Simon gazda áriája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Simon gazda áriája
Műfaj komolyzenei dal
Dallam Joseph Haydn
Szöveg James Thomson(en)
Magyar szöveg Ádám Jenő
Hangfaj dúr
A kotta hangneme C dúr
Előadásmód Allegretto

Simon gazda áriája Joseph Haydn Az évszakok című oratóriumának egyik betétdala a tavaszi főrészből.

Kotta és dallam[szerkesztés]


{
  <<
  \relative c' {
   \key a \minor
   \time 2/4
   \tempo 4 = 60
   \set Staff.midiInstrument = "ocarina"
   \transposition c'
    \partial 8
%    A szorgos gazda jó korán a munkájához lát,
    c'8 g e f a g8. e16 c8 d16( e) f8 d e c g'4 r8 \bar "|" \break
%    víg énekszóval lépeget, a földjén vígan szánt.
    c8 g e f a g8. e16 c8 c'16( b) a8 a d d g,2
   \set Staff.midiInstrument = "clarinet"
        \voiceTwo \tiny c,8 c e e g g e4 f8 f d d b b \autoBeamOff g
%                    A szorgos gazda jó korán a munkájához lát,
   \set Staff.midiInstrument = "ocarina"
    \normalsize \oneVoice g' \autoBeamOn c,8 e g c e8. d16 c8 b a a d d g,2 r r4. \bar "|" \break
%    s víg nótaszóval lépet, a földjén vígan szánt,
    g8 b16( c) d( b) c( d) e( c) b( c) d( b) g8 g g g b c g4 r8 \bar "|" \break
%    víg nótaszóval lépet, a földjén vígan szánt.
    g c,16( d) e( f) g( a) b( c) g8. f16 e8 c' f, f g g c,2
    \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    A szor -- gos gaz -- da jó ko -- rán a mun -- ká -- já -- hoz lát,
    víg é -- nek -- szó -- val lé -- pe -- get, a föld -- jén ví -- gan szánt.
    \repeat unfold 14 { \skip 1 }
    A szor -- gos gaz -- da jó ko -- rán a mun -- ká -- já -- hoz lát,
    s_víg nó -- ta -- szó -- val lé -- pe -- get, a föld -- jén ví -- gan szánt,
    víg nó -- ta -- szó -- val lé -- pe -- get, a föld -- jén ví -- gan szánt.
   }
  >>
}

A szöveg németül:

Schone eilet froh der Ackersmann zur Arbeit auf das Feld,
In langen Furchen schreitet er dem Pfluge flötend nach.

Források[szerkesztés]

 • Pécsi Géza – Uzsayné Pécsi Rita: Énektár: A Kulcs a muzsikához c. tankönyv melléklete. Pécs: Kulcs a muzsikához Alapítvány. 1999. 200. o.  
 • Lukin László – Ugrin Gábor: Ének–zene: A gimnázium I–III. osztálya számára. 6. kiadás. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 1995. 179. o. ISBN 963 18 6305 0  

További információk[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap