Sümegi Pál

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Sümegi Pál
Született 1960. május 11. (57 éves)
Tapolca
Állampolgársága magyar
Nemzetisége magyar
Foglalkozása geológus,
régész,
egyetemi oktató

Dr. Sümegi Pál (Tapolca, 1960. május 11.–) magyar geológus, régész, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Földtani és Őslénytani Tanszék tanszékvezető egyetemi docense.

Életpályája[szerkesztés]

Sümegi Pál a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE) Természettudományi Karán diplomázott biológia-földrajz szakos középiskolai tanárként 1986-ban. Egyetemi tanulmányainak befejezése után bekerült tanársegédnek a KLTE Ásvány és Földtani Tanszékre. Egyetemi doktori disszertációját 1989-ben védte meg A Hajdúság felső-pleisztocén fejlődéstörténete finom-rétegtani (üledékföldtani, őslénytani, geokémiai) vizsgálatok alapján témakörben. 1992-től egyetemi adjunktusi beosztásba került.

A földtudományok kandidátusa (PhD) tudományos fokozatot 1997-ben érte el Az Észak-magyarországi löszterületek összehasonlító őskörnyezeti rekonstrukciója és rétegtani értékelése c. disszertációjának megvédésével. 2000-ig oktatott a KLTE-n, még ebben az évben docensi kinevezést nyert és elvállalta a SZTE Földtani és Őslénytani Tanszékének vezetését.

Már tanszékvezetői évei alatt végezte el a régész szakot a 2000-es évek végén,[1] hiszen a régészet egyik nélkülözhetetlen segédtudománya a földtannak és az őslénytannak. 2009-ben érte el az akadémiai doktori fokozatot (DSc) Magyarország negyedidőszak végi környezettörténete c. disszertációjával, amelynek eredményei részben a földtudomány és a régészet határterületén születtek, s így mindkét szaktudomány területére nézve fontosak.[2] A földtudomány és a régészet interdiszciplína fontosságát a tudományos fellépésein túl nagyobb célközönséget érintő ismeretterjesztő előadások formájában is terjeszti, különböző rádió[3] és televízió[4][5] műsorokban.

A SZTE Földtudományi Doktori Iskola törzstagja, eddig 6 doktorandusz hallgató témavezetését bízták rá, közülük öten már PhD fokozatot nyertek, egy pedig abszolutóriumot.[6] A tehetséggondozásban is komoly sikereket ért el: az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákra (OTDK) készülő egyetemi hallgatók felkészítése során kifejtett tevékenységét az OTDT mestertanári kitüntetéssel jutalmazta 2013-ban.[7]

Oktatói tevékenysége[szerkesztés]

Oktatási területe: Általános földtan; Föld és élet fejlődése; Magyarország földtana; Geoarcheológia; Alkalmazott paleoökológia; Rendszeres őslénytan.[8]

Kutatási területe: Földtudományok: negyedidőszaki éghajlati, környezeti változások, környezettörténet rekonstrukciója, régészeti lelőhelyek geoarcheológiai, régészeti geológiai vizsgálata, kultúrák és környezet kapcsolatának feltárása.[9]

Publikációs és tudományos szerkesztői tevékenysége[szerkesztés]

2013 novemberéig bezárólag összesen 313 tudományos közleménye jelent meg, 7 szakkönyvet írt, további hatot szerkesztett, 141 szakkönyvbe írt fejezeteket, részleteket.[10] Tudományos közleményeinek összegzett impakt faktora: 52,6.[10] Magyar szakfolyóiratok közül a Hidrológiai közlöny, a Földtani Közlöny, a Természet Világa és a múzeumok évkönyveiben tették közzé tudományos kutatásainak eredményeit. A rangos The Holocene című nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottsága tanácsadó testületének tagja.[11]

Főbb munkáiból[szerkesztés]

 • XXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Természettudományi Szekció : [Debrecen, 1999. március 31. - április 2.]. Szerk. Szabó Józseffel és Mészáros Ilonával. Debrecen : KLTE, 1999. 1-2. köt.[12] ISBN 963-472-356-X
 • A negyedidőszak földtanának és őskörnyezettanának alapjai. Szeged : JATEPress, 2001. 262 p. ISBN 963-482-524-9
 • A régészeti geológia és a történeti ökológia alapjai. Szeged : JATEPress, 2003. 223 p. ill. ISBN 963-482-599-0
 • The geohistory of Bátorliget Marshland : an example for the reconstruction of late Quaternary environmental changes and past human impact from Northeastern part of the Carpatgian Basin.[13] Ed. with Sándor Gulyás. Budapest : Archaeolingua Alapítvány, 2004. 356 p. : ill. (Ser. Archaeolingua; ISSN 1215-9239; 16.) ISBN 963-8046-47-3
 • Loess and Upper Paleolithic environment in Hungary : an introduction to the environmental history of Hungary.[14] Nagykovácsi : Aurea, 2005. 312 p. ill. ISBN 963-218-212-X; ISBN 963-218-212-X
 • Environmental archaeology in north-eastern Hungary[15] With Erika Gál and Imola Juhász. Budapest : Archaeological Institute of the Hungarian Academy of Sciences, 2005. 426 p. : ill. (Ser. Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 19.) ISBN 9637391886 963 7391 88 6
 • Environmental archaeology in Transdanubia[16] With Csilla Zatykó and Imola Juhász. Budapest : Inst. of Archaeology of the Hung. Acad. of Sciences, 2007. 390 p. ill. (Ser. Varia archaeologica Hungarica; ISSN 0237-9090 ; 20.) ISBN 978-963-7391-94-1
 • Jakab Gusztáv–Sümegi Pál: Negyedidőszaki makrobotanika; SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport, Szeged, 2011 (GeoLitera)
 • Gulyás Sándor–Sümegi Pál: Édesvízi puhatestűek a környezetrégészetben; SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport, Szeged, 2012 (GeoLitera)
 • A régészeti geológia és a történeti ökológia alapjai; 2. jav. kiad.; JATEPress, Szeged, 2013
 • Környezetföldtani és környezettörténeti kutatások a dunai Alföldön; SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport, Szeged, 2014 (GeoLitera)
 • Komplex archeobotanika; szerk. Törőcsik Tünde, Náfrádi Katalin, Sümegi Pál; SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport, Szeged, 2015 (GeoLitera)

Ösztöndíjai[szerkesztés]

 • 1984–1985: Népköztársasági Ösztöndíj
 • 1989–1990: K&H Universitas ösztöndíja
 • 1992: Soros Alapítvány ösztöndíja
 • 1993–1994: K&H Universitas ösztöndíj
 • 1993–1996: British Council-OMFB ösztöndíj
 • 1997–1998: A magyar vidékért alapítvány ösztöndíja
 • 1999: Széchenyi Professzori Ösztöndíj
 • 2001: Austrian Academy of Sciences ösztöndíja

Kitüntetései[szerkesztés]

 • 1986: KLTE TTK Hatvany István Emlékérme
 • 1997: Pro Natura Emlékérem
 • 2013: Országos Tudományos Diákköri Tanács Mestertanár Aranyérem[7]

Források[szerkesztés]

 1. Sümegi Pál: hallgató, aki tanszékvezető, Délmagyarország, 2007. július 16./
 2. Az MTA doktora oklevelet vettek át 2009. december 9-én, köztük Sümegi Pál
 3. Kárpát-medence elsivatagosodásának kérdéseivel kapcsolatos interjúk a Magyar Rádóban
 4. Mindentudás Egyeteme - A nyelvi agresszió története
 5. Lásd a további műsorokat a Nemzeti Audiovizuális Archívumban
 6. 2010 januári nyilvántartás szerint, lásd Országos Doktori Tanács honlapja, Sümegi Pál
 7. ^ a b OTDT Hírek –Pro Scientia Aranyérem és Mestertanár Aranyérem kitüntetésben részesültek 2013. Hozzáférés: 2013. november 28.
 8. Lásd Sümegi Pál honlapja, i.m.
 9. Lásd ODT honlapja, i.m.
 10. ^ a b Magyar Tudományos Művek Tára 2013. november 28-i állapot szerint
 11. The Holocene/Editorial Board
 12. Tartalom: Előadáskivonatok.
 13. A könyv tartalma kulcsszavakkal: Pleisztocén, Magyarország, tanulmányok.
 14. A könyv tartalmának kulcsszavai: Magyarország, földtörténet, őskőkor, lösz, löszképződés
 15. Északnyugat-magyarországi régészeti leletekről.
 16. Dunántúli régészeti leletekről.
 • A Szegedi Tudományegyetem évkönyve : 2000-2003. Szeged : Dr. Szabó Gábor rektor, 2005. Földtani és Őslénytani Tanszék lásd 170. p. HU ISSN 0133-4468

Külső hivatkozások[szerkesztés]