„Salat-Zakariás Levente” változatai közötti eltérés

Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
nincs szerkesztési összefoglaló
 
2006-ban tagja volt a kommunizmus bűneit tanulmányozó Román Elnöki Bizottságnak és részt vett az annak munkája eredményeként született ún. Tismăneanu-jelentés [[Romániai magyarok|romániai magyarság]]ra vonatkozó fejezetének kidolgozásában.
 
A [[Magyar Tudományos Akadémia]] külső köztestületi tagja.
 
== Munkássága ==
*''Tudásszociológiai szempontok az ismeretrendszerek elkötelezettségének kérdéséhez'' (in: Tény és való. Bukarest, 1989);
*''A vers joga a félelemhez'' (Sólyom S. Levente álnéven, in: Harmadkor. Antológia, [[Budapest]], 1989);
*''Elveszett otthon, elveszett közösség, kétségbevont kollektív egzisztencia'' (in: Lehet – nem lehet, szerk. [[Cseke Péter (költő)|Cseke Péter]]. Marosvásárhely, 1995);
*''A kisebbségi helytállás modelljei'' (in: A magyar művelődés és a kereszténység. Szerk. Jankovics József – [[Monok István]] – Nyerges Judit. III. köt. Budapest–[[Szeged]], 1998);
*''A romániai magyarság szellemi helyzete. Kényszerpályák a kisebbségi közgondolkozásban'' (Provincia, 2000/6);
*''Szempontok a multikulturalizmus fogalmának romániai értelmezéséhez'' ([[Magyar Kisebbség (folyóirat)|Magyar Kisebbség]] 2000/1);
*''Az európai integráció és a politikatudomány dilemmái'' (Provincia, 2001. máj.);
*''Javaslat a romániai magyar kisebbségi társadalom intézményes keretének megreformálásához'' (Magyar Kisebbség 2002/1);
*''Az erdélyi magyar politikatudomány a második évezred utolsó évtizedében'' (Bakk Miklóssal, Bodó Barnával, Kántor Zoltánnal, Lőrincz D. Józseffel, Szász Alpárral, in: Tizenkét év. Kolozsvár, 2002);
*''Multikulturális demokrácia?'' (Regio, 2002/1);
*''Erdély státusa'' (in: Státustörvény. Dokumentumok, tanulmányok, publicisztika. Szerk. Kántor Zoltán, Budapest, 2002);
*''A romániai magyar közgondolkodási minták analízise és szimptoma­tológiája'' (in: „Kínlódni ebben az országban?” – Ankét a romániai magyarság megmaradásának szellemi feltételeiről. Kv. 2002);
*''Az RMDSZ 2003-ban – útkeresés integrációs határpontokon'' (Bakk Miklóssal és Horváth Andorral. Magyar Kisebbség, 2003/1);
*''Kisebbségi magyar jövőképek esélyei és buktatói Erdélyben'' (Kisebbségkutatás 2003/3);
*''The Role of Central and Local Public Administration in the Dynamics of Inter-ethnic Relations in Romania'' (Veres Valérral, in: Multi-Level Governance: New Approaches to Decentralizing Power in European Countries. Szerk. Tony Bovaird – Elke Loeffler – Salvador Parrado Diez. Cheltenham 2003);
*''Southeast European Challenges to Representative Democracy'' (in: A New Balance: Democracy and Minorities in Post-Communist Europe. Szerk. Monica Robotin – Salat Levente. Budapest, 2003);
*''A 2000. év küszöbén: Politika és kisebbségi magyar társadalom Romániában'' (Bakk Miklóssal és Horváth Andorral, in: Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában. 2002–2004. Budapest, 2004);
*''László Dezső kisebbségi bölcseletének időszerűsége'' (in: László Dezső emlékezete. Kv. 2004); *''Pers­pec­tivele minorităţii maghiare din România'', în lumina studiilor elaborate pe baza rezultatelor Barometrului Relaţiilor Etnice 1994–1996, 2000–2002 (in: Barometrul relaţiilor etnice. 1994–2002. Kolozsvár, 2005);
*''Időutazás [[Gáll Ernő]] kisebbségpolitikai írásainak világában'' (in: Nemzetiség – felelősség. Szerk. Földes György – Gálfalvi Zsolt. Budapest, 2005);
*''Dokumentumok a Babeş–Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatának történetéből'' (in: Romániai magyar évkönyv 2004–2005. Temesvár, 2005);
*''A szintézis esélyei az etno­politikai konfliktusok okaival foglalkozó elméleti magyarázatokban'' (in: Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről. Szerk. Kántor Zoltán – Majtényi Balázs. Budapest, 2005);
*''A politikaelmélet néhány sarkalatos kérdése és a kulturális megosztottság körülményei közötti feszültség'' (in: Etnikai identitás, politikai lojalitás. Szerk. Kovács Nóra – Osvát Anna – Szarka László. Bp. 2005);
*''A liberalizmus és autonómia viszonyáról – kisebbségi nézőpontból'' (in: Autonómia, liberalizmus, szociáldemokrácia. Szerk. Törzsök Erika. Bp. 2006);
*''A győző hajdúk'' (in: Kié Erdély? – Wem gehört Siebenbürgen? Kv. 2006);
*''A magyar nemzetstratégia kisebbségpolitikai alternatívái'' (Magyar Kisebbség 2006/3–4); *''Prevailing Identity Structures and Competing Ethno­political Strategies in Transyl­vania'' (Hungarian Studies 2007/1–2);
*''Megvádolt értelmiség'' (in: Az emberfejű madár. Erdélyi magyar esszéírók 1918– 2001. Szerk. Balázs Imre József. Kolozsvár, 2007);
*''A kommunizmus romániai öröksége és az erdélyi magyarok'' (Magyar Kisebbség 2008/1–2);
*''Are Members of the Hungarian Minority in Romania Part of the Romanian Political Community?'' (Studia Politica. Romanian Political Science Review 2008/2);
*''Regimul minorităţilor naţionale din România şi contextul internaţional al acestuia'' (in: Politici de integrare a minorită­ţilor naţionale din România. Aspecte legale şi instituţionale într-o perspec­tivă comparată. Kolozsvár, 2008).
 
=== Kötetei ===
 
*''Philippika az idő ellen'' (esszék, tanulmányok, Kolozsvár, 1996. Ariadné Könyvek);
*''Multi­cultu­ralismul liberal. Bazele norma­tive ale existenţei minoritare autentice'' (doktori értekezés, [[Iaşi]], 2001);
*''Etno­politika: a konfliktustól a méltányosságig. Az autentikus kisebbségi lét normatív alapjai'' (doktori értekezésének magyar változata. Marosvásárhely, 2001);
*''Kulturális megosztottság és demokrácia. A normatív és empirikus politikatudomány érvei a közösségi autonómia kérdésében'' (Kolozsvár, 2011).
 
*''Tény és való'' (tudományelméleti írások, Buk. 1989);
*''Interetnic Relations in Postcomunist Romania'' (Lucian Nas­tasăval, Kolozsvár, 2000; ua. románul uo. 2000);
*„''Kínlódni ebben az országban?” Ankét a romániai magyarság megmaradásának szellemi feltételeiről.'' Kolozsvár, 2002;
*''Maghiarii din România şi etica minoritară.'' 1920–1940 (Lucian Nastasăval, uo. 2003);
*''New Balance – Democracy and Minorities in Post-Comunist Europe.'' (Monica Robotinnal, Budapest, 2003);
*''A román–magyar kapcsolatok alakulásának kilátásai és a francia–német megbékélési modell'' (Smaranda Ena­chéval, román–magyar–angol nyelvű kiadvány, Kolozsvár, 2004);
*''Kié Erdély? – Wem gehört Sieben­bürgen?'' (többekkel, uo. 2006);
*''Politici de integrare a minorităţilor naţionale din România. Aspecte legale şi instituţionale într-o perspec­tivă comparată'' (uo. 2008).
 
=== Románra fordított munkái ===
 
*''Cuvânt înainte; Autonomia intelectuală, pre­cum o permanentă căutare; Pistele constrângerii intelectualităţii în so­cie­tăţile postcomuniste'' (in: Cumpăna I. Korunk 1994);
*''Să vorbim despre autonomie'' (in: Cumpăna II. Korunk, 1995).
 
== További információk ==
 
*Gáll Ernő: A megkérdőjelezett tény. A Hét, 1989. augusztus 10.
*Bakk Miklós: Tudás és evidencia. Korunk, 1989/11.
*Király Károly, Kónya Hamar Sándor, Markó Béla, Tokay György: Hozzászólások Salat Levente [A bénultság természetrajza c.] tanulmányához. Korunk, 1994/3.
*Nagy Antal István: Táguló közérzetünk. Látó, 1996/11.
*Kelemen Attila: Sodronyt e hazában. Korunk, 1996/12.
*Cseke Péter: Létértelmezések kisebbségi helyzetben. A Hét, 1997/36.
*Gerold László: Éppígy létünk. Alföld, 1997/6.
*Juhász Erzsébet: Ideje komolyan vennünk magunkat. Kalligram, 1997/11–12.
*Cs. Gyímesi Éva: Ariadné fonala. Beszélő, 1998/9.
*Demeter Szilárd: Filippika az idő ellen. Kellék, 1998/11–12.
*Balla Bálint: Az autentikus kisebbségi lét. Látó, 2004/1.
*Transzcendens remény. A Limes-kör dokumentumai 1985–1989. Szerk. Molnár Gusztáv. Csíkszereda, 2004.
* [http://www.tarsadalmiegyutteles.hu/id-42-tarsadalmi_egyutteles_2012_2_3_szam_sala.html Életútja, munkássága, www.tarsadalmiegyutteles.hu, 2011]
{{Nemzetközi katalógusok}}
{{portál|filozófia||Erdély|-}}

Navigációs menü