Szerkesztő:Perfectmiss/Néprajz-műhely

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Cél és teendők[szerkesztés]

A néprajz területének feldolgozása, különös tekintettel a magyar néprajzra, de más országok néprajza is az érdeklődési körünkbe tartozik.

Bármiről lehet írni, ami néprajzos téma. Az alább látható kategóriarendszer segítséget nyújt abban, hogy milyen területek tartoznak a néprajzba, ill. némi támpontot nyújt arra, hogy mely cikkek, témák hiányoznak, de a lista nem teljes, szabadon bővíthető.

A már megírt cikkekre is érdemes egy-egy pillantást vetni, mivel némelyikük még csonk.

Fontos feladat: a cikkek (már megírtak és ezután készülők) megfelelő besorolása.


Javasolt kategorizálási rendszer[szerkesztés]

Tényleg csak javasolt. Vitázni a vitalapon lehet.

Úgy gondolom, hogy a jelenlegi kategóriák egyrészt nem fednek le mindent, másrészt a cikkek írói eléggé esetleges rendszerben használják azokat. Például van, aki bármilyen néprajzi cikket ír, beleteszi a néprajz ÉS népművészet kategóriába is, de a vonatkozó részkategóriába (pl. viseletek) nem. Láttam olyat is, ahol csak a részkategória és a néprajz volt bejelölve, a köztes szint (pl. népművészet) nem, stb. A változatok száma végtelen.

Nekem az a véleményem, hogy az egyes konkrét dolgokról szóló cikkeknek csak egy, a "legalacsonyabb" szinten lévő kategóriában kellene benne lennie, és a legalacsonyabb szintű kategóriákat kell egyre magasabb szintű kategóriákba helyezni. Valahogy úgy képzelem el, mint egy piramist, aminek a csúcsán van a Néprajz kategória, legalul pedig az egyes cikkek.

Példaként megtekinthető a Csillagászat-műhely gondozásában lévő Merkúr szócikk. A Merkúr cikk maga csak a kőzetbolygók kategóriában szerepel, a kőzetbolygók kategória szerepel a bolygók kategóriában, a bolygók kategória szerepel az égitestek kategóriában és az égitestek kategória van besorolva a csillagászat kategória alá.

Engem zavar, mikor a néprajz kategóriában látok egy cikket, majd a néprajz alkategóriáját megnyitva ugyanaz a cikk mosolyog rám. Lehet, hogy csak engem zavar?

Szóval egy -kezdetleges, véleményezésre váró- kategóriafa lehetne nálunk a következő. Az azonos sorszámú kategóriák egymás mellé vannak rendelve, pl. magyar néprajz és más népek néprajza. Ami az egyikben szerepel az értelemszerűen nem lehet a másikban.

Már beleírtam a korábban a teendők listában szereplő dolgokat (az összeset, ami ott szerepelt), amikről szócikknek kellene lennie. Mint látjátok, gyakorlatilag minden piros, bátran mazsolázzatok a még hiányzó témákból, cikkekből! Szerintem a hiányzó kategóriákat csak akkor kell megcsinálni, ha legalább 1 db belevaló szócikk is kész. Ha a listában nem szereplő szócikk van, bátran írjátok be a megfelelő kategóriához, ill. ha nem létező kategória van, amire szerintetek szükség lenne, azt is be lehet írni a fa megfelelő helyére.

Példa a kategóriafa alapján történő kategorizálásra: Kodály Zoltán csak a Magyar Népzenegyűjtőkben kell, hogy legyen, mert a Magyar Népzenegyűjtők mint kategória van benne a Magyar Népzenekutatásban, a Magyar Népzenekutatás van benne a Magyar Népzenében, ez utóbbi pedig a Magyar Népművészetben, emez a Magyar Néprajzban, az pedig a Néprajzban.

Egyszóval: egy adott szócikket csak a felette lévő legközelebbi kategóriába kell beletenni.

Normál betűvel a kategória neve és eléje van írva, hogy "kategória", kisbetűvel az egyes szócikkek.

1. Kategória:Néprajz

2. Néprajz
2. Kategória:Magyar néprajz
3. Magyar néprajz
3. Kategória:Magyar népművészet
4. Magyar népművészet
4. A Dunántúl népművészete (külön öszefoglaló szócikk)
4. Az Alföld népművészete (külön öszefoglaló szócikk)
4. Észak-Magyarország népművészete (külön öszefoglaló szócikk)
4. Erdély népművészete (külön öszefoglaló szócikk)
4. Kategória:Magyar népzene
5. Kategória:Magyar népdalok
6. népdal, Tavaszi szél vizet áraszt, A csitári hegyek alatt
5. Kategória:Magyar népi hangszerek
6. Brácsa, Bőgő, Cimbalom, Citera, Tambura, Ütőgardon, Tárogató, Tekerőlant, Tilinkó,Klarinét, Koboz, Furulya, Harmonika, Hegedű, Cselló, Doromb, Duda, népi hangszer, Bika (hangszer), Bugattyú, Cintányér, Facimbalom, Hosszú furulya, Kanál és kanna hangszerként), Kereplő, Kettős furulya, Kolomp, Köcsögduda, Körtemuzsika, Láncosbot, Levélsíp, Nagydob, Nádsíp, Pergő, Regössíp, Szitadob, Tölcséres hegedű, Üstdob
5. Kategória:Magyar népdalénekesek
6. Sebestyén Márta, Agócs Gergely, Berecz András, Fábián Éva, Hetényi Milán, Ivánovics Tünde, Keresztes Nagy Árpád, Lovász Irén, Mackó Mária, Navratil Andrea, Polgár Lilla, Salamon Beáta, népdalénekes,
5. Kategória:Magyar népzenekarok
6. Rojtos együttes, Népzenekar, Bagó Balázs és zenekara, Bátmonostori Família Tamburazenekar, Boglya Népzenei Együttes, Csalóka együttes, Csík zenekar, Csurgó zenekar, Egyszólam, Életfa (népzenekar), Esztenás, Fonó (volt Hegedős együttes), Hírös együttes, Juhász Zenekar, Kalamajka, Kecskés együttes, Magyar Dudazenekar, Magyar Tamburazenekar, Magyar Tekerőzenekar, Méta, Micsik Béla és Tamburazenekara, Muzsikás, Róna citerazenekar, Sebő együttes, Szászcsávás, Szökős együttes, Téka, Técsói banda, Tisza 83' Citerazenekar, Torontál együttes, Törköly Zenekar, Tükrös együttes, Zurgó
5. Kategória:Magyar népzenekutatás
6. népzenekutatás
6. Kategória:Magyar népzenegyűjtők
7. magyar népzenegyűjtők listája, Bartók Béla, Domokos Pál Péter, Kallós Zoltán, Kodály Zoltán, Lajtha László, Sebő Ferenc, Vikár Béla, Vujicsics Tihamér, Agócs Gergely, Andóchzi Balog Roland, Ág Tibor, Kiss Ferenc (népzenegyűjtő), Barsi Ernő, Békefi Antal, Bodor Anikó, Csajághy György, Csapó Károly, Dér Arnold, Gyimesi Richárd, Jagamas János, Kolompár Barbara, Molnár Orsolya, Matusek László, Péczely Attila, Sárosi Bálint, Timár Sándor, Vajda József, Virágvölgyi Márta, Salamon Beáta
4. Kategória:Magyar népköltészet
5. Kategória:Népköltészeti műfajok
6. Rege, monda, vándormonda, népmese, közmondás, eredetmagyarázó monda, tündérmese, népi imádság, népballada, népeposz, szólás, találós kérdés,
6. Kategória:Magyar regék, mondák
7. Csodaszarvas, Hunor és Magor.
6. Kategória:Magyar népmesék
7. Vend népmesék, Árgílus királyfi, Az égig érő fa, Magyar népmesék (rajzfilmsorozat)
6. Kategória:Magyar népballadák
7.
6. Kategória:Magyar népeposzok
7.
6. Kategória:Népmesegyűjtés
7. népmesegyűjtés
7. Kategória:Magyar népmesegyűjtők
8. Benedek Elek
6. Kategória:Magyar közmondások, szólások, találós kérdések
7. Ki mint vet, úgy arat
4. Kategória:Magyar néptánc
5. néptánc, magyar néptánc
5. Kategória:Magyar néptáncok
6. legényes, verbunk, csárdás, fegyvertánc, füzértánc, hajdútánc, halottas tánc, karikázó, körtánc, pásztortánc, üveges tánc
5. Kategória:Magyar néptáncmozgalmak
6. néptáncmozgalom, táncház, Gyöngyösbokréta (néptáncmozgalom)
5. Kategória:Magyar néptáncosok
6.
5. Kategória:Magyar néptáncegyüttesek
6. Magyar Állami Népi Együttes, Csillagszemű Gyermektáncegyüttes, Kisalföld Táncegyüttes, Bartók Táncegyüttes, Bihari János Néptáncegyüttes, Tisza Együttes, Rezeda Táncegyüttes, Pántlika Táncegyüttes, Tündérkert Táncegyüttes, Gyöngyösbokréta (néptáncegyüttes)
5. Kategória:Néptánckutatás
6. néptánckutatás
6. Kategória:Magyar néptánckutatók
7.
4. Kategória:Magyar népviselet
5. magyar népviselet
6. Kategória:Erdélyi magyar népviseletek
7. kalotaszegi népviselet, torockói népviselet, székelyföldi népviselet, széki népviselet
7. Kategória:Csángó népviseletek
8.hétfalusi csángó népviselet, bukovinai csángó népviselet, Fekete-Körös-völgyi csángó népviselet, moldvai csángó népviselet
6. Kategória:Dunántúli népviseletek
7. Kapuvári népviselet, karádi népviselet, törökkopányi népviselet, püspökbogádi-egerági népviselet, sárközi népviselet, érsekcsanádi népviselet, szeremlei népviselet, sióagárdi népviselet, csökölyi népviselet, hetési népviselet, göcseji népviselet, ormánsági népviselet
6. Kategória:Felföldi népviseletek
7.. palóc népviselet, martosi népviselet, Aszód vidéki népviselet, Galga menti népviselet, Budapest környéki népviselet
6. Kategória:Alföldi népviseletek
7. Alföldi városi és mezővárosi népviseletek, kalocsai népviselet, matyó népviselet
5. Kategória:Magyar népi ruhadarabok
6. Bekecs, Paszomány, Suba, Guba, Muszuj, Ködmön, Cifraszűr, Pendely, Bujka, Párta
4. Kategória:Magyar népi díszítőművészet
5. népi díszítőművészet
5. Kategória:Magyar népi iparművészet
6. népi iparművészet
6. Kategória:Csipkeverés
7. csipkeverés, csipke, halasi csipke, csetneki csipke
6. Kategória:Hímzések, öltésfajták
7. hímzés, turai hímzés, matyó hímzés, kalocsai hímzés, Beregi keresztszemes hímzés, Buzsáki hímzés, Drávaszögi hímzés, Hódmezővásárhelyi hímzés, Höveji fehérhímzés, Kunsági hímzés, Palóc hímzés, Rábaközi hímzés, Sárközi hímzés, Sióagárdi hímzés, Széki hímzés, Tiszavidéki keresztszemes hímzés, Torockói hímzés, Úri hímzés
6. Kategória:Rátétmunkák
7. rátétmunkák
6. Kategória:Fafaragás
7. fafaragás, kopjafa
6. Kategória:Népi kerámiák
7. népi kerámia, miskakancsó
6. Kategória:Népi ékszerek
7. lázsiás, népi ékszerek
6. Kategória:Egyéb népi díszítések (nem találtam jobb szót)
7. bútorfestés, falpingálás
3. Kategória:Magyar néprajztudomány
4. Magyar néprajztudomány
5. Kategória:Néprajzi fogalmak
6. közlés, memorat, fabula, etnikum, lokális csoport
5. Kategória:Magyar néprajzkutatók
6. Magyar néprajzkutatók listája és szócikkei
3. Kategória:Magyar népi foglalkozások és munkák
4. pákászat, tilolás, tojáspatkolás, vőfély, pásztor, transzhumáló pásztorkodás, kovácsolás, bognár, csíkászat, halászat, juhnyírás, kádár, kosárfonó, kötélverő, szűrszabó, szíjgyártó, szövés, takács, tollfosztás
3. Kategória:Magyar népi ételek és táplálkozás
4. gulyás (étel), málé, halászlé, kása, tarhonya, rétes, dödölle, pogácsa, puliszka, orda, A Vendvidék népi táplálkozása, mézeskalács, paprikás, kolbász, hurka, nagyböjt, cibere, kisze, író (étel), csorbaleves, savanyú leves, fánk, lepény, béles, kürtőskalács, perec, csíramálé, tócsni, kalács (sütemény), szalonna (étel), pörkölt,
3. Kategória:Magyar népszokások
4. Kategória:Magyar ünnepi népszokások
5. betlehemezés, pünkösd, Április bolondja, bárányles, Búzaszentelés, Busójárás, Kolozsma, komatál, locsolkodás, Luca naptár, misztériumjáték, regölés, Virágvasárnap, tojásfestés, kiszehajtás
4. Kategória:Magyar hétköznapi népszokások
5. temetés, lakodalom, disznótor, halotti tor
3. Kategória:Magyar népi építészet
4. Magyar népi építészet
5. Kategória:Magyar népi építészet tájegységek szerint
6. Kategória:A Dunántúl népi építészete
7. Kategória:A Nyugat-Dunántúl népi építészete
8. Az Őrség népi építészete, Az Ormánság népi építészete, Göcsej népi építészete
7. Kategória:A Közép-Dunántúl népi építészete
8. A Bakony népi építészete, A Balaton-felvidék népi építészete
7. A Dél-Dunántúl népi építészete
7. A Kisalföld népi építészete
6. Kategória:Az Alföld népi építészete
7. A Duna–Tisza köze népi építészete, A Duna mente népi építészete, A Dél-Alföld népi építészete, A Tiszántúl népi építészete
7. Kategória:A Felföld népi építészete
8. A palócok népi építészete
7. Kategória:Erdély népi építészete
8. Székelyföld népi építészete
8. A moldvai magyarok népi építészete
5. Magyar népi épületek, építmények, építőanyagok
6. jurta, szegedi napsugaras házdíszítés, csűr, székelykapu, kemence (építmény),vályog, füstösház, pitvar, kerített ház, tornác, kódisállás, kástu, szérű, földfal, fazsindely, szelemen, zsupfedél
3. Kategória:Magyar néprajzi múzeumok és kiállítóhelyek
4. tájház, szabadtéri néprajzi múzeum, Néprajzi Múzeum, tájházak listája, Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum2. Kategória:Más népek néprajza
3. Még nincs kategóriarendszer kialakítva, ömlesztett szócikkek!!! Inkább csak gyűjtőhely pillanatnyilag
4. lei, szérumfutás, Albán néprajz, Akritasz-dalok, Angkori dalok, Eszkimó művészet, Eszkimó samanizmus, Indián művészet, Ausztrália és Óceánia őslakóinak művészete, Halloween, Jukagir szerelmeslevelek, Kalevala, Orosz népművészet, Román népművészet, Szerb népművészet, Szlovák népművészet, Lengyel népművészet, Palesztin népművészet, Szír népművészet, Horvát népművészet,Tagok[szerkesztés]

Ide feliratkozhatsz a vállalt területtel

Név: Vállalt terület: Mióta vagy tag: Megjegyzés:
Perfectmiss hímzés, viseletek és szeretek kategorizálni :-) 2008. 01. 24 (műhelyalapítás ideje) -
Satak Lord magyar néprajz 2008. 01. 27 -
Lily15 alkalmi tag 2008. 01. 27 -
Adapa magyar néprajz 2008. 01. 27 -
Petru Suciu Erdély, Kalotaszeg 2008. 01. 29 -
Majsztro Magyar népi foglalkozások és mesterségek 2010. 01. 18. -
Benyó népzene 2010. 01. 22. -

Készülő cikkek[szerkesztés]

Ide felírhatod annak a cikknek a címét, amit még csak az allapodon írsz, hogy mások esetleg már ne álljanak neki megírni, de azért persze véleményezhessék a készülő művet.

Meghívást kaptak a műhelybe[szerkesztés]

Mivel már írtak népművészet tárgyú cikket...