Parancs programtervezési minta

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Az objektumorientált programozásban, a parancs minta egy viselkedési forma, amelyben egy objektumot használunk arra, hogy reprezentáljunk és párosítsunk minden olyan információt, amely szükséges lehet egy metódus későbbi meghívásához. Ezen információk közé tartozik a metódus neve, az objektum amely birtokolja a metódust és az értékeit a metódus paramétereinek. Az alábbi négy pont mindig együtt említendő a parancs mintával kapcsolatban, melyek nem mások mint a

 • (Command) parancs,
 • (Receiver) vevő,
 • (Invoker) felhasználó [meghívó],
 • (Client) ügyfél.

A parancs objektumnak van egy vevő objektuma és ennek meghívja egy metódusát. A vevő ezután elvégzi a munkát. A parancs objektum el van különítve egy felhasználó objektumnak, amely meghívja a parancsot. Minden parancs objektum átadható ugyanannak a felhasználó objektumnak. Mind a felhasználó objektum és néhány parancs objektum az ügyfél objektum birtokában van. Az ügyfél tartalmazza a döntéshozatalt, hogy melyik parancsot kell végrehajtani, az adott ponton. Egy parancs végrehajtása azt jelenti, hogy egy parancs objektumot átadunk a felhasználó objektumnak. Lásd a példákat lentebb.

A Parancs objektumok használata könnyebbé teszi az általános komponensek létrehozását, amik szükségesek a „Delegate”, szekvenciális, vagy végrehajtó metódusok meghívásához anélkül, hogy tudnánk a "class"-unk metódusát, vagy annak paramétereit. A felhasználó (Invoker) objektum használata lehetőséget biztosít a naplózásra a parancs végrehajtások könnyű elvégezhetőségének érdekében, amennyiben végrehajtunk különböző parancsokat, amelyek egy felhasználó objektum által vannak vezérelve, anélkül, hogy az ügyfél tudatában lenne naplózásnak, vagy módoknak.

Felhasználása[szerkesztés]

A parancs objektumok az implementáláshoz hasznosak.

GUI gombok és menü elemek[szerkesztés]

Swing és Borland Delphi programozási nyelvekben, az „Action” (művelet) egy parancs objektum. Amellett, hogy képes végrehajtani a kívánt parancsot, egy „Action” lehet egy társított ikon, egy billentyűzet gyorsbillentyű, tooltip, és így tovább. Egy eszköztár gomb, vagy egy menüpont összetevője létrejöhet kizárólag egy „Action” vezérlése végett.

Makró felvétel[szerkesztés]

Ha minden felhasználói „Action” (művelet) egy parancs objektum által van reprezentálva, akkor a program képes rögzíteni egy művelet szekvenciáját egyszerűen azáltal, hogy egy listát tart a parancs objektumokról, ahogy őket meghívták. Ezt követően „újrajátssza” ugyanazt a műveletet azáltal, hogy meghívja a parancs objektumon ugyanabban a szekvenciában. Ha a program "Script" motort is tartalmaz, minden parancs objektum implementálhat egy toScript() metódust, és a felhasználói műveletek akkor könnyebben rögzítve lehetnek "Script"-ként.

Mobil kódolás[szerkesztés]

Olyan nyelveket használva, mint például Java, ahol a kód "Stream"-elhető egy bizonyos távoli helyről egy másikra "URLClassloader"-ek és "Codebase"-k segítségével, ott a parancsok lehetővé tesznek egy újfajta viselkedéseket, a távoli helyeken. (EJB Command, Master Worker)

A többszintű visszavonás[szerkesztés]

Ha minden felhasználói művelet egy parancs objektum által van implementálva, akkor a program egy veremben tárolja a legutóbb használt végrehajtott parancsokat. Amikor a felhasználó vissza akar vonni egy parancsot, a program egyszerűen visszaadja a legutóbbi parancs objektumot, és végrehajtja az undo() metódust.

Networking[szerkesztés]

Lehetőség van rengeteg parancs objektum küldésére a hálózaton keresztül, hogy végrehajtsuk azt egy másik számítógépen.

Párhuzamos feldolgozás[szerkesztés]

Itt a parancsok „task”-ként, feladatokként vannak megírva egy megosztott erőforrás részére és több szál által vannak végrehajtva párhuzamosan. (Valószínűleg egy távoli számítógépen)

Folyamatjelzők[szerkesztés]

Feltételezzük, hogy egy program parancsok soraiból épül fel melyek sorban hajtódnak végre. Parancs objektumonként van egy getEstimatedDuration() metódusunk, mellyel, a program könnyen megbecsüli annak teljes hosszát (időtartamát). Ez tükröződhet egy folyamatjelző által, mely észszerűen mutatja, hogy milyen közel van a program ahhoz, hogy végezzen az összes feladattal.

Thread pools (Szálcsoportok)[szerkesztés]

Egy tipikus, általános célú szálcsoport osztálynak rendelkeznie kell egy publikus addTask() metódussal, amely hozzáad egy munkaeszközt egy belső feladat sorához (queue-hoz) várván a feladat befejezésére. Ez azt jelenti, hogy a szálcsoport meghívja a parancsokat a (queue-ból) sorból. A sor elemei parancs objektumok. Általában ezek az objektumok egy közös interfészt (common interface-t) implementálnak, mint például „java.lang.Runnable” amely lehetőséget nyújt a szálcsoportoknak, hogy végrehajtsák a parancsokat még akkor is, ha maga a szálcsoport osztály úgy van megírva, hogy nincs ismerete a konkrét feladatokról.

Tranzakciós viselkedés[szerkesztés]

Hasonlóan a visszavonáshoz, egy adatbázis motor, vagy egy szoftver telepítő tartalmazhat egy listát a műveletekről, amely végre lettek, vagy végre lesznek hajtva. Amennyiben valamelyikük nem sikerül, az összes többi visszafordítható vagy eldobható (általában „rollback”-nek hívják). Például, ha van két adatbázis tábla, melyek hivatkoznak egymásra, amiket frissíteni kell, és a második frissítés nem sikerül, a tranzakció visszaállítható, így az első tábla nem tartalmaz majd hibás hivatkozásokat.

Wizards (Varázslók)[szerkesztés]

Gyakran egy varázsló több oldalnyi konfigurációs lapot mutat be egyetlen művelet érdekében, mely csak akkor következik be, ha a felhasználó rákattint a „Kész” gombra az utolsó oldalon. Ezekben az esetekben a természetes út a felhasználói interfész kódjának és az alkalmazás kódjának szétválasztása érdekében, hogy implementáljuk a varázslót parancs objektum használatával. A parancs objektum akkor jön létre, amikor a varázsló először megjelenik. A varázsló minden oldalában tárolja a GUI változásokat a parancs objektumban, tehát az objektum annyira előrehaladott (belakott), amennyire a felhasználó halad. A „Kész” gomb egyszerűen elindít egy „execute()” hívást. Ezen a ponton kezdődik a parancs osztály munkája, a parancsok sorozatának végrehajtása.

Terminológia[szerkesztés]

A terminológiát arra használjuk, hogy leírjunk, a parancs tervezési minta implementációk nem következetesek és ennél fogva zavaró lehet. Ez a kétértelműség eredménye, a szinonimák és implementációk elfedhetik az eredeti mintát.

1. Kétértelműség

 • A „command” (parancs) kifejezés kétértelmű. Például a „move up” parancs. A „move up” utalhat egy egyszeri „single” parancsra, amelyet kétszer is végrehajthatunk, vagy utalhat két parancsra, melyek mindegyike ugyan azt tudja. Ha a korábbi parancs kétszer van hozzáadva a „vissza verembe”, akkor mindkét elem a veremben ugyan arra a parancs példányra utal/mutat. Ez megfelelő lehet abban az esetben, ha a parancsot vissza lehet vonni mindig ugyan abba az irányba. Mind a „Gang of Four” és a „Java” példa lejjebb használ interpretációt a parancs kifejezésben. Másfelől, ha az utóbbi parancsok hozzá vannak adva a „vissza verembe”, akkor a verem két különálló objektumra mutat. Ez megfelelő lehet abban az esetben, ha a veremben, példányonként tartalmazzák azon információkat, melyek engedélyezik a parancs visszavonását.
 • A(z) „Execute” (végrehajt) kifejezés is kétértelmű. Ez arra utal, hogy futtasd a kódot a parancs objektumok végrehajtási metódusai által. Habár a Windows Presentation Foundationben (WPF), egy parancs végrehajtottnak tekinthető, ha a parancsok végrehajtói metódusára hivatkozva van, de ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy az alkalmazás kódja fut.

2. Szinonimák és homonimák

 • Kliens, forrás, felhasználó: a gomb, eszköztár gomb, vagy a menü elemek kattintása, a gyorsbillentyű gombok lenyomása a felhasználó által.
 • Parancs objektum, Irányított parancs objektum, Művelet objektum: Egy „singleton” objektum, mely birtokában van a gyorsbillentyű gomboknak, a képi gomboknak, a parancs szövegeknek, stb. kapcsolódnak a parancshoz. A parancs/művelet objektumok értesítik a megfelelő forrás/felhasználó objektumokat, amikor parancs/művelet objektumok elérhetősége megváltozik. Ez engedélyezi a gomboknak és a menü elemeknek, hogy inaktívvá váljanak (beszürküljenek) amikor egy parancs/művelet nem hajtható végre.
 • Vevő (fogadó), Cél objektum: az objektum amely a másolásért, beillesztésért, áthelyezésért felel. A vevő objektum birtokolja a metódust, amit parancsok végrehajtói metódusnak (command’s execute method) is neveznek. A vevő tipikusan a cél objektum is egyben. Például, ha egy vevő objektum egy kurzor és a metódus egy „moveUp” nevű metódus, akkor elvárható, hogy a kurzor a moveUp művelet célját képezi. Másfelől, ha a kód a parancs objektum által van definiálva, akkor a cél objektum teljesen más objektum lesz.
 • Parancs objektum, irányított esemény argumentumok, esemény objektumok: az objektum , amely el van választva a forrásból a parancs/műveleti objektumok, a cél objektumok, és a kód felé, amelyek végzik a munkát. Minden gomb kattintás, vagy gyorsbillentyű gomb eredménye egy új parancs/esemény objektum. Néhány implementáció több információt nyújt a parancs/esemény objektumnak. Egyéb implementációk parancs/esemény objektumokat tesznek egyéb esemény objektumba (Mint egy doboz, amiben egy még nagyobb doboz van)
 • Kezelő (Handler), ExecutedRoutedEventHandler, metódus, funkció (function): az aktuális kód amely már elvégzi a másolást, beillesztést, mozgatást, stb. Néhány implementációban a kezelő kód része a parancs/műveleti objektumnak. Más implementációkban a kód része a vevő/cél objektumoknak, és még további más implementációkban a kezelő kód külön van választva más egyéb objektumoktól.
 • Parancs menedzser, vissza menedzser, időzítő, sor (queue), diszpécser, felhasználó (invoker): egy objektum mely a parancs/esemény objektumot beleteszi egy „vissza verembe” (undo stack), vagy egy „helyrehoz verembe” (redo stack), vagy addig tartja a parancs/esemény objektumot, amíg egyéb objektumok késszé akarják tenni őket, vagy irányítják a parancs/esemény objektumot a megfelelő vevő/cél objektum felé vagy kezelő kódhoz.

3. Implementációk, melyek már túlmutatnak az eredeti parancs tervezési mintán

 • A Windows Presentation Foundation (WPF) bemutatta az irányított parancsokat, melyek kombinálják a parancs tervezési mintát az esemény feldolgozással. Ennek eredményeképpen a parancs objektum többé már nem tartalmaz hivatkozást a cél objektum felé, és az applikáció kódja felé sem. Ehelyett felhasználja a parancs objektumok meghívási parancsainak eredményeit egy úgynevezett „Executed Routed Event” – Végrehajtott irányított eseményt, amely a „Tunneling” vagy „Bubbling” események alatt fordulhat elő egy úgynevezett „Binding” objektumban, amely azonosítja a célt és az applikáció kódot, amely már el van végezve ezen a ponton.

Példák[szerkesztés]

Tekintsünk egy egyszerű kapcsolót, legyen a neve „Switch”. Ebben a példában konfigurálunk egy "Switch"-et két paranccsal: ez a kettő nem más mint, „kapcsoljuk LE” a lámpát, és „kapcsoljuk FEL” a lámpát.

Az előnye ennek a különös parancs tervezési minta implementációnak az az, hogy a "Switch" használható bármilyen eszköz által, nem csak a lámpa által. A "switch" a következő példában le és felkapcsolhatja a lámpát, de a "Switch"-ek konstruktora képes elfogadni bármilyen más "Subclass" parancsát aminek két paramétere van. Például úgy is be tudjuk állítani a "Swith"-et, hogy az ki vagy be kapcsoljon egy motort.

C#[szerkesztés]

A következő kód a „Parancs tervezési minta” egy implementációja C#-ban.

using System;
using System.Collections.Generic;
 
namespace CommandPattern
{
  public interface ICommand
  {
    void Execute();
  }
 
  /* The Invoker class */
  public class Switch
  {
    ICommand _closedCommand;
    ICommand _openedCommand;
 
    public Switch(ICommand closedCommand, ICommand openedCommand)
    {
      _closedCommand = closedCommand;
      _openedCommand = openedCommand;
 
    }
 
    //close the circuit/power on
    public void Close()
    {
      _closedCommand.Execute();
    }
 
    //open the circuit/power off
    public void Open()
    {
      _openedCommand.Execute();
    }
  }
 
  /* An interface that defines actions that the receiver can perform */
  public interface ISwitchable
  {
    void PowerOn();
    void PowerOff();
  }
 
  /* The Receiver class */
  public class Light : ISwitchable
  {
    public void PowerOn()
    {
      Console.WriteLine("The light is on");
    }
 
    public void PowerOff()
    {
      Console.WriteLine("The light is off");
    }
  }
 
  /* The Command for turning on the device - ConcreteCommand #1 */
  public class CloseSwitchCommand: ICommand
  {
    private ISwitchable _switchable;
 
    public CloseSwitchCommand(ISwitchable switchable)
    {
      _switchable = switchable;
    }
 
    public void Execute()
    {
      _switchable.PowerOn();
    }
  }
 
  /* The Command for turning off the device - ConcreteCommand #2 */
  public class OpenSwitchCommand : ICommand
  {
    private ISwitchable _switchable;
 
    public OpenSwitchCommand(ISwitchable switchable)
    {
      _switchable = switchable;
    }
 
    public void Execute()
    {
      _switchable.PowerOff();
    }
  }
 
  /* The test class or client */
  internal class Program
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      string arg = args.Length > 0 ? args[0].ToUpper() : null;
 
      ISwitchable lamp = new Light();
 
      //Pass reference to the lamp instance to each command
      ICommand switchClose = new CloseSwitchCommand(lamp);
      ICommand switchOpen = new OpenSwitchCommand(lamp);
 
 
      //Pass reference to instances of the Command objects to the switch
      Switch @switch = new Switch(switchClose, switchOpen);
 
 
      if (arg == "ON")
      {
        //Switch (the Invoker) will invoke Execute() (the Command) on the command object - _closedCommand.Execute();
        @switch.Close();
      }
      else if (arg == "OFF")
      {
        //Switch (the Invoker) will invoke the Execute() (the Command) on the command object - _openedCommand.Execute();
        @switch.Open();
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Argument \"ON\" or \"OFF\" is required.");
      }
    }
  }
}

Egy egyszerűbb példa:

/*IVSR: Command Pattern*/
using System;
using System.Collections;
using System.Linq;
 
namespace IVSR.Designpatterns.CommandPattern_demo
{
  #region ICommand Interface
  interface ICommand
  {
    string Name { get; set; }
    string Description { get; set; }
    void Run();
  }
  #endregion
 
  #region Command Invoker
  class CInvoker
  {
    // Array to hold list of commands
    private ArrayList listOfCommands = new ArrayList();
 
    //Default constructor to load commands
    public CInvoker()
    {
      LoadCommands();
    }
 
    //Loads the commands to arrylist
    private void LoadCommands()
    {
      listOfCommands.Add(new cmdOpen());
      listOfCommands.Add(new cmdClose());
      listOfCommands.Add(new cmdCreate());
      listOfCommands.Add(new cmdUpdate());
      listOfCommands.Add(new cmdRetrieve());
    }
 
    //Find command using foreach
    public ICommand GetCommand(string name)
    {
      foreach (var item in listOfCommands)
      {
        ICommand objCmd = (ICommand)item;
        if (objCmd.Name == name)
        {
          return objCmd; //return the command found
        }
      }
      return null; //return if no commands are found
    }
  }
  #endregion
 
  #region Commands
 
  class cmdOpen : ICommand //command 1
  {
    private string _name = "open", _description = "opens a file";
    public string Name { get { return _name; } set { _name = value; } }
 
    public string Description { get { return _description; } set { _description = value; } }
 
    public void Run() { Console.WriteLine("running open command"); }
  }
 
  class cmdClose : ICommand //command 2
  {
    private string _name = "close", _description = "closes a file";
    public string Name { get { return _name; } set { _name = value; } }
    public string Description { get { return _description; } set { _description = value; } }
    public void Run() { Console.WriteLine("running close command"); }
  }
 
  class cmdCreate : ICommand //command 3
  {
    private string _name = "create", _description = "creates a file";
    public string Name { get { return _name; } set { _name = value; } }
    public string Description { get { return _description; } set { _description = value; } }
    public void Run() { Console.WriteLine("running create command"); }
  }
 
  class cmdUpdate : ICommand //Command 4
  {
    private string _name = "update", _description = "updates a file";
    public string Name { get { return _name; } set { _name = value; } }
    public string Description { get { return _description; } set { _description = value; } }
    public void Run() { Console.WriteLine("running update command"); }
  }
 
  class cmdRetrieve : ICommand //command 5
  {
    private string _name = "retrieve", _description = "retrieves a file";
    public string Name { get { return _name; } set { _name = value; } }
    public string Description { get { return _description; } set { _description = value; } }
    public void Run() { Console.WriteLine("running Retrieve command"); }
  }
  #endregion
 
  #region MAIN
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      //Command pattern example
      CInvoker cmdInvoker = new CInvoker();
      ICommand cmd1 = cmdInvoker.GetCommand("open");
      cmd1.Run();
      cmdInvoker.GetCommand("update").Run();
      //or
      new CInvoker().GetCommand("close").Run();
    }
  }
  #endregion
}

JAVA[szerkesztés]

import java.util.List;
import java.util.ArrayList;
 
/* The Command interface */
public interface Command {
  void execute();
}
 
/* The Invoker class */
public class Switch {
  private List<Command> history = new ArrayList<Command>();
 
  public void storeAndExecute(Command cmd) {
   this.history.add(cmd); // optional
   cmd.execute();
  }
}
 
/* The Receiver class */
public class Light {
 
  public void turnOn() {
   System.out.println("The light is on");
  }
 
  public void turnOff() {
   System.out.println("The light is off");
  }
}
 
/* The Command for turning on the light - ConcreteCommand #1 */
public class FlipUpCommand implements Command {
  private Light theLight;
 
  public FlipUpCommand(Light light) {
   this.theLight = light;
  }
 
  public void execute(){
   theLight.turnOn();
  }
}
 
/* The Command for turning off the light - ConcreteCommand #2 */
public class FlipDownCommand implements Command {
  private Light theLight;
 
  public FlipDownCommand(Light light) {
   this.theLight = light;
  }
 
  public void execute() {
   theLight.turnOff();
  }
}
 
/* The test class or client */
public class PressSwitch {
  public static void main(String[] args){
   Light lamp = new Light();
   Command switchUp = new FlipUpCommand(lamp);
   Command switchDown = new FlipDownCommand(lamp);
 
   Switch mySwitch = new Switch();
 
   switch(args[0]) {
     case "ON":
      mySwitch.storeAndExecute(switchUp);
     break;
     case "OFF":
      mySwitch.storeAndExecute(switchDown);
     break;
     default:
      System.out.println("Argument \"ON\" or \"OFF\" is required.");
    }
  }
}

Python[szerkesztés]

class Switch(object):
  """The INVOKER class"""
  @classmethod
  def execute(cls, command):
    command.execute()
 
class Command(object):
  """The COMMAND interface"""
  def __init__(self, obj):
    self._obj = obj
 
  def execute(self):
    raise NotImplemented
 
class TurnOnCommand(Command):
  """The COMMAND for turning on the light"""
  def execute(self):
    self._obj.turn_on()
 
class TurnOffCommand(Command):
  """The COMMAND for turning off the light"""
  def execute(self):
    self._obj.turn_off()
 
class Light(object):
  """The RECEIVER class"""
  def turn_on(self):
    print("The light is on")
 
  def turn_off(self):
    print("The light is off")
 
class LightSwitchClient(object):
  """The CLIENT class"""
  def __init__(self):
    self._lamp = Light()
    self._switch = Switch()
 
  def switch(self, cmd):
    cmd = cmd.strip().upper()
    if cmd == "ON":
      Switch.execute(TurnOnCommand(self._lamp))
    elif cmd == "OFF":
      Switch.execute(TurnOffCommand(self._lamp))
    else:
      print("Argument 'ON' or 'OFF' is required.")
 
# Execute if this file is run as a script and not imported as a module
if __name__ == "__main__":
  light_switch = LightSwitchClient()
  print("Switch ON test.")
  light_switch.switch("ON")
  print("Switch OFF test.")
  light_switch.switch("OFF")
  print("Invalid Command test.")
  light_switch.switch("****")

Scala[szerkesztés]

/* The Command interface */
trait Command {
  def execute()
}
 
/* The Invoker class */
class Switch {
  private var history: List[Command] = Nil
 
  def storeAndExecute(cmd: Command) {
   cmd.execute()
   this.history :+= cmd
  }
}
 
/* The Receiver class */
class Light {
  def turnOn() = println("The light is on")
  def turnOff() = println("The light is off")
}
 
/* The Command for turning on the light - ConcreteCommand #1 */
class FlipUpCommand(theLight: Light) extends Command {
  def execute() = theLight.turnOn()
}
 
/* The Command for turning off the light - ConcreteCommand #2 */
class FlipDownCommand(theLight: Light) extends Command {
  def execute() = theLight.turnOff()
}
 
/* The test class or client */
object PressSwitch {
  def main(args: Array[String]) {
   val lamp = new Light()
   val switchUp = new FlipUpCommand(lamp)
   val switchDown = new FlipDownCommand(lamp)
 
   val s = new Switch()
 
   try {
     args(0).toUpperCase match {
      case "ON" => s.storeAndExecute(switchUp)
      case "OFF" => s.storeAndExecute(switchDown)
      case _ => println("Argument \"ON\" or \"OFF\" is required.")
     }
   } catch {
     case e: Exception => println("Arguments required.")
   }
  }
}

JavaScript[szerkesztés]

/* The Invoker function */
var Switch = function(){
  var _commands = [];
  this.storeAndExecute = function(command){
    _commands.push(command);
    command.execute();
  }
}
 
/* The Receiver function */
var Light = function(){
  this.turnOn = function(){ console.log ('turn on') };
  this.turnOff = function(){ console.log ('turn off') };
}
 
/* The Command for turning on the light - ConcreteCommand #1 */
var FlipUpCommand = function(light){
  this.execute = function() { light.turnOn() };
}
 
/* The Command for turning off the light - ConcreteCommand #2 */
var FlipDownCommand = function(light){
  this.execute = function() { light.turnOff() };
}
 
var light = new Light();
var switchUp = new FlipUpCommand(light);
var switchDown = new FlipDownCommand(light);
var s = new Switch();
 
s.storeAndExecute(switchUp);
s.storeAndExecute(switchDown);

Coffescript:
# The Invoker function
class Switch
  _commands = []
  storeAndExecute: (command) ->
   _commands.push(command)
   command.execute()
 
# The Receiver function
class Light
 turnOn: ->
  console.log ('turn on')
 turnOff: ->
  console.log ('turn off')
 
# The Command for turning on the light - ConcreteCommand #1
class FlipUpCommand
 constructor: (@light) ->
 
 execute: ->
  @light.turnOn()
 
# The Command for turning off the light - ConcreteCommand #2
class FlipDownCommand
 constructor: (@light) ->
 
 execute: ->
  @light.turnOff()
 
light = new Light()
switchUp = new FlipUpCommand(light)
switchDown = new FlipDownCommand(light)
s = new Switch()
 
s.storeAndExecute(switchUp)
s.storeAndExecute(switchDown)

Fordítás[szerkesztés]

Ez a szócikk részben vagy egészben a Command Pattern című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel.