A keresés eredménye

Keresési javaslat: szentes jános
 • Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára, a műszaki tudomány doktora Szenthe János, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Matematikai Intézete tudományos tanácsadója
  22 KB (2 157 szó) - 2016. április 4., 21:03
 • legismertebb és legbefolyásosabb családja. A törökverőként is ismert Hunyadi János talán a legsikeresebb magyar hadvezér volt, Hunyadi Mátyás, az európai mércével
  4 KB (329 szó) - 2016. április 30., 15:57
 • adott Weiss Jánosnak. Ennek a Jánosnak ugyancsak János nevű unokája, zempléni főorvos és mineralógus vette fel a Dercsényi nevet. Ennek a Jánosnak két fia
  1 KB (121 szó) - 2013. január 30., 01:20
 • kihalt. Első ősüknek egy János nevű comest tartanak, akit 1274-ben Sigra helységben említenek. Genealógiailag Sigray Jánostól, Stomfa várának kapitányától
  1 KB (148 szó) - 2012. február 6., 15:57
 • családot az ismertség és valódi nemesség útján. Később András unokája, János, majd az ő unokája, Sámuel tűnt ki. A család főrendi ága a 19. században
  1 KB (103 szó) - 2013. május 27., 09:44
 • János volt. 1696-ban kapott magyar indigenátust, majd az egri vár parancsnoka lett. A honfiusíttatást csak majdnem 20 évvel később, egy szintén János
  3 KB (261 szó) - 2015. június 17., 21:37
 • előnevét is vette. Gáspár fia, János, horvát bán volt, fiai közül György pécsi megyés püspök, János pedig nádor volt. János nádor kapta a családban a grófi
  2 KB (252 szó) - 2013. január 30., 01:34
 • nemességüket. 1816. július 17-én néhai Somogyi János és felesége, Győry Krisztina grófnő gyermekei, József, János, Mária és Amália grófi rangot kaptak I. Ferenctől
  1 KB (91 szó) - 2015. április 11., 17:58
 • jelentős birtokossá váló Pallaviciniek a család genovai ágából származtak. János-Lukács őrgróf 1731-ben a Genovai Köztársaság követeként került Bécsbe, ahol
  8 KB (679 szó) - 2016. március 19., 16:23
 • 1788-ban. János gömöri alispán János nevű fia barsi főjegyző, majd komáromi alispán is volt, míg végül több ízben országgyűlési képviselő is. Fia, János, szintén
  3 KB (260 szó) - 2016. március 30., 22:57
 • tetteket hajtottak végre. Egy János nevű családtag hősiesen védte Lendva várát a törökök elleni harcban, míg egy másik János Bocskai István erdélyi fejedelem
  3 KB (395 szó) - 2014. január 9., 12:17
 • rendelkezéseit. Mikó Zsuzsannától született fia, János, ugyancsak a főkapitányi tisztséget viselte. János unokája, Ádám ítélőmester, tanácsos és az erdélyi
  3 KB (361 szó) - 2016. január 18., 10:00
 • Bars vármegye, Tamás Abaúj vármegye alispánja, míg János Zala és Vas vármegye főispánja lett. János és Tamás az 1403-as felkelés leverésében segédkeztek
  2 KB (193 szó) - 2013. augusztus 30., 15:22
 • székében ült. Egy később élt családtag, az 1598-ban elhunyt János, Fülek várának a kapitánya volt. János unokája, Mihály, ónodi kapitány volt, 1625-ben bárói
  1 014 bytes (102 szó) - 2016. február 17., 17:10
 • király alatt. II. Ulászló őt tette meg gyermekeinek nevelőjévé. Istvánffy János királyi udvarnok volt, aki a mohácsi csatamezőn lelte halálát 1526-ban.
  2 KB (144 szó) - 2013. március 15., 05:18
 • József Geológiai Technikum Barlangkutató Csoportja újratérképezte. 1969-ben Szenthe István vizsgálta az üreget. 1969-71-ben a Szpeleológia Barlangkutató Csoport
  7 KB (553 szó) - 2016. április 19., 08:19
 • Cziráky Béla (1852-1911) Fejér vármegye főispánja, főudvarnagy Cziráky János (1818-1884) bíró, tárnokmester, a főrendiház alelnöke Cziráky József (1883-1960)
  2 KB (156 szó) - 2015. február 10., 14:51
 • lett. Tornyi Zsófiától született fiát, Jánost pedig erdélyi fejedelemmé választották. A fejedelem unokája, János, belső-szolnoki főispán, aki Teleki Mihály
  3 KB (261 szó) - 2014. november 15., 18:22
 • adománylevelet kaptak. A család köznemesi ágának utolsó férfisarja Nákó János 1848-ig bírt földesúri jogokkal. Az ő leánya volt Nákó Mileva, aki jótékonykodásairól
  1 KB (134 szó) - 2013. február 24., 18:41
 • vármegyében Pál, János és György, Pozsonyban pedig Pál és János igazolta nemességét. Előnevüket adományozás útján kapta Pál, István és János 1776. április
  2 KB (218 szó) - 2015. május 19., 15:18

(előző 20 | következő 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)