Sakkban használt fogalmak listája

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Alapállás a sakktáblán

Ez a lap a sakkban leggyakrabban használt fogalmakra ad rövid meghatározásokat.

A, Á[szerkesztés]

 • alapsor: a sakktáblán a játékosok felé eső sor (az 1., illetve a 8. sor)
 • áldozat: saját sakkfigura leütésének megengedése valamilyen későbbi előny érdekében. Típusai: anyagáldozat, átmeneti áldozat, minőségáldozat, pozíciós áldozat.
 • állás (pozíció): a sakkfigurák sakktáblán elfoglalt helyzete
 • armageddon: valamelyik fél győzelmét garantáló játék, amelyben a döntetlen sötét győzelmének számít, ugyanakkor világos némi időelőnyt kap
 • átló: a sakktáblán egymás közt a sarkukkal érintkező, egy egyenesen elhelyezkedő mezők (lásd még: nagyátló)

B[szerkesztés]

 • blokálás, blokkolás: az egyik játékos elveszi az ellenfél egy sakkfigurájának összes lehetséges lépését (leggyakrabban gyalogok esetében fordul elő, mikor előrehaladásukat egy ellenséges bábu akadályozza)
 • bolond átló: az e1-h4 átló, amelyen a bolondmattot lehet adni

C, Cs[szerkesztés]

 • centralizálás: az a manőver, mellyel a játékos a centrummezőkre állítja a tisztjeit
 • centrum: a sakktábla szimmetriaközéppontja, a centrummezőt is értik alatta
 • centrummező: a centrum körül elhelyezkedő mezők (d4, d5, e4 és e5) egyike
 • centrumrobbantás: a centrumban végrehajtott gyalogáttörés
 • csel: olyan megnyitási változat, ahol a világos színnel játszó játékos anyagi áldozatot hoz fejlődési előnyért cserébe
 • csendes lépés: olyan védhetetlen fenyegetéseket létrehozó lépés, amelyik se nem sakk, se nem ütés, sem nem direkt tiszttámadás
 • csere: olyan ütésváltás, ahol a játékosok egy lépésváltás alatt ugyanolyan minőségű figurát ütnek le

D[szerkesztés]

 • döntetlenigény: az egyik sakkjátékos a versenybírótól döntetlent kér háromszori lépésismétlés vagy háromszori tükörkép miatt
 • duplagyalog: olyan gyalogállás, amikor két azonos színű gyalog van ugyanazon a vonalon

E, É[szerkesztés]

 • egyensúly: a sakkjátszmában az előnyök/hátrányok viszonyában használt háromféle egyensúly gyűjtőszava. Háromféle egyensúly létezik: anyagi egyensúly, pozíciós egyensúly és időbeli egyensúly
 • ellencsel: a sötét játékos a világos cseljátékát ellenáldozat felkínálásával hárítja el, fejlődési előny megszerzésének reményében
 • élőpont: a sakkozók egymáshoz viszonyított teljesítményét kifejező pont (elnevezése Élő Árpád nevéből származik, külföldön ELO-nak ismerik)
 • elterelés: egy sakkfigura kényszerítő erejű elterelése egy adott mezőről (ellentéte a ráterelés)
 • en passant: menet közbeni ütés (a gyalog lépése)

F[szerkesztés]

 • fejlődés: a megnyitás fő célja, a sakkfigurák játékba hozása
 • feladás: az egyik lehetséges játszmavégződés. Az egyik játékos elismeri, hogy a másik játékos döntő előnybe került, nem várva be a mattot.
 • feladvány: olyan állás, amelyet feladványszerző állított elő. A lépésen lévő fél van megadva, és gyakran az, hogy hány lépés alatt éri el a feladványban meghatározott célt (pl: mattadás).
 • felfedés: egy sakkfigura megtámadása azáltal, hogy egy másik sakkfigura ellépésével megnyitja egy eddig tűzvonalában általa korlátozott vezér, bástya vagy futó tűzvonalát
 • felfedett sakk: felfedéssel adott sakk (a felfedéssel megtámadott sakkfigura a király)
 • feloldás: a kötés megszüntetése
 • fenyegetés: olyan lépés lehetőségének megteremtése, amely közvetlenül vagy kombinációval előny szerzésére vezet
 • FIDE: a Nemzetközi Sakkszövetség (Fédération Internationale des Échecs) rövidítése
 • fogott figura: szándékosan megérintett vagy megfogott figura; ha saját figura, kötelező vele lépni, ha ellenséges figura, kötelező ütni
 • fojtott matt: olyan matt, amikor a sakkot kapó király azért nem tud a sakkból ellépni, mert saját figurái veszik körül
 • futópár: a két futó együttes neve

G, Gy[szerkesztés]

 • gondolkodási idő: egy játszmán belül a lépésenként vagy meghatározott mennyiségű lépéspáronként felhasználható idő
 • gyaloglánc: egymást védő gyalogok sora
 • gyalogszerkezet: a gyalogok elhelyezkedése a sakktáblán
 • gyalogsziget: olyan gyalogok sora, melyek képesek egymást védeni, valamint az egyedülálló gyalog is külön gyalogszigetet alkot

H[szerkesztés]

 • háromszori lépésismétlés: olyan lépéssorozat, melynek során mindkét fél háromszor ugyanazt a lépéspárt teszi meg
 • háromszögelés: olyan lépéssorozat, melynek során egy adott állásban mi vagyunk soron a lépésen, de a lépés lehetőségét kényszerítő módon átadjuk az ellenfélnek. Általában a végjátékban, legtöbbször a király révén alkalmazzák. Menete: egy adott bábuval három mező érintésévél tesszük meg azt az utat, amihez elég lenne két lépés is.
 • huszároppozíció: a két, egymástól huszárlépésnyire álló király huszároppozícióban van

I, Í[szerkesztés]

 • időzavar: valamelyik játékosnak fogytán van a gondolkodási ideje
 • izolált gyalog: olyan gyalog, amelyiknek a szomszédos vonalán nincsen másik, saját színű gyalog

J[szerkesztés]

 • játszmavégződés: a sakkjátszmának kétféle végeredménye lehet: valamelyik játékos nyer, vagy döntetlen

K[szerkesztés]

 • kettős sakk: felfedéssel adott olyan sakk, amikor a felfedő sakkfigura is sakkot ad, és a felfedett sakkfigura is
 • kettős támadás (villa): olyan lépés, amelynek során egy sakkfigura egyszerre támad meg két ellenséges sakkfigurát úgy, hogy mindkettőt egy lépéssel megvédeni nem lehet
 • királyszárny: a sakktábla azon fele, amelyik a király vonalát és az attól a tábla széléhez közelebbi vonalakat (e, f, g, h) tartalmazza
 • kombináció: kényszerítő erejű lépéssorozat
 • könnyűtiszt: a huszár és a futó összefoglaló neve (lásd még: nehéztiszt)
 • kötés: egy sakkfigura ellenséges tiszt (vezér, bástya vagy futó) által akadályoztatva van a lépésben oly módon, hogy az ellenséges tiszt a következő lépésben üthetné, és így ha lépne, felszabadítaná az ellenséges tiszt tűzvonalát, és így a kötő tiszt leüthetne egy olyan sakkfigurát, amelyiket eddig pont az ellenséges tiszt tűzvonalának korlátozásával védett az a sakkfigura
 • középjáték: a sakkjátszma megnyitás és végjáték közti része
 • kulcsmező: stratégiai okokból különösen fontos mező

L[szerkesztés]

 • leesés: a gondolkodási idő felhasználása
 • lépéskényszer: a lépésen lévő fél csak egyetlen lépést tehet (kényszerlépés), vagy több lépése is van, de mindegyik lépés veszít
 • lóg: az a sakkfigura lóg, amelyik a következő lépésben üthető lenne, és semmi sem védi

M[szerkesztés]

 • manőver: a sakkfigurák több lépésen át tartó tervszerű áthelyezése
 • megnyitás: a sakkjátszma kezdeti szakasza
 • mérgezett gyalog: olyan védtelenül hagyott gyalog, melynek leütése az ütő félnek hátrányt okoz
 • mértani oppozíció: a két király akkor áll mértani oppozícióban, ha ugyanazon a vonalon állnak, és mindössze egy mező választja őket el egymástól
 • minor-átváltozás: olyan átváltozás, amikor a gyalogért cserébe a játékos nem vezért kér
 • minőségelőny: a táblán az anyagi eloszlás megbomlását jelző mérték. Azt jelzi, hogy az egyik félnek bástyája van egy könnyű tiszttel (futóval vagy huszárral) szemben.

N, Ny[szerkesztés]

 • négyzetszabály: a gyalogvégjátékok egyik szabályszerűsége: venni kell a gyalog távolságát az ellenfél alapvonalától, majd ezt a távolságot lemérni az ellenséges király vonalára merőlegesen. Amennyiben a király a következő lépésben nem tud belépni ebbe a négyzetbe, nem tudja megakadályozni a gyalog átalakulását.
 • nehéztiszt: a bástya és a vezér összefoglaló neve (lásd még: könnyűtiszt)
 • nyílt megnyitás: olyan megnyitás, amikor világos a királya előtti gyalogjával két mezőt lép előre, s amire sötét ugyanígy válaszol (vagyis 1. e4-e5). Ilyen például a spanyol megnyitás.
 • nyílt vonal: olyan vonal, amelyiken nincsenek gyalogok

O, Ö[szerkesztés]

 • oppozíció: a végjáték egyik kulcsfogalma, a két király egymáshoz viszonyított helyzetére vonatkozik. Az oppozíció a rosszabbul álló játékosnak a döntetlen elérését jelentheti.
 • önmatt: a feladványszerzés egyik témája, lényege, hogy a mattot kapó fél szándékos lépéseket tesz a matt érdekében
 • örökös sakk: a lépésismétléses döntetlen egyik formája. Lényege, hogy a védekező fél bármit lép, arra folyamatosan és védhetetlenül sakkot kap.

P[szerkesztés]

 • patt: sajátos döntetlen, amely akkor áll elő, ha a lépésre következő félnek nincs semmilyen lépéslehetősége, a királya azonban nincs sakkban
 • pattfészek: általában a hátrányosabb helyzetben lévő fél számára a döntetlen elérésének módja, hogy a saját királyát pattolja, elveszi előle a lehetséges lépéseket, miközben más figurájával sem tud lépni, és az ellenfél ezt a pattfészket legfeljebb csak súlyos anyagi áldozattal tudja feloldani
 • pontérték: a sakkfigurák egymáshoz viszonyított értékét fejezi ki (általában a vezér 9, a bástya 5, a huszár és a futó 3 gyalognak megfelelő értékű). A figurák értékét a játék állása is jelentősen befolyásolja, például a huszár zárt, míg a futó nyílt játszmákban előnyösebb.
 • pozícióelőny: ha a két játékos azonos sakkfigurái a pozíciójuk miatt eltérő értéket képviselnek

R[szerkesztés]

 • rapid olyan sakkjátszma, ahol nincs időellenőrzés, lépésenkénti gondolkodási idő, hanem a maximális gondolkodási idő 15 és 60 perc között van, és a játszma leesésig tart
 • ráterelés: egy sakkfigura kényszerítő erejű ráterelése egy adott mezőre (ellentéte az elterelés)
 • remi: döntetlen

S, Sz[szerkesztés]

 • sakkvakság: nagyon rossz lépés megtétele, vagy egy egyértelmű nyerő lépés észre nem vétele
 • sekk: szlengben használt kifejezés olyan állásra, amikor a vezér leüthető. A szabályzatban nem szerepel, mivel hivatalosan nincs olyan jelentősége, mint a sakknak: nem tilos ilyen helyzetbe lépni és kivédeni sem kötelező. Ennek ellenére helyenként be szokták mondani.
 • síbolás: amikor a gyengébb fél olyan megnyitást, illetve stratégiát választ, amely arról szól, hogy minden tisztet próbál minél gyorsabban lecserélni. Ezáltal a játszma végéhez közeledve nő a döntetlen végeredmény esélye, mely a tapasztalatlanabb játékos elérendő célja az erősebb ellenfél ellen.
 • stratégia: egy távolabbi cél érdekében történő tervek összessége
 • svájci rendszer: sok résztvevős sakkversenyeken használt lehetséges lebonyolítási forma, melynek lényege, hogy mindig az azonos pontszámúakat sorsolják össze
 • szabadgyalog: olyan gyalog, melyikkel szemben nem áll ellenséges gyalog, s előrehaladása nem esik ellenséges gyalog ütőkörébe
 • szabálytalan lépés: olyan lépés, amelyiket a sakkjátékos nem léphet meg, mert a sakk szabályai tiltják. (Például az adott figura nem tud olyan módon lépni, sakkba lépés a királlyal, szabálytalan sáncolás stb.)
 • szárnytámadás: olyan támadás, ami valamelyik szárnyon (vezérszárny vagy királyszárny) megy végbe
 • szimultán: olyan sakkrendezvény, amelynek során egy játékos több ellenféllel szemben játszik különböző asztaloknál, minden lépés után a soron következő ellenfélnél folytatva a játékot, amíg mindegyik játszma véget nem ér

T[szerkesztés]

 • taktika: egy közelebbi cél érdekében végrehajtott tervek összessége
 • taktikus: olyan játékos, aki inkább vállalja a konkrét számításokat igénylő taktikai harcot, mint a nyugodtabb játékot kedvelő pozíciójátékos
 • tempó: egy lépés, egy lépéshez szükséges időmennyiség
 • tempónyerés: egy tempó megszerzése
 • tempóvesztés: egy tempó elvesztése (sokszor szándékosan, jól meghatározott céllal történik)
 • tempóelőny: annak a játékosnak van tempóelőnye, aki a tervét egy lépéssel korábban tudja megvalósítani
 • torlasz: az egyik sakkfigurát a mozgásában akadályozó ellenséges sakkfigura
 • torlaszképzés: az egyik játékos korlátozza az ellenfél egy sakkfiguráját a lépésében azáltal, hogy (általában) egy kisebb értékű sakkfigurát állít tűzvonalába
 • tűzvonal: azon mezők összessége, amelyeket egy adott sakkfigura egyenes vonalban támad (tűzvonala csak a vezérnek, bástyának és futónak van)

U, Ü[szerkesztés]

 • üteg: amikor egy sakkfigura egy saját sakkfigurának zárja le a tűzvonalát, és az elzárt tűzvonal egybeesik az elzáró figura tűzvonalával.

V[szerkesztés]

 • vakjátszma: olyan sakkjátszma, amiikor az egyik vagy mindkét fél a tábla megtekintése nélkül játszik
 • változat vagy vari: egy adott állásból levezethető, megjátszható másfajta játékmenet
 • végjáték: a sakkjátszma befejező része
 • vezérszárny: a sakktábla azon fele, amelyik a vezér vonalát és az attól a tábla széléhez közelebbi vonalakat (a, b, c, d) tartalmazza
 • vonal: a sakktáblán a függőleges oszlop neve
 • vonalnyitás: olyan lépés vagy lépéssorozat, melynek célja egy vonalat felszabadítani a saját tisztek számára
 • vonalzárás: olyan lépés vagy lépéssorozat, melynek célja egy vonalat eltorlaszolni az ellenséges tisztek elől

Z[szerkesztés]

 • zárt centrum: olyan gyalogszerkezet, amelyben mindkét fél gyalogjai kölcsönösen blokkolják egymást a centrumban
 • zárt megnyitás: olyan megnyitás, amikor világos nem a királya előtti gyalogjának 2 mezővel való előretolásával kezd. Ilyen például a budapesti védelem.

Források[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]