Noblesse oblige

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Noblesse oblige, a. m. „a nemesség kötelez” francia mondás, melyet a 18. században de Lévis herceg udvari nevelője mondott ki. Ennek értelmében a nemest társadalmi állása arra kötelezi, hogy nemes és előkelő módon viselkedjen és példát mutasson a többi rendnek. A nemesi (és lovagi) erények egyfajta tömör foglalatának tekinthető, a nemesi rend értékközvetítő és -teremtő funkcióját emeli ki a társadalomban, melynek lényege a szolgálat.

Egy 1808-ban megjelent, Maximes et réflexions sur differents sujets de morale et de politique című könyveben olvasható, a szerző Pierre Marc Gaston Duc de Lévis (Der Duden in zwölf Bänden, 12. kötet).

Azok, akik nem értik meg a nemesi erények lényegét, azt hitték, hogy a mondást a gőg, a hiúság indította, noha lényege pontosan az egoizmus elutasítása és az önzetlenség erkölcsi normájának hangsúlyozása, mert a nemest szerencséje és társadalmi állása az önfeláldozásra kötelezi, nem az egyéni jólét elérésére vagy a tunya tétlenségre.

A nagyrészt nemesekből álló máltai lovagoknál ezt az elvet Krisztus és a kevésbé szerencsés emberek szolgálata fejezi ki, főleg a betegek, fogyatékosok, menekültek, száműzöttek, hajléktalanok és általában minden nélkülöző ellátása.