SDR (Software-defined radio)

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
SDR készülékek

Az SDR (Software-defined radio - Szoftver által definiált rádió) alatt olyan rádiókészüléket értünk, amely a bemenő antennajelet szoftveres úton dolgozza fel. Olyan változatok is léteznek, amelyek a modulálni kívánt jelet alakítják át antennajellé.

Az SDR technológia létrejöttét a nagy mintavételi sebességű A/D átalakítók tették lehetővé, melyek a rádiófrekvenciás tartományba eső jeleket is képesek digitális jelfolyammá alakítani. Ezek az átalakítók közvetlenül néhány MHz-ig képesek a nagyfrekvenciás jelet digitalizálni, viszont léteznek közvetett feldolgozású SDR-ek, melyek a bemenő jelet letranszponálják a feldolgozható tartományba.[1]

SDR technológiával építenek komplett rádióvevő vagy adóvevő készüléketet, de léteznek olyan SDR eszközök is, amelyek csak az antennajel digitalizálását végzik, és a digitalizált jelet USB csatlakozáson keresztül lehet a számítógépbe bejuttatni, és ott a megfelelő szoftverrel feldolgozni.[2]

Az SDR működése[szerkesztés]

Maga a rendszer 3 részegységre különíthető el:

 1. Analóg jel digitális jellé, számok által leírt görbévé alakítása
 2. Szoftveres feldolgozás, átalakítás matematikai függvényekkel
 3. A keletkezett jelminta átalakítása analóg jellé

Antennajel digitális jellé alakítása[szerkesztés]

Az analóg jelből digitális jelet A/D konverterrel (ADC) lehet előállítani. Az A/D átalakítást kvantálásnak is nevezzük. Antennajelet közvetlen módon 2 MHz-ig lehet ilyen módon hibamentesen feldolgozni. A nagyon alacsony frekvenciákat, 20 kHz -ig közönséges hangkártyával is át lehet alakítani digitális jellé.

A kereskedelemben kapható SDR készülékek közvetett feldolgozásúak, az antennajelet digitalizálás előtt analóg módon átalakítják, transzponálják. A transzponálás lényege, hogy egy adott rádiófrekvenciás tartományt leképeznek az A/D konverterrel feldolgozható frekvenciatartományba. Ezt a letranszponált jelet nevezzük középfrekvenviás jelnek, vagy I/Q jelnek.

Az A/D konverzió lényegében úgy történik, hogy az A/D konverter "megméri" a jel pillanatnyi szintjét, és az adott jelszinthez hozzárendel egy számértéket. Ez a mérés nagy sebességgel, 2 MHz-es feldolgozásnál 2 millió mérést végez el másodpercenként, és így minden másodperben 2 millió számérték keletkezik. Ezekből a számértékekből áll elő az a görbe, ami szoftveres feldolgozásra továbbkerül.

A feldolgozási sebességet mintavételezési rátának (sample rate) nevezzük.

Általában nincs szükség 2 MHz-es sávszélességű feldolgozásra, így a feldolgozandó sávblokk általában leszűkítésre kerül. Legtöbb SDR-nél ez szoftveresen állítható, vagy komplett SDR rádióknál ezt egy beágyazott szoftver határozza meg.

Az SDR készülék minőségét leginkább az A/D konverter bitmélysége határozza meg. Az olcsóbb készülékek 8 biten leképezett számokból állítják elő a bináris jelmintát, de léteznek olyan készülékek is, amelyek 32 vagy 48 bites A/D konverziót végeznek.

A feldolgozási tartomány leszűkítése azért is fontos, mert viszonylag nagy bitrátájú digitális jel keletkezik, aminek az átvitele során késleltetés léphet fel, valamint a feldolgozása is meglehetősen számításigényes.

Tehát ha 2 MHz-es mintavételezési sebességgel, 8 bites bitmélységű digitális jelet állítunk elő, akkor 16 Mbit/s lesz a kapott digitális jel bitrátája.

A számítógéphez csatlakoztatható SDR készülékek ezt a jelet juttatják el USB porton keresztül a számítógépbe. Sokféle jelfeldolgozó szoftver létezik.[3]

Szoftveres feldolgozás[szerkesztés]

SDR szoftver működés közben

A szoftveres feldolgozás lehetővé teszi, hogy a digitalizált antennajelből matematikai műveletekkel visszanyerjük azt a jelet, amit az adóoldalon hozzákevertek a rádiófrekvenciás váltóáramhoz. Hangjel esetén szoftveres feldolgozás után digitális hangminta keletkezik, amit egy hangkártya meg tud szólaltatni.

A szoftveres feldolgozás történhet számítógéppel, vagy komplett SDR rádiók esetén a feldolgozást beágyazott szoftver végzi.

A szoftveres feldolgozás alapja a Hilbert transzformáció, Fourier transzformáció, vagy Fourier analízis. Lehetőség van mind demodulálni, mind előállítani amplitúdó- vagy frekvenciamodulált jelet. Továbbá lehetőség van bármilyen jelfeldolgozásra, ami matematikai úton leírható.

A szoftveres feldolgozás által a digitalizált antennajelből

 • nyerhető bináris hangminta
 • nyerhető binárisan kódolt képi információ
 • nyerhető bináris videofolyam,
 • nyerhető nyers bináris adat vagy binárisan kódolt szöveges információ
 • spektrumanalízissel monitorozható egy meghatározott rádiófrekvenciás tartomány[4]

Továbbá a digitalizált antennajel elmenthető adattárolóra behatóbb elemzés céljára. A műszaki, ipari fejlesztések, valamint a tudományos kutatások területén ennek a lehetőségnek kiemelt jelentősége van.

A digitalizált antennajel hálózatra is streamelhető, így egy adott frekvenciatartomány távolról is figyelhető, sőt, lehetőség van távvezérelni is az ilyen eszközöket. Néhány ilyen megosztott SDR folyam figyelhető: https://rx-tx.info/map-sdr-points

Videóinformáció esetén a képjel és a hangjel szétválasztása is szoftveres úton történik.

Digitális jel analóggá alakítása[szerkesztés]

A D/A konverziónak leginkább a hangjel visszanyerésénél van szerepe. Az analóg monitorok visszaszorulásával a digitális képjel analóg képjellé történő alakítása egyre inkább okafogyottá válik.

Az SDR mint adókészülék[szerkesztés]

XIEGU G90 - SDR alapon megvalósítótt amatőr adó-vevő készülék

A SDR adókészülékeknél is fennáll az a probléma, hogy csak 2 MHz-ig képesek antennajelet előállítani. Nagyobb frekvenciájú jel előállítása itt is csak közvetett úton valósítható meg. Szoftveresen a középfrekvenciás jelminta előállítása történik, ebből a jelmintából D/A konverzióval jön létre az analóg középfrekvenciás jel, amihez megfelelő frekvenciájú nagyfrekvenciás szinuszos jelet kevernek hozzá.

Az SDR felhasználási területe[szerkesztés]

 • IBRAVEBOX - SDR alapú műholdas antenna-tesztelő miniatűr televíziókészülék
  rádiók, leginlább DAB vételre alkalmas készülékek
 • televíziók, leginkább DVB vagy egyéb digitális vételre alkalmas készülékek
 • adó-vevő készülékek
 • mérőműszerek, oszcilloszkópok, analizátorok
 • műholdvevők, műholdas jelkeresők

Néhány, kereskedelemben kapható DVB-T USB készülék is SDR alapú, sőt megfelelő szoftverrel lehet használni SDR rádióként.[5]

Számítógépen futtatható SDR szofverek[3][szerkesztés]

Szofrver neve Honlap GNU/Linux Windows MAC
SDR# https://airspy.com/ X
HDSDR http://www.hdsdr.de/ X
SDR++ https://github.com/AlexandreRouma/SDRPlusPlus X X X
Linrad http://www.sm5bsz.com/linuxdsp/linrad.htm X X
Gqrx SDR https://gqrx.dk/ X
CubicSDR https://github.com/cjcliffe/CubicSDR X X X
ShinySDR https://github.com/kpreid/shinysdr X
HPSDR http://openhpsdr.org/download.php X X X
sdrangelove https://osmocom.org/projects/sdr/wiki/sdrangelove X

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Szoftverrádióról. (Hozzáférés: 2023. november 23.)
 2. A nagy RTL-SDR hogyancsináld. (Hozzáférés: 2023. november 23.)
 3. a b THE BIG LIST OF RTL-SDR SUPPORTED SOFTWARE. (Hozzáférés: 2023. november 23.)
 4. SDR rádió vevők egy SWL szemével. (Hozzáférés: 2023. november 23.)
 5. DVB-T USB-s eszköz, mint SDR rádió. (Hozzáférés: 2023. november 23.)