Pöszeség

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A pöszeség eltérés az anyanyelvi közösség kiejtési normáitól. Nem tartoznak ide a nyelvjárások jellegzetességei, mert ezek is részei a normának. A beszédhangok torzulhatnak (diszlália), megváltozhatnak (paralália), vagy ki is maradhatnak (alália). A hibák jelentkezhetnek csak bizonyos helyzetekben (szó elején, belsejében, vagy végén), egyes szavakban, vagy a hangok ejtődhetnek hol helyesen, hol hibásan.

A torzítás és a helyettesítés többnyire a sziszegő hangokat (s, sz, c, cs, z, zs) és az r hangot érinti, a kimaradás pedig többnyire a h hanggal fordul elő.

Ez a beszédhiba akár előnyös is lehet, mert az egyes nyelvek hangbázisa eltér. Ezért egy idegen nyelven helyesnek számíthat az anyanyelven helytelen ejtés. Így a raccsolás segíthet a francia, a selypítés pedig az angol szavak kiejtésében.

Felosztása[szerkesztés]

Lehet

  • részleges: néhány hangra vagy egy-két hangcsoportra kiterjedő
    • selypítés, a sziszegő hangokra kiterjedő
    • raccsolás, az r hang hibás ejtése
  • általános: legalább tíz hangra, vagy néhány magánhangzóra és sok mássalhangzóra kiterjedő kiejtési hiba
  • orrhangzós beszéd, a nazális színezet zavara, ami lehet részleges, vagy általános is
  • fonetikai
  • fonológiai

Minél több hangra terjed ki a hiba, annál nehezebben érthető a beszéd. Szélsőséges esetben a beszédet nagyon nehéz megérteni, mert az összes mássalhangzó érintett. Amennyiben a beszélőszervek épek, ez az általános hiba is javítható.

A legelterjedtebb hibák mellett más hibák is előfordulnak. Ezek nevét a megfelelő görög vagy héber betű nevéből képezik.

Hanghiba
Betű Név Artikulációs hiba
Β βῆτα betacizmus a b hang hibás ejtése
Γ γάμμα gammacizmus a g hang hibás ejtése
Δ δέλτα deltacizmus a d hang hibás ejtése
Κ κάππα kappacizmus a k hang hibás ejtése
Λ λάμβδα lambdacizmus az l hang hibás ejtése
Ρ ῥῶ rotacizmus az r hang hibás ejtése
Σ σίγμα szigmatizmus az sz hang hibás ejtése
ש שין sétizmus az s hang hibás ejtése
Τ ταῦ taucizmus a t hang hibás ejtése

Paralália esetén para- előtagot adnak a névhez.

Okai[szerkesztés]

Okozhatják érzékelési zavarok, vagy a beszélőszervek, különösen a szájizomzat mozgásának apróbb zavarai, fogászati problémák, és gyermekkorban a rosszul kialakult fonológiai rendszer. A képzés helyének kisebb eltolódásakor már sérülhet a sziszegő hangok ejtése.

Kezelése[szerkesztés]

A kezelés célja a tiszta, a nyelv normáinak megfelelő kiejtés elérése. Ehhez először a mozgáskészséget és a beszédhangok megkülönböztetését, a háttérkészségeket fejlesztik. Ezután foglalkoznak a hibás hangokkal: kialakítják, rögzítik és automatizálják a helyes kiejtést.

Források[szerkesztés]

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]