Modul:Zárható lista

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Zárható lista[mi ez?] • [dokumentáció: mutat, szerkeszt] • [tesztek: létrehozás]

--
-- Ez a modul a zárható lista sablon lelke. (Original source the enwiki Modul:Authority control)
--
 
local p = {}
 
local function getListItem( data )
	if type( data ) ~= 'string' then
		return ''
	end
	return mw.ustring.format( '<li style="line-height: inherit; margin: 0">%s</li>\n', data )
end
 
-- Egy, az összes argumentumot és kitöltött mező pozícióját tartalmazó tömböt ad vissza.
local function getArgNums( args )
  local nums = {}
  for k, v in pairs( args ) do
    if type( k ) == 'number' and
      k >= 1 and
      math.floor( k ) == k and
      type( v ) == 'string' and
      mw.ustring.match( v, '%S' ) then
        table.insert( nums, k )
    end
  end
  table.sort( nums )
  return nums
end
 
-- Létrehozza az osztályok, stíluslapok stb. listáját.
local function formatAttributes( attrType, ... )
  local attributes = { ... }
  local nums = getArgNums( attributes )
  local t = {}
  for i, num in ipairs( nums ) do
    table.insert( t, attributes[ num ] )
  end
  if #t == 0 then
    return '' 
  end
  return mw.ustring.format( ' %s="%s"', attrType, table.concat( t, ' ' ) )
end
 
local function buildList( args )
  local listItems = {}
  local argNums = getArgNums( args )
  for i, num in ipairs( argNums ) do
    table.insert( listItems, getListItem( args[ num ] ) )
  end
  if #listItems == 0 then
    return ''
  end
  listItems = table.concat( listItems )
 
  -- Összegyüjti az osztályokat, stiluslapokat és címeket.
  local div1class = formatAttributes( 'class', 'mw-collapsible', 'mw-collapsed' )
  local div1style = formatAttributes(
    'style',
    args.frame_style,
    args.framestyle,
    not ( args.frame_style or args.framestyle ) and 'border: none; padding: 0;'
  )
  local div2style = formatAttributes(
    'style',
    'font-size: 105%;',
    'font-weight: bold;',
    args.title_style,
    args.titlestyle,
    not ( args.title_style or args.titlestyle ) and 'background: transparent; text-align: left;'
  )
  local title = args.title or 'Lista'
  local templatestyles = args.hlist
    and mw.getCurrentFrame():extensionTag('templatestyles', '', {src = 'hlist/styles.css'}) .. '\n'
    or ''
  local ulclass = formatAttributes( 'class', 'mw-collapsible-content', args.hlist and 'hlist' )
  local ulstyle = formatAttributes( 
    'style',
    not args.bullets and 'list-style: none none; margin-left: 0;',
    args.list_style,
    args.liststyle,
    not ( args.list_style or args.liststyle ) and 'text-align: left;',
    'font-size: 105%; margin-top: 0; margin-bottom: 0; line-height: inherit;'
  )
 
  -- A lista összeállítása
  return mw.ustring.format( 
    '<div%s%s>\n<div%s>%s</div>%s\n<ul%s%s>\n%s</ul>\n</div>',
    div1class, div1style, div2style, title, templatestyles, ulclass, ulstyle, listItems
  )
end
 
function p.main( frame )
  local origArgs
  if frame == mw.getCurrentFrame() then
    origArgs = frame:getParent().args
    for k, v in pairs( frame.args ) do
      origArgs = frame.args
      break
    end
  else
    origArgs = frame
  end
 
  local args = {}
  for k, v in pairs( origArgs ) do
    if type( k ) == 'number' or v ~= '' then
      args[ k ] = v
    end
  end
  return buildList(args)
end

return p