Steiner József

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Steiner József
Steiner József 2010-ben
Steiner József 2010-ben
Született 1970. április 26. (50 éves)
Szentendre
Állampolgársága magyar
Foglalkozása
Iskolái

Steiner József (Szentendre, 1970. április 26.) magyar missziológus, teológiai professzor, lelkész, mérnök. Felesége Steinerné Herman Csilla, két gyermekük van. A TCMI Nemzetközi Intézet professzora (missziológia és tanítványképzés), az intézet Nemzeti Tanítványsági Mozgalmak programjának igazgatója, és nemzetközi tanácsadó testületének állandó tagja.[1]

Életpályája[szerkesztés]

Steiner József villamos üzemmérnökként kezdte pályáját Budapesten 1991-ben a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola diplomája megszerzése után. Elektromos erőátviteli hálózatokon és közvilágítás korszerűsítésen dolgozott.

Katonai szolgálatát a Bólyai János Katonai Műszaki Főiskolán töltötte, ahol híradó szakmérnöki oklevelet szerzett.

1993-tól teológiai tanulmányokba kezdett a Baptista Teológiai Akadémián.[2] Ifjúsági lelkészi illetve beosztotti lelkészi szolgálatba állt Budapesten, az Isten Egyháza[3] felekezet keretei között. Közben a Verebély László Középiskola technikusképzőjében tanított műszaki tantárgyakat. Korábban ebben az intézményben érettségizett (az iskola akkori neve Villamosenergiaipari Szakközépiskola volt).

1997-ben jeles minősítéssel kapta meg teológiai diplomáját. A Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társaságának (KEVE)[4] ügyvezető igazgatójaként az ország számos pontján evangélizációs, tanítványsági és keresztyén alapú szakmai csoportokat hozott létre Dr. Tomka Jánossal, majd később Dr. Illéssy Jánossal, a KEVE társadalmi munkában dolgozó kuratóriumi elnökeivel.

Korai szolgálati évek az Egyesült Államokban[szerkesztés]

A teológiai alapképzettség megszerzése után családjával az USA-ba költözött, elfogadva a Church of God felekezet meghívását.

1997 augusztusától az Egyesült Államokbeli First Church of God[5] (Saint Joseph, Michigan Állam) több ezer fős, angol nyelvű gyülekezetében szolgált beosztott lelkipásztorként Rev. Robert Moss vezető lelkipásztor vezetése alatt. Moss tiszteletessel még korábban személyes mentori kapcsolatra léptek, amely 1992-től mind a mai napig tart. Steiner József ennek a kapcsolatnak tulajdonítja lelkészi identitása irányának kialakulását.

Budapesti és budakalászi szolgálati évei[szerkesztés]

Visszatérve az Egyesült Államokból folytatta a KEVE Társaságban végzett szolgálatát mint országos ügyvezető igazgató. Közben az európai keresztyén üzletember szövetség, a Europartners[6] nemzetközi vezetőségi tagjának is meghívták, ahol ezen minőségben 3 éven keresztül tevékenykedett a Zürich-i központú ernyőszervezetben.

1999-ben megalapította a Budakalászi Evangéliumi Közösséget,[7] amelyet éveken keresztül vezetett. Már ekkoriban nagy hangsúlyt fektetett a Biblia-centrikus, ugyanakkor kortárs megközelítésű gyülekezetépítésre.

Debreceni és békéscsabai szolgálati évei[szerkesztés]

2002-ben családjával Debrecenbe költözött, és felépítette a Híd Keresztyén Kulturális Központ szolgálatát. A felekezet közötti keresztyén szolgálatként működő központ küldetésének tartotta az evangélizáció és a tanítványképzés környezetének megteremtését. 2008-ban alapító lelkészként elindította második gyülekezetplántálását, a debreceni Trinity Baptista Gyülekezetet,[8] amelyet 2014-ig vezetett. Gyülekezetét sok gyümölcsöt termően vezette, számos felnőtt, hitvalló keresztséget szolgáltatott[9] ki a hitre jutott csatlakozóknak, így a Trinity öt év alatt egy 110 aktív, főként fiatal házas városi értelmiségeikből álló hitvalló tagra növekedett, akik mellett számos gyermek, fiatal, és egyre több, más korosztályba tartozó személy is kiegészített. Közben gyakorlati teológiai mesterfokú diplomát szerzett angol nyelven a TCM Nemzetközi Teológiai Intézetben,[10] 2010-ben. A TCM vezetőségének felkérésére először a szervezet nemzeti igazgató-helyettese, majd országos igazgatója lett. 2010-től kezdett gyakorlati teológiai tárgyakat tanítani angol és magyar nyelven.

A debreceni lelkészi szolgálatával párhuzamosan vezette a békéscsabai Újforrás Baptista Gyülekezetet[11] is, amelynek alapításakor is jelentős segítséget nyújtott, majd az elöljáróság kérésére a gyülekezet újra strukturálta (újraplántálta).

Tahitótfalui szolgálati évei[szerkesztés]

2014-ben családjával visszaköltözött származási területére, a főváros északi vonzásterületére, Leányfalura majd Tahitótfaluba. A Tahitótfalui Baptista Gyülekezet[12] vezető lelkipásztoraként annak revitalizációs programja keretében azon munkálkodik, hogy az 1886-ban létrejött, egyik legrégebbi magyarországi baptista gyülekezet ma is kortárs, misszionáló gyülekezetként működhessen.

Országos missziói vezetői szolgálata[szerkesztés]

2014 szeptember óta a Baptista Szeretetszolgálat[13] és a Magyarországi Baptista Egyház[14] Oktatási Központja országos hitéleti igazgatója.[15] A baptista iskolalelkészi hálózat vezetője.[16]

2015-től a Tahitótfalui Baptista Gyülekezet[17] vezető lelkipásztora.[18] Szolgálatát a gyülekezet megújulása és megerősödése kíséri. Számos hitvalló keresztség[19][20] és a gyülekezet, a település életébe való aktív bekapcsolódása indikátorai ennek.

A Baptista Egyházhoz kapcsolódó nevelési és oktatási intézmények mellett a szociális intézményekben zajló missziós munkát is vezeti, és aktívan részt vesz a romamisszióban.[21] Fontos számára az üldözött keresztyének támogatása, így aktívan látogatja és segíti az ilyen térségekben élő hittestvéreit és gyülekezeteiket.[22]

A Chicago melletti Wheaton College[23] keretében végezte Ph.D. elméleti kutatásait, és a Saddleback Gyülekezetben[24] és annak szövetsége tagegyházaiban a gyakorlati kutatásokat missziológiai érdeklődésű disszertációjához, amelyet a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen[25] védett meg 2018. decemberében. Szoros kapcsolat fűzi az amerikai Fairfax Community Church[26] gyülekezethez (Fairfax,Virginia Állam), ahol számos alkalommal tartott beszédet, illetve töltött tanulmányi utakat.

A Purpose Driven Movement (Céltudatos Mozgalom) magyarországi elindítója és vezetője. Az ezzel kapcsolatos képzését a Saddleback Church központjában és a Highland Fellowship Church[27] (Abingdon, Virginia Állam) kapta.

Gyakori előadó olyan eseményeken, ahol a hit és a kortárs kultúra viszonya áll a középpontban. Ebben a témakörben adott elő "Keresztyénség és kortárs kultúra" címen például a Centrál Kávéházban rendezett Országos Imareggelin. Az előadása itt tekinthető meg: Steiner József előadása az Országos Imareggelin: "Keresztyénség és kortárs kultúra".[28] A Baptista Szeretetszolgálatban végzett munkájáról kérdezte Dr. Otniel Bunaciu az Intersectii keretében: Jozsef Steiner, Mission Director of Hungarian Baptist Aid in Intersectii.[29]

A Magyarországi Baptista Egyház Eklézsia Munkacsoportjának[30] alapító tagja. A gyülekezetek revitalizációja érdekében született munkacsoport keretében azért dolgozik munkatársaival együtt az egyház elnökségének irányítása alatt, hogy egészséges, kortárs módon működő közösségek alkothassák az egyházat. Ezek érdekében gyülekezeti tanácsadást végez, illetve gyakori előadója a munkacsoport ún. Vitalitás Konferenciáinak,[31] többek között a változásmenedzsment témakörében,[32] a kiscsoportok szerepéről,[33] stb. Tanácsadói tevékenységet vállal más egyházak gyülekezeti revitalizációs programjaiban.

Teológiai oktató tevékenysége[szerkesztés]

A TCM Intézettől professzori kinevezést nyert 2020. februárjában a missziológia[34] és a tanítványképzés[35] tárgykörében, miután docensként (Associate Professor), illetve korábban adjunktusként (Adjunct Faculty) oktatott 2010-től.[36]

Rendszeres tanít számos európai fővárosban, Moszkvában, Bécsben, Budapesten, Minszkben, Rigában, stb., illetve az Egyesült Államokban, Közép-Ázsiában és Afrikában. Rendszeresen oktatott tantárgyai: Missziói teológia, Misszionáló gyülekezet, Gyülekezetalapítás/plántálás, Tanítványság, Misszió az Ószövetségben, Misszió az Újszövetségben, Gyülekezeti missziói stratégia, Vezetőképzés a szolgálatban.

Tanít a Baptista Egyház Szünergosz Bibliaiskolájában,[37] a Kovács Pál Baptista Gimnáziumban.[38] Számos hazai és külföldi egyház helyi gyülekezeteiben tart gyülekezetfejlesztési tréningeket az egészségesen működő, misszionáló egyház érdekében.[39][40]

Tudományos konferenciák előadója elsősorban az egyház 21. századi helyzetével, küldetésével kapcsolatban,[41] illetve tanítvány- és vezetőképzés témakörében.[42]

Nemzetközi szolgálata, kultúrák közötti misszió utak[szerkesztés]

Kedvelt területe a kultúrák közötti küldetések területe. Számos olyan országban vezetett misszió utakat, ahol a keresztyének kisebbségben élnek, például Indiában,[43] Közép-Ázsiában, a Közel- és Távol-Keleten, arab országokban, Afrikában, stb.[44]

Személyes missziói blogja közszereplői oldalán[45] rendszeresen közli szolgálatainak és előadásainak adatait.

Képzettsége[szerkesztés]

B.Sc., villamos üzemmérnök (Kandó Kálmán Műszaki Főiskola; 1991)

B.Sc., katonai híradó szakmérnök (Bólyai János Katonai Műszaki Főiskola; 1992)

B.Th., teológus (Baptista Teológiai Akadémia; 1997)

M.A., Gyakorlati teológia (TCM Institute; Practical Theology, 2010, Magyarországon honosítva a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen 2011-ben)

Ph.D., teológia (Debreceni Református Hittudományi Egyetem; missziológia, rendszeres teológia, Újszövetség; 2018)

Szakterületei[szerkesztés]

Missziológia, a misszió elméleti és gyakorlati területei.

Rendszeres teológia, kiváltképpen az ekkléziológia (egyháztan).

Újszövetség, különös tekintettel a keresztyén egyház kialakulása és terjedése, a hellenista zsidó-keresztyének szolgálata az Újszövetségben. A tudatos pogánymisszió létrejötte.

Gyülekezet-fejlesztés és tanácsadás.

Tanítványképzés.

Gyülekezetplántálás.

Lelkészképzés.

Szakmai és életvezetési előadások bibliai alapvetéssel, mint pl. időmenedzsment, kiégésmegelőzés, életminőség-fejlesztés.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Dr. Steiner in TCM's Advisory Board. (Hozzáférés: 2017)
 2. BTA. [2010. február 2-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2019)
 3. Isten Egyháza. (Hozzáférés: 2019)
 4. KEVE TÁRSASÁG. (Hozzáférés: 2019)
 5. FCHOG St.Joseph. (Hozzáférés: 2019)
 6. Europartners - európai keresztyén üzletember szövetség. (Hozzáférés: 2018)
 7. Budakalászi Evangéliumi Közösség. (Hozzáférés: 2019)
 8. Trinity Gyülekezet. (Hozzáférés: 2019)
 9. Hitvalló keresztségek sora a Trinityben - Steiner József lelkipásztor szolgálata szép gyümölcsöket terem 
 10. TCM. (Hozzáférés: 2019)
 11. Újforrás Gyülekezet. (Hozzáférés: 2019)
 12. Tahitótfalui Baptista Gyülekezet. (Hozzáférés: 2020. március 16.)
 13. Baptista Szeretetszolgálat. (Hozzáférés: 2019. február 15.)
 14. MBE. (Hozzáférés: 2019. február 15.)
 15. Interjú a Baptista Szeretetszolgálat missziói lelkész-igazgatójával. 
 16. A MBE iskolalelkészeinek találkozója 
 17. Tahi Baptista Facebook. (Hozzáférés: 2019)
 18. Steiner József lelkipásztori beiktatása 
 19. Újszövetségi bemerítés Tahitótfaluban 
 20. Hitvallók a Dunában Steiner József lelkipásztorral 
 21. „Dr. Steiner József: Szeretet és szolgálat a cigányok között” 
 22. Üldözött keresztény testvéreink Kínában 
 23. Wheaton College. (Hozzáférés: 2019)
 24. Saddleback Church. (Hozzáférés: 2019)
 25. DRHE. (Hozzáférés: 2019)
 26. Fairfax Community Church. (Hozzáférés: 2019)
 27. Highlands Fellowship. (Hozzáférés: 2019)-ben
 28. Steiner József előadása az Országos Imareggelin: "Keresztyénség és kortárs kultúra". (Hozzáférés: 2019)
 29. Jozsef Steiner, Mission Director of Hungarian Baptist Aid in Intersectii. (Hozzáférés: 2016)
 30. MBE Bizottságok: Eklézsia Munkacsoport. (Hozzáférés: 2020. március 16.)
 31. Az Eklézsia Munkacsoport híroldala. (Hozzáférés: 2020. március 12.)
 32. Steiner József: Változásmenedzsment előadás az I. Vitalitás Konferencia keretében.. (Hozzáférés: 2020. március 16.)
 33. Steiner József: A kis csoportok szerepe a gyülekezet egészsége érdekében, előadás a MBE Vitalitás Konferenciáján.. (Hozzáférés: 2020. március 16.)
 34. (2019. február 2.) „Missiology” (en nyelven). Wikipedia.  
 35. (2019. január 30.) „Disciple (Christianity)” (en nyelven). Wikipedia.  
 36. TCM adjunct faculty. (Hozzáférés: 2016)
 37. SZÜBI. (Hozzáférés: 2019)
 38. KPBG. (Hozzáférés: 2019)
 39. Dr. Steiner József: A rendíthetetlen gyülekezet 
 40. Steiner József Chicago-i igehirdetése: Jelenések 1. rész 
 41. Merre tart a világ? Egyház és küldetésbetöltés a 21 században. Tudományos előadás. Dr. Steiner József.. (Hozzáférés: 2020. március 20.)
 42. Dr. Steiner József - Egyéni és közösségi lelkigyakorlatok a tanítványsági folyamatban. (Hozzáférés: 2020. március 16.)
 43. Steiner József missziói utat vezet Indiában 
 44. Danubia TV: Steiner József indiai missziói útja (youtube videó) 
 45. Dr. Steiner József missziói blogja. (Hozzáférés: 2019)