Paksy Jób

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Pakosi Paksy Jób, egy magyar huszár tiszt aki 1552-ben védte az Egri várat az ostrom alatt.

Élete[szerkesztés]

Az ősrégi Rátót nemzetségből származó pakosi Paksy család sarja. Édesapja, pakosi Paksy Pál, édesanyja, beregszói Hagymássy Jusztina volt. Apai nagyszülei pakosi Paksy Lajos, és parlagi Parlaghy Lúcia voltak. Parlaghy Lúcia leánytestvére, enyingi Török Imre valkói főispánné parlagi Parlaghy Krisztina volt, enyingi Török Bálint édesanyja.

1549-ben a Szabolcs megyei Angyalháza, Csege, Geszteréd, Halászi és Nádudvar falvakban 38 portája, két puszta jobbágytelke, és négy újonnan létesült jobbágytelke volt.[1] 1552-ben oltalmazta Eger várát Dobó Istvánnal együtt, mint Báthory Bonaventura lovasainak a hadnagyja. A veresség során katonai nagyobb részét legyilkoltatta Ahmed pasa, és Paksy Jóbot egynéhány zászlókkal Konstantinápolyba küldte, ahonnan Zay Ferencnek és Veráncsics Antalnak, I. Ferdinánd magyar király nevében való maguk közvetésükre és kérésükre, szabadulhatott haza 1553-ban. Paksy Jób birtokos volt Bihar vármegyében, Sámsonban, és mellete Tamásiban tizenkilenc portát birt, de amely utolsóbb falu már ma puszta.[2]

Gárdonyi Géza Egri csillagok című művében szerepelt, mint az egyik fontosabb alak az ostrom alatt.

Házasságai[szerkesztés]

Első felesége homonnai Drugeth Margit úrnő, homonnai Drugeth Gábor és Borbála Warkoch von Nopsitz leánya volt.[3] Tőle született:

  • Paksy Mihály

Másodszor házasodott meg; bajnai Both Margit kisasszonyt vette el, akinek a szülei bajnai Both György (†1552), Zala vármegyei földbirtokos és háshágyi Háshágyi Borbála voltak. Bajnai Both Margit apai nagyszülei bajnai Both Ferenc (†1526), horvát bán és németújvári Batthyány Ágnes voltak. Anyai nagyszülei, pedig háshágyi Háshágyi Dénes, a kanizsai vár várnagya, Zala vármegyei birtokos, aki 1527-ben Zala vármegye országgyűlési követe, és kányaföldi Kerecheny Borbála voltak. A második házasságából született:

  • Paksy Miklós, szabolcsi alispán. Neje: nagylúcsei Dóczy Anna.
  • Paksy Pál. Neje: nagylúcsei Dóczy Erzsébet.
  • Paksy Judit. Férje: osztopáni Perneszy János, Zala vármegye alispánja, országgyűlési követ, kanizsai lovaskapitány, zalalövői véghely főkapitánya.

Jegyzetek[szerkesztés]