Ugrás a tartalomhoz

Pukánszky Béla (pedagógus)

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Pukánszky Béla
Életrajzi adatok
Született1954december 23. (69 éves)
Szeged
Ismeretes mint
IskoláiLiszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Iskolái
Felsőoktatási
intézmény
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola
Más felsőoktatási
intézmény
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pályafutása
Szakterületpedagógia- és iskolatörténet
Kutatási területHuszadik századi pedagógiai irányzatok
Tudományos fokozatMTA doktora (DSc)
Munkahelyek
Szegedi Tudományegyetem JPK Gyógypedagógus-képző Intézetegyetemi tanár
SZTE Neveléstudományi Intézet Neveléstudományi Doktori Iskola törzstagPTE Nyelvtudományi és Neveléstudományi Doktori Iskola, külső oktató és témavezető
Pannon Egyetem Doktori Iskola, témavezetőMTA Pedagógiai Bizottság, alelnök (2005-)
Jelentős munkáiNeveléstörténet
A nőnevelés évezredei
Szakmai kitüntetések
Kiss Árpád-díj (1997)
Pukánszky Béla weboldala

Pukánszky Béla (Szeged, 1954. december 23. –) magyar pedagógus, MTA doktora, egyetemi tanár.

Kutatási területe: A 19–20. századi magyar pedagógia- és iskolatörténet. A kolozsvári és a szegedi egyetem története. Huszadik századi reformpedagógiai irányzatok.

Életpályája

[szerkesztés]

Felsőfokú tanulmányokat a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola szegedi tagozatán folytatott 1973–1976-ban. A békéscsabai zeneiskolában kapott tanári állást (1976–1977). Már 1977-ben sikerült visszakerülnie szülővárosába, a szegedi zeneiskolába, ahol zenepedagógiai témájú cikkeket írt, közben elvégezte az ELTE Bölcsészettudományi Karán a pedagógia szakot (1977–1980).

1983-ban egyetemi doktori vizsgát tett a pesti egyetemen. 1986-tól a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Neveléstudományi Tanszékének oktatója és kutatójaként dolgozott. 1989-ben érte el a kandidátusi fokozatot, 1992. július 1-jén nevezték ki egyetemi docensnek. A SZTE Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Tanszékén oktatott, vezette a Neveléstudományi Tanszéket (1999–2006), közben tudományos dékánhelyettesi (1999–2003), majd oktatási rektorhelyettesi teendőket látott el (2003–2009). 2000-ben habilitált a Debreceni Egyetemen, 2004 óta akadémiai doktor (DSc), jelenleg az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Gyógypedagógus-képző Intézetének intézetvezető egyetemi tanára.

2004 óta részt vesz a PhD-képzésben, a SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola törzstagja; a PTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában külső oktató és témavezető 2005-től; a Pannon Egyetem Nyelvtudományi és Neveléstudományi Doktori Iskolájában témavezető 2007-től. 2008-ban Szenczi Árpád az ő vezetése alatt nyerte el a PhD tudományos fokozatot, két hallgatója abszolutóriumot szerzett, összesen 7 fő doktorandusz vezetését bízták rá 2004 óta.[1]

A magyar pedagógiai irányzatokra és a magyar neveléstörténetre vonatkozó munkái megkerülhetetlenek a magyar pedagógiai oktatás és kutatás számára, de mindezen munkái közepette nemcsak a magyar pedagógusok, hanem a magyar pszichológusok megismertetéséért is sokat tett.

Főbb munkáiból

[szerkesztés]
 • Gácser József–Pukánszky Béla: Tettamanti Béla; OPKM, Bp., 1989 (Magyar pedagógusok)
 • Schneller István; OPKM, Bp., 1990 (Magyar pedagógusok)
 • Egy nagy szegedi neveléstudós, Tettamanti Béla élete és pedagógiai munkássága. Gácser Józseffel. Szeged : JGYTF, 1992. 139 p. : ill. ISBN 963-7171-09-6
 • A Magyar pedagógia első száz évének repertóriuma; szerk. Csapó Benő, Pukánszky Béla; MTA, Bp., 1993
 • Schneller István. 2. kiad.[2] Budapest : Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 1995. 82 p., [1] t. : ill. (Ser. Magyar pedagógusok, 0864-9006) ISBN 963-7644-38-5
 • Neveléstörténet. Németh Andrással. Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994. 584 p. ISBN 963-18-5716-6
 • A gyermekkor története; Műszaki, Bp., 2001 (Pedagógus könyvek)
 • A pedagógia problématörténete. Németh Andrással. Budapest : Gondolat, 2004. 555 p. ISBN 963-9567-18-3
 • Neveléstörténet : bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe . Mészáros Istvánnal és Németh Andrással. Jav. bőv. kiad. Budapest : Osiris, 2005. 417 p. ill. (Ser. Osiris tankönyvek, 1218-9855)
 • A gyermek a 19. századi magyar neveléstani kézikönyvekben. Pécs : Iskolakultúra, 2005. 252 p. (Ser. Iskolakultúra könyvek, 1586-202X; 28.)
 • A nőnevelés évezredei fejezetek a lányok nevelésének történetéből; Gondolat, Bp., 2006 189 p. ill. ISBN 963-9610-51-8
 • A nőnevelés története; Gondolat, Bp., 2013 (Novalis)
 • Pedagógiai eszmetörténet; Gondolat, Bp., 2013 (Novalis)
 • Pädagogische Innenmission oder Sehnsucht nach der Freiheit? Paradigmen der von unten aufgebauten und von oben regulierten Pädagogik in Ungarn; Gondolat, Bp., 2013 (Novalis)
 • Iskola és pedagógusképzés; Gondolat, Bp., 2014 (Novalis)

Szerkesztéseiből

[szerkesztés]
 • Magyar Pedagógia c. szakfolyóirat technikai szerkesztője (1991–2000)
 • Tanárképzés a kolozsvári-szegedi Ferenc József Tudományegyetemen, 1872-1934; vál., bev. Kékes-Szabó Mihály, Pukánszky Béla, szerk. Horánszky Nándor; OKI, Bp., 1998 (A tantervelmélet forrásai)
 • A Magyar pedagógia első száz évének repertóriuma[3] / szerk. Csapó Benővel. [Budapest] : Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága, 1993. 208 p.
 • A gyermekkor története. Szöveggyűjtemény; szerk. Vajda Zsuzsanna, Pukánszky Béla; Eötvös, Bp., 1998 ISBN 963-16-2782-9
 • Pedagógiák az ezredfordulón. Szöveggyűjtemény; szerk. Pukánszky Béla, Zsolnai Anikó; Eötvös, Bp., 1998
 • A gyermek évszázada; szerk. Pukánszky Béla; Osiris, Bp., 2000
 • Két évszázad gyermekei. A tizenkilencedik–huszadik század gyermekkorának története; szerk. Pukánszky Béla; Eötvös, Bp., 2003
 • Neveléstörténet. Szöveggyűjtemény; szerk. Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla; Osiris, Bp., 2006 (Osiris tankönyvek)
 • A neveléstörténet-írás új útjai. A 2007. október 4-5-én Egerben megrendezett neveléstörténeti szimpózium előadásai; szerk. Pukánszky Béla; Gondolat, Bp., 2008
 • Továbbélő utópiák – reformpedagógia és életreform a 20. század első felében; szerk. Németh András, Pukánszky Béla, Pirka Veronika; Gondolat, Bp., 2014 (A Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos közleményei)
 • Gyermekek, tanárok, iskolák egykoron és ma. Tanulmányok a 90 éves Mészáros István tiszteletére; szerk. Németh András, Pukánszky Béla; ELTE Eötvös, Bp., 2017

Szerkesztőbizottsági tagság

[szerkesztés]
 • Műszaki Kiadó Pedagógus könyvek c. sorozat (2000–2002)
 • Pedagógusképzés c. szakfolyóirat (2004–)
 • Neveléstörténet c. szakfolyóirat (2004–)[4]

Tudományos tisztség

[szerkesztés]
 • MTA Pedagógiai Bizottság titkár (1990–1999), alelnök (2005–2008), elnök (2014–)
 • MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Pedagógiai-Pszichológiai Szakosztálya Neveléstörténeti Munkacsoportjának elnöke (1992–)
 • MTA Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottságának tagja (2003–)
 • MTA közgyűlésének választott (doktori képviselő) tagja (2004–)
 • MTA Művelődéstörténeti Bizottságának tagja (2005–)

Társasági tagság

[szerkesztés]
 • Tanárképzők Szövetsége (1991–)
 • Magyar Comenius Társaság (1993–)
 • Magyar Pedagógiai Társaság Neveléstörténeti Szakosztály (1994–)
 • Internationale Akademie zur Humanisierung der Bildung (1997–)
 • Nemzeti Bologna Bizottság[5] Pedagógusképzési Albizottság (2004–)[6]

Kitüntetések

[szerkesztés]

Jegyzetek

[szerkesztés]
 1. 2010. január 31-éig érvényes nyilvántartás szerint, lásd Országos Doktori Tanács honlapja, Pukánszky Béla
 2. 1. kiad. 1990.
 3. A repertórium az 1892 és 1991 között megjelent füzetek anyagát tárja fel.
 4. Neveléstörténet impresszuma
 5. Rövidítése: NBB
 6. Nemzeti Bologna Bizottság honlapja
 7. Állami kitüntetések átadása. www.kormany.hu (Hozzáférés: 2018. augusztus 18.) arch

Források

[szerkesztés]
 • Szegedi egyetemi almanach : 1921-1995. Szerk. Szentirmai László, Iványi Szabó Éva, Ráczné Mojzes Katalin. Szeged, 1996. Pukánszky Béla lásd 184. p. ISBN 963-482-037-9
 • Szabó Endre: Zenészből neveléstörténész. (Interjú Pukánszky Bélával.) In Portrék a Szegedi Tudományegyetemről. II. Szeged : Szeged Polgáraiért alapítvány, 2005. 87-91. p. ISBN 963-219-552-3
 • A lélektan 80 éves története a szegedi egyetemen : 1929-2009 / szerk. Szokolszky Ágnes, társszerk. Pataki Márta, Polyák Kamilla. Irta Szokolszky Ágnes et al. Szeged, JATEPress, 2009. 302 p. Pukánszky Béla lásd 164. p. ISBN 978-963-482-959-1

Külső hivatkozások

[szerkesztés]