Szerkesztő:Tothaa/Ősmagyar Táltos Egyház

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Jump to navigation Jump to search

Sablon:Magyarországi vallások

Az Ősmagyar Táltos Egyház egy Magyarországon hivatalosan bejegyzett egyház.

Alapítója: Kovács Magyar András.

Az egyház fő tevékenységei:

 • Kovács Magyar András által összeállított gyógyítási rendszer terjesztése, gyógyító tevékenység folytatása
 • Kovács Magyar András történelmi ismeretei és a szent szellemek Kovács Magyar Andrásnak küldött üzenetei alapján Kovács Magyar András által összeállított történelmi és szellemtörténeti ismeretek terjesztése
 • Szent (csodatévő) helyek gondozása, azok kiépítése, táltos gyógyító padok állítása és a helyek Kovács Magyar András iskolájának (Táltos Iskola) címerével történő megjelölése

Az alapító életrajza[szerkesztés]

Forrás: az egyház honlapja

Kovács Magyar András 1960-ban született, gyermekkorát Fényeslitkén, egy szabolcsi kis faluban töltötte. Az érettségit a miskolci Bláthy Ottó Szakközépiskolában tette le, majd Pécsett a Pollack Mihály Műszaki főiskolán szerzett diplomát. A népi gyógyítással először piócákkal gyógyító nagymamáján keresztül találkozott. A műszaki diploma megszerzését követően a megyeházán dolgozott előadóként. Ekkor találkozott először a csontkovácsolással. Saját gerincbetegségén egy csontkovács segített. Megtanulta és maga is gyógyító tevékenységbe kezdett. Munkája közben újabb problémával kellett szembenéznie, tüdőbeszűrődést kapott, melynek hatására új utakat talált. Megismerkedett a földsugárzásokkal és a szellemgyógyászattal. Makkai Sándor, Magyarok Csillaga című könyvének olvasásakor jött rá arra, hogy ő valójában egy táltos. Ezek után tudásának átadására tanfolyamokat szervezett, melyek összességét Táltos Iskolának nevezte el. Az iskola hivatalos szervezeti háttere egyrészt az Ősmagyar Táltos Egyház, másrészt Energia Gyógyító Központ nevű Kft-je. A természetgyógyászattal kapcsolatos törvény hatálybalépése után rendelőt nyitott Budapesten, mely jelenleg is működik.

Kiegészítés: Életében, tanításában és gyógyításában nagy fordulatot jelentett, hogy elvált első feleségétől és feleségül vette Magyar Ildikót. Tanításainak tartalma ez után jelentősen megváltozott.

Az Ősmagyar Táltos Egyház tanításai[szerkesztés]

Az Ősmagyar Táltos Egyház tartalmát egyetlen személy, Kovács Magyar András határozhatja csak meg.

Szellemtani és történelemmel kapcsolatos tanítások[szerkesztés]

A táltos fogalma: gyógyító - tanító és a nemzettudat fenntartója. Táltosa csak a magyar nemzetnek van. Abban különbözik a sámántól és más szellemi gyógyítótól, hogy nem csak született képességei vannak, de tanult és intelligens, szellemi vezetője a magyarságnak. Jézus halála után ők őrizték Jézus valódi tanításait.

Kezdetben Kovács Magyar András nagyrészt a magyar alternatív őstörténeti kutatások eredményeiből állította össze tanait. Beszélt a magyarság szíriuszi eredetéről, mui, lemúriai, atlantiszi folytonosságon keresztüli sumer-maja-párthus-szkíta-hun származásáról. Központban a magyar szellemiség és lelkiség különlegessége, tisztasága, lelkiismeretessége, szeretet-központúsága állott. Eszméire erős hatást gyakoroltak Jézus tanításai, közöttük az Isten jóságának hangsúlyozása. Isten csak jót teremtett és az ember célja ennek a jóságnak a megélése. Hangsúlyozta az eredendő bűn kitalált voltát, mellyel csupán a hatalmi rendszer akarta félelemben tartani az embereket, így nyerve irányítást felettük. Szintén kiemelkedő szerepe van eszmerendszerében a kereszténységnek, mely szerinte Jézus korát megelőzően már elterjedt volt. A kereszténység szimbóluma a kör és benne az egyenlőszárú kereszt, mely ősi szimbólum. Jelentése Isten, a teremtés és négy őseleme, illetve az ötödik elem a mindent átható szeretet. Az Istennel kötött ősi szövetség szimbóluma. Jézus maga is ennek a szeretetnek a hirdetésére, a szövetség megújítására érkezett a Földre. Szintén hangsúlyozta a nők szerepét az ősi vallásban. Az Isten egyaránt Istenatya és Istenanya. Beszélt a magyarok ősi hitének szimbolikus voltáról. Az Anyaisten jelentette az anyagot, az Atyaisten, az információ megtermékenyítő erejét. Kettejük közös teremtménye a világ. Ezért a magyarok ősi szentháromsága az Atya, az Anya és a fiú, vagyis a teremtmény volt. Jézussal kapcsolatban Badiny Jós Ferenc elméletét tanította, vagyis, hogy Jézus édesanyja révén párthus, tehát magyar származású. Ezeken kívül sok elterjedt ezoterikus ismeret is beépült Kovács, így az Ősmagyar Táltos Egyház eszmerendszerébe. Reinkarnáció, karma, test-lélek-szellem, asztrálsík, mentálsík, intuitív sík, energiatestek, csakrák, ego, őselemek (tűz, víz, föld, levegő), szellemlények, démonok, angyalok, elementálok, médiumitás, halottak fantomjai, stb.

Jézus eljövetelekor a vízzel történő keresztelést felváltotta a tűzzel való keresztelés. Ezt Szent János mondatára alapozva állítja: "Én még vízzel keresztelek, de eljő majd aki tűzzel és szentlélekkel keresztel." Ennek a tűzkeresztségnek a gyakorlati megvalósítása a Táltos egyházban a tűzönjárás, melyet eddig évente kétszer rendeztek meg. Szentiván éjszakáján és a dombrádi táborukban.

Beszélgetések a szellemvilággal[szerkesztés]

„Istenanya első szülött gyermeke Istenatyával: Jézus. Utána jött Mária, akit Attila követett és Erzsébet, majd Emese. Margit egyszerre érkezett Mária Magdalával, ikrek voltak. Utánuk érkezett György, Márton és Mátyás, majd Anna, és végül a legkisebb, Nándor gyermekünk. Istenanya elhatározta, hogy benépesíti a magyar szellemcsaláddal a Földet, végiggondolta az emberiség javát, a magyarok tulajdonságát és az emberiség érdekeit jól képviselő adottságú gyermekekkel ajándékozta meg a Földet.

Ketten-ketten a gyermekek közül azonos lelkiséggel születtek: Jézus és Nándor, Attila és György, Márton és Mátyás, Mária és Anna, Margit és Mária Magdala, Erzsébet és Emese - szintén azonos lelkiség.

Huszonegy év alatt tizenkét gyermeke született Istenanyának a Földön. Istenatya a legkisebb gyermek tizennyolc éves kora előtt jött el a Földre Istenanyáért. A legkisebb, Nándor is már tizennyolc éves volt, amikor Istenanya visszarepült madár alakban a mennyekbe, Atyával. Ez a kor, amit a mai napig nagykorúságnak nevezünk.

A Földet, a Napot és a bolygókat Istenanya és Istenatya teremtette. Az univerzumban volt egy hatalmas ősmag, abból hasított Istenapánk egy részt. Azóta van élet a Földön, amióta a Nap optimális távolságban van.

Istenanyának és Istenatyának nincsenek szülei, Ők voltak a világ ősanyag és energiahalmaz együttesek. Az ősiség isteni fogalma csak Istenben nyilvánul meg. Istenanya volt az első, aki Istenatya képére emberi formát öltött itt a Földön, és Istenatya csak a tizenkét gyermek leszületése után jött le Istenanyáért. Párduc képében érkezett, és öltött gyönyörű sötét bőrű férfiúi emberalakot.

A mai ember soha nem volt más alakú lény. Mindegyik éltünkben emberként éltünk. Isten teremtett bolygókat, növényeket, állatokat, bogarakat, és embereket is. A magyar szellemcsalád gyermekei azonban nem teremtéssel, hanem Istenatya és Istenanya szerelméből születtek, a vérükből, lelkükből, szellemükből.

Az Ősanyag furcsa jellege volt az őskígyó. A kígyó segítségét kérték, amikor a földi energiákból anyagokat építettek és terveztek. Ez a kígyó szintén alakot vett fel, de mindig a sötét helyen bújt meg. Kiszámíthatatlan volt, mikor jelenik meg. Félelmet hozott de ugyanakkor gyógyított is, igaz, nem a mai értelemben.

A kígyótól származtak az őshüllők, de nem öltöttek soha emberi alakot. Az őshüllők családját Istenatyánk kiirtotta a Földről, mert rendkívül ártalmasak voltak a nemesebb fajokra. Az ember sokat szenvedett ezektől a primitív lényektől. Eleinte alkalmazkodni próbált hozzájuk, mire tudatára ébredt, hogy erre nem képes” / Az Ősmagyar Táltos Egyház tanai szerint

Gyógyítással kapcsolatos egyházi tanítások[szerkesztés]

Kovács Magyar András gyógyítási rendszerének két alapja van. Első lépésben a betegségek okait kell megkeresni és a kiváltó okok megszüntetése után lehet csak a gyógyítást megkezdeni. Az embert egységes egésznek kell tekinteni, nem lehet a részeket külön gyógyítani.

* Radiesztézia[szerkesztés]

A betegségek legfőbb oka szerinte, hogy az emberek káros földsugárzásokban tartózkodnak. Két féle földsugárzást tekint károsnak, a Hartmann-zónákat és a vízereket. A többi földsugárzásnak nincs egészségkárosító hatása. Ezeket a sugárzásokat műszaki eszközökkel nem lehet mérni, csak az ember képes rá. A mérési technikát, melyet még Lajos Atyától tanult, tanítja Kovács Magyar András a Táltos Iskola első két tanfolyami napján. Maga a technika egyetlen óra alatt elmondható, de eredményes alkalmazásához azonban sok gyakorlásra van szükség, illetve arra, hogy az emberek rá tudjanak hangolódni. A ráhangolódáshoz a szellemet kell tanítani, ezért minden előadáson nagy hangsúlyt kapnak a szellemi és magyar történelmi ismeretek. Ezek nagy részét tanításainak első korszakában főleg Magyar Adorján műveiből, Papp Gábor és Szántai Lajos előadásaiból vette át. Magyar Ildikóval kötött házassága óta egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak bennük a szellemvilággal folytatott személyes beszélgetésekből szerzett információk, valamint saját elképzelései.

Az ember a legtöbb időt egy helyben éjszaka illetve a munkahelyén tölti. Ezért javasolja a fekhely és a munkahely földsugárzás mentes helyre való áthelyezése. Kovács saját állítása szerint több százezer ember fekhelyét mérte ki és jegyezte fel a jellemző betegségeket. Így elkészített egy térképet a földsugárzások és a betegségek közötti összefüggésekről. (Megjegyzés: ennek a térképnek Kovácstól való eredetét többen kétségbe vonják, de nem találtam rá a megjelölt forrásra) Aki hosszú időn át káros földsugárzásban fekszik, az megbetegszik. Ha már a beteg kifeküdt a káros földsugárzásból akkor az auráját meg kell tisztítani a földsugárzások hatására rátapadt negatív energiáktól és fel kell tölteni pozitív energiákkal. Ennek technikáját szintén a Táltos Iskola I-II. tanfolyam tartalmazza. A hallgatók megtanulják az aura egyes rétegeit, a csakrákat és azok szerepét. A negatív energiák eltávolítását és a pozítiv energiák kicsatolását és átadását.

* Szellemgyógyászat[szerkesztés]

Kovács András tüdőbeszűrődése miatt szellemműtéten vett részt. Ekkor ismerkedett meg ezzel a módszerrel. Elvégezte Csontos Vilmos tanfolyamát, melyen megismerkedett a pszichotronika nevű technikával. Ezt fejlesztette tovább szellemműtét néven. A módszer alapja a szellemtest ismerete. A szellemtest az aura egy rétege, mely magasabb dimenziónak számít, mint a fizikai test. Ezért ha a szellemtesten szellemi-gondolati úton kijavítunk egy hibát, akkor az át fog íródni a fizikai testbe is. Így érhető el a gyógyulás. A szellemtesten történő javításokat Kovács által mélytudat-szintnek nevezett tudatszinten lehet elvégezni. Ez állítása szerint mélyebb mint az agykontrollosok által alfa-szintnek nevezett tartomány, de nem azonos a hipnotikus állapottal. Ahhoz, hogy ebbe az állapotba be lehessen lépni, le kell tenni a négy főbűnt(kisebbrendűségi érzés, félelem, megbocsátás hiánya, bűntudat). Ehhez megbocsátást kell kérni a Szentháromság előtt, valamint itt beszél még Kovács a vágy, hit, elvárás szerepéről. Ebben az előadásban keverednek a pszichológiából, az agykontrollból, a pozitív gondolkodásból és egyéb New Age-es irányzatokból, Jézus tanításaiból, mások őstörténeti kutatásaiból valamint a klasszikus katolikus tanításokból vett elemek. Szintén ennek a tanfolyamnak a része a Kovács által intuitív grafológiának nevezett téma is. Ebben Kovács elmondása szerint összefoglalja az általa több évig tanult grafológiai ismereteket néhány órában. Régebben ezen a tanfolyamon a magyar rovásírást is tanította Kovács, de ma már legtöbbször ez kimarad.

* Emléksúly-levétel, időutazás, szellemtan[szerkesztés]

Kovács szerint a múltban, akár az előző életekben elszenvedett traumák, stresszhelyzetek maradandó nyomot hagynak az emberben. Ezek később betegségeket okozhatnak. Az emléksúly-levétel technikájával meg tudja keresni ezeket a leggyakrabban már elfeledett eseményeket és fel tudja dolgoztatni. A feldolgozás után a fizikai betegség is megszűnik. A technika körülményei nagyon hasonlítanak a hipnózisos technikákra, melyeket jelenleg Magyarországon csak végzett pszichológus, pszichiáter alkalmazhat. Ezért is támadják az egyházat.

Szellemtani ismeretek címén az egyháztagoknak Kovács a reinkarnációs ismereteket tanítja. A szellemeket különböző szintekre sorolja be, melyeket a kíváncsi egyháztagoknak meg is tud mérni. Ő maga például intuitív szinten van, sok más hasonló képességű szellemiségű embertársával (nők és férfiak) az intuitív szint felett már csak az Isten és szellemcsaládja van. Intuitív szellemszint alatt vannak asztrál és mentál szintű szellemek is. Szellemi szintet csak a földi életben lehet lépni, de az is előfordulhat, hogy valaki visszalép, mert nem megfelelő életet él. Az egyház tagjai, mérései szerint leginkább mentál 3-as és mentál 4-es szinten vannak és vannak néhányan, akik kiemelkednek az átlagból, és mentál 5,6, vagy 7-es szinten vannak. Fontos szabály, hogy mindenki csak a saját szellemszintjének megfelelő, vagy annál alacsonyabb szinten lévő szellemekkel képes kapcsolatot létesíteni. Vagyis pl. egy mentál négyes szintű ember a szellemek közül csak azokkal tud beszélgetni, akik mentál négyes, vagy alacsonyabb szinten vannak. Ezért van az, hogy Kovács és a hasonló szellemszintűek képesek beszélgetni a szent szellemekkel, csak ők tudnak Jézussal és Istenanyával és Istenatyával beszélni, az üzeneteiket továbbítani, mert csak ők vannak intuitív kettes szinten jelenleg a földön.

* Táltos masszázs, izomlazítási technikák[szerkesztés]

Kovács ezzel a technikával érte el első és legnagyobb sikereit. Mivel csontkovácsolást Magyarországon hivatalosan csak orvosi végzettséggel lehet csinálni, ezért a technikát Táltos masszázsnak nevezi. Az alapja a Yumeiho masszázs és a hagyományos magyar csontkovácsolás. Két alapelve van. A betegségek nagy részét (és ezzel a hivatalos természetgyógyászat is egyetért) a gerinccsigolyák elmozdulása okozza. A kiinduló hiba legtöbbször a keresztcsont elmozdulása valamilyen fizikai hatás, megerőltetés következtében. Ha ez nem áll vízszintesen, akkor a hozzá kapcsolódó csigolyák nem függőlegesen csatlakoznak, de a gerinc ezt igyekszik kompenzálni. Így alakul ki a gerincen a gerincferdülés, ami egy oldalirányú görbület. A nyaki csigolyák azonban igyekeznek a fejet függőlegesen tartani, ezért újabb oldalirányú görbület keletkezhet a gerincen. Ez az S alakzat nem keverendő össze a természetes előre-hátra irányú görbülettel. A táltos masszázzsal először fellazítják az izmokat, majd megfelelő vízszintes helyzetbe hozzák a keresztcsontot, majd a csigolyákat kimozgatással szintén a helyükre rakják. A másik alapgondolat szerint, a helyéről kimozgatott, vagyis széthúzott ízületek, csontok elengedve maguktól a helyükre állnak vissza. Így teszik helyére a csigolyákat, a csípőt, a vállat a láb és a kar ízületeit. Megoldást ajánlanak: Gerincferdülés, lumbágó, meszesedés, ízület beállás, lúdtalp, gerincsérv. Kovács évente egy-két karbantartó kezelés javasol.

* Fehér Mágia[szerkesztés]

Ennek a táltos iskolai tartalma minimális különbséggel megegyezik Franz Bardon: Az igazi beavatás útja című könyvében leírt mágikus iskolázási úttal.

* Sorselemzés, tenyéranalízis[szerkesztés]

Ezt a területet Kovács Magyar András testvére, Kovács Enikő tanítja az egyház tagjainak. A tenyérben lévő vonalakból és a tarot kártyából elemzi az emberek jellemét és von le következtetéseket a jövőbeli eseményekre. E mellett tanít asztrológiát is. Könyvet is írt a tenyérelemzésről, melynek értékét erősen kétségbe vonja, hogy 90%-a szó szerint megegyezik egy az ővénél korábban megjelent azonos témájú könyvvel.

* Homeopátia[szerkesztés]

A homeopátiát és a táltos cseppekkel történő gyógyítást dr. Sári Erzsébet, Kovács András első felesége vezette be a táltos módszerek és a Táltos Iskola tanításai közé. Dr. Sári Erzsébet hozzá nem értése miatt, homeopátiás készítményeinek jövője kudarcba fulladt. Homeopátiás készítményeit rendelőjében terjesztette Budapesten, a 13. kerületi Gömb utcában, amit később az ÁNTSZ rendelőjében lefoglalt. Szakításuk után Magyar Ildikó vette át a szerepét, ő tanította és adta az utasításokat a készítésükre. Miután a homeopátiás készítmények készítése és terjesztése végzettséghez kötött, ezért az egyházat ért támadások miatt Kovács előbb szentelt vízként árusította, majd mára teljesen beszüntette árusításokat. Lásd alább a Czene cikk az Egyéb észrevételek, kritikák rovatban. Magyar Ildikó börtönbüntetése alatt a homeopátia oktatása megszűnt. 2008. nyarán Magyar Ildikó kiszabadult. Így 2008. őszétől Elit Klub néven Kovács új, zárt körű oktatási formát vezetett be. Ennek keretén belül újra oktat Magyar Ildikó is, többel közt etikát, illemtant és homeopátiát.


* Önismeret, emberi Kapcsolatok lelkisége[szerkesztés]

/ Isten pecsétje a tenyerünkben

Szent helyek[szerkesztés]

Az egyház tagjai gyakran látogatják a következő szakrális szent helyeket: Dobogókő, Dömös, Szentkút - Mátraverebély, Hollósdomb - Szurdokpüspökiben, Bükkszentkereszt

* Házszentelés[szerkesztés]

Elhunyt emberek szellemi nem csak emberekhez, de tárgyakhoz, házakhoz is kötődhetnek. Ezért a táltos egyház papjai házszentelést is csinálnak. Ennek keretében elengedik a lakáshoz tapadt szellemeket a túlvilágra és felszentelik a lakást, hogy más szellemek ne háborgathassák az ott lakókat.

Szervezet tisztviselőinek rendfokozatai[szerkesztés]

Az Ősmagyar Táltos Egyház eredeti alapító okiratában még szerepeltek tisztségviselők. (Arbis, Barus, Bacsa, Bacsó, Regős, Baksa, Öregmester, Harsány, Segédtáltos, Táltos) A 2004-es év óta nagy változásokon esett át az egyház eszmerendszere és a gyakorlatban alkalmazott tisztségviselői rendszere. Ezt az alapító okiratot már nem lehet megtalálni az egyház honlapján, nem tudni, hogy módosították-e, vagy sem. A benne leírt fokozatokat már nem használják az egyházon belül.

Jelenleg egy főtáltos van: Kovács Magyar András. Ő Isten földi táltosa. Ilyen minden korban csak egy van.

Ezen kívül még ő és a felesége rendelkezik külön ranggal, ők ketten a 12 Szent gyermek közé tartoznak(Szent Nándor és Mária Magdala reinkarnációi), illetve a szellemelengedésre és házszentelésre felhatalmatott egyháztagok. Őket nevezik papoknak.

Egy ember van, akit Kovács gyógyító táltosnak kinevezett, ő Papp Béla. Továbbá hallani tiszteletbeli táltosokról, akik Kovács szerint sokat tettek a magyarságért.(például Pataki Attila) Vannak még gyógyítók, és van 5 ember, aki megkapta a szellemvilágtól (Kovács szerint csak ők vannak Kovácson kívül ilyenek a világon) azt a jogot, hogy szellemeket engedhet el.)

2004 előtt Kovács két további embert nevezett ki táltosnak, Kercselics Imrét és Tóth Tibort, de ők elhagyták a táltos közösséget és önálló gyógyító tevékenységbe kezdtek. Kovács állítása szerint engedélyt kapott a szellemvilágtól, hogy a táltos közösséget elhagyó emberektől visszavegye a szent szellemektől kapott gyógyító képességet, így több korábban nála gyógyító embertől, többek között ezen két táltostól is visszavette azt, a címmel együtt.

Néhány további tanításuk vázlatosan[szerkesztés]

(Wass Albert, Kovács András írásai alapján a honlapjukról)

 • A táltosok őrzik az Úr hagyatékát
 • Valamikor "nagyon régen" a magyarok az Úr nemzete volt
 • Hibás útra tértünk gyarlóságunk miatt, ezért veszítettük el az Úr védelmét
 • Csak a táltosokon keresztül lehet az Istennel kapcsolatba lépni (- Jelenleg csak Kovács Magyar Andráson keresztül)
 • Egyszer majd felébrednek a magyarok és visszatérnek a szűk, igaz ösvényen a pusztulásból a győzelembe
 • Az Úr nem hagyta el a magyarokat, a magyarok hagyták el őt
 • Az Úr házat rendelt a magyarok számára
 • Az Úrban kell bízni, mert minden magyar ereje belőle van.
 • Csak akkor védelmez az Úr, ha hűséges vagy a nemzetedhez
 • Minden magyart szeress, mint magadat (ma már azt mondja Kovács, hogy Jézus azt mondta: "Szeressétek egymást" Vagyis csak azt kell szeretni aki téged is szeret.)
 • Szentháromság új értelme (szerintük Mátyás király koráig ezt vallotta mindenki): Atya Isten, Anya Isten, Fiú + szentlélek ereje hatja át ezeket
 • Mindent energia alkot
 • Létezésünk: Atya Isten energiája, információja + Anya Isten teste (anyag)
 • Atya Isten és Anya Isten mindenben jelen van, ami megnyilvánul
 • A galaxisunkban a fiú a nap, a föld a menyasszony
 • "Első magát feltáró, emberi testet öltése maga Jézus és Szűz Mária, és minden létező az Istenségünk testet öltése"
 • Nagy Boldogasszony Mária előtt élt. Pontosabban: a Nagyboldogasszony az Istenanya másik neve, az ő leánya Szűz Mária, akit Földi tartózkodása alatt fizikai testben is megszült.
 • Szűz Mária a Nagy Boldogasszony testet öltése
 • Szűz Mária a Kis Boldogasszony
 • Az Atya Isten földi megtestesülése pedig Jézus
 • A Nagy Boldogasszony testet öltése még az összes nő; az Atya Isten földi megtestesülése pedig az összes férfi itt a földön
 • A Sátán nemtelen
 • "[…] hinni a templomban kell, az életben pedig tudni kell a tapasztalatból nyert információkat használni." (Kovács András)
 • Földből káros sugárzások jönnek ( a Hartmann-zónák és a vízerek sugárzása)
 • A betegséget az ember magának okozza
 • Az embernek aurája van, az energiát a kozmoszból kapja.
 • Pálos papok = Fehér Táltos papi rend
 • A masszázsnak Táltos hagyománya van és elfeledett, titkos táltos módszerek még olyan esetekben is használhatók és eredményesek, ahol az orvosok nem javasolják.
 • A negyedik dimenzió az isteni szféra (ezzel szemben az arab szféraelmélet sok szféráról beszél és nem dimenziókról)
 • A születés és halál időpontja eleve elrendelt és ember által meg nem változtatható - Ezt is módosította Kovács, mert azért vannak különleges kilépési pontok, amikor a sors lehetőséget ad a döntésre
 • A negyedik dimenzióban meditáció során elképzelt világ a fizikai világban is meg fog jelenni, ha eléggé hiszünk benne, eléggé tüzesen vágyunk rá
 • A lélek örökké él - ez téves: Kovács szerint a lélek egy életre szól és halál után beíródik az Akasha-krónikába és a szellem az ami halhatatlan és örök.
 • A szellem halhatatlan (lélek és szellem nem azonos)
 • A psziché rögzíti életünk minden egyes pillanatát a hőmérsékleti és egyéb adatokkal együtt
 • Az agynak kötelessége mindent tárolni; programokat indítani - ez is téves: Kovács szerint az agy nem tárol információt, az agy fordító eszköz a szellem és a fizikai világ között (ez nem pontos megfogalmazás, de jelenleg nem tudom pontosabban idézni Kovácsot)
 • Elismerik a Római Katolikus Egyház által szentté avatott személyeket, de csak a magyar származásúakat - ez téves: Kovács csak 12 szentet ismer el. Azt a 12 testvért nevezi szentnek, akiket az Istenanya a Földön megszült. Közöttük vannak, akiket a Római Katolikus Egyház is elismert szentnek (Szent Margit, Szent Erzsébet, Szent István) és vannak, akiket nem ismert el szentnek, pl. Emese, Mátyás Király, stb. )
 • A föld népessége a szkítáktól származik, akik a pártusokkal együtt magyarul beszéltek (Itt már ellentmondásosak az információk - még Kovács könyvében is található önmagának ellentmondó adat)
 • Ezeket az információkat megérzéssel kapja Kovács András az Úrtól.( Pontosabban feleségével közösen kapják szellemi beszélgetésekben. Pl. 2004-ben a dombrádi táborban bemutatták, hogy hogyan használják közösen a Quija-táblát, amire ma már nincs szüksége, mert már gondolatban is tudja fogadni az üzeneteket.)
 • A valakik, vezetők, tudósok stb. el akarják titkolni az igazságot, de a Táltosok küzdenek a fennmaradásáért és egyszer minden magyar felvilágosodik és visszatér az Úrhoz a vezetésükkel

Kiadványaik[szerkesztés]

Hangkazetták[szerkesztés]

 • Dicső magyar őstörténet
 • A Fény Szűzének gyermekei
 • A Táltos meséi
 • Táltos Iskola
 • Hagyaték
 • Táltosok küldetése

Könyvek[szerkesztés]

 • Harmónia
 • Európa felfedezése
 • Nagy Táltoskönyv
 • Isten pecsétje a tenyerünkben
 • Gyógyító Táltosok

Videófilmek[szerkesztés]

 • Táltos Iskola IV. Kurzus
 • Táltos Iskola I-II. Kurzus
 • Táltos Iskola III. Kurzus
 • A föld szívcsakrája a Pilisben
 • Szakrális örökségeink a magyar honban
 • Gyógyító Táltosok nyomában
 • Isten pecsétje a tenyerünkben
 • Akinek szeme van lásson, akinek füle van halljon
 • Táltos Iskola
 • A Táltosok küldetése – a Fény felszabadítása
 • Magyar mitológiánk I.
 • A táltos masszázs csodái
 • Buda és Fehérvár rejtélye
 • Dicső magyar őstörténet
 • A fénnyé válás titkai

Egyéb észrevételek, kritikák[szerkesztés]

Az egyházat gyakran éri a kuruzslás vádja; jelenleg is folyik ilyen ügyben nyomozás ellenük.[1] A kancsalságtól a tyúkszemen át a dadogásig mindent gyógyító csodaszerként árult Táltos Cseppek árusítását beszüntették, miután az ÁNTSZ megállapította, hogy az szűrt, tisztított ivóvíz.[1]

 • A vezetőjük szeret Jézus szójárásával élni, ezzel azt a látszatot sugározza, hogy ő maga Jézus
 • Néha ál-régiesen fogalmaz, mintha amit mond a Bibliából származna
 • A Biblia szavait szabadon idézik, szavait átírják; pl.: '"Azok, aki a nőt kihagyták a szentháromságukból, bizony mondom kezdettől fogva nő gyűlölők, és éppen ezért mert a harmónia megbontói, veszélyesek."' (Kovács András)
 • Furcsa párhuzamokat használ, következtetéseket von le: '"Amennyiben az olvasóban megfogalmazódik ezek után a Nagy Boldogasszonyba vetett hit magja, adjon az Isten hozzá nagy erőt és kitartást, hogy ez újra életfává növekedjen, amely fa ágai érjék el a kimeríthetetlen energiaforrásunkat, a tejutat, és a fa, képes legyen felnevelni a Fehér ló fiakat, a nagy Fehér Isten, azaz fehér tiszta Nagy Boldogasszony tudó, anya és asszonytisztelő gyermekeket."'
 • Írásaihoz a következő aláírással él: '"Isten – Isten: Kovács András a Táltos hagyaték őrzője"' vagy '" Szabadság ,szerelem: Kovács András a Táltos hagyaték őrzőJE"', '"Bort, búzát, békességet: Kovács András Táltos hagyaték őrzője"'
 • Nem található objektív kísérletek leírásai a gyógyító módszereik hatékonyságvizsgálatával kapcsolatban.
 • Tudományosan pontatlan vagy félrevezető információkat tartalmaz
 • Ismert lelki betegségek újrafelfedezése, újraértelmezése
 • Amit az orvosok a gerinc normális görbületének tartanak az náluk káros deformitás (Ezt nem tudom miből gondolta, aki ideírta, ilyet sosem tanított Kovács Magyar András)


Hivatkozások[szerkesztés]

 1. ^ a b Czene Gábor. „Szellemképes őstáltosok”, Népszabadság, 2008. február 22. (Hozzáférés ideje: 2008. február 23.) 

Kovács Magyar András által megjelentetett könyvek:Nagy Táltoskönyv, A képzeletet csak a valóság múlja felül Kovács Magyar András honlapjain megjelent cikkek, videók: http://taltos.mconet.biz/, http://taltosegeszseg.mconet.biz/,http://szellemvilag.mconet.biz/ Kovács Magyar András által kiadott videók és DVD-k (kb. 40 db.)- címeik megtalálhatók az egyház honlapján Kovács Magyar András előadásai, TV-műsorai és egyéb nyilatkozatai

Lásd még[szerkesztés]

Hasonló „gyógyító” egyházak[szerkesztés]

Külső hivatkozások[szerkesztés]