Ugrás a tartalomhoz

Szerkesztő:Takkk

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
In memoriam…
Minden kis viaszgyertya megtanít arra, hogy egy kis melegért, fényért érdemes tövig égni, mert a kis dolgok fénye az, ami bevilágítja életünket!

Takkk - azaz Takács István

Mini Bio

Végzettségemre nézve, rajz-művészettörténet tanár vagyok, amelyet 12 éven keresztül gyakoroltam a fővárosban. Sőt több éven keresztül vezettem Kőbányán az akkor még 18 iskolából álló kerület rajz-munkaközösségét. Tanítottam fotó-, film-, reklám-, és művészet-történetet éveken keresztül. Ezzel kapcsolatosan még magániskolát is alapítottam többedmagammal, 1990-ben (003-as sorszámút az országban, a harmadikat). A tanítás mellett megélhetésből alkalmazott grafikusként működtem külföldön és idehaza. Amikor a szükség úgy hozta váltanom kellett, akkor a másodállású grafikai tevékenység előrelépett főállásnak. Több, mint 12 éve egy reklámgrafikai stúdiónak vagyok a tervezőgrafikusa, ahol egyebek közt hat éve már a Nestlé/Nescafe nem-média megjelenései (kiállítások, kávézók, kávé-sarkok, automaták és környékének design-ja stb.) tartoznak munkámhoz.

A Színészkönyvtár nevű honlapról

Balatoni Monika dramaturggal 2003 őszén megalapítottuk az interneten a színészkönyvtár (http://www.szineszkonyvtar.hu/index.php) nevű honlapot, egyfajta témaspecifikus információmentés céljából, amely azóta is a maga ütemében fejlődve szolgálja az "információ éhséget". A színház világa, a pillanat művészete, annak dokumentálása egyfajta lenyomat, amely segíti a továbbélését ezeknek a megszentelt eltűnő pillanatoknak. Elporladó hagyatékokat, külföldön, idehaza kallódó emlékeket rögzítünk egyebek közt és adunk közre egy adott logika szerint felfűzve. Cél egy minél teljesebb színházi, filmes internetes macropédia megalkotása. Sok hasonlóságot mutat a wiki-vel, eltér azonban témájánál fogva abban, hogy alapvetően máshova helyeződik a hangsúly, némiképp más logikai felépítésű, és ahol szükséges igen részletetző, amely a wikitől (sajnos) idegen. Cél, hogy a színházi szakma majdan egy helyen tudjon információt lelni embereiről, a bulvármentes tények segítségével. Munkánkből jövedelem nem származik, s bár már sok pénzt költöttünk pályázatokra, azokat rendre nagy-intézmények kapják, közfeladatot ellátó magánkezdeményezés "kategória" híján. A saját oldalunk munkaidő után, számos színházi szakember, szakíró bevonásával készül, az időkorlátok miatt nem túl gyorsan. Több esetben adtam át a wikinek olyan rövidített összefoglalót, amely a részletezőbb színészkönyvtár számára készítettem eleve. Ha időm engedné, tenném többször is.

Milyen témák érdekelnek?

Hazai színpadi szerzők, drámaírók, komoly-, és könnyűzene-szerzők, operett-zeneszerzők, slágerírók, dalköltők, népdalszerzők, díszlet és jelmeztervezők, színészek, színésznők, rendezők, direktorok, színházi managerek témákban gyűjtök adatokat, írok összefoglalókat. Miután munkaidőt követően otthon dolgozom, s könyvtár ezekben az órákban nincs nyitva, így kényszerűségből szobányi szakfolyóirat-halmok, szakkönyvek segítségével munkálkodom. A menet közben fel-felbukkanó, nem a saját honlapunk témájába vágó információkból "forgácsolok" például a wiki számára értékes fő, vagy köztes adatokat.

Publicisztika

Írással 1994-től fogva foglalkozom. Több novellámat közölték, de nem tartom jelentősnek pályámon ezt a megnyílvánulási formámat. Ami írásban kivánkozik ki belőlem, azt megteszem ebben a műfajban, nem több, de nem is kevesebb Egy évig "külsőztem" a Budapesti Nap c. folyóiratnál (2002-2003), ahol helytörténeti cikkeket írtam Kőbánya témában, közel kétszázat. A lap felvásárlását követően a szerkesztőség feloszlott, majd jogutód nélkül megszünt. Érdeklődési körömbe nem tartozik bele a politika tudománya, elsősorban kultúra, helytörténet, kultúrtörténet vonz. Egyik pártnak sem voltam tagja soha, sem a közelmúltban, sem 1990 előtt. A színészkönyvtár "pártsemleges" hitelessége okán ezt fontosnak is tartom. Ettől még megvan a magam nézete a dolgokról persze, otthon, és a barátaimnak. 2008 tavaszán egyik szerkesztője voltam a Britannica Hungarica új lexikonának, mai-színházi személyek témakörében írtam megszámlálhatatlan szócikket.

Fotó

A fotográfia életem nagy művészi kihívása. A "szakmát" a háborúelötti klasszikus generáció egyik nagy oktatójától Lakos úrtól tanulhattam gyerekként, főképpen tárgyfotózás témakörében. (Ő volt egyebek mellett a képszerkesztője a közismert Ha-Fa könyveknek). Hatott rám Szegeden dr. Tildy Zoltán hatalmas fényképész-pedagógiai munkája is, a gépnélküli fotósétái, ahol fejből kellett zársebességet egyeztetni blendékkel adott fényviszonyok között, adott érzékenységű elvi-filmre. Kontrollként megnézhettem mit mér a fénymérő. Ő egyszer sem tévedett, és idővel én is egyre kevesebbet. Ma séta közben is így jár a fejem 100/8as blende 200-as érzékenység, balra mérünk fényt, rászámolunk az előhívásnál 20mp-et...stb. Isten áldja érte múló poraiban is. Foto. Volt hogy megéltem belőle, volt hogy használtam grafikai munkámban, sok képet készítettem oktatási célból, szerepeltem jó néhány kiállításon, de ezt soha sem tartottam annyira fontosnak az egyéni "sikert". Sok-sok éve dolgozom képszerkesztőként, a "digitális" műfajban.

Képeim láthatók: http://www.flickr.com/photos/13519089@N03/

valamint: http://indafoto.hu/takifoto

Táj és városképeim a Google Earth-ön megtalálni: http://www.panoramio.com/user/2157521

Ars Poeticám

Grafikusi múltam /jelenem, valamint hosszú művészet-pedagógiai pályám alapján számos képzőművészeti vonatkozású szócikk megformálását is elvégeztem már. Fontosnak tartom, hogy szűkebb szakmám, a grafika, az alkalmazott grafika soha össze nem szedett histórikus szócikkgyüjteményét, amelyet létrehoztam (Magyar grafikusok listája)azt folyvást csiszolgatva gyarapítsam. Azóta elkészült a Magyar fotográfusok listája is. Nem gondolom, hogy nálam a bölcsek köve, így remélem a kollektív bölcsesség alapján létrejöthetnek olyan fontos ismeretek, amelyek alapvetően hozzá kell, hogy tartozzon mindennapi életünkhöz.

Elkészítettem Herman Lipót festő és grafikus életrajzát, amelyben felhasználtam egy 1923-ban egy lexikon számára írott húsz-huszonöt mondatos önéletrajzi írását is, idézve a pontos adatokat tőle. Miért? Mert sok lexikon tévesen mond róla ezt azt, és a saját "szájából" másképp hangzik, már csak azért is, mert csak jobban tudja, mint bármelyik más sokkal későbbi lexikon-szerkesztő. Szóval jogi értelembe véve ez helyes, hagyható, vagy kerülendő? Nem tudom felmérni ennek súlyát. Szerző jogi kérdés-e, hogy valaki hol született, vagy hogy elmondja, merre tanult, és kitől, és tényszerűen hogy alakult élete. Önéletrajz lehet-e szerző jog hatálya alá eső valami. Nem irodalmi értékű, önálló műről lévén szó, hanem olyasvalamiről, ami egy közszereplő esetében tudható, és tudni is illik, és temérdek számban írták egykori nagyjaink a bulvár és nem bulvár lapoknak önéletrajzi összefoglalóikat. Nektek ebben biztos nagyobb gyakorlatotok van, gonsdolom kialakult rendszere is van ennek, ezért kérdezem, hagyjam, töröljem? Mi legyen?

Köszönöm.– Taki 2008. február 10., 15:09 (CET)