Szerkesztő:Taz/Régészet-műhely

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Régészet-műhely terv, kiegészítése ajánlott, kapcsolatfelvétel: vitalap

céljai[szerkesztés]

Régészeti témájú cikkek karbantartása és írása a következő témákban:

 • Fontos leletek, leletkörök
 • Fontos lelőhelyek

Kárpát-medence, Európa, Oroszország ázsiai része

 • Régészeti kultúrák, történeti népek, valamint kronológiai felosztások
 • Régészeti elméletek, metódusok, segédeszközök
 • Régészek, munkásságuk és kiadványaik

Angolszász, délszláv, francia, lengyel, magyar, német, olasz, szovjet v. orosz, román, szlovák, ukrán régészek

 • Múzeumok és más régészethez köthető intézmények

Főbb múzeumok és gyűjtemények a Kárpát-medencében és a kiemelkedőek Európában, valamint a fontosabb Régészeti Intézetek

 • Nemzetközi régészet
 • Régészeti "szenzációk"

kincsek, egyedülálló leletek, "régészeti rejtélyek"

Karbantartás[szerkesztés]

 • A hibás vagy nem megfelelő kifejezések felcserélése, a kifejezések egyértelműsítése
 • Archeológia vs régészet (szóismétlés elkerülése kontra magyar nyelv)
 • A hallstatti és la théne kultúra a bronzkorban és egyéb hasonló orbitális baromságok kigyomlálása, a Vlastivedný slovník obcí na Slovensku eltorzult fordításából
 • A fantázia scifi-irodalom kiszűrése
 • A numizmatikába való belekontárkodás

Képek feltöltése az említett cikkekhez

Kategóriák áttekintése és rendszerezése, esetleges hibák javítása

 • A korok a király és érsek boxokhoz hasonló kialakítása
 • A kultúrák a közigazgatási sablonokhoz (járások, megyék) hasonló kialakítása

Javasolt kategória felosztás[szerkesztés]

Régészet

Régészek
Cseh régészek
Magyar régészek
Német régészek
Szlovák régészek
Régészeti intézmények
Régészeti tanszékek
Régészeti kifejezések/fogalmak
Régészeti korok
Régészeti kultúrák
Régészeti leletek
Vénusz szobrok
Régészeti lelőhelyek
Régészeti lelőhelyek Szlovákián (Archeologické lokality na Slovensku)
Régészeti szakfolyóiratok
Régészet társtudományai

Megírandó és átírandó szócikkek[szerkesztés]

Befejezett-lezárt életművel rendelkező régészek[szerkesztés]

Magyar régész akadémikusok listája Szlovákiai régészek listája

 • Megíratlan szócikkek (élő személyek)

B. Tóth Ágnes, Balogh Csilla, Bartus Dávid, Benedek András, Benkő Elek, Borbély Zsuzsanna, Borhy László, Buzás Gergely, Cs. Sós Ágnes, Csiky Gergely (régész), Fancsalszky Gábor, Felföldi Szabolcs, Fogas Ottó, Gallina Zsolt, Gáll Ervin, Gróf Péter, Gróh Dániel, Horváth Ferenc (régész), Jakab Attila, Kalicz Nándor, Kovács László (régész), Körösfői Zsolt, Kulcsár Valéria, Langó Péter, Lassányi Gábor, Laszlovszky József, László János, Lichtenstein László (régész), Liska András, Lukács József, Makoldi Miklós, Mesterházy Károly, Müller Róbert, Nagy Margit, Ódor János Gábor, Paluch Tibor, Perémi Ágota, Petkes Zsolt, Pölhös Margaréta, Raczky Pál, Rácz Tibor Ákos, Rácz Zsófia (régész), Ricz Péter, Rosta Szabolcs, Rózsa Zoltán, Schilling László, Schmidtmayer Richárd, Sóskúti Kornél, Szekeres Ágnes, Szelekovszky Márta, Szenthe Gergely, Szőke Béla Miklós, Szőllősy Gábor, Takács Mihály, Tari Edit, Tompa György, Vörös Gabriella, Wilhelm Gábor, Wolf Mária

Régészeti intézmények[szerkesztés]

Régészeti oktatás
Magyarország

 • Régészettudományi Intézet, Eötvös Lóráns Tudományegyetem BTK, Budapest
 • Régészeti Tanszék, Szegedi Tudományegyetem BTK, Szeged
 • Ókortörténeti és Régészeti Tanszék, Pécsi Tudományegyetem BTK, Pécs

Szlovákia

 • Katedra archeológie a klasickej archeológie na FiF UK v Bratislave
 • Katedra archeológie a muzeológie na FiF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
 • Katedra klasickej archeológie na FiF Trnavskej Univerzity v Trnave

Csehország

 • Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou na FiF Karlovej Univerzity v Prahe
 • Ústav pro klasickou archeologii na FiF Karlovej Univerzity v Prahe
 • Ústav archeologie a muzeologie na FiF Masarykovej univerzity v Brne
 • Katedra archeologie na FiF Západočeskej univerzity v Plzni
 • Katedra praktické a experimentální archeologie na FHS Univerzity Hradec Králové
 • Archeologický seminář na Ústave historie a muzeologie FPF Slezskej univerzity v Opave

Intézetek

 • Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete Budapest
 • Archeologický ústav SAV Nitra
 • Archeologický ústav AV ČR Brno
 • Archeologický ústav AV ČR Praha

Műemlékvédelem

 • Pamiatkový úrad SR
 • Ústav archeologické památkové péče středních Čech
 • Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě
 • Národní památkový ústav v Čechách

Múzeumok
Magyarország

Szlovákia

 • Slovenské národné múzeum
 • Archeologické múzeum v Bratislave
 • Archeologické múzeum Púchovskej kultúry v Púchove
 • Šarišské múzeum v Bardejove
 • Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
 • Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici
 • Východoslovenské múzeum v Košiciach
 • Liptovské múzeum v Ružomberku
 • Záhorské múzeum v Skalici
 • Spišský hrad
 • Trenčianske múzeum v Trenčíne
 • Považské múzeum v Žiline
 • Podtatranské múzeum v Poprade
 • Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava

Csehország

 • Národní muzeum v Praze

Régészeti szakkifejezések[szerkesztés]

Régészeti korok - durván[szerkesztés]

Régészeti kultúrák és történelmi népek - elsősorban a Kárpát-medencére koncentrálva[szerkesztés]

paleolitikum=pattintott kőkorszak (régi)

mezolitikum=átmeneti kőkorszak (középső)

neolitikum=csiszoltkő-korszak (új)

eneolitikum=rézkor

bronzkor

hallstatt kor

latén kor

római kor

népvándorláskor

középkor

Régészeti leletek[szerkesztés]

Vénuszok

Régészeti lelőhelyek[szerkesztés]

Régészeti szakfolyóiratok - a teljesség igénye nélkül[szerkesztés]

Régészet társtudományai és fajtái[szerkesztés]

Helyszín alapján:

Egyes fajtái:

Az elméleti régészet vívmányai:

Segédtudományai:

Egyéb[szerkesztés]

Sablonok[szerkesztés]

 • elavult

Nagyon hosszútávú célja[szerkesztés]

portál beindítása

Irodalom[szerkesztés]

 • Sklenár, K. 1981: The History of Archaeology in Czechoslovakia. In: Daniel, G. (ed.): Towards a History of Archaeology. London, 150-158.