Nemzetőrdal

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Nemzetőrdal
Műfaj magyar népdal
Szöveg Arany János
Stílus új
Hangfaj lá-hexachord
A kotta hangneme H moll
Sorok A A5 A5v A
Hangterjedelem 1–♭6 5–♭10 5–♭10 1–♭6
Kadencia 1 (5) ♭6
Szótagszám 10 10 10 10
Előadásmód Tánclépés
Előadási tempó 152
A gyűjtés adatai
Gyűjtő Kiss Lajos
A gyűjtés helye Gombos
(Vár)megye Vajdaság

A Süvegemen nemzetiszín rózsa kezdetű lassú csárdás dallama 1851-ben bukkant fel Sárga csikó, sárga lovam, sárga… kezdetű szöveggel. Száz évvel később, az 1950-es években párosították a dallamot Arany János 1848-ban írt Nemzetőrdal című versével.

Kotta és dallam[szerkesztés]


{
  <<
  \relative c' {
   \key b \minor
   \time 4/4
   \tempo 4 = 72
   \set Staff.midiInstrument = "trumpet"
   \transposition c'
    fis8 d4. b8 g'4. fis e8 d cis4. b2 b4 r \bar "||"
    b'8 fis4. fis8 d'4. cis4 b cis8 b4. fis2 fis4 r \bar "||"
    b8 fis4. fis8 d'4. cis b8 cis4 b fis2 g \bar "||"
    fis4. d8 b g'4. fis e8 d cis4. b2 b4 r \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Sü -- ve -- ge -- men nem -- ze -- ti -- szín ró -- zsa,
    A -- ja -- ko -- mon ked -- ves ba -- bám csók -- ja.
    Ne félj, ba -- bám, nem me -- gyek vi -- lág -- ra,
    Nem -- ze -- tem -- nek le -- szek ka -- to -- ná -- ja.
   }
  >>
}

Süvegemen nemzetiszín rózsa,
Ajakamon édes babám csókja;
Ne félj, babám, nem megyek világra:
Nemzetemnek vagyok katonája.

Nem kerestek engemet kötéllel;
Zászló alá magam csaptam én fel:
Szülőanyám, te szép Magyarország,
Hogyne lennék holtig igaz hozzád!

Olyan marsra lábam se billentem,
Hogy azt bántsam, aki nem bánt engem:
De a szabadságért, ha egy íznyi,
Talpon állok mindhalálig víni.

Források[szerkesztés]

Szöveg:

Felvételek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap