Ne sírjatok, budapesti lányok

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Ne sírjatok, budapesti lányok
Műfaj egyéb magyar népies dal
Hangfaj dúr
A kotta hangneme C dúr
Sorok A A5 A5v B
Hangterjedelem 1–5 5–9 5–9 1–4
Kadencia 1 (5) 6
Szótagszám 17 17 18 9

A Ne sírjatok, budapesti lányok! egy ismeretlen eredetű első világháborús katonadal, egyike azoknak, amelyeket a bevonuló katonák énekeltek; Budapest helyett más város nevével is előfordul.[1]

Dallama Gerő Károly Az uzsai gyöngy című népszínművében hangzott el először 1888-ban Három singes a pántlikám, de piros, de piros, de piros szöveggel. A darab zeneszerzője Erkel Elek.[2]

Az e szócikkbeli szöveggel először Palotásy Gyula: 101 legszebb magyar népdal című könyvében bukkant fel az 1890-es években. Kacsóh Pongrác zongorára alkalmazta Magyar katonanóták című, 1915-ben kiadott könyvében azzal a megjegyzéssel, hogy „1914. augusztus 1-je után, a mozgósítás napjaiban e daltól volt hangos az egész Magyarország.” Kodály Zoltán is lejegyezte 1914-ben az utcán menetelő katonáktól.

Feldolgozás:

Szerző Mire
Farkas Ferenc ének, zongora 50 csárdás, 17. kotta

Kotta és dallam[szerkesztés]

Az alábbi szöveg csak egy változat, huszárok helyett szólhat például tüzérekről is.

A gőzösnek hat kereke
de fényes, de fényes, de fényes.
Benne ül egy nyalka huszár,
de kényes, de kényes, de kényes!

Ne sírjatok, budapesti lányok,
Visszajönnek a huszárok
Valaha, valaha vagy soha.
Ne sírjatok, budapesti lányok,
Visszajönnek a huszárok
Valaha, valaha vagy soha.

Az orosz cár palotája
de fényes, de fényes, de fényes.
Abban laknak a budapesti
legények, legények, legények

Ne sírjatok, pesti menyecskék,
visszajövünk, mint a fecskék,
valaha, valaha vagy soha.
Ne sírjatok, pesti menyecskék,
visszajövünk, mint a fecskék,
valaha, valaha vagy soha.


{
  <<
  \relative c' {
   \key c \major
   \time 4/4
   \tempo 4 = 90
   \set Staff.midiInstrument = "slap bass 1" 
   \transposition c'
%    A gőzösnek hat kereke de fényes, de fényes, de fényes.
    c8 c4. f4 f e e g g f8 e d4 e8 f g4 e8 c4. c4 r \bar "||"
%    Benne ül egy nyalka huszár, de kényes, de kényes, de kényes.
    g' g c c b4 b d d c8 b a4 b8 c d4 b8 g4. g4 r \bar "||" \break
%    Ne sírjatok, budapesti lányok, visszajönnek a huszárok
    g8 g4. c8 c4. b8 b b b d4 d f, f a a g4 c b a \bar "||" \break
%    valaha, valaha, vagy soha.
    f8 e d4 e8 f g4 e8 c4. c4 r \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    A gő -- zös -- nek hat ke -- re -- ke de fé -- nyes, de fé -- nyes, de fé -- nyes.
    Ben -- ne ül egy nyal -- ka hu -- szár, de ké -- nyes, de ké -- nyes, de ké -- nyes.
    Ne sír -- ja -- tok, bu -- da -- pes -- ti lá -- nyok, visz -- sza -- jön -- nek a hu -- szá -- rok
    va -- la -- ha, va -- la -- ha, vagy so -- ha.
   }
  >>
}

Más szövegek:

Csináltattam Pesten házat, ragyogó csillagom, galambom.
Ablakot rá háromszázat, ragyogó csillagom, galambom.
Közepébe tükrös szöbát, hol a rózsám festi magát,
Ragyogó csillagom, galambom.

Elment az én rózsám Pestre, ragyogó csiillagom, galambom.
Puccos dáma lett belőle, ragyogó csillagom, galambom.
Sárga cipő, gumisarok, engem a faképnél hagyott,
Ragyogó csillagom, galambom.

A Tanácsköztársaság idején az alábbi szöveggel énekelték:

De sok magas égbenyúló palota, palota, palota.
Mindezeket kérges kezű munkáskéz vakolta, vakolta.
Aki lakja a nagy termeket, hozzá még egy téglát sem tett,
nem biz'a, nem biz'a, nem biz'a!

Készül már a nagy szerelvény az útra, az útra, az útra,
rajta mennek proletárok a harcba, a harcba, a harcba.
Ne sírjatok, munkáslányok, visszajövök még hozzátok,
valaha, valaha, vagy soha.

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. Szabó Dániel: Katonadalok és az első világháború pp. 5. Aetas. (Hozzáférés: 2014. május 25.)
 2. Az uzsai gyöngy. Debreceni Egyetem elektronikus Archívum (Hozzáférés: 2017. jan. 28.)

Források[szerkesztés]

Felvételek[szerkesztés]

 • Zene Zeneportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap