Portál:Hadtudomány/Magyar hadtörténelem alportál

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Black 300.jpg
Magyar hadtörténelemszerkesztés
Magyar Honvédség Logo.png


Szerkesztés alatt

Battle for Wesnoth.png
Háborúk, csatákszerkesztés
Arpadfeszty.jpg

A magyar történelem, mint bármely más nemzet története, tele van külső és belső konfliktusokkal, amelyeket fegyverrel oldottak meg. Az alábbi felsorolásban kronológikus sorrenben a már létező szócikket szerepelnek. (folyamatos bővítés alatt)

Honfoglalás

Pozsonyi csata

Kalandozó hadjáratok

Déli-Bug menti csata · Brenta menti csata · Merseburgi csata · Augsburgi csata · Arkadiopoliszi csata (970)

Középkori Magyar Királyság

Kingdom of Hungary 1102.jpg

Árpád-házi uralkodók

Cserhalmi csata · Mogyoródi csata · Gvozd-hegységi csata · Fischa menti csata · Zimonyi csata · Müriokephaloni csata · Muhi csata · Kroissenbrunni csata · Isaszegi csata (1265) · Dürnkruti csata · Hód-tavi csata

Orseolo Péter trónfosztása és német intervenció

Ménfői csata

Vegyesházi királyok

Anjou-kor

Rozgonyi csata · Posadai csata · Első Marica menti csata · Velencei–magyar háború (1372–81)

Jagelló-kor

Székesfehérvár ostroma (1490) · Dózsa György-féle parasztfelkelés

Magyar–török háborúk

Első Magyar–török háború (1366–67) · Velencei–magyar háború (1372–81) · Második Magyar–török háború (1375–77) · Hosszú hadjárat (1443–44) · Moldvai–török háború (1471–76)

Harmadik Magyar–török háború (1391–96)

Nikápolyi csata

Al-dunai háború

Galambóc ostroma

Hetedik Magyar–török háború (1444–48)

Várnai csata · Rigómezei csata (1448)

Nyolcadik Magyar–török háború (1454–56)

Nándorfehérvári diadal

Kilencedik Magyar–török háború (1458–65)

Kenyérmezei csata

Moldvai hadjárat (1467)

Moldvabányai csata

A fekete sereg lázadása

Eperjesi csata

Dózsa György-féle parasztfelkelés

Török háborúk Magyarországon

Magyar–török háború (1521–26)

Szabács ostroma (1521) · Zimony ostroma (1521) · Nándorfehérvár elfoglalása · Knin bevétele (1522) · Klissza ostroma (1522) · Osztrovica ostroma (1523) · Szávaszentdemeteri csata · Klissza ostroma (1524) · Pétervárad elfoglalása · Eszék ostroma (1526) · Újlak elfoglalása · Krassói csata · Mohácsi csata · Pusztamaróti harcok · Péterváradi harcok

Magyar belháború (1526–38)

Tarcali csata (1527) · Szinai csata · Lippa ostroma (1528–29) · Jajca elfoglalása (1527) · Földvári csata (1529) · Buda ostroma (1529) · Bécs ostroma (1529) · Gyula ostroma (1529–30) · Buda ostroma (1530) · Kőszeg ostroma · Leobersdorfi csata · Komáromi csata (1532) · Palota ostroma (1533) · Medgyes ostroma (1534) · Tihany ostroma · Klissza bevétele · Diakovári csata

Cserni Jován-felkelés

Csanádi támadás · Szabadkai támadás · Szőlősi csata · Fönlaki csata · Sződfalvi csata

Első Habsburg–török háború (1540–47)

Visegrád ostroma · Buda ostroma (1540) · Pest ostroma (1541) · Buda ostroma (1541) · Fogaras ostroma (1541) · Buda török kézre kerülése · Pécs ostroma (1541) · Buda ostroma (1542) · Döbröközi harcok · Szeged ostroma (1543) · Szekszárdi csata · Kaposi csata · Kanizsa ostroma (1543) · Valpó ostroma (1543) · Vásárhelyi csata

Második Habsburg–török háború (1550–58)

Temesvár ostroma (1552) · Szentandrási csata · Eger ostroma (1552) · Palásti csata · Szigetvár ostroma

Harmadik Habsburg–török háború (1560–64)

Hadadi csata

Negyedik Habsburg–török háború (1565–68)

Gyula ostroma (1566)

Második székely felkelés (1575)

Kerelőszentpáli csata

Tizenöt éves háború (1593–1606)

Eger ostroma (1596) · Mezőkeresztesi csata · Miriszlói csata · Bocskai-felkelés

Erdélyi belháború (1610–1611)

Első Erdélyi–török háború (1612–13)

Harmadik Erdélyi–török háború (1657–62)

Szejdi-dúlás

Szászfenesi csata

Ötödik Habsburg–török háború (1663–64)

Köbölkúti csata · Első zrínyiújvári csata · Érsekújvár ostroma (1663) · Vízvári csata · Második zrínyiújvári csata · Kanizsa ostroma (1664) · Zrínyiújvár ostroma · Nyitra ostroma (1664) · Zsarnócai csata · Váradi csata (1664) · Léva ostroma · Szentbenedeki csata · Körmendi csata · Szentgotthárdi csata (1664)

Téli hadjárat (1664)

Berzence ostroma (1664) · Babócsa ostroma (1664) · Pécs ostroma (1664)

Bujdosók harcai

Györkei csata · Enyickei csata

Thököly-felkelés

Munkács ostroma

A török kiűzése Magyarországról (1683–1699)

Párkányi csata · Váci csata (1684) · Buda visszafoglalása · Nagyharsányi csata · Szalánkeméni csata · Lugosi csata · Hetényi csata  · Hegyaljai felkelés · Zentai csata

Habsburg-ellenes felkelések

Rákóczi-szabadságharc (1703–1711)

Dolhai csata · Munkács megszállása · Tiszabecsi csata · Püspöki csata · Szomolányi csata · Koroncói csata · Szentgotthárdi csata · Trencséni csata · Romhányi csata

19. század

Napóleoni háborúk (1799–1815)

Győri csata

1848–49-es forradalom és szabadságharc

1848

Arad ostroma · Bábolnai ütközet · Komárom ostroma (1848–49) · Lipótvár ostroma · Móri ütközet · Ozorai ütközet · Pákozdi csata · Perlaszi ütközet · Schwechati csata

1849

Erdélyi vérengzés (1848–49) · Téli hadjárat (1848–49) · Tavaszi hadjárat · Komáromi csaták

Branyiszkói ütközet · Buda ostroma (1849) · Debreceni csata (1849) · Eszék ostroma (1849) · Gálfalvi ütközet · Gyulafehérvár ostroma · Iglói rajtaütés · Isaszegi csata · Kassai ütközet · Komárom ostroma (1848–49) · Kápolnai csata · Nagycsűri ütközet · Peredi csata · Piski csata · Segesvári csata · Szőregi csata · Temesvár ostroma (1849) · Temesvári csata · Tömösi-szorosi csata · Turai csata · Váci csata (1849. április 10.) · Váci csata (1849. július 17.) · Vízaknai ütközet

Első világháború

Przemyśl első ostroma · Przemyśl második ostroma · Przemyśl harmadik ostroma · Erdélyi offenzíva (1916)

Isonzói csaták

Doberdói csata

Két világháború között

1919-es magyar–román háború · Magyar–szlovák kis háború

Második világháború

Kárpátalja visszafoglalása · Duklai csata · Hortobágyi páncéloscsata · Budapest ostroma

Dél-erdélyi hadjárat (1944)

Ópálosi csata · Tordai csata

Második világháború után

1956-os forradalom

ENSZ, NATO missziók

Nemzetközi szerepvállalások
Magyar Honvédség Logo.png
Honvédelemszerkesztés
Military of Hungary-welcome.jpg

A Magyar Honvédség (rövidítve MH) polgári irányítás alatt álló, függelmi rendszerben működő és centrálisan vezetett fegyveres állami szervezet, békében az önkéntességen, megelőző védelmi helyzetben és rendkívüli állapotban az önkéntességen és az általános hadkötelezettségen alapuló haderő. A Magyar Honvédség fő feladata az ország szuverenitásának és területi épségének védelme, valamint az Észak-atlanti Szerződés értelmében a Szövetség kollektív védelmének erősítése. További feladatai közé tartozik, hogy hozzájáruljon az egyéb – a partnerségi, szerződéses viszonyok között – közösen vállalt szövetséges küldetésekhez, béketámogató és humanitárius akciókhoz, súlyos ipari és természeti katasztrófák elhárításához, a szövetséges katonai és polgári rendvédelmi erők magasabb szintű kiképzéséhez akár a NATO és az Európai Unió szervezeti határain kívül is.

Fogalmak, szervezetek

Honvédség  · Banderiális hadsereg  · Nemesi felkelés  · Telekkatonaság  · Sorkatonai szolgálat Magyarországon

Magyar katonaság a történelemben

Magyar hadtörténet  · Fehérvári huszárok  · Fekete sereg  · Iratos hajdúk  · Honvéd Koronaőrség  · Sztrelecek (Magyarország)  · Nemzeti Hadsereg

Mai magyar haderő

Magyar Honvédség  · Honvéd Vezérkar  · Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság  · A Magyar Honvédség fegyverzete  · Magyar Légierő
Nyíl (heraldika--).PNG
Fegyverekszerkesztés
Frommerstop.jpg

Lőfegyverek

Robbanó fegyverek

31 M. Wesiczky kézigránát · 36 M. Vécsey kézigránát · 39/A M. lángkézigránát · 42 M. Vécsey kézigránát

44 M. buzogányvető

Tüzérségi fegyverek

8 cm Feldkanone M. 5 · 8 cm Feldkanone M. 17 · 8 cm Feldkanone M. 18 · 9 cm Feldkanone M 75/96 · 10,4 cm Feldkanone M. 15 · 15 cm Autokanone M. 15/16 · 15 cm schwere Feldhaubitze M. 14 · 35 cm Marinekanone L/45 M. 16 · 15 cm schwere Feldhaubitze M. 15 · 40 M. 10,5 cm-es tarack · Škoda 7,5 cm Gebirgskanone M.15 · Škoda 30.5 cm Mörser M. 11
Kinizsipal.jpg
Hadvezérekszerkesztés
Hunyady János.jpg

A magyar csapatokat vagy magyar zászló alatt küzdőket, vezénylő katonákat gyűjtöttük itt össze.

10. század

Apor · Bogát

11. század

Ajtony vezér · Csanád

12. század

Belos bán

13. század

Köcski Sándor

14. század

Hunyadi János · Ozorai Pipó

15. század

Beriszló Péter · Dózsa György · Jiskra János · Kinizsi Pál · Magyar Balázs · Nádasdy Tamás · Szilágyi Mihály · Tomori Pál

16. század

Bedeghi Nyáry Pál · Bocskai István · Dobó István · Nádasdy Ferenc (hadvezér) · Pálffy Miklós (hadvezér, 1552–1600) · Thury György · Zrínyi Miklós

17. század

Kolonits Ádám · Némethy Gergely · Wesselényi Ferenc (nádor) · Zrínyi Ilona · Zrínyi Miklós (költő) · Zrínyi Péter

18. század

Hadik András (hadvezér) · Hanusfalvi Petrich András · Károlyi Sándor (hadvezér) · Kováts Mihály (katona)

Kuruc hadvezérek

II. Rákóczi Ferenc · Andrássy György (kuruc generális) · Bagossy Pál · Balogh Ádám (brigadéros) · Barkóczy Ferenc (kuruc ezredes) · Barkóczy Ferenc (kuruc tábornok) · Beleznay János · Bercsényi Miklós · Berthóti István  · Bezerédj Imre · Borbély Balázs (kuruc ezredes) · Bottyán János · Csajághy János · Csáky Mihály (hadvezér) · Domokos Ferenc · Draguly Farkas · Ebeczky István · Esterházy Antal (tábornagy) · Esterházy Dániel (kuruc generális) · Esze Tamás · Forgách Simon · Jávorka Ádám · Károlyi Sándor (hadvezér) · Kereskényi László · Nikházy György · Ocskay László (kuruc brigadéros) · Orosz Pál (tábornok) · Pekri Lőrinc · Sennyey István (tábornok)

19. század

Giuseppe Paganini

1848–49-es szabadságharc

Flag of Hungary.svg Görgei Artúr · Móga János · Vetter Antal · Flag of Poland.svg Henryk Dembiński · Bem József · Józef Wysocki · Flag de-city of Aachen.svg Peter Giron · Flag of Brescia.svg Alessandro Monti

Aradi vértanúk

Aulich Lajos · Damjanich János · Dessewffy Arisztid · Kiss Ernő (altábornagy) · Knezić Károly · Láhner György · Lázár Vilmos (ezredes) · Leiningen-Westerburg Károly · Nagysándor József · Poeltenberg Ernő · Schweidel József · Török Ignác · Vécsey Károly

20. század

Első világháború

Bakay Szilárd · Berzeviczy Béla · Csanády Frigyes · Háry László · Heszlényi József · Horthy Miklós · Linder Béla · Nagy Pál (honvéd tábornok) · Rohr Ferenc · Stromfeld Aurél · Szurmay Sándor · Tamásy Árpád · Tersztyánszky Károly

Második világháború

Aggteleky Béla · Bakay Szilárd · Csatay Lajos · Dálnoki Veress Lajos · Grassy József  · Heppes Aladár · Heszlényi József · Jány Gusztáv · Nagy Jenő (katonatiszt) · Nagybaczoni Nagy Vilmos · Rakovszky György · Stomm Marcel · Szügyi Zoltán · Vörös János · Zsigmondy László
Vár (heraldika) fr -- châtelet.PNG
Visegrád Mountain Fastness 01.jpg

A vár védelmi célból emelt erődítmény, megerősített épület vagy épületcsoport.

Építésének helyét a védekezés jellege, a természeti körülmények kihasználása határozza meg. Építőanyaga – az építészeti technika és a helyi adottságok mellett – elsősorban a várat építő nép fejlettségétől föggött. A várak kezdetleges formái földvárak. Az állandó települések létrejötte után a fontosabb gazdasági központok és uralkodói székhelyeken épültek várak az ókorban. Masszív falakkal akkora területet öveztek, ahol az őrség elférhetett. A várfalak szögletein védőtornyokkal: kör vagy négyszög alakú bástyákkal növelték a falak védelmét. a kaput külön kapubástya védte. Egyes várak több különáló részből áltak: alsóvár és fellegvár. A fellegvárban található az öregtorony, amely a vár legerősebb helye.

A várak fénykora a középkorban volt, a feudális széttagoltság idején. A tűzfegyverek elterjedésével (15-16. század) a várak jelentősége csökkent, a helyét az erődök és erődrendszerek váltották fel.

A Magyarországi várak listája abc sorrendben:

A

Abaúj-vár · Ágasvár · Alsó-Kecskevár · Amadé-vár · Árpádvár (Dömös) · Árpádvár (Szihalom) · Aynard vára

B

Babócsa vára · Baglyaskő vára · Báthori-várkastély · Bajoni földvár · Barbakán (Pécs) · Bátorkő · Benevár · Berzence vára · Birinyivár · Cscr-featured.svg Boldogkői vár · Borsodi földvár · Budai vár · Bujáki vár · Büdy-vár

C, CS

Citadella · Csákánydoroszlói várkastély · Csehvár · Cserépvár · Cseszneki vár · Csillagvár · Csobánc vára · Csókakő vára · Csonkatorony · Csorbakő vára · Csővár vára

D

Damásd vára · Dédesi vár · Dedevár · Devecseri vár · Dezsővár · Diósgyőri vár · Domahidy-hegy · Drégely vára

E

Ecsedi vár · Egervári várkastély · Egri vár · Egri vár (Pilis) · Erdődy-várkastély · Éleskővár · Essegvár · Esztergomi vár

F

Fácános vár · Fehérkő vára · Fejérkő vára · Cscr-featured.svg Füzéri vár · Füzérkő vára

G

Gara-halom · Gerencsérvár · Gerenna-vár · Gesztesi vár · Gyöngyöspatai vár · Gyöngyössolymos–Óvár · Gyulai vár

H

Halomvár · Hasznosi vár · Hatvany-Deutsch-kastély · Hegyesdi vár · Hernádbűdi vár · Hölgykő vára · Hollókői vár

I

Ilonavár (Ecseg) · Ilonavár (Tömörd)

J

Jakab-hegyi őskori földvár

K

Kácsi vár · Kállói vár · Kámori vár · Kanázsvár · Kantavár · Kaposvár vára · Kemend vára · Kerekvár (Eszteregnye)  · Kinizsi-vár · Kisnánai vár · Kisvár (Mátraszőlős) · Kisvárdai vár · Komáromi erődrendszer · Körmendi várkastély · Kőszegi vár · Kula-vár · Kutyavár

L

Latorvár · Leányhegy

M

Majorvár · Margitszigeti érseki vár · Margitszigeti johannita vár · Márévár · Márványkő vára · Melczer-kastély · Mohos földvár · Mosonmagyaróvári vár · Muzsla-tető vára

N

Nagyhalomi földvár · Neszmélyi vár · Nógrádi vár · Nyesettvár

O

Odorvár · Oroszlánkő vára · Ozorai Pipó vára · Óbudai királyi vár · Ónodi vár · Örsúr vára

P

Pácini várkastély · Pápai vár · Pest városfalai és városárka · Pécsi vár · Pécsváradi bencés kolostor · Pogányvár · Püspökvár

R

Ráró vára · Regéci vár · Révleányvár · Rezi vár

S

Sajómercsei vár · Sajónémeti vár · Sajóvelezdi vár · Salgóvár · Salgó vára · Sárospataki vár · Sárvár (Ecsed) · Sárvári vár · Sátoraljaújhelyi vár · Sibrik-vár · Siklósi vár · Simontornyai vár · Sípoló-hegy  · Siroki vár · Solymári vár · Solymos vára · Somlói vár · Somoskői vár · Soproni vár · Sümegi vár

SZ

Szabolcsi földvár · Szanda vára · Szandavári sáncok · Szarvaskő vára · Szarvaskői vár · Szádvár · Szederjesvár · Szendrőládi vár · Szenyéri vár · Szerencs vára · Szigetvári vár · Szigligeti vár · Szolnoki vár · Szombathely vára · Sztrahora vára

T

Tállyai vár · Tatai vár · Tatárka · Tátika-vár · Tokaji vár

U

Upponyi földvár

V

Vadnai vár · Vaja várkastélya · Vajdahunyad vára · Várkesző vára · Várpalotai vár · Vársziget · Veszprém vára · Világosvár · Visegrádi vár · Vitányvár

Z

Zádor-vár · Zagyvafő vára · Zrínyiújvár · Zuvár


Kárpátalja várai abc sorrendben:

Baranka vár · Beregszentmiklósi várkastély · Borsovai vár · Dolhai vár · Huszti vár · Királyházai Nyalábvár · Kovászói vár · Cscr-featured.svg Munkácsi vár · Nagyszőlősi Kankó-vár · Nevickei vár · Szerednyei vár · Ungvári vár · Viski vár
Kerék (heraldika).PNG
Járművekszerkesztés
Insignia, number plate, tank, General Military Vehicle Emblem, track, aerial, automobile, Hungarian brand, military Fortepan 72478 crop.jpg

Páncélautók és Tehergépkocsik

Első világháború

Osztrák–magyar páncélgépkocsik · Romfell páncélautó

Második világháború

38M Botond · 39M Csaba

Második világháború után

D–442 FUG · PSZH · Rába H14 · Rába H18 · Rába H22 · Rába H25 · RDO-3221 ABV KOMONDOR

Harckocsik

38M Toldi I · 40M Turán · 41M Turán · 42M Toldi II · 43M Turán · 44M Tas · L3 · L3/35 · Straussler V–3 · Straussler V–4

Önjáró és Rohamlövegek

40M Nimród · 43M Lehel · 44M Zrínyi · Zrínyi (rohamlöveg)

Magyar Királyi Honvéd Légierő Reggiane Re-2000 Falco (Héja) típusú vadászgépe. Fortepan 27121.jpg

Katonai repülőgépek

Első világháború

Aviatik D.I · Fokker D.VII · Hansa-Brandenburg W.29 · Lohner B.VII · Lloyd C.II · Phönix C.I

Második világháború

EM–29 · Levente II · MÁVAG Héja · RMI–1 · RMI–8 · Rubik R–21 · WM–16 Budapest · WM–21 Sólyom · WM–23 Ezüst Nyíl

Egyéb járművek

Második világháború

Országos jármű