Szerkesztő:Rev-san/Allapjaim/Hirosima és Nagaszaki bombázása

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez


A Japánban található Hirosima és Nagaszaki bombázása a második világháborút lezáró katonai művelet volt 1945-ben. A bombázást az amerikai erők hajtották végre, és mindmáig ez a két eset az egyedüli példa nukleáris fegyverek alkalmazására.

A japán városokat leromboló gyújtóbombás hadműveletek után a szövetséges erők már Japán megszállására készültek (ez volt az Operation Downfall, a Bukás-hadművelet). A háború az európai hadszíntéren véget ért, amikor a Náci Németország 1945. május 8-án aláírta a megadási nyilatkozatot, de a csendes-óceáni háború tovább folyt. Az Egyesült Királysággal és a Kínai Köztársasággal karöltve, július 26-án az Egyesült Államok a Potsdami Nyilatkozatra hivatkozva határozottan felszólította Japánt a megadásra, ám ezt a szigetország kormánya figyelmen kívül hagyta.

1945 augusztusára a szövetségesek Manhattan-terve már túl volt az atombomba kifejlesztésén és tesztelésén, és az amerikai légierő 509. Összetett Csoportja már rendelkezett olyan, a Silverplate fedőnév alatt felkészített B-29-esekkel, amelyek képesek voltak azt el is juttatni a Mariana-szigeteki Tinianról Japánig. Mivel Japán nem reagált, ezért Harry Truman amerikai elnök elrendelte a bombázást. Augusztus 6-án Hirosimára egy Little Boy, majd 9-én Nagaszakira egy Fat Man típusú atombombát dobtak le. A bombázások utáni négy hónapban Hirosimában 90 000-166 000, Nagaszakiban 60 000-80 000 ember hunyt el a bombázások hatásainak következtében, nagyjából felük a bombázások napjain. A következő hónapokban számtalan ember halt bele a sugárbetegségbe, az égési sérülésekbe, és az egyéb sérülésekbe, vagy a sugárzás következtében kialakult egyéb betegségekbe. Bár Hirosimának volt laktanyája is, mindkét városban többségükben civilek vesztették életüket.

Augusztus 15-én, hat nappal Nagaszaki bombázása után, és hét nappal a Szovjetunió hadüzenetének bejelentése után, Japán feltételek nélkül megadta magát a szövetséges erőknek. A megadási nyilatkozatot szeptember 2-án írták alá, ezzel hivatalosan is lezárva a második világháborút. A bombázások szerepe a megadásban, és a felvetődő etikai, morális kérdések máig heves viták tárgyát képzik.


Háttér[szerkesztés]

A Csendes-óceáni háború[szerkesztés]

1945-ben a szövetségesek és a Japán Császárság közötti Csendes-óceáni háború már a negyedik évében járt. Az Egyesült Államok által a második világháború folyamán elszenvedett 1,25 milliós emberveszteség (az odaveszettek, illetve a sérültek) nagy része, 1 millió az 1944 júniusa és 1945 júniusa közötti egy éves időszakban következett be. 1944 decemberében rekordnagyságúra, 88 000-re nőtt az egy hónapra jutó emberveszteség mutatója a német Ardenneki offenzíva miatt.[1] A csendes-óceáni térségben ebben az időszakban a szövetségesek visszatértek a Fülöp-szigetekre, visszafoglalták Burmát és megszállták Borneót.[2] Offenzívákkal próbálták eltávolítani a japán erőket Bougainville-ből, Új-Guineából és a Fülöp-szigetekről.[3] 1945 áprilisában az amerikai erők partra szálltak Okinaván, ahol júniusig heves harcok folytak. Közben a japán és amerikai veszteségek aránya a fülöp-szigeteki 5:1-ről az okinavai 2:1-re változott.[1]

Ahogy a szövetségesek egyre közelebb kerültek Japánhoz, a japán lakosság helyzete egyre romlott. A japán kereskedelmi flotta kapacitása az 1941-es 5 250 000 bruttó regisztertonnáról (brt) 1 560 000 brt-ra esett 1945 márciusában, majd 557 000 brt-ra augusztusra. 1944 közepe után a nyersanyagok hiánya meredek zuhanásba küldte a japán háborús gazdaságot. A háború folyamán fokozatosan romló civil gazdaság katasztrofális szintet ért el 1945 közepére. A hajózást ért károk érintették a halászflottát is, az 1945-ös fogás mindössze 22%-a volt az 1941-esnek. Az 1945-ös rizstermés 1909 óta a legrosszabb volt, az éhezés és alultápláltság általánossá vált. 1945 februárjában Konoe Fumimaro herceg javasolta Hirohito (Sóva) császárnak, hogy mondjon le, mert a vereség elkerülhetetlen.[4]

Előkészületek Japán megszállására[szerkesztés]

Az Egyesült Államok már Németország 1945. május 8-ai megadása előtt készült a Csendes-óceáni háború legnagyobb hadműveletére, Japán megszállására a Bukás hadművelettel.[5] Ennek két része lett volna; az Olimpiai hadművelet és a Korona hadművelet. Az Olimpiai hadművelet 1945 októberében kezdődött volna, a célja pedig Japán fő szigetei közül a legdélebbinek, Kjúsú déli harmadának az elfoglalása lett volna, amit a hatodik hadsereg hajtott volna végre partraszállások sorozatával.[6] Ezt követte volna 1946 márciusában a Korona hadművelet, vagyis a Tokió melletti Kantó-síkság elfoglalása Honsún, a fő szigeten, amit az első, a nyolcadik és a tizedik hadsereg hajtott volna végre. A második hadművelet kezdődátumát úgy választották ki, hogy legyen idő az első hadművelet teljesítésére, az Európában lévő katonák átcsoportosítására, illetve hogy ne zavarja meg a japán tél.[7]

Uncle Sam egy csavarkulcsot tart, feltűri ingujját
Az amerikai hadsereg egy Uncle Sam posztere, miután Németország és Olaszország már megadta magát. A szöveg magyarul: Japók... Ti lesztek a következők! Befejezzük a munkát!

Japán földrajza egyértelművé tette a megszállás tervét a japánok számára is: pontosan meg tudták jósolni a szövetségesek terveit és ezekhez tudták igazítani a védelmi tervüket, a Kecugó hadműveletet. Úgy tervezték, hogy minden erejükkel Kjúsút védelmezik, ami kevés tartalékot hagyott későbbi védekezési műveletekre.[8] Négy veterán hadosztályt átcsoportosítottak a kvantungi hadseregből, Mandzsúriából, hogy erősítsék a japán erőket, illetve 45 új hadosztályt aktiváltak 1945 februárja és májusa között. Utóbbiak közül a többség helyhez kötött partvonalvédelmi alakulat volt, de volt 16 jó minőségű, mozgékony hadosztály is köztük.[9] Összességében a japán császári hadsereg 2,3 millió katonája készült az ország megvédelmezésére, őket szükség esetén támogatták volna az időközben megalakult, úgynevezett önkéntes harcoló alakulat civil erői, potenciálisan mintegy 28 millió férfi és nő is. (Köztük fiatal fiúk és lányok is. Japán megadásakor körülbelül 2 000 000 volt az alakulat taglétszáma.) A veszteségbecslések tág határok közt mozogtak, de mindegyik kifejezetten magas érték volt. A japán császári haditengerészet vezérkarának helyettes vezetője, Ónisi Takidzsiró altengernagy úgy becsülte, hogy akár 20 millió is lehetett volna a japán halottak száma.[10]

Az Egyesült Vezérkari Főnökségnek a tervezéshez információkat szolgáltató Egyesült Háborús Tervek Bizottságának egy 1945. június 15-i tanulmánya[11] úgy becsülte, hogy az Olimpiai hadművelet amerikai vesztesége 130 000 és 220 000 fő között lett volna, amiből 25 000 és 46 000 fő között lett volna a halottak száma. A június 15-én, már az okinavai csata értékelése után kézbesített jelentés megjegyezte, hogy a fölöttébb hatásos tengeri blokád és a gyújtóbombázások miatt Japán védelme meggyengült. Az Egyesült Államok hadseregének vezérkari főnöke, George Marshall tábornok és a csendes-óceáni hadsereg főparancsnoka, Douglas MacArthur tábornok mindketten aláírtak a jelentésben szereplő becslésekkel egyetértő dokumentumokat.[12]

Az amerikaiakat aggasztotta a japán védelem erősödése, amit jól követett a szövetségesek Ultra hírszerzési programja.[13] Henry L. Stimson háborúügyi titkárt annyira nyugtalanították az amerikai veszteségekkel kapcsolatos becslések, hogy saját maga is elrendelte egy tanulmány készítését, amivel Quincy Wrightot és William Shockley-t bízta meg. Wright és Shockley beszélt James McCormack és Dean Rusk ezredesekkel, és megvizsgálták a Michael E. DeBakey és Gilbert Beebe által jósolt veszteségeket. Arra jutottak, hogy a megszállás során a szövetségesek vesztesége 1,7 és 4 millió fő közt lett volna, akik közül 400 000 és 800 000 között lett volna a halottak száma, míg a japán veszteség 5 és 10 millió fő között lett volna.[14][15]

Marshall olyan fegyver bevetésén is elkezdett gondolkodni, ami „készen elérhető” és „ami biztosan képes csökkenteni az amerikai veszteségek számát”[16], ez pedig a mérges gáz volt. Az Olimpiai hadművelet előkészületében foszgén-, mustárgáz-, cianogén-klorid- és könnygázszállítmányok érkeztek Luzonra az ausztráliai és az új-guineai készletekből, és MacArthur biztosította, hogy a Kémiai Hadviselési Szolgálat egységei begyakorolták ezek használatát.[16] Felmerült a biológiai fegyverek Japán elleni bevetésének lehetősége is.[17]

A Japán elleni légitámadások[szerkesztés]

Fekete-fehér felülnézeti fotó egy négymotoros, második világháborús repülőgépről amint Oszaka fölött repül. Közvetlenül a gép alatt egy nagy füstfelhő van.
Egy amerikai B–29-es bombázó-repülőgép gyújtóbombás küldetés közben Oszaka fölött 1945. június 1-jén

Habár az Egyesült Államok már a Csendes-óceáni háború előtt kidolgozott Japán elleni légi hadjáratra vonatkozó terveket, a Csendes-óceán nyugati részén elhelyezkedő szövetséges bázisok elvesztése a konfliktus első heteiben azt jelentette, hogy az offenzívának várnia kellett 1944 közepéig, amikor is a hosszútávú Boeing B–29 Superfortress harcképessé vált.[18] A Matterhorn hadművelet Indiában állomásozó B–29-esekre épült, amelyek Kínán keresztül, a Csengdu körüli bázisokat közbeiktatva sorozatos légitámadásokat hajtottak volna végre stratégiailag fontos japán célpontokon.[19] A hadművelet a betervezett stratégiai célokat nem tudta teljesíteni, legfőképpen a logisztikai nehézségek, a bombázógépek műszaki problémái, a kínai bázisok sérülékenysége, és a kulcsfontosságú japán városok eléréséhez szükséges extrém hosszú hatótávigények miatt.[20]

Haywood S. Hansell, az Egyesült Államok légierejének dandártábornoka megállapította, hogy a mariana-szigeteki Guam, Tinian és Saipan jobb bázisként szolgálhatnának a B–29-eseknek, de ezek japán kézen voltak.[21] A stratégia a légiháború igényei szerint változott[22], 1944 júniusa és augusztusa között a szigetek amerikai kézre kerültek. Ezeken légibázisok épültek[23], és októberben megkezdődtek a B–29-esek Mariana-szigeteki műveletei.[24] Ezeket a bázisokat könnyen elláthatták teherhajók is.[25] 1944. november 18-án a XXI. bombázócsapat megkezdte a Japán elleni küldetéseket.[26]

The early attempts to bomb Japan from the Marianas proved just as ineffective as the China-based B-29s had been. Hansell continued the practice of conducting so-called high-altitude precision bombing even after these tactics had not produced acceptable results.[27] These efforts proved unsuccessful due to logistical difficulties with the remote location, technical problems with the new and advanced aircraft, unfavorable weather conditions, and ultimately enemy action.[28][29]

The Operation Meetinghouse firebombing of Tokyo on the night of 9/10 March 1945 was the single deadliest air raid of World War II;[30] with a greater area of fire damage and loss of life than the nuclear bombings of Hiroshima or Nagasaki as single events.[31][32]

Hansell's successor, Major General Curtis LeMay, assumed command in January 1945 and initially continued to use the same tactics, with equally unsatisfactory results. Under pressure from USAAF headquarters in Washington, LeMay changed tactics and decided that low-level incendiary raids against Japanese cities were the only way to destroy their production capabilities, shifting from precision bombing to area bombardment with incendiaries.[33] The attacks initially targeted key industrial facilities but from March 1945, they were frequently directed against urban areas. Much of the manufacturing process was carried out in small workshops and private homes.[34]

Like most strategic bombing during World War II, the aim of the USAAF offensive against Japan was to destroy the enemy's war industries, kill or disable civilian employees of these industries, and undermine civilian morale. Civilians who took part in the war effort through such activities as building fortifications and manufacturing munitions and other war materials in factories and workshops were considered combatants in a legal sense and therefore liable to be attacked.[35][36]

Over the next six months, the XXI Bomber Command under LeMay firebombed 67 Japanese cities. The firebombing of Tokyo, codenamed Operation Meetinghouse, on March 9–10 killed an estimated 100,000 people and destroyed 16 square mile (41 km2) of the city and 267,000 buildings in a single night—the deadliest bombing raid of the war—at a cost of 20 B-29s shot down by flak and fighters.[37] By mid-June, Japan's six largest cities had been devastated.[38] The end of the fighting on Okinawa that month provided airfields even closer to the Japanese mainland, allowing the bombing campaign to be escalated further. Aircraft flying from Allied aircraft carriers and the Ryukyu Islands also regularly struck targets in Japan during 1945 in preparation for Operation Downfall.[39] Firebombing switched to smaller cities, with populations ranging from 60,000 to 350,000. These raids were also very successful.[40]

The Japanese military was unable to stop the Allied attacks and the country's civil defense preparations proved inadequate. Japanese fighters and antiaircraft guns had difficulty engaging bombers flying at high altitude.[41] From April 1945, the Japanese interceptors also had to face American fighter escorts based on Iwo Jima and Okinawa.[42] That month, the Imperial Japanese Army Air Service and Imperial Japanese Navy Air Service stopped attempting to intercept the air raids in order to preserve fighter aircraft to counter the expected invasion.[43] By mid-1945 the Japanese only occasionally scrambled aircraft to intercept individual B-29s conducting reconnaissance sorties over the country, in order to conserve supplies of fuel.[44] By July 1945, the Japanese had stockpiled 1 156 000 US barrel (137 800 000 l; 36 400 000 US gal; 30 300 000 imp gal) of avgas for the invasion of Japan.[45] While the Japanese military decided to resume attacks on Allied bombers from late June, by this time there were too few operational fighters available for this change of tactics to hinder the Allied air raids.[46]

Atomic bomb development[szerkesztés]

Working in collaboration with the United Kingdom and Canada, with their respective projects Tube Alloys and Chalk River Laboratories,[47][48] the Manhattan Project, under the direction of Major General Leslie R. Groves, Jr., of the U.S. Army Corps of Engineers, designed and built the first atomic bombs.[49] Preliminary research began in 1939, originally in fear that the German atomic bomb project would develop atomic weapons first.[50] In May 1945, the defeat of Germany caused the focus to turn to use against Japan.[51]

Two types of bombs were eventually devised by scientists and technicians at Los Alamos under American physicist J. Robert Oppenheimer. The Hiroshima bomb, known as a Little Boy, was a gun-type fission weapon made with uranium-235, a rare isotope of uranium extracted in giant factories in Oak Ridge, Tennessee.[52] The other was an implosion-type nuclear weapon using plutonium-239, a synthetic element created in nuclear reactors at Hanford, Washington. A test implosion weapon, the gadget, was detonated at Trinity Site, on July 16, 1945, near Alamogordo, New Mexico.[53] The Nagasaki bomb, a Fat Man, was a similar implosion device.[54]

There was a Japanese nuclear weapon program, but it lacked the human, mineral and financial resources of the Manhattan Project, and never made much progress towards developing an atomic bomb.[55]

Preparations[szerkesztés]

Organization and training[szerkesztés]

Aircraft of the 509th Composite Group that took part in the Hiroshima bombing. Left to right: backup plane, The Great Artiste, Enola Gay

The 509th Composite Group was constituted on December 9, 1944, and activated on December 17, 1944, at Wendover Army Air Field, Utah, commanded by Colonel Paul Tibbets.[56] Tibbets was assigned to organize and command a combat group to develop the means of delivering an atomic weapon against targets in Germany and Japan. Because the flying squadrons of the group consisted of both bomber and transport aircraft, the group was designated as a "composite" rather than a "bombardment" unit.[57]

Working with the Manhattan Project at Los Alamos, Tibbets selected Wendover for his training base over Great Bend, Kansas, and Mountain Home, Idaho, because of its remoteness.[58] Each bombardier completed at least 50 practice drops of inert pumpkin bombs and Tibbets declared his group combat-ready.[59]

The "Tinian Joint Chiefs": Captain William S. Parsons (left), Rear Admiral William R. Purnell (center), and Brigadier General Thomas F. Farrell (right)

The 509th Composite Group had an authorized strength of 225 officers and 1,542 enlisted men, almost all of whom eventually deployed to Tinian. In addition to its authorized strength, the 509th had attached to it on Tinian 51 civilian and military personnel from Project Alberta,[60] known as the 1st Technical Detachment.[61] The 509th Composite Group's 393d Bombardment Squadron was equipped with 15 Silverplate B-29s. These aircraft were specially adapted to carry nuclear weapons, and were equipped with fuel-injected engines, Curtiss Electric reversible-pitch propellers, pneumatic actuators for rapid opening and closing of bomb bay doors and other improvements.[62]

The ground support echelon of the 509th Composite Group moved by rail on April 26, 1945, to its port of embarkation at Seattle, Washington. On May 6 the support elements sailed on the SS Cape Victory for the Marianas, while group materiel was shipped on the SS Emile Berliner. The Cape Victory made brief port calls at Honolulu and Eniwetok but the passengers were not permitted to leave the dock area. An advance party of the air echelon, consisting of 29 officers and 61 enlisted men flew by C-54 to North Field on Tinian, between May 15 and 22.[63]

There were also two representatives from Washington, D.C., Brigadier General Thomas Farrell, the deputy commander of the Manhattan Project, and Rear Admiral William R. Purnell of the Military Policy Committee,[64] who were on hand to decide higher policy matters on the spot. Along with Captain William S. Parsons, the commander of Project Alberta, they became known as the "Tinian Joint Chiefs".[65]

Choice of targets[szerkesztés]

The mission runs of August 6 and August 9, with Hiroshima, Nagasaki, and Kokura (the original target for August 9) displayed.

In April 1945, Marshall asked Groves to nominate specific targets for bombing for final approval by himself and Stimson. Groves formed a Target Committee chaired by himself, that included Farrell, Major John A. Derry, Colonel William P. Fisher, Joyce C. Stearns and David M. Dennison from the USAAF; and scientists John von Neumann, Robert R. Wilson and William Penney from the Manhattan Project. The Target Committee met in Washington on April 27; at Los Alamos on May 10, where it was able to talk to the scientists and technicians there; and finally in Washington on May 28, where it was briefed by Tibbets and Commander Frederick Ashworth from Project Alberta, and the Manhattan Project's scientific advisor, Richard C. Tolman.[66]

The Target Committee nominated five targets: Kokura, the site of one of Japan's largest munitions plants; Hiroshima, an embarkation port and industrial center that was the site of a major military headquarters; Yokohama, an urban center for aircraft manufacture, machine tools, docks, electrical equipment and oil refineries; Niigata, a port with industrial facilities including steel and aluminum plants and an oil refinery; and Kyoto, a major industrial center. The target selection was subject to the following criteria:

 • The target was larger than 3 mi (4,8 km) in diameter and was an important target in a large urban area.
 • The blast would create effective damage.
 • The target was unlikely to be attacked by August 1945.[67]

These cities were largely untouched during the nightly bombing raids and the Army Air Force agreed to leave them off the target list so accurate assessment of the weapon could be made. Hiroshima was described as "an important army depot and port of embarkation in the middle of an urban industrial area. It is a good radar target and it is such a size that a large part of the city could be extensively damaged. There are adjacent hills which are likely to produce a focusing effect which would considerably increase the blast damage. Due to rivers it is not a good incendiary target."[67]

The Target Committee stated that "It was agreed that psychological factors in the target selection were of great importance. Two aspects of this are (1) obtaining the greatest psychological effect against Japan and (2) making the initial use sufficiently spectacular for the importance of the weapon to be internationally recognized when publicity on it is released. Kyoto had the advantage of being an important center for military industry, as well an intellectual center and hence better able to appreciate the significance of the weapon. The Emperor's palace in Tokyo has a greater fame than any other target but is of least strategic value."[67]

Edwin O. Reischauer, a Japan expert for the US Army Intelligence Service, was incorrectly said to have prevented the bombing of Kyoto.[67] In his autobiography, Reischauer specifically refuted this claim:

„... the only person deserving credit for saving Kyoto from destruction is Henry L. Stimson, the Secretary of War at the time, who had known and admired Kyoto ever since his honeymoon there several decades earlier.[68]

On May 30, Stimson asked Groves to remove Kyoto from the target list, but Groves pointed to its military and industrial significance.[69] Stimson then approached President Harry S. Truman about the matter. Truman agreed with Stimson, and Kyoto was temporarily removed from the target list.[70] Groves attempted to restore Kyoto to the target list in July, but Stimson remained adamant.[71][72] On July 25, Nagasaki was put on the target list in place of Kyoto.[72]

Orders for the attack were issued to General Carl Spaatz on July 25 under the signature of General Thomas T. Handy, the acting Chief of Staff, since Marshall was at the Potsdam Conference with Truman.[73] That day, Truman noted in his diary that:

„This weapon is to be used against Japan between now and August 10th. I have told the Sec. of War, Mr. Stimson, to use it so that military objectives and soldiers and sailors are the target and not women and children. Even if the Japs are savages, ruthless, merciless and fanatic, we as the leader of the world for the common welfare cannot drop that terrible bomb on the old capital [Kyoto] or the new [Tokyo]. He and I are in accord. The target will be a purely military one.[74]

Proposed demonstration[szerkesztés]

In early May 1945, the Interim Committee was created by Stimson at the urging of leaders of the Manhattan Project and with the approval of Truman to advise on matters pertaining to nuclear energy.[75] During the meetings on May 31 and June 1, scientist Ernest Lawrence had suggested giving the Japanese a non-combat demonstration.[76] Arthur Compton later recalled that:

„It was evident that everyone would suspect trickery. If a bomb were exploded in Japan with previous notice, the Japanese air power was still adequate to give serious interference. An atomic bomb was an intricate device, still in the developmental stage. Its operation would be far from routine. If during the final adjustments of the bomb the Japanese defenders should attack, a faulty move might easily result in some kind of failure. Such an end to an advertised demonstration of power would be much worse that if the attempt had not been made. It was now evident that when the time came for the bombs to be used we should have only one of them available, followed afterwards by others at all-too-long intervals. We could not afford the chance that one of them might be a dud. If the test were made on some neutral territory, it was hard to believe that Japan's determined and fanatical military men would be impressed. If such an open test were made first and failed to bring surrender, the chance would be gone to give the shock of surprise that proved so effective. On the contrary, it would make the Japanese ready to interfere with an atomic attack if they could. Though the possibility of a demonstration that would not destroy human lives was attractive, no one could suggest a way in which it could be made so convincing that it would be likely to stop the war.[77]

The possibility of a demonstration was raised again in the Franck Report issued by physicist James Franck on June 11 and the Scientific Advisory Panel rejected his report on June 16, saying that "we can propose no technical demonstration likely to bring an end to the war; we see no acceptable alternative to direct military use." Franck then took the report to Washington, D.C., where the Interim Committee met on June 21 to re-examine its earlier conclusions; but it reaffirmed that there was no alternative to the use of the bomb on a military target.[78]

Leaflets[szerkesztés]

Leaflet dropped on Hiroshima before the atomic bomb, showing the names of 12 Japanese cities targeted for destruction by firebombing. Hiroshima was not listed. The other side contained text saying "we cannot promise that only these cities will be among those attacked ..."

For several months, the US had dropped more than 63 million leaflets across Japan warning civilians of air raids. Many Japanese cities suffered terrible damage from aerial bombings, some even 97% destruction. LeMay thought that this would increase the psychological impact of bombing, and reduce the stigma of area bombing cities. Even with the warnings, Japanese opposition remained ineffective. In general, the Japanese regarded the leaflet messages as truthful, but anyone who was caught in possession of one was arrested.[79][80] Leaflet texts were prepared by recent Japanese prisoners of war because they were thought to be the best choice "to appeal to their compatriots."[81]

In preparation for dropping an atomic bomb on Hiroshima, US military leaders decided against a demonstration bomb, and against a special leaflet warning, in both cases because of the uncertainty of a successful detonation, and the wish to maximize psychological shock.[82] No warning was given to Hiroshima that a new and much more destructive bomb was going to be dropped.[83] Various sources give conflicting information about when the last leaflets were dropped on Hiroshima prior to the atomic bomb. Robert Jay Lifton writes that it was July 27,[83] and Theodore H. McNelly that it was July 3.[82] The USAAF history notes eleven cities were targeted with leaflets on July 27, but Hiroshima was not one of them, and there were no leaflet sorties on July 30.[80] Leaflet sorties were undertaken on August 1 and 4. It is very likely that Hiroshima was leafleted in late July or early August, as survivor accounts talk about a delivery of leaflets a few days before the atomic bomb was dropped.[83] One such leaflet lists twelve cities targeted for firebombing: Otaru, Akita, Hachinohe, Fukushima, Urawa, Takayama, Iwakuni, Tottori, Imabari, Yawata, Miyakonojo, and Saga. Hiroshima was not listed.[84][85][86][87]

Potsdam ultimatum[szerkesztés]

On July 26, Allied leaders issued the Potsdam Declaration outlining terms of surrender for Japan. It was presented as an ultimatum and stated that without a surrender, the Allies would attack Japan, resulting in "the inevitable and complete destruction of the Japanese armed forces and just as inevitably the utter devastation of the Japanese homeland". The atomic bomb was not mentioned in the communiqué. On July 28, Japanese papers reported that the declaration had been rejected by the Japanese government. That afternoon, Prime Minister Suzuki Kantarō declared at a press conference that the Potsdam Declaration was no more than a rehash (yakinaoshi) of the Cairo Declaration and that the government intended to ignore it (mokusatsu, "kill by silence").[88] The statement was taken by both Japanese and foreign papers as a clear rejection of the declaration. Emperor Hirohito, who was waiting for a Soviet reply to non-committal Japanese peace feelers, made no move to change the government position.[89]

Under the 1943 Quebec Agreement with the United Kingdom, the United States had agreed that nuclear weapons would not be used against another country without mutual consent. In June 1945 the head of the British Joint Staff Mission, Field Marshal Sir Henry Maitland Wilson, agreed that the use of nuclear weapons against Japan would be officially recorded as a decision of the Combined Policy Committee.[90] At Potsdam, Truman agreed to a request from the Prime Minister of the United Kingdom, Winston Churchill, that Britain be represented when the atomic bomb was dropped. William Penney and Group Captain Leonard Cheshire were sent to Tinian, but found that LeMay would not let them accompany the mission. All they could do was send a strongly worded signal back to Wilson.[91]

Bombs[szerkesztés]

The Little Boy bomb, except for the uranium payload, was ready at the beginning of May 1945.[92] The uranium-235 projectile was completed on June 15, and the target on July 24.[93] The target and bomb pre-assemblies (partly assembled bombs without the fissile components) left Hunters Point Naval Shipyard, California, on July 16 aboard the cruiser {{USS|Indianapolis|CA-35|6}}, arriving July 26.[94] The target inserts followed by air on July 30.[93]

The first plutonium core, along with its polonium-beryllium urchin initiator, was transported in the custody of Project Alberta courier Raemer Schreiber in a magnesium field carrying case designed for the purpose by Philip Morrison. Magnesium was chosen because it does not act as a tamper.[95] The core departed from Kirtland Army Air Field on a C-54 transport aircraft of the 509th Composite Group's 320th Troop Carrier Squadron on July 26, and arrived at North Field July 28. Three Fat Man high-explosive pre-assemblies, designated F31, F32, and F33, were picked up at Kirtland on July 28 by three B-29s; two, Luke the Spook and Laggin' Dragon, from the 393d Bombardment Squadron, plus one from the 216th Army Air Force Base Unit, and transported to North Field, arriving on August 2.[96]

Hiroshima[szerkesztés]

Hiroshima during World War II[szerkesztés]

The Enola Gay dropped the "Little Boy" atomic bomb on Hiroshima. In this photograph are five of the aircraft's ground crew with mission commander Paul Tibbets in the center.

At the time of its bombing, Hiroshima was a city of both industrial and military significance. A number of military units were located nearby, the most important of which was the headquarters of Field Marshal Shunroku Hata's Second General Army, which commanded the defense of all of southern Japan,[97] and was located in the Hiroshima Castle. Hata's command consisted of some 400,000 men, most of whom were on Kyushu where an Allied invasion was correctly anticipated.[98] Also present in Hiroshima were the headquarters of the 59th Army, the 5th Division and the 224th Division, a recently formed mobile unit.[99] The city was defended by five batteries of 7 és 8 centimeter (2,8 és 3,1 in) anti-aircraft guns of the 3rd Anti-Aircraft Division, including units from the 121st and 122nd Anti-Aircraft Regiments and the 22nd and 45th Separate Anti-Aircraft Battalions. In total, over 40,000 military personnel were stationed in the city.[100]

Hiroshima was a minor supply and logistics base for the Japanese military, but it also had large stockpiles of military supplies.[101] The city was a communications center, a key port for shipping and an assembly area for troops.[69] It was also the second largest city in Japan after Kyoto that was still undamaged by air raids,[102] due to the fact that it lacked the aircraft manufacturing industry that was the XXI Bomber Command's priority target. On July 3, the Joint Chiefs of Staff placed it off limits to bombers, along with Kokura, Niigata and Kyoto.[103]

The center of the city contained several reinforced concrete buildings and lighter structures. Outside the center, the area was congested by a dense collection of small wooden workshops set among Japanese houses. A few larger industrial plants lay near the outskirts of the city. The houses were constructed of wood with tile roofs, and many of the industrial buildings were also built around wood frames. The city as a whole was highly susceptible to fire damage.[104]

The population of Hiroshima had reached a peak of over 381,000 earlier in the war but prior to the atomic bombing, the population had steadily decreased because of a systematic evacuation ordered by the Japanese government. At the time of the attack, the population was approximately 340,000–350,000.[105] Residents wondered why Hiroshima had been spared destruction by firebombing.[106] Some speculated that the city was to be saved for US occupation headquarters, others thought perhaps their relatives in Hawaii and California had petitioned the US government to avoid bombing Hiroshima.[107] More realistic city officials had ordered buildings torn down to create long, straight firebreaks, beginning in 1944.[108] Firebreaks continued to be expanded and extended, right up to the morning of August 6, 1945.[109]

The bombing[szerkesztés]

Hiroshima was the primary target of the first nuclear bombing mission on 6 August, with Kokura and Nagasaki as alternative targets. The 393d Bombardment Squadron B-29 Enola Gay, piloted by Tibbets, took off from North Field, about six hours' flight time from Japan. The Enola Gay (named after Tibbets' mother) was accompanied by two other B-29s. The Great Artiste, commanded by Major Charles Sweeney, carried instrumentation, and a then-nameless aircraft later called Necessary Evil, commanded by Captain George Marquardt, served as the photography aircraft.[110]

Picture found in Honkawa Elementary School in 2013 of the Hiroshima atom bomb cloud, believed to have been taken about 30 min after detonation from about 10 km (6,2 mi) east of the hypocenter.
Special Mission 13, Primary target Hiroshima, August 6, 1945[110][111]
Aircraft Pilot Call Sign Mission role
Straight Flush Major Claude R. Eatherly Dimples 85 Weather reconnaissance (Hiroshima)
Jabit III Major John A. Wilson Dimples 71 Weather reconnaissance (Kokura)
Full House Major Ralph R. Taylor Dimples 83 Weather reconnaissance (Nagasaki)
Enola Gay Colonel Paul W. Tibbets Dimples 82 Weapon Delivery
The Great Artiste Major Charles W. Sweeney Dimples 89 Blast measurement instrumentation
Necessary Evil Captain. George W. Marquardt Dimples 91 Strike observation and photography
Top Secret Captain Charles F. McKnight Dimples 72 Strike spare—did not complete mission

After leaving Tinian the aircraft made their way separately to Iwo Jima to rendezvous with Sweeney and Marquardt at 05:55 at 9200 láb (2800 m),[112] and set course for Japan. The aircraft arrived over the target in clear visibility at 31 060 láb (9470 m). Parsons, who was in command of the mission, armed the bomb during the flight to minimize the risks during takeoff. His assistant, Second Lieutenant Morris R. Jeppson, removed the safety devices 30 minutes before reaching the target area.[113][114]

During the night of August 5–6, Japanese early warning radar detected the approach of numerous American aircraft headed for the southern part of Japan. Radar detected 65 bombers headed for Saga, 102 bound for Maebashi, 261 en route to Nishinomiya, 111 headed for Ube and 66 bound for Imabari. An alert was given and radio broadcasting stopped in many cities, among them Hiroshima. The all-clear was sounded in Hiroshima at 00:05.[115] About an hour before the bombing, the air raid alert was sounded again, as Straight Flush flew over the city. It broadcast a short message which was picked up by Enola Gay. It read: "Cloud cover less than 3/10th at all altitudes. Advice: bomb primary."[116] The all-clear was sounded over Hiroshima again at 07:09.[117]

At 08:09 Tibbets started his bomb run and handed control over to his bombardier, Major Thomas Ferebee.[118] The release at 08:15 (Hiroshima time) went as planned, and the Little Boy containing about 64 kg (141 lb) of uranium-235, took 43 seconds to fall from the aircraft flying at 31 060 láb (9470 m) to the predetermined detonation height about 1968 láb (600 m) above the city. Enola Gay traveled 11,5 mi (18,5 km) before it felt the shock waves from the blast.[119]

Due to crosswind, the bomb missed the aiming point, the Aioi Bridge, by approximately 800 ft (240 m) and detonated directly over Shima Surgical Clinic[120] at é. sz. 34,39468°, k. h. 132,45462°. It created a blast equivalent to 16 kilotons of TNT (67 TJ).[121] The weapon was considered very inefficient, with only 1.7% of its material fissioning.[122] The radius of total destruction was about one mile (1.6 km), with resulting fires across 4,4 square mile (11 km2).[123] The Americans estimated that 4,7 square mile (12 km2) of the city were destroyed. Japanese officials determined that 69% of Hiroshima's buildings were destroyed and another 6–7% damaged.[124]

Some 70,000–80,000 people, or some 30% of the population of Hiroshima, were killed by the blast and resultant firestorm, some 20,000 of whom were soldiers.[125][126] and another 70,000 injured.[127] Over 90% of the doctors and 93% of the nurses in Hiroshima were killed or injured—most had been in the downtown area which received the greatest damage.[128] Most elements of the Japanese Second General Army headquarters were at physical training on the grounds of Hiroshima Castle when the bomb exploded. Barely 900 yard (820 m) from the explosion's hypocenter, the castle and its residents were vaporized. Twelve American airmen were imprisoned at the Chugoku Military Police Headquarters located about 1300 láb (400 m) from the hypocenter of the blast.[129] Most died instantly, although two were reported to have been executed by their captors, and two badly injured prisoners were left next the Aioi Bridge by the Kempei Tai, where they were stoned to death.[130]

Japanese realization of the bombing[szerkesztés]

{{double image|right|AtomicEffects-p7a.jpg|200|AtomicEffects-p7b.jpg|200|Hiroshima before the bombing.|Hiroshima after the bombing.}} The Tokyo control operator of the Broadcasting Corporation of Japan noticed that the Hiroshima station had gone off the air. He tried to re-establish his program by using another telephone line, but it too had failed.[131] About 20 minutes later the Tokyo railroad telegraph center realized that the main line telegraph had stopped working just north of Hiroshima. From some small railway stops within 16 km (9,9 mi) of the city came unofficial and confused reports of a terrible explosion in Hiroshima. All these reports were transmitted to the headquarters of the Imperial Japanese Army General Staff.[132]

Military bases repeatedly tried to call the Army Control Station in Hiroshima. The complete silence from that city puzzled the General Staff; they knew that no large enemy raid had occurred and that no sizable store of explosives was in Hiroshima at that time. A young officer was instructed to fly immediately to Hiroshima, to land, survey the damage, and return to Tokyo with reliable information for the staff. It was felt that nothing serious had taken place and that the explosion was just a rumor.[132]

The staff officer went to the airport and took off for the southwest. After flying for about three hours, while still nearly 160 km (99 mi) from Hiroshima, he and his pilot saw a great cloud of smoke from the bomb. In the bright afternoon, the remains of Hiroshima were burning. Their plane soon reached the city, around which they circled in disbelief. A great scar on the land still burning and covered by a heavy cloud of smoke was all that was left. They landed south of the city, and the staff officer, after reporting to Tokyo, began to organize relief measures.[132]

Since Mayor Senkichi Awaya was dead (killed while eating breakfast with his son and granddaughter at the mayoral residence), Field Marshal Hata, who was only slightly wounded, took over the administration of the city, and coordinated relief efforts. Many of his staff had been killed, including a Korean prince of the Joseon Dynasty, Yi Wu, who was serving as a lieutenant colonel in the Japanese Army.[133][134] Hata's senior surviving staff officer was the wounded Colonel Kumao Imoto, who acted as his chief of staff. Hiroshima Ujina Harbor was undamaged, and soldiers from there used suicide boats intended to repel the American invasion to collect the wounded, and take them down the rivers to the military hospital at Ujina.[133]

Surviors[szerkesztés]

Structures[szerkesztés]

Some of the reinforced concrete buildings in Hiroshima had been very strongly constructed because of the earthquake danger in Japan, and their framework did not collapse even though they were fairly close to the blast center.

Since the bomb detonated in the air, the blast was directed more downward than sideways, which was largely responsible for the survival of the Prefectural Industrial Promotional Hall, now commonly known as the Genbaku, or A-bomb Dome. This building was designed and built by the Czech architect Jan Letzel, and was only 150 m (490 ft) from ground zero. The ruin was named Hiroshima Peace Memorial and was made a UNESCO World Heritage Site in 1996 over the objections of the United States and China, which expressed reservations on the grounds that other Asian nations were the ones who suffered the greatest loss of life and property, and a focus on Japan lacked historical perspective.[135]

{{Gallery |File:Hiroshima aftermath.jpg|Hiroshima aftermath|File:Agnew StrikeOrderHiroshima.jpg|Strike order for the Hiroshima bombing as posted on August 5, 1945|File:Hiroshima Street Scene with injured Civilians.jpg|Injured civilian casualties|File:Hiroshima Dome 1945.gif|The Hiroshima Genbaku Dome after the bombing|File:The_patient's_skin_is_burned_in_a_pattern_corresponding_to_the_dark_portions_of_a_kimono_-_NARA_-_519686.jpg}}

People[szerkesztés]

Eizo Nomura (野村 英三; Hepburn: Nomura Eizō?) was the closest known survivor, who was in the basement of a reinforced concrete building (it remained as the Rest House after the war) only 170 m (560 ft) from ground zero (the hypocenter) at the time of the attack.[136][137] He lived into his 80s.[138][139] Akiko Takakura (高蔵 信子; Hepburn: Takakura Akiko?) was among the closest survivors to the hypocenter of the blast. She had been in the solidly built Bank of Hiroshima only 300 meter (980 ft) from ground-zero at the time of the attack.[140]

Events of August 7–9[szerkesztés]

Truman announcing the bombing of Hiroshima

President Truman announces the bombing of Hiroshima.

Probléma esetén lásd:Médiafájlok kezelése.

After the Hiroshima bombing, Truman issued a statement announcing the use of the new weapon. He stated, "We may be grateful to Providence" that the German atomic bomb project had failed, and that the United States and its allies had "spent two billion dollars on the greatest scientific gamble in history—and won." Truman then warned Japan:

„If they do not now accept our terms, they may expect a rain of ruin from the air, the like of which has never been seen on this earth. Behind this air attack will follow sea and land forces in such numbers and power as they have not yet seen and with the fighting skill of which they are already well aware.[141]
Leaflets urging quick surrender were dropped over Japan by the 509th Composite Group on the bombing mission

The Japanese government did not react. Emperor Hirohito, the government, and the war council considered four conditions for surrender: the preservation of the kokutai (Imperial institution and national polity), assumption by the Imperial Headquarters of responsibility for disarmament and demobilization, no occupation of the Japanese Home Islands, Korea, or Formosa, and delegation of the punishment of war criminals to the Japanese government.[142]

The Soviet Foreign Minister Vyacheslav Molotov informed Tokyo of the Soviet Union's unilateral abrogation of the Soviet–Japanese Neutrality Pact on August 5. At two minutes past midnight on August 9, Tokyo time, Soviet infantry, armor, and air forces had launched the Manchurian Strategic Offensive Operation.[143] Four hours later, word reached Tokyo of the Soviet Union's official declaration of war. The senior leadership of the Japanese Army began preparations to impose martial law on the nation, with the support of Minister of War Korechika Anami, in order to stop anyone attempting to make peace.[144]

On August 7, a day after Hiroshima was destroyed, Dr. Yoshio Nishina and other atomic physicists arrived at the city, and carefully examined the damage. They then went back to Tokyo and told the cabinets that Hiroshima was indeed destroyed by an atomic bomb. Admiral Soemu Toyoda, the Chief of the Naval General Staff, estimated that no more than one or two additional bombs could be readied so they decided to endure the remaining attacks, acknowledging "there would be more destruction but the war would go on."[145] American Magic codebreakers intercepted the cabinets' messages.[146]

Purnell, Parsons, Tibbets, Spaatz and LeMay met on Guam that same day to discuss what should be done next.[147] Since there was no indication of Japan surrendering,[146] they decided to proceed with dropping another bomb. Parsons said that Project Alberta would have it ready by August 11, but Tibbets pointed to weather reports indicating poor flying conditions on that day due to a storm, and asked if the bomb could be readied by August 9. Parsons agreed to try to do so.[148][147]

Nagasaki[szerkesztés]

„{{{1}}}”

Nagasaki during World War II[szerkesztés]

The Bockscar and its crew, who dropped the Fat Man atomic bomb on Nagasaki.

The city of Nagasaki had been one of the largest seaports in southern Japan, and was of great wartime importance because of its wide-ranging industrial activity, including the production of ordnance, ships, military equipment, and other war materials. The four largest companies in the city were Mitsubishi Shipyards, Electrical Shipyards, Arms Plant, and Steel and Arms Works, which employed about 90% of the city's labor force, and accounted for 90% of the city's industry.[149] Although an important industrial city, Nagasaki had been spared from firebombing because its geography made it difficult to locate at night with AN/APQ-13 radar.[103]

Unlike the other target cites, Nagasaki had not been placed off limits to bombers by the Joint Chiefs of Staff's July 3 directive,[103][150] and was bombed on a small scale five times. During one of these raids on 1 August, a number of conventional high-explosive bombs were dropped on the city. A few hit the shipyards and dock areas in the southwest portion of the city, and several hit the Mitsubishi Steel and Arms Works.[149] By early August, the city was defended by the IJA 134th Anti-Aircraft Regiment of the 4th Anti-Aircraft Division with four batteries of 7 cm (2,8 in) anti-aircraft guns and two searchlight batteries.[100]

In contrast to Hiroshima, almost all of the buildings were of old-fashioned Japanese construction, consisting of wood or wood-frame buildings with wood walls (with or without plaster) and tile roofs. Many of the smaller industries and business establishments were also situated in buildings of wood or other materials not designed to withstand explosions. Nagasaki had been permitted to grow for many years without conforming to any definite city zoning plan; residences were erected adjacent to factory buildings and to each other almost as closely as possible throughout the entire industrial valley. On the day of the bombing, an estimated 263,000 people were in Nagasaki, including 240,000 Japanese residents, 10,000 Korean residents, 2,500 conscripted Korean workers, 9,000 Japanese soldiers, 600 conscripted Chinese workers, and 400 Allied prisoners of war in a camp to the north of Nagasaki.[151][152]

The bombing[szerkesztés]

Responsibility for the timing of the second bombing was delegated to Tibbets. Scheduled for 11 August against Kokura, the raid was moved earlier by two days to avoid a five-day period of bad weather forecast to begin on 10 August.[153] Three bomb pre-assemblies had been transported to Tinian, labeled F-31, F-32, and F-33 on their exteriors. On 8 August, a dress rehearsal was conducted off Tinian by Sweeney using Bockscar as the drop airplane. Assembly F-33 was expended testing the components and F-31 was designated for the August 9 mission.[154]

Special Mission 16, Secondary target Nagasaki, August 9, 1945[155]
Aircraft Pilot Call Sign Mission role
Enola Gay Captain George W. Marquardt Dimples 82 Weather reconnaissance (Kokura)
Laggin' Dragon Captain Charles F. McKnight Dimples 95 Weather reconnaissance (Nagasaki)
Bockscar Major Charles W. Sweeney Dimples 77 Weapon Delivery
The Great Artiste Captain Frederick C. Bock Dimples 89 Blast measurement instrumentation
Big Stink Major James I. Hopkins, Jr. Dimples 90 Strike observation and photography
Full House Major Ralph R. Taylor Dimples 83 Strike spare—did not complete mission

At 03:49 on the morning of August 9, 1945, Bockscar, flown by Sweeney's crew, carried Fat Man, with Kokura as the primary target and Nagasaki the secondary target. The mission plan for the second attack was nearly identical to that of the Hiroshima mission, with two B-29s flying an hour ahead as weather scouts and two additional B-29s in Sweeney's flight for instrumentation and photographic support of the mission. Sweeney took off with his weapon already armed but with the electrical safety plugs still engaged.[156]

During pre-flight inspection of Bockscar, the flight engineer notified Sweeney that an inoperative fuel transfer pump made it impossible to use 640 US gallon (2400 l; 530 imp gal) of fuel carried in a reserve tank. This fuel would still have to be carried all the way to Japan and back, consuming still more fuel. Replacing the pump would take hours; moving the Fat Man to another aircraft might take just as long and was dangerous as well, as the bomb was live. Tibbets and Sweeney therefore elected to have Bockscar continue the mission.[157][158]

This time Penney and Cheshire were allowed to accompany the mission, flying as observers on the third plane, Big Stink, flown by the group's operations officer, Major James I. Hopkins, Jr. Observers aboard the weather planes reported both targets clear. When Sweeney's aircraft arrived at the assembly point for his flight off the coast of Japan, Big Stink failed to make the rendezvous.[156] According to Cheshire, Hopkins was at varying heights including 9000 láb (2700 m) higher than he should have been, and was not flying tight circles over Yakushima as previously agreed with Sweeney and Captain Frederick C. Bock, who was piloting the support B-29 The Great Artiste. Instead, Hopkins was flying 40 mérföld (64 km) dogleg patterns.[159] Though ordered not to circle longer than fifteen minutes, Sweeney continued to wait for Big Stink, at the urging of Ashworth, the plane's weaponeer, who was in command of the mission.[160]

After exceeding the original departure time limit by a half hour, Bockscar, accompanied by The Great Artiste, proceeded to Kokura, thirty minutes away. The delay at the rendezvous had resulted in clouds and drifting smoke from fires started by a major firebombing raid by 224 B-29s on nearby Yawata the previous day covering 70% of the area over Kokura, obscuring the aiming point. Three bomb runs were made over the next 50 minutes, burning fuel and exposing the aircraft repeatedly to the heavy defenses of Yawata, but the bombardier was unable to drop visually. By the time of the third bomb run, Japanese antiaircraft fire was getting close, and Second Lieutenant Jacob Beser, who was monitoring Japanese communications, reported activity on the Japanese fighter direction radio bands.[161]

By the time they reached Kokura a half hour later, a 70% cloud cover had obscured the city, inhibiting the visual attack required by orders. After three runs over the city, and with fuel running low because a transfer pump on a reserve tank had failed before take-off, they headed for their secondary target, Nagasaki.[156] Fuel consumption calculations made en route indicated that Bockscar had insufficient fuel to reach Iwo Jima and would be forced to divert to Okinawa. After initially deciding that if Nagasaki were obscured on their arrival the crew would carry the bomb to Okinawa and dispose of it in the ocean if necessary, Ashworth ruled that a radar approach would be used if the target was obscured.[162]

At about 07:50 Japanese time, an air raid alert was sounded in Nagasaki, but the "all clear" signal was given at 08:30. When only two B-29 Superfortresses were sighted at 10:53, the Japanese apparently assumed that the planes were only on reconnaissance and no further alarm was given.[163]

Nagasaki before and after bombing.

A few minutes later at 11:00, The Great Artiste dropped instruments attached to three parachutes. These instruments also contained an unsigned letter to Professor Ryokichi Sagane, a nuclear physicist at the University of Tokyo who studied with three of the scientists responsible for the atomic bomb at the University of California, Berkeley, urging him to tell the public about the danger involved with these weapons of mass destruction. The messages were found by military authorities but not turned over to Sagane until a month later.[164] In 1949, one of the authors of the letter, Luis Alvarez, met with Sagane and signed the document.[165]

At 11:01, a last-minute break in the clouds over Nagasaki allowed Bockscar's bombardier, Captain Kermit Beahan, to visually sight the target as ordered. The Fat Man weapon, containing a core of about 6,4 kg (14 lb) of plutonium, was dropped over the city's industrial valley at é. sz. 32,77372°, k. h. 129,86325°. It exploded 43 seconds later at 469 m (1539 ft) above the ground halfway between the Mitsubishi Steel and Arms Works in the south and the Mitsubishi-Urakami Ordnance Works (Torpedo Works) in the north. This was nearly 3 km (1,9 mi) northwest of the planned hypocenter; the blast was confined to the Urakami Valley and a major portion of the city was protected by the intervening hills.[166] The resulting explosion had a blast yield equivalent to 21 kt (88 TJ). The explosion generated heat estimated at 3900 °C (7050 °F) and winds that were estimated at 1005 km/h (624 mph).[167] Of 7,500 Japanese employees who worked inside the Mitsubishi Munitions plant, including mobilized students and regular workers, 6,200 were killed. Some 17,000–22,000 others who worked in other war plants and factories in the city died as well.[168] Casualty estimates for immediate deaths range from 40,000 to 75,000.[169][170][171] Total deaths by the end of 1945 may have reached 80,000.[105]

Unlike Hiroshima's military death toll, only 150 soldiers were killed instantly, including thirty-six from the IJA 134th AAA Regiment of the 4th AAA Division.[100][172] At least eight known POWs died from the bombing and as many as 13 POWs may have died, including a British citizen, Royal Air Force Corporal Ronald Shaw,[173] and seven Dutch POWs.[174] One American POW, Joe Kieyoomia, was in Nagasaki at the time of the bombing but survived, reportedly having been shielded from the effects of the bomb by the concrete walls of his cell.[175] The radius of total destruction was about 1 mi (1,6 km), followed by fires across the northern portion of the city to 2 mi (3,2 km) south of the bomb.[123][176]

About 58% of the Mitsubishi Arms Plant was damaged, and about 78% of the Mitsubishi Steel Works. The Mitsubishi Electric Works only suffered 10% structural damage as it was on the border of the main destruction zone. The Mitsubishi-Urakami Ordnance Works, the factory that manufactured the type 91 torpedoes released in the attack on Pearl Harbor, was destroyed in the blast.[177]

Big Stink spotted the explosion from a hundred miles away, and flew over to observe.[178] Because of the delays in the mission and the inoperative fuel transfer pump, Bockscar did not have sufficient fuel to reach the emergency landing field at Iwo Jima, so Sweeney and Bock flew to Okinawa. Arriving there, Sweeney circled for 20 minutes trying to contact the control tower for landing clearance, finally concluding that his radio was faulty. Critically low on fuel, Bockscar barely made it to the runway on Okinawa's Yontan Airfield. With only enough fuel for one landing attempt, Sweeney and Albury brought Bockscar in at 150 miles per hour (240 km/h) instead of the normal 120 miles per hour (190 km/h), firing distress flares to alert the field of the uncleared landing. The number two engine died from fuel starvation as Bockscar began its final approach. Touching the runway hard, the heavy B-29 slewed left and towards a row of parked B-24 bombers before the pilots managed to regain control. The B-29's reversible propellers were insufficient to slow the aircraft adequately, and with both pilots standing on the brakes, Bockscar made a swerving 90-degree turn at the end of the runway to avoid running off the runway. A second engine died from fuel exhaustion by the time the plane came to a stop. The flight engineer later measured fuel in the tanks and concluded that less than five minutes total remained.[179]

Following the mission, there was confusion over the identification of the plane. The first eyewitness account by war correspondent William L. Laurence of the New York Times, who accompanied the mission aboard the aircraft piloted by Bock, reported that Sweeney was leading the mission in The Great Artiste. He also noted its "Victor" number as 77, which was that of Bockscar, writing that several personnel commented that 77 was also the jersey number of the football player Red Grange.[180] Laurence had interviewed Sweeney and his crew, and was aware that they referred to their airplane as The Great Artiste. Except for Enola Gay, none of the 393d's B-29s had yet had names painted on the noses, a fact which Laurence himself noted in his account. Unaware of the switch in aircraft, Laurence assumed Victor 77 was The Great Artiste,[181] which was in fact, Victor 89.[182]

{{Gallery |File:Agnew StrikeOrderNagasaki.jpg|Strike order for the Nagasaki bombing as posted August 8, 1945|File:Sumiteru Taniguchi back.jpg|A photograph of Sumiteru Taniguchi's back injuries taken in January 1946 by a US Marine photographer.|File:Nagasaki temple destroyed.jpg|A Japanese report on the bombing characterized Nagasaki as "like a graveyard with not a tombstone standing"|The statue in front of the hypocenter to mark the date and time of the historic bomb explosion in Nagasaki|File:Nagasaki Ground Zero C2117.jpg}}

Plans for more atomic attacks on Japan[szerkesztés]

Groves expected to have another atomic bomb ready for use on August 19, with three more in September and a further three in October.[183] On August 10, he sent a memorandum to Marshall in which he wrote that "the next bomb . . should be ready for delivery on the first suitable weather after 17 or 18 August." On the same day, Marshall endorsed the memo with the comment, "It is not to be released over Japan without express authority from the President."[183]

There was already discussion in the War Department about conserving the bombs then in production for Operation Downfall. "The problem now [13 August] is whether or not, assuming the Japanese do not capitulate, to continue dropping them every time one is made and shipped out there or whether to hold them ... and then pour them all on in a reasonably short time. Not all in one day, but over a short period. And that also takes into consideration the target that we are after. In other words, should we not concentrate on targets that will be of the greatest assistance to an invasion rather than industry, morale, psychology, and the like? Nearer the tactical use rather than other use."[183]

Two more Fat Man assemblies were readied. The third core was scheduled to leave Kirtland Field for Tinian on August 15,[184] and Tibbets was ordered by LeMay to return to Utah to collect it.[185] Robert Bacher was packaging it for shipment in Los Alamos on August 14 when he received word from Groves that the shipment was suspended.[186]

Surrender of Japan and subsequent occupation[szerkesztés]

Until 9 August, the war council had still insisted on its four conditions for surrender. On that day Hirohito ordered Kōichi Kido to "quickly control the situation ... because the Soviet Union has declared war against us." He then held an Imperial conference during which he authorized minister Shigenori Tōgō to notify the Allies that Japan would accept their terms on one condition, that the declaration "does not comprise any demand which prejudices the prerogatives of His Majesty as a Sovereign ruler."[187]

On 12 August, the Emperor informed the imperial family of his decision to surrender. One of his uncles, Prince Asaka, then asked whether the war would be continued if the kokutai could not be preserved. Hirohito simply replied "Of course."[188] As the Allied terms seemed to leave intact the principle of the preservation of the Throne, Hirohito recorded on 14 August his capitulation announcement which was broadcast to the Japanese nation the next day despite a short rebellion by militarists opposed to the surrender.[189]

In his declaration, Hirohito referred to the atomic bombings:

„Moreover, the enemy now possesses a new and terrible weapon with the power to destroy many innocent lives and do incalculable damage. Should we continue to fight, not only would it result in an ultimate collapse and obliteration of the Japanese nation, but also it would lead to the total extinction of human civilization. Such being the case, how are We to save the millions of Our subjects, or to atone Ourselves before the hallowed spirits of Our Imperial Ancestors? This is the reason why We have ordered the acceptance of the provisions of the Joint Declaration of the Powers.[190]

In his "Rescript to the Soldiers and Sailors" delivered on 17 August, he stressed the impact of the Soviet invasion and his decision to surrender, omitting any mention of the bombs.[191] Hirohito met with General MacArthur on 27 September, saying to him that "[t]he peace party did not prevail until the bombing of Hiroshima created a situation which could be dramatized." Furthermore, the "Rescript to the Soldiers and Sailors" speech he told MacArthur about was just personal, not political, and never stated that the Soviet intervention in Manchuria was the main reason for surrender. In fact, a day after the bombing of Nagasaki and the Soviet invasion of Manchuria, Hirohito ordered his advisers, primarily Chief Cabinet Secretary Hisatsune Sakomizu, Kawada Mizuho, and Masahiro Yasuoka, to write up a surrender speech. In Hirohito's speech, days before announcing it on radio on 15 August, he gave three major reasons for surrender: Tokyo's defenses would not be complete before the American invasion of Japan, Ise Shrine would be lost to the Americans, and atomic weapons deployed by the Americans would lead to the death of the entire Japanese race. Despite the Soviet intervention, Hirohito did not mention the Soviets as the main factor for surrender.[192]

Depiction, public response and censorship[szerkesztés]

Life among the rubble in Hiroshima in March and April 1946. Film footage taken by Lieutenant Daniel A. McGovern (director) and Harry Mimura (cameraman) for a United States Strategic Bombing Survey project.
The Hiroshima ruins in March and April 1946, by Daniel A. McGovern and Harry Mimura

During the war "annihilationist and exterminationalist rhetoric" was tolerated at all levels of U.S. society; according to the UK embassy in Washington the Americans regarded the Japanese as "a nameless mass of vermin".[193] Caricatures depicting Japanese as less than human, e.g. monkeys, were common.[193] A 1944 opinion poll that asked what should be done with Japan found that 13% of the U.S. public were in favor of "killing off" all Japanese: men, women, and children.[194][195]

After the Hiroshima bomb detonated successfully, Robert Oppenheimer addressed an assembly at Los Alamos "clasping his hands together like a prize-winning boxer".[196] The Vatican was less enthusiastic; its newspaper L'Osservatore Romano expressed regret that the bomb's inventors did not destroy the weapon for the benefit of humanity.[197] Nonetheless, news of the atomic bombing was greeted enthusiastically in the U.S.; a poll in Fortune magazine in late 1945 showed a significant minority of Americans (22.7%) wishing that more atomic bombs could have been dropped on Japan.[198][199] The initial positive response was supported by the imagery presented to the public (mainly the powerful images of the mushroom cloud) and the censorship of photographs that showed corpses of people incinerated by the blast as well as photos of maimed survivors.[198]

Wilfred Burchett was the first journalist to visit Hiroshima after the atom bomb was dropped, arriving alone by train from Tokyo on 2 September, the day of the formal surrender aboard the {{USS|Missouri|BB-63|6}}. His Morse code dispatch was printed by the Daily Express newspaper in London on September 5, 1945, entitled "The Atomic Plague", the first public report to mention the effects of radiation and nuclear fallout.[200] Burchett's reporting was unpopular with the U.S. military. The U.S. censors suppressed a supporting story submitted by George Weller of the Chicago Daily News, and accused Burchett of being under the sway of Japanese propaganda. Laurence dismissed the reports on radiation sickness as Japanese efforts to undermine American morale, ignoring his own account of Hiroshima's radiation sickness published one week earlier.[201]

A member of the U.S. Strategic Bombing Survey, Lieutenant Daniel McGovern, used a film crew to document the results in early 1946.[202] The film crew's work resulted in a three-hour documentary entitled The Effects of the Atomic Bombs Against Hiroshima and Nagasaki. The documentary included images from hospitals showing the human effects of the bomb; it showed burned out buildings and cars, and rows of skulls and bones on the ground. It was classified "secret" for the next 22 years.[203] During this time in America, it was a common practice for editors to keep graphic images of death out of films, magazines, and newspapers.[204] The total of 90 000 ft (27 000 m) of film shot by McGovern's cameramen had not been fully aired as of 2009. According to Greg Mitchell, with the 2004 documentary film Original Child Bomb, a small part of that footage managed to reach part of the American public "in the unflinching and powerful form its creators intended".[202]

Motion picture company Nippon Eigasha started sending cameramen to Nagasaki and Hiroshima in September 1945. On October 24, 1945, a U.S. military policeman stopped a Nippon Eigasha cameraman from continuing to film in Nagasaki. All Nippon Eigasha's reels were then confiscated by the American authorities. These reels were in turn requested by the Japanese government, declassified, and saved from oblivion. Some black-and-white motion pictures were released and shown for the first time to Japanese and American audiences in the years from 1968 to 1970.[202] The public release of film footage of the city post attack, and some research about the human effects of the attack, was restricted during the occupation of Japan, and much of this information was censored until the signing of the San Francisco Peace Treaty in 1951, restoring control to the Japanese.[205]

Only the most sensitive and detailed weapons effects information was censored during this period. There was no censorship of the factually written accounts. For example, the book Hiroshima written by Pulitzer Prize winner John Hersey, which was originally published in article form in the popular magazine The New Yorker,[206] on August 31, 1946, is reported to have reached Tokyo in English by January 1947, and the translated version was released in Japan in 1949.[207][208][209] The book narrates the stories of the lives of six bomb survivors from immediately prior, to months after, the dropping of the Little Boy bomb.[206]

Post-attack casualties[szerkesztés]

In the spring of 1948, the Atomic Bomb Casualty Commission (ABCC) was established in accordance with a presidential directive from Truman to the National Academy of SciencesNational Research Council to conduct investigations of the late effects of radiation among the survivors in Hiroshima and Nagasaki.[210] One of the early studies conducted by the ABCC was on the outcome of pregnancies occurring in Hiroshima and Nagasaki, and in a control city, Kure located 18 mi (29 km) south of Hiroshima, in order to discern the conditions and outcomes related to radiation exposure.[211]

Film footage taken in Hiroshima in March 1946 showing victims with severe burns

Around 1,900 cancer deaths can be attributed to the after-effects of the bombs. An epidemiology study by the Radiation Effects Research Foundation (RERF) states that from 1950 to 2000, 46% of leukemia deaths and 11% of solid cancer deaths among the bomb survivors were due to radiation from the bombs, the statistical excess being estimated at 200 leukemia and 1700 solid cancers.[212] People opposed to the atomic bombings have claimed that birth defects and deformities were common among the children of survivors who were pregnant at the time of the bombings. According to the RERF, there was no significant increase in major birth defects, deformities, or other untoward pregnancy outcomes among children of atomic bomb survivors. The surviving women of Hiroshima and Nagasaki who were able to conceive, though exposed to substantial amounts of radiation, went on and had children with no higher incidence of abnormalities/birth defects than in the Japanese population as a whole.[213][214]

ABCC member Dr. James Neel also reported for the past 10 years of research, there was no overt evidence of birth defects or other damage from atomic reaction after the birth of children exposed to radiation while in the womb. Of the children who survived the bombings of Hiroshima and Nagasaki, between 90 and 95% percent were still living 50 years later.[215] In 1985, Johns Hopkins University human geneticist James Crow expressed that they could still find the likelihood of birth defects or other causes among the survivors of Hiroshima and Nagasaki.[216] Many members of the ABCC and, later the RERF, were still looking for possible birth defects or other causes among the survivors decades later, but found no evidence that they were common among the survivors.[215][217]

Hibakusha[szerkesztés]

{{wide image|NagasakiHypocentre.jpg|1000px|Panoramic view of the monument marking the hypocenter, or ground zero, of the atomic bomb explosion over Nagasaki.}} The survivors of the bombings are called hibakusha (被爆者?), a Japanese word that literally translates to "explosion-affected people." {{As of|2013}}, 201,779 hibakusha were recognized by the Japanese government, most living in Japan.[218] The government of Japan recognizes about 1% of these as having illnesses caused by radiation.[219] The memorials in Hiroshima and Nagasaki contain lists of the names of the hibakusha who are known to have died since the bombings. Updated annually on the anniversaries of the bombings, {{As of|2013}} the memorials record the names of almost 450,000 deceased hibakusha; 286,818 in Hiroshima[220] and 162,083 in Nagasaki.[221]

Hibakusha and their children were (and still are) victims of severe discrimination in Japan due to public ignorance about the consequences of radiation sickness, with much of the public believing it to be hereditary or even contagious.[222] This is despite the fact that no statistically demonstrable increase of birth defects or congenital malformations was found among the later conceived children born to survivors of Hiroshima and Nagasaki.[223]

Double survivors[szerkesztés]

On March 24, 2009, the Japanese government officially recognized Tsutomu Yamaguchi as a double hibakusha. He was confirmed to be 3 km (1,9 mi) from ground zero in Hiroshima on a business trip when Little Boy was detonated. He was seriously burnt on his left side and spent the night in Hiroshima. He arrived at his home city of Nagasaki on August 8, the day before Fat Man was dropped, and he was exposed to residual radiation while searching for his relatives. He was the first officially recognized survivor of both bombings.[224] He died on January 4, 2010, at the age of 93, after a battle with stomach cancer.[225] The 2006 documentary Twice Survived: The Doubly Atomic Bombed of Hiroshima and Nagasaki documented 165 nijū hibakusha, and was screened at the United Nations.[226]

Korean survivors[szerkesztés]

During the war, Japan brought as many as 670,000 Korean conscripts to Japan to work as forced labor.[227] About 20,000 Koreans were killed in Hiroshima and another 2,000 died in Nagasaki. Perhaps one in seven of the Hiroshima victims were of Korean ancestry. For many years, Koreans had a difficult time fighting for recognition as atomic bomb victims and were denied health benefits. Most issues have been addressed in recent years through lawsuits.[228]

Debate over bombings[szerkesztés]

„The atomic bomb was more than a weapon of terrible destruction; it was a psychological weapon.”
   – Henry L. Stimson, 1947[229]
Citizens of Hiroshima walk by the Hiroshima Peace Memorial, the closest building to have survived the city's atomic bombing.

The role of the bombings in Japan's surrender and the US's ethical justification for them has been the subject of scholarly and popular debate for decades. J. Samuel Walker wrote in an April 2005 overview of recent historiography on the issue, "the controversy over the use of the bomb seems certain to continue." He wrote that "The fundamental issue that has divided scholars over a period of nearly four decades is whether the use of the bomb was necessary to achieve victory in the war in the Pacific on terms satisfactory to the United States."[230]

Supporters of the bombings generally assert that they caused the Japanese surrender, preventing casualties on both sides during Operation Downfall. One figure of speech, "One hundred million [subjects of the Japanese Empire] will die for the Emperor and Nation,"[231] served as a unifying slogan, although that phrase was intended as a figure of speech along the lines of the "ten thousand years" phrase.[232] In Truman's 1955 Memoirs, "he states that the atomic bomb probably saved half a million US lives— anticipated casualties in an Allied invasion of Japan planned for November. Stimson subsequently talked of saving one million US casualties, and Churchill of saving one million American and half that number of British lives."[233] Scholars have pointed out various alternatives that could have ended the war without an invasion, but these alternatives could have resulted in the deaths of many more Japanese.[234] Supporters also point to an order given by the Japanese War Ministry on August 1, 1944, ordering the execution of Allied prisoners of war when the POW camp was in the combat zone.[235]

Those who oppose the bombings cite a number of reasons for their view, among them: a belief that atomic bombing is fundamentally immoral, that the bombings counted as war crimes, that they were militarily unnecessary, that they constituted state terrorism,[236] and that they involved racism against and the dehumanization of the Japanese people. Many US military leaders as well as ex-president Herbert Hoover, argued that it was simply an extension of the already fierce conventional bombing campaign, and therefore militarily unnecessary.[237] This, together with the sea blockade and the collapse of Germany (with its implications regarding redeployment), could also have led to a Japanese surrender. As the United States dropped its atomic bomb on Nagasaki on August 9, 1945, the Soviet Union launched a surprise attack with 1.6 million troops against the Japanese Kwantung Army in Manchuria. "The Soviet entry into the war", noted Japanese historian Tsuyoshi Hasegawa, "played a much greater role than the atomic bombs in inducing Japan to surrender because it dashed any hope that Japan could terminate the war through Moscow's mediation".[238]

Legal situation in Japan[szerkesztés]

In 1963, the Tokyo District Court, while denying a case for damages brought by Hiroshima and Nagasaki survivors against the Japanese government, stated:

„... (b) that the dropping of atomic bombs as an act of hostilities was illegal under the rules of positive international law (taking both treaty law and customary law into consideration) then in force ... (c) that the dropping of atomic bombs also constituted a wrongful act on the plane of municipal law, ascribable to the United States and its President, Mr. Harry S. Truman; ... The aerial bombardment with atomic bombs of the cities of Hiroshima and Nagasaki was an illegal act of hostilities according to the rules of international law. It must be regarded as indiscriminate aerial bombardment of undefended cities, even if it were directed at military objectives only, inasmuch as it resulted in damage comparable to that caused by indiscriminate bombardment.[239]

Notes[szerkesztés]

 1. a b Giangreco 2009, 2–3, 49–51. o.
 2. Williams 1960, 527. o.
 3. Long 1963, 48–49. o.
 4. Coox 1969, 2540–2544. o.
 5. Giangreco 2009, 32–34. o.
 6. Giangreco 2009, 125–130. o.
 7. Giangreco 2009, 169–171. o.
 8. Giangreco 2009, 45–48. o.
 9. Giangreco 2009, 70–72. o.
 10. Giangreco 2009, 121–124. o.
 11. The Final Months of the War With Japan. Part III (note 24). Central Intelligence Agency. (Hozzáférés: 2013. december 17.)
 12. Carroll 2007, 48. o.
 13. Drea 1992, 202–225. o.
 14. Giangreco 2009, 98–99. o.
 15. Frank 1999, 340. o.
 16. a b Giangreco 2009, 112. o.
 17. Schaffer 1985, 164–165. o.
 18. Craven & Cate 1953, 4. o.
 19. Craven & Cate 1953, 22–24. o.
 20. Craven & Cate 1953, 169–175. o.
 21. Craven & Cate 1953, 29–31. o.
 22. Craven & Cate 1953, 507–509. o.
 23. Craven & Cate 1953, 514–521. o.
 24. Craven & Cate 1953, 548–551. o.
 25. Craven & Cate 1953, 536–545. o.
 26. Craven & Cate 1953, 558–560. o.
 27. Craven & Cate 1953, 566. o.
 28. Sandler 2001, 24–26. o.
 29. Craven & Cate 1953, 574–576. o.
 30. March 9, 1945: Burning the Heart Out of the Enemy. Condé Nast Digital, 2011. március 9. (Hozzáférés: 2011. augusztus 8.)
 31. Laurence M. Vance: Bombings Worse than Nagasaki and Hiroshima. The Future of Freedom Foundation, 2009. augusztus 14. [2012. november 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2011. augusztus 8.)
 32. Joseph Coleman. „1945 Tokyo Firebombing Left Legacy of Terror, Pain”, CommonDreams.org, 2005. március 10. (Hozzáférés ideje: 2011. augusztus 8.) 
 33. Craven & Cate 1953, 568–570. o.
 34. Craven & Cate 1953, 608–610. o.
 35. Edwards 1996, 83. o.
 36. Werrell 1996, 250. o.
 37. Craven & Cate 1953, 614–617. o.
 38. Craven & Cate 1953, 642–643. o.
 39. Kerr 1991, 207. o.
 40. Craven & Cate 1953, 653–658. o.
 41. Coox 1994, 412–414. o.
 42. Coox 1994, 422. o.
 43. Zaloga & Noon 2010, 54. o.
 44. Zaloga & Noon 2010, 58–59. o.
 45. Giangreco 2009, 79–80. o.
 46. Coox 1994, 429. o.
 47. Quebec Agreement. atomicarchive.com, 1943. augusztus 19.
 48. Edwards, Gordon: Canada's Role in the Atomic Bomb Programs of the United States, Britain, France and India. Canadian Coalition for Nuclear Responsibility. [2007. december 13-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2007. december 4.)
 49. Jones 1985, 89. o.
 50. Jones 1985, 12. o.
 51. Jones 1985, 509–510. o.
 52. Jones 1985, 522. o.
 53. Jones 1985, 511–516. o.
 54. Jones 1985, 534–536. o.
 55. Grunden 1998, 50–52. o.
 56. Factsheets: 509th Operational Group. Air Force Historical Studies Office. (Hozzáférés: 2011. december 25.)
 57. History of 509th Composite Group – 313th Bombardment Wing – Twentieth Air Force – Activation to August 15, 1945 pp. 8–9. 509th CG (AFHRA archived), 1945. (Hozzáférés: 2012. február 1.)
 58. Tibbets 1998, 163, 167–168. o.
 59. Minutes of 3rd Target Committee Meeting 28 May 1945 (PDF). National Archives. [2006. augusztus 9-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2006. augusztus 9.)
 60. Campbell 2005, 25. o.
 61. Craven & Cate 1953, 706. o.
 62. Campbell 2005, 14–15. o.
 63. History of 509th Composite Group – 313th Bombardment Wing – Twentieth Air Force – Activation to 15 August 1945. Air Force Historical Research Agency, 1945. (Hozzáférés: 2012. február 1.)
 64. Campbell 2005, 100. o.
 65. Christman 1998, 176. o.
 66. Jones 1985, 528–529. o.
 67. a b c d Atomic Bomb: Decision—Target Committee, May 10–11, 1945. [2005. augusztus 8-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2005. augusztus 6.)
 68. Reischauer 1986, 101. o.
 69. a b Jones 1985, 529. o.
 70. Hasegawa 2006, 67–68. o.
 71. Hasegawa 2006, 149–150. o.
 72. a b Jones 1985, 530. o.
 73. Craven & Cate 1953, 712–713. o.
 74. Pages from President Truman's diary, July 17, 18, and 25, 1945. Harry S. Truman Library & Museum.. (Hozzáférés: 2013. december 16.)
 75. Frank 1999, 255–256. o.
 76. Compton 1956, 240. o.
 77. Compton 1956, 238–239. o.
 78. Frank 1999, 255–260. o.
 79. Williams, Josette H.: The Information War in the Pacific, 1945: Paths to Peace. Central Intelligence Agency
 80. a b Craven & Cate 1953, 656. o.
 81. Frank 1999, 153. o.
 82. a b McNelly 2000, 138. o.
 83. a b c Lifton 1991, 17. o.
 84. 空襲予告ビラ、高山市民が保管 市内で展示 (japanese nyelven). 岐阜新聞社 (Gifu Shinbunsha (Open Library)). (Hozzáférés: 2013. január 31.)
 85. Bungei 1981, 215. o.
 86. Bradley 1999, 103. o.
 87. Miller 1986, 43. o.
 88. Frank 1999, pp. 233–234. The meaning of mokusatsu can fall anywhere in the range of "ignore" to "treat with contempt".
 89. Bix 1996, 290. o.
 90. Gowing 1964, 372. o.
 91. Thomas & Morgan-Witts 1977, 326, 356, 370. o.
 92. Hoddeson et al. 1993, 262. o.
 93. a b Hoddeson et al. 1993, 265. o.
 94. Coster-Mullen 2012, 30. o.
 95. Coster-Mullen 2012, 45. o.
 96. Campbell 2005, 38–40. o.
 97. Giangreco 2009, 64–65, 163. o.
 98. Goldstein, Dillon & Wenger 1995, 41. o.
 99. Giangreco 2009, 70, 163. o.
 100. a b c Zaloga & Noon 2010, 59. o.
 101. United States Strategic Bombing Survey: U. S. Strategic Bombing Survey: The Effects of the Atomic Bombings of Hiroshima and Nagasaki. nuclearfiles.org, 1946. június 1. [2004. október 11-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2009. július 26.)
 102. Groves 1962, 316. o.
 103. a b c Frank 1999, 263. o.
 104. Thomas & Morgan-Witts 1977, 38. o.
 105. a b Frequently Asked Questions #1. Radiation Effects Research Foundation. [2007. szeptember 19-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2007. szeptember 18.)
 106. Bodden 2007, 20. o.
 107. Preston 2005, 262. o.
 108. Fiévé & Waley 2003, 330. o.
 109. Rotter 2008, 267. o.
 110. a b 509th Timeline: Inception to Hiroshima. The Atomic Heritage Foundation. (Hozzáférés: 2007. május 5.)
 111. Timeline #2 – the 509th; The Hiroshima Mission. The Atomic Heritage Foundation. (Hozzáférés: 2007. május 4.)
 112. Dietz & Van Kirk 2012, 462. o.
 113. Timeline #2- the 509th; The Hiroshima Mission. The Atomic Heritage Foundation. (Hozzáférés: 2007. május 5.)
 114. Dietz & Van Kirk 2012, 467. o.
 115. Thomas & Morgan-Witts 1977, 391–392. o.
 116. Thomas & Morgan-Witts 1977, 414. o.
 117. Thomas & Morgan-Witts 1977, 415. o.
 118. Allen 1969, 2566. o.
 119. The Atomic Bombing of Hiroshima, Aug 6, 1945. United States Department of Energy. [2010. június 24-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. június 25.)
 120. Thomas & Morgan-Witts 1977, 423. 427. o.
 121. Section 8.0 The First Nuclear Weapons. Nuclearweaponarchive.org. (Hozzáférés: 2013. április 21.)
 122. The Bomb-"Little Boy". The Atomic Heritage Foundation. (Hozzáférés: 2007. május 5.)
 123. a b Radiation Dose Reconstruction U.S. Occupation Forces in Hiroshima and Nagasaki, Japan, 1945–1946 (DNA 5512F) (PDF). [2006. június 24-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2006. június 9.)
 124. 2. Hiroshima. U.S. Strategic Bombing Survey: The Effects of the Atomic Bombings of Hiroshima and Nagasaki, June 19, 1946. President's Secretary's File, Truman Papers.. Harry S. Truman Library & Museum.. (Hozzáférés: 2009. március 15.)
 125. Hiroshima and Nagasaki Bombing – Facts about the Atomic Bomb. Hiroshimacommittee.org. (Hozzáférés: 2013. augusztus 11.)
 126. 2. Hiroshima. U. S. Strategic Bombing Survey: The Effects of the Atomic Bombings of Hiroshima and Nagasaki, June 19, 1946. President's Secretary's File, Truman Papers.. Harry S. Truman Presidential Library and Museum. (Hozzáférés: 2009. március 15.)
 127. Effort and Results. U. S. Strategic Bombing Survey: The Effects of the Atomic Bombings of Hiroshima and Nagasaki, June 19, 1946. President's Secretary's File, Truman Papers.. Harry S. Truman Presidential Library and Museum. (Hozzáférés: 2009. március 15.)
 128. 2. Hiroshima. U. S. Strategic Bombing Survey: The Effects of the Atomic Bombings of Hiroshima and Nagasaki, June 19, 1946. President's Secretary's File, Truman Papers.. Harry S. Truman Presidential Library and Museum. (Hozzáférés: 2009. március 15.)
 129. Americans Killed by Atomic Bomb to be Honored in Hiroshima”, 2009. június 4. (Hozzáférés ideje: 2012. december 28.) 
 130. Thomas & Morgan-Witts 1977, 444–445. o.
 131. Knebel & Bailey 1960, pp. 175–201
 132. a b c The Atomic Bombings of Hiroshima and Nagasaki. The Manhattan Engineer District, 1946. június 29. (Hozzáférés: 2013. január 10.)
 133. a b Thomas & Morgan-Witts 1977, 443–444. o.
 134. Heart of Hiroshima Wiped Out as by Giant Bulldozer”, National Library of Australia, 1945. augusztus 9., 1. oldal (Hozzáférés ideje: 2013. szeptember 17.) 
 135. Statements by China and the United States of America during the Inscription of the Hiroshima Peace Memorial (Genbaku Dome). UNESCO. [2005. augusztus 29-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2005. augusztus 6.)
 136. Special Exhibit 3. Hiroshima Peace Memorial Museum. (Hozzáférés: 2010. augusztus 30.)
 137. Kato, Toru: A Short-Sighted Parrot. Geocities.jp, 1999. június 4. [2009. március 9-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2009. március 25.)
 138. "Hiroshima – 1945 & 2007" by Lyle (Hiroshi) Saxon, Images Through Glass, Tokyo. NEC Biglobe, 1945. augusztus 6. (Hozzáférés: 2013. április 21.)
 139. Hiroshima: A Visual Record. JapanFocus. (Hozzáférés: 2013. április 21.)
 140. Testimony of Akiko Takakura. Atomic Archive. [2007. április 16-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2007. április 30.)
 141. Statement by the President Announcing the Use of the A-Bomb at Hiroshima. Harry S. Truman Presidential Library and Museum, 1945. augusztus 6. (Hozzáférés: 2012. február 5.)
 142. Bix 1996, 512. o.
 143. Slavinskiĭ 2004, 153–154. o.
 144. Frank 1999, 288–289. o.
 145. Hoyt 2001, 401. o.
 146. a b Frank 1999, 283–284. o.
 147. a b Russ 1990, 64–65. o.
 148. Groves 1962, 342. o.
 149. a b U.S. Strategic Bombing Survey: The Effects of the Atomic Bombings of Hiroshima and Nagasaki, June 19, 1946. President's Secretary's File, Truman Papers.. Harry S. Truman Library & Museum.. (Hozzáférés: 2012. december 21.)
 150. Groves 1962, 309. o.
 151. Johnston, Robert: Nagasaki atomic bombing, 1945. (Hozzáférés: 2013. február 26.)
 152. Thomas & Morgan-Witts 1977, 353–354. o.
 153. Sherwin 2003, 233–23. o.
 154. Campbell 2005, 114. o.
 155. Campbell 2005, 32. o.
 156. a b c Timeline #3- the 509th; The Nagasaki Mission. The Atomic Heritage Foundation. (Hozzáférés: 2007. május 5.)
 157. Sweeney, Antonucci & Antonucci 1997, 204–205. o.
 158. The Story of Nagasaki. (Hozzáférés: 2013. március 29.)
 159. Sweeney, Antonucci & Antonucci 1997, 212. o.
 160. Craven & Cate 1953, 720. o.
 161. Sweeney, Antonucci & Antonucci 1997, 179, 213–215. o.
 162. Spitzer Personal Diary Page 25 (CGP-ASPI-025). The Atomic Heritage Foundation. (Hozzáférés: 2007. május 5.)
 163. Chun 2008, 70. o.
 164. Hoddeson et al. 1993, 295. o.
 165. Stories from Riken (PDF). (Hozzáférés: 2007. április 30.)
 166. Wainstock 1996, 92. o.
 167. 'The Atomic Bomb'. Pbs.org. (Hozzáférés: 2010. november 4.)
 168. Sklar 1984, 56–60. o.
 169. Sodei 1998, ix. o.
 170. Rezelman, David; F.G. Gosling and Terrence R. Fehner: The atomic bombing of Nagasaki. The Manhattan Project: An Interactive History. U.S. Department of Energy, 2000. [2007. augusztus 30-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2007. szeptember 18.)
 171. Nagasaki's Mayor Slams U.S. for Nuke Arsenal”, 2005. augusztus 9.. [2007. november 1-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés ideje: 2007. szeptember 18.) 
 172. Alperovitz & Tree 1996, 534. o.
 173. Nagasaki memorial adds British POW as A-bomb victim”, 1945. augusztus 9. (Hozzáférés ideje: 2009. január 9.) 
 174. Two Dutch POWs join Nagasaki bomb victim list”, 1945. augusztus 9.. [2005. december 20-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés ideje: 2009. január 9.) 
 175. How Effective Was Navajo Code? One Former Captive Knows”, 1997. augusztus 1. (Hozzáférés ideje: 2013. szeptember 15.) 
 176. Nagasaki marks tragic anniversary”, 2005. augusztus 10. (Hozzáférés ideje: 2007. április 14.) 
 177. Nagasaki U.S. Strategic Bombing Survey: The Effects of the Atomic Bombings of Hiroshima and Nagasaki, June 19, 1946. President's Secretary's File, Truman Papers.. Harry S. Truman Library & Museum.. (Hozzáférés: 2013. február 13.)
 178. Groves 1962, 346. o.
 179. Sweeney, Antonucci & Antonucci 1997, 222–226. o.
 180. Laurence, William L.: Eyewitness Account of Atomic Bomb Over Nagasaki. National Science Digital Library. (Hozzáférés: 2013. március 28.)
 181. Campbell 2005, 222. o.
 182. Campbell 2005, 184. o.
 183. a b c The Atomic Bomb and the End of World War II, A Collection of Primary Sources. National Security Archive Electronic Briefing Book No. 162. George Washington University, 1945. augusztus 13.
 184. Hoddeson et al. 1993, 396–397. o.
 185. Terkel, Studs: Paul Tibbets Interview. Aviation Publishing Group, 2007. november 1. (Hozzáférés: 2012. január 2.)
 186. Nichols 1987, pp. 215–216.
 187. Kido & Yoshitake 1966, 1223. o.
 188. Fujiwara 1991, 129. o.
 189. Frank 1999, 316–319. o.
 190. Imperial Rescript ending war – What Hirohito really said in his acceptance speech. Yosha Research. (Hozzáférés: 2013. szeptember 15.)
 191. Emperor Hirohito's Surrender Rescript to Japanese Troops. Taiwan Document Project. (Hozzáférés: 2013. szeptember 15.)
 192. Harvey 2007, 234–240. o.
 193. a b Gordin 2007, 231. o.
 194. Bagby 1999, 135. o.
 195. Feraru 1950, 101. o.
 196. Monk 2012, 450. o.
 197. Vatican Regrets Inventors Did Not Destroy Bomb”, 1945. augusztus 7., 1-A. oldal (Hozzáférés ideje: 2013. augusztus 22.) 
 198. a b Hixson 2002, 239. o.
 199. White 1995, 1–8. o.
 200. Burchett 2004, 10–25. o.
 201. Goodman, Amy. „The Hiroshima Cover-Up”, 2005. augusztus 5. (Hozzáférés ideje: 2013. szeptember 15.) 
 202. a b c Greg Mitchell. „The Great Hiroshima Cover-Up”, 2009. augusztus 7. (Hozzáférés ideje: 2011. április 26.) 
 203. Moore 1995, 73. o.
 204. Hein & Selden 1997, 25–26. o.
 205. Ishikawa & Swain 1981, 5. o.
 206. a b Angell, Roger. „Hersey and History”, 1995. július 31. 
 207. Richie, Donald. „The pure horror of Hiroshima”, 2013. augusztus 16. (Hozzáférés ideje: 2013. október 12.) 
 208. Sharp, Patrick B.. „From Yellow Peril to Japanese Wasteland: John Hersey's 'Hiroshima'”. Twentieth Century Literature 46 (2000), 434–452. o.  
 209. Michaub, Jon. „Eighty-Five from the Archive: John Hersey”, 2010. június 8. (Hozzáférés ideje: 2014. február 3.) 
 210. Putnam, Frank W.: The Atomic Bomb Casualty Commission in Retrospect. National Academy of Sciences. (Hozzáférés: 2014. január 31.)
 211. The Radiation Effects Research Foundation Website. Rerf.or.jp. [2009. március 8-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2009. március 25.)
 212. Frequently Asked Questions #2. Radiation Effects Research Foundation
 213. Birth defects among the children of atomic-bomb survivors (1948–1954). Radiation Effects Research Foundation. (Hozzáférés: 2013. december 22.)
 214. Voosen, Paul: Nuclear Crisis: Hiroshima and Nagasaki cast long shadows over radiation science. E&E News, 2011. április 11. (Hozzáférés: 2013. december 22.)
 215. a b „The American Spectator, Volume 35”, 57. oldal 
 216. Rights and Liberties in the Biotech Age: Why We Need a Genetic Bill of Rights. Rowman & Littlefield, 118. o. (2005. március 11.). ISBN 0-7425-4341-2 
 217. „Data India”, 697. oldal 
 218. A-bomb memorial held in Hiroshima”, 2013. augusztus 7. (Hozzáférés ideje: 2013. augusztus 11.) 
 219. Relief for A-bomb victims”, 2007. augusztus 15. (Hozzáférés ideje: 2007. október 2.) 
 220. Peace ceremony represents Hiroshima's long struggle: Fukushima town mayor”, 2013. augusztus 6.. [2013. szeptember 21-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés ideje: 2013. augusztus 11.) 
 221. A-bomb victims remembered in Nagasaki”, 2013. augusztus 10. (Hozzáférés ideje: 2013. augusztus 11.) 
 222. Prejudice haunts atomic bomb survivors” (Hozzáférés ideje: 2007. augusztus 25.) 
 223. Birth defects among the children of atomic-bomb survivors (1948–1954). Radiation Effects Research Foundation (RERF). Formerly known as theAtomic Bomb Casualty Commission (ABCC). (Hozzáférés: 2014. február 2.)
 224. Japan Confirms First Double A-Bomb Survivor” (Hozzáférés ideje: 2010. november 4.) 
 225. Man who survived two atom bombs dies”, 2010. január 8.. [2010. január 7-i dátummal az eredetiből archiválva] (Hozzáférés ideje: 2010. január 8.) 
 226. Twice Bombed, Twice Survived: Film Explores Untold Stories from Hiroshima & Nagasaki. Columbia University, 2006. augusztus 2. [2009. április 3-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2009. március 31.)
 227. Gruhl 2007.
 228. Palmer, David. „Korean Hibakusha, Japan's Supreme Court and the International Community: Can the U.S. and Japan Confront Forced Labor and Atomic Bombing?”, 2008. február 20. (Hozzáférés ideje: 2012. január 3.) 
 229. Least Abhorrent Choice”, 1947. február 3. 
 230. Walker 2005, 334. o.
 231. Jowett & Andrew 2002, 23–24. o.
 232. Brooks & Stanley 2007, 41–44. o.
 233. Selden & Selden 1990, xxx–xxxi. o.
 234. Walker 1990, 97–114. o.
 235. Wikisource:Kill All Prisoners Order (Introduced into the Tokyo War Crimes Trials in January 1947 as Document No. 2701 (Certified as Exhibit "O" in Doc. No. 2687)) — Reynolds, Gary K.: U.S. Prisoners of War and Civilian American Citizens Captured and Interned by Japan in World War II: The Issue of Compensation by Japan, 2002. december 17. One of the few existing original copy of this general order was found by Jack Edwards after the war, in the ruins of the Kinkaseki prisoner of war camp.Edwards & Walter 1991, p. 260
 236. Stohl 1979, 279. o.
 237. Ward 2007, 162–179. o.
 238. Historians: Soviet offensive, key to Japan's WWII surrender, was eclipsed by A-bombs” (Hozzáférés ideje: 2013. szeptember 18.) 
 239. Shimoda case (Compensation claim against Japan brought by the residents of Hiroshmina & Nagasaki), Tokyo District Court, 7 December 1963. International Committee of the Red Cross. (Hozzáférés: 2014. február 3.)

References[szerkesztés]

Further reading[szerkesztés]

There is an extensive body of literature concerning the bombings, the decision to use the bombs, and the surrender of Japan. The following sources provide a sampling of prominent works on this subject matter.

 • Allen, Thomas. Code-Name Downfall. New York: Simon & Schuster (1995). ISBN 0-684-80406-9 
 • The Committee for the Compilation of Materials on Damage Caused by the Atomic Bombs in Hiroshima and Nagasaki. Hiroshima and Nagasaki: The Physical, Medical, and Social Effects of the Atomic Bombings. New York: Basic Books (1981). ISBN 0-465-02985-X 
 • Gosling, Francis George. The Manhattan Project : Making the Atomic Bomb. Washington, D.C.: United States Department of Energy, History Division (1994). OCLC 637052193 
 • Hogan, Michael J.. Hiroshima in History and Memory. Cambridge, New York: Cambridge University Press (1996). ISBN 0-521-56206-6 
 • Kanabun. A story of a girl who survived an atomic bomb (2012). Hozzáférés ideje: 2013. december 25. 
 • Krauss, Robert. The 509th Remembered: A History of the 509th Composite Group as Told by the Veterans Themselves. Buchanan, Michigan: 509th Press (2005). ISBN 0-923568-66-2. OCLC 59148135 
 • Merton, Thomas. Original Child Bomb: Points for Meditation to be Scratched on the Walls of a Cave. New York: New Directions (1962). OCLC 4527778 
 • Murakami, Chikayasu. Hiroshima no shiroi sora (The White Sky in Hiroshima). Tokyo: Bungeisha (2007). ISBN 4-286-03708-8 
 • Ogura, Toyofumi. Letters from the End of the World: A Firsthand Account of the Bombing of Hiroshima. Tokyo: Kodansha International (1948). ISBN 4-7700-2776-1 
 • Sekimori, Gaynor. Hibakusha: Survivors of Hiroshima and Nagasaki. Tokyo: Kosei Publishing Company (1986). ISBN 4-333-01204-X 
 • Thomas, Gordon. Enola Gay: The Bombing of Hiroshima. New York: Konecky & Konecky (1977). ISBN 1-56852-597-4 
 • Warren, Stafford L.. Radiology in World War II. Washington, D.C.: Office of the Surgeon General, Department of the Army (1966). OCLC 630225 

External links[szerkesztés]

Archives[szerkesztés]

Commemoration[szerkesztés]