Polgári per

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A polgári per a polgári eljárásnak - a peren kívüli eljárás mellett - az egyik legjelentősebb típusa. A felek számára az érdekérvényesítésnek a jogrend által engedélyezett eszköze. A polgári per a polgári jogviták bíróság által, elsősorban tárgyaláson, kontradiktórius eljárásban történő, közvetlen és nyilvános módja[1]

Alanyai[szerkesztés]

Alanyai a főszereplők: a bíróság és az ellentétesen érdekelt felek, azaz a polgári pert kezdeményező felperes és ellenfele, az alperes.

Tárgya[szerkesztés]

A polgári per tárgya a polgári ügy, illetve minden olyan magatartás, amelyre a fő- és mellékszereplők jogosultak, illetve kötelesek. A büntető eljárás akkor sem "polgári per", ha adott esetben polgári jogi igényt lehet a keretében érvényesíteni.

Szakaszai[szerkesztés]

A polgári per tipikus (ám nem minden egyes esetben érvényesülő) szakaszai a következők[2]:
  1. a keresetlevél megvizsgálása
  2. a tárgyalás előkészítése
  3. a tárgyalás
  4. a határozathozatal
  5. a perorvoslati eljárás

A peres eljárás lényege[szerkesztés]

  • "Tárgyaláson, a felek meghallgatásával és a bizonyítékok ismertetésével történik. A bíróság csak azokat a bizonyítékokat használhatja fel ítélete megalapozására, amelyeket a tárgyaláson a felek jelenlétében megvizsgált. A per megindítása a keresetlevél bírósághoz való benyújtásával történik. A per lefolytatásához szükséges okiratok összegyűjtése után kerül sor a tárgyalásra. Ha a felperes az első tárgyaláson nem jelenik meg és nem is kéri, hogy távollétében a bíróság a tárgyalást lefolytassa, a pert megszüntetik. Ha az alperes nem jelenik meg és védekezést sem terjeszt elő, a bíróság bírósági meghagyást bocsát ki. A bíróság ismerteti a tárgyaláson a kereseti kérelmet, felszólítja az alperest, hogy terjessze elő az ellenkérelmet, vagy nyilatkozzon a tényekről és állításokról. A per eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, aki a tényre hivatkozik (bizonyítási teher). A per lezárása a bírósági ítélet meghozatalával történik, amely rendelkező részből és indoklásból áll. A bíróság az ítéletben kötelezi a pervesztes felet a perköltség viselésére, megelőlegeznie azonban annak a félnek kell, akin a bizonyítási teher nyugszik.".[3]

Források[szerkesztés]

Jogi lexikon. Budapest, 1999. 498. old.
Bíró Endre: Jogi szótár. 390. old.
Káldyné

Külső hivatkozások[szerkesztés]

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. Jogi szótár, 390.old.
  2. Jogi lexikon, 498. old.
  3. Káldyné