, közéjük szerintem kellene a vessző - akár dőlt, akár nem. Egy-két napot elleszek még ezzel a szócikkel, bővítgetek benne itt-ott. Köszönöm a szócikkeim jelölését az Év szócikke kiírásban. Úgy láttam tőlem hat is van és mindet te jelölted - köszi. Én csak hármat terveztem jelölni, de valóban volt még több is amit lehetett nevezni. Üdv: – Andreas vita 2019. január 21., 22:27 (CET)

@Andreas P 15:, valóban, a vesszőket szedtem ki, nem a köztes kurzív jeleket. Most javítottam. A tipográfiai hagyomány az, amit a szerköfben írtam: dőlt betűvel szedett szabakhoz tapadó írásjeleket is dőlt betűvel szedik. Ez nyilván a vesszőnél nem olyan kényes, de továbbra is állva szedett kettőspont, felkiáltó- és kérdőjel, pontosvessző esetében torzul az íráskép, nemlétező ligatúrák jöhetnek létre. Ez alól egyetlen kivétel van: a dőlt betűs szóhoz tapadó zárójel csak akkor lesz dőlt, ha a nyitó- és zárózárójelnél is dőlt betűs szavak vannak. Ez utóbbit egyébként egy bot is javítja időközönként, ha nem én, az tenné a kurzív közé a zárójeleket. Hajrá% Vigyor Pasztilla 2019. január 21., 22:35 (CET)

Köszi a választ, csak ma vettem észre. Ma is tanultam egy szót. Meg egy szmájlikódot Vigyor– Andreas vita 2019. január 26., 23:48 (CET)

Harmadik római–illír háború[szerkesztés]

Végigolvastam. Nagyon szép munka, érdekes olvasmány volt. Egy hibát találtam benne (tudom csak azért tetted bele, hogy elolvasom-e), meg egy vesszőt levettem, szerintem az nem kellett oda, de majd megnézed. Valamint "Titus Livius tolmácsolásában e három régió körvonalazása nehézségekbe ütközik, csak annyi bizonyos,…" (Lezárása szakasz) Az ütközik jelen idő helyett, én múlt időt használnék, de ehhez inkább nem nyúltam. :) Gg. AnySymbole-faune.pngÜzenet 2019. január 23., 13:57 (CET)

@Gg. Any: Köszönöm! Vigyor A vessző kell, szerköfben indokoltam. A fentiek kapcsán: lehet, hogy akkor a mondat maga nem világos. Azt akarja jelenteni, hogy Titus Liviust olvasva a mai napig nem sikerült behatárolni, hol lehet az a három régió. Pasztilla 2019. január 23., 14:07 (CET)

Okés! Vigyor Gg. AnySymbole-faune.pngÜzenet 2019. január 23., 14:11 (CET)

Az év szócikke Geri[szerkesztés]

Köszönöm, hogy megszervezted ezt a versenyt. Pkunk szerkesztőtárssal együtt nagyon örülünk, hogy értékesnek találtad a cikkünket ( A mikroprocesszor története ) arra, hogy bevond a versenybe. Idén most először éreztem úgy, hogy van értelme annak, amit csinálok. – Geri vita 2019. január 24., 00:48 (CET)

@Geri: Az tök jó, hogy örültök, de én sajnálom, hogy ez kellett ahhoz, hasznosnak érezzétek a hozzájárulásaitokat. Láttam, hogy te már elkezdtél szavazni, remélem, folytatod majd, és @Pkunk:ot is erre biztatod. Vigyor Pasztilla 2019. január 24., 11:33 (CET)

Az év szócikke[szerkesztés]

Szia Pasztilla! Nincs mit, örömmel tettem. Sajnos nekem szinte az egész 2018-as évet ki kellett hagynom, és jó volt egyben látni, hogy közben milyen sok szép cikk született. :-) Üdv: – WikiThanks.pngRitadumcsizzunk ! 2019. január 26., 18:40 (CET)

Köszönet[szerkesztés]

Kedves Pasztilla!
Láttam a rengeteg munkát amit a Magyarok ábrázolása külföldi játékfilmekben authentikus forrásainak megtalálásával és megadásával végeztél. Köszönöm szépen. Végignéztem őket és a túlnyomó többségét én biztosan nem találtam volna meg soha. Egyetemen kellene tanítanod a módszered.
Azt is köszönöm, hogy szemlátomást igyekeztél minél több szövegemet megmenteni. Külön szeretném megköszönni a védőbeszédedet a cikk megmaradása érdekében. És megjegyezném, hogy ha törölték volna, Neked akkor se lett volna semmi szégyenkezni valód emiatt. Szerintem senki se hitte volna, nem csak én. És végül légyszives ne hagyd hogy méltatlan piszkálódások elvegyék a kedvedet. Például a versenyszervezéstől se. Inkább meríts erőt belőlük hogy ebből is látszik, van értelme. Mennyire fontos. Ezeket nekünk csináltad/szervezted, és nem a minimális számú piszkálódónak. Köszönettelː – ZorróAszter vita 2019. január 27., 17:46 (CET)

@ZorróAszter:, köszönöm, amit írsz. Pasztilla 2019. január 27., 18:22 (CET)

2018-as Év szócikke verseny-Jelölés[szerkesztés]

Köszönöm szépen hogy jelöltétek a 2018-as birkózó-világbajnokság szócikket az Év szócikke versenyen Sport kategóriában. Megtisztelő, hogy úgy vélitek megfelelő színvonalú lett a cikk egy ilyen megmérettetéshez. Apropó, nyilván a válaszolásból is kiderül, de nem tűntem el, nincsen különösebb bajom, vagy nehézségem, szóval, aki esetleg miattam aggódott, azt szeretném ez úton is megnyugtatni. További örömteli szerkesztést kívánok.– Porbóllett vita 2019. január 27., 19:47 (CET)

Nagyon köszönöm a Kommunista kiáltvány szócikk jelölését, bár még néhány utolsó simítás hiányzik belőle. Eredeti tervem szerint a Karl Marx szócikket szerettem volna jelöltetni, – márcsak az évforduló miatt is – de a befejezésben magánéleti nehézségeim megakadályoztak. Természetesen nem adom fel, s ígérem a 2019-es versenyre el fog készülni. Üdv. Composer vita 2019. január 27., 21:51 (CET)

Albánia éghajlata[szerkesztés]

Szia. Ha van időd rá, jó lenne megírni az Albánia éghajlata cikket. Innen átmásolhatsz éghajlattáblázatokat is, akár az egészet is > Szerkesztő:Milei.vencel/albania. üdv. – Milei V. vita 2019. január 28., 08:37 (CET)

Oké, de nem most rögtön. Kösz. Pasztilla 2019. január 28., 08:56 (CET)

Sikó[szerkesztés]

Szia! Összeszedtem, amit a neten találtam Sikó Jánosról. Ha van kedved, nézz rá. – Hkoala Pesce(Simbolo).jpg 2019. február 3., 18:27 (CET)

@Hkoala:, ezt az 1653. november vagy 1654. január dilemmát mindjárt feloldom. Újranézem a forrásokat. Pasztilla 2019. február 3., 19:45 (CET)

Monszun csoport[szerkesztés]

Köszönöm, Dudva Skull and crossbones.svg vitalap 2019. február 8., 3:45 (CET)

Igazán nincs mit. Pasztilla 2019. február 8., 13:47 (CET)

Isteni gondviselés[szerkesztés]

Pár napja csodáltam azt az irgalmatlan munkát amit az Apáczai Csere János szócikkben tettél. A fenébe tudtál ennyi mindent összeszedni róla? Fantasztikus! A piros "isteni gondviselés" szavakhoz érve, kicsit elmosolyodtam. ""- Na, ez sem lesz talán soha megírva." - gondoltam. Pedig tapasztalatból tudhattam volna, hogy amit te pirosítasz, azt kékíted is. Vigyor Elismerésem! Mindkét szócikkért! Gg. AnySymbole-faune.pngÜzenet 2019. február 18., 19:36 (CET)

@Gg. Any: Köszönöm, kedves vagy. Az Apáczai-cikk ugyan tényleg egész elfogadható (bár most még a nagy, be nem fejezhető munkák „heves gyűlölet”-időszakában vagyok), de ezen az isteni gondviselésen azért elgondolkodtam, hogy a feltöltéséhez regisztrálok egy zoknit, mert pirulás nélkül nem tudom feltölteni. Vigyor Aztán meggyőztem magam, hogy mégis jobb, mint a semmi. Pasztilla 2019. február 18., 19:41 (CET)

"Egész elfogadható"... Szerintem a maximalizmusnak is vannak határai! Vigyor Az Isteni gondviseléssel mi a bajod? Remek lett! Gg. AnySymbole-faune.pngÜzenet 2019. február 18., 20:11 (CET)

@Gg. Any: És!!!! Egy csomó pirosat Hkoala kékített, de ő majd mindjárt jön, és kisebbíti itt az érdemeit. Pasztilla 2019. február 18., 19:57 (CET)

@Hkoala: Mindketten nagyon ügyesek vagytok! :-) Gg. AnySymbole-faune.pngÜzenet 2019. február 18., 20:13 (CET)