Modul:String

Ez a lap műszaki védett
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

String[mi ez?] • [dokumentáció: mutat, szerkeszt] • [tesztek: sikeres: 3, sikertelen: 0, kihagyva: 0 (részletek)]

E modulnak az a célja, hogy alapvető string függvényeket biztosítson unikódban kódolt stringekre. Ezeket az {{#invoke: String|stringfüggvény neve| paraméter | paraméter...}} sablonnal tudjuk aktiválni. A paraméterek száma, neve a függvény nevével összefüggésben változó.

A legtöbb itt bemutatott funkció nevesített, névtelen paraméterekkel, illetve ezek keverékével hívható meg. A névvel adott paraméterek jellemzője, hogy a paraméter karakterei előtt és után álló szóköz értékű (whitespace) karaktekreket lehántolja a paraméterről a MediaWiki. Azonban a felhasználó szándékától függően előnyös lehet, ha ezeket a MediaWiki nem távolítja el. Erre szolgál: a(z esetleg implicite) számozott paramétereknél nincs semmiféle lehántolás, a bevezető és követő szóközök változatlanul a paraméter részei maradnak.

Globális opciók:

 • ignore_errors: Ha értéke true vagy 1, akkor nem hibaüzenettel tér vissza a függvény, hanem a hibát ignorálva üres stringet ad vissza. Lásd például a Modul/Stringek/tesztdobozban: {{#invoke:String|sub|s=Nini, a király meztelen|i=7|j=34|ignore_errors=1}}
 • error_category: Hiba esetén meghatározza a hibaüzenetbe beépítendő hibakategória nevét. Az alapértelmezett kategória a Kategória:A String modult hibásan használó lapok.
 • no_category: Ha értéke true vagy 1, akkor nem fog kategória szerepelni a hibaüzenetben.

A modul tesztelését a Modul:String/tesztdoboz modullal végezhetjük.

len

A funkció visszatérési értéke a cél-string (target_string) hossza

Hívása: {{#invoke:String|len|target_string|}} OR {{#invoke:String|len|s=target_string}}

Paraméter

 • s: A string, amelynek hosszára vagyunk kíváncsiak

Nevesített pareméterekről lehántja a felesleges bevezető ill. követő szóköz értékű (whitespace)karaktereket .

sub

A funkció a start indextől az end indexig terjedő karaktereivel tér vissza a megadott stringnek (target_string) Hívása: {{#invoke:String|sub|target_string|start_index|end_index}} OR {{#invoke:String|sub|s=target_string|i=start_index|j=end_index}}

Paraméterek

 • s: a string, amelynek adott részét kívánjuk elérni, mint visszaadott értéket
 • i: a kezdő index, amely már a visszaadott értékbe kerül, a hiányzó paraméter 1-et jelöl.
 • j: az utólső index, amely még a visszaadott értékbe kerül.

A string első karakteréhez az 1 indexérték tartozik. Ha i, vagy j negatív érték, akkor azt úgy interpretálja, hogy a string végétől kell kezdeni az indexelést. Vagyis -1 a string utólsó karakterét választja ki.

Ha az i és j értékek a stringen kívülre mutatnak, így nem értelmezhetők, akkor hibajelentést kapunk: ( 'Szubstring a határokon kívül van' ), ha pedig a j < i akkor jön a ( 'Szubstring indexhiba' );

sublength

Egy már meghaladott sablon a {{str sub old}} magatartását implementálja, hogy a funkciója továbbra is fennmaradjon.Unikód karakterekkel működik. A string i-edik pozíciójától len hosszú szeletet ad vissza. Hívása: {{#invoke:String|sublenght|s=target_string|i=start_index|len=hossz}}

paraméterei

 • s a string
 • i a kezdő indexe a substringnek
 • len a hossza a substringnek

Megjegyzés: itt hibajelentéseket nem kapunk!!!

match

A funkció visszaadja azt a rész-stringet, amely illeszkedik (matches) a megadott mintára. Hívása: {{#invoke:String|match|forrás_string|minta_string|start_index|illeszkedés száma|plain_flag|nomatch_output}} OR {{#invoke:String|match|s=forrás_string|pattern=minta_string|start=start_index |match=illeszkedés száma|plain=plain_flag|nomatch=nomatch_output}}

Paraméterek

 • s: A keresendő string
 • minta: ennek alapján keresünk a stringben illeszkedő részt
 • start: ennél az indexnél indul a keresés a stringben. Az első karakteré az 1 index. Hiányzó start 1-nek felel meg.
 • match: Lehetséges bizonyos stringeken belül több illeszkedő részt találni. Specifikálhatjuk, melyik illeszkedést akarjuk visszakapni. Ahol az elsőt akarjuk megkapni, akkor match= 1 et adunk meg. Ha e szám negatív egész, akkor az első a hátúlról vett első , azaz így match = -1 a legutólsó egyezést jelöli meg.
 • plain: Ez a jelző indikálja, hogy a mintát egyszerű szövegnek kell tekinteni. pl. : %d%d%d%d/%d%d/%d%d síma szövegként. Ha nincs megadva, akkor az ugyanaz, mint "false", ilyenkor a minta szabályos Lua minta-kifejezés.
 • nomatch: Egyezés esetleg nincs. Ilyen esetben a nomatch után megadott stringet kapjuk vissza és nem hibaüzenetet kapunk. pl: nomatch= dátum-hiba esetén "dátum-hiba"

A nevesített paraméterek esetében lehántolja a Mediawiki a bevezető és követő szóközöket minden stringről. Bizonyos esetekben ez az előnyös, más esetekben ennek ellenkezője (név nélkül megadott paraméternél).

Amennyiben az ignore_errors=true értékkel adjuk meg, akkor a hibát elnyomja és egy üres string a visszaadott értéke.

Ha a match_number vagy a start_index a string határain túlra vezetnek, akkor "A String Modulban hiba van: Startindex a string határain túl van" hibajelzést kajuk, valamint akkor is, ha nincs egyezés. További hibajezések:'A vizsgált string üres', 'Match zérus' és 'Üres a minta'. Mindig az első megtalált hibát jelzi ki, ha több van. A minták [Lua reguláris kifejezések] formájában való konstruálására információkat kapunk az alábbi linkeken:

pos

A pos paraméterrel megadott indexű karaktert adja vissza a stringből. Hívása: {{#invoke:String|pos|target_string|index_value}} OR {{#invoke:String|pos|target=target_string|pos=index_value}}

Paraméterek:

 • target: a string, amiben keresünk
 • pos: a lekérdezett karakter indexe

A nevesített paraméterek esetében lehántolja a Mediawiki a bevezető és követő szóközöket minden stringről. Bizonyos esetekben ez az előnyös, más esetekben ennek ellenkezője (név nélkül megadott paraméternél).

A string első karakteréhez az 1 indexérték tartozik. Ha i, vagy j negatív érték, akkor azt úgy interpretálja, hogy a string végétől kell kezdeni az indexelést. Vagyis -1 a string utólsó karakterét választja ki.

Ha pos érték a stringen kívűlre mutat, így nem értelmezhető, akkor" A pozíció a határokon kívül van" hibajelentést kapunk.

str_find

A {{str_find}} túlhaladott sablon miatt létezik még ez a függvény, de új sablonokban NE HASZNÁLD . Használd helyette a "find" kereső funkciót.

Az első olyan indexét adja vissza a forrásnak, amely a cél-stringgel egyző karaktert tartalmaz. Az első index 1. A visszatérési értéke -1, ha a cél-string nem található a forrásban.

Fontos tudni: ha a "target" string karakter nélküli, azaz üres, akkor 1-et ad vissza, ami egészen váratlan viselkedés a függvénytől, tehát az 1 lehet valós index és hibajel is!

find

A cél-stringet keresi a forrásban (target_string, source_str).

Hívása: {{#invoke:String|find|source_str|target_string|start_index|plain_flag}} OR {{#invoke:String|find|source=source_str|target=target_str|start=start_index|plain=plain_flag}}

Paraméterek

 • source: a sting amelyben keresünk
 • target: a string amit keresünk
 • start: a keresés indul ettől az indextől a source stringben, ha nincs megadva, az 1
 • plain: logikai érték Ez a jelző indikálja, hogy a mintát egyszerű szövegnek kell tekinteni. Ha nincs megadva, akkor az ugyanaz, mint "true".

Nevesített pareméterekről lehántja a felesleges bevezető ill. követő szóköz értékű (whitespace)karaktereket.

Visszaadja az első olyan indexet(>=start), ahol a"target" található a "source" stringen belül. Az indexelés 1-el indul. Ha "target"-et nem találja, 0 értékkel tér vissza. Akár a "source", akár "target" üres, vagy nem létező 0 értékkel tér vissza.

UTF-8 kódolású stringeken is működik.

replace

Ugyanaz, mint a find függvény, de a megtalált stringet, vagy a mintára illeszkedőt kicseréli a forrásban a csere (replace_) stringgel.

Usage: {{#invoke:String|replace|source_str|pattern_string|replace_string|replacement_count|plain_flag}} OR {{#invoke:String|replace|source=source_string|pattern=pattern_string|replace=replace_string|count=replacement_count|plain=plain_flag}}

Parameters

 • source: a string amiben keres
 • pattern: a string vagy minta a kereséshez
 • replace: amire ki lesz cserélve
 • count: ahány helyen ki lesz cserélve, ha nincs megadva, minden megtalált helyen cserél.
 • plain: mint korábban is, síma szövegként és nem reguláris Lua kifejezésként kell interpretálnia a mintát. Ha nem adjuk meg, akkor "true" értékkel egyezik meg.

simpletitle

Oldalcímből eltávolítja a zárójeles egyértelműsítő toldatot.

Használata: {{#invoke:String|simpletitle}} vagy {{#invoke:String|simpletitle|cím}}

Paraméterek

 • 1. paraméter: ha jelen van, a funkció oldalcímnek tartja és eltávolítja az esetleges egyértelműsítő toldatot. Ha nincs paraméter, a funkció az oldal címét használja (névtér nélkül).

_getParameters

Segédfüggvény. Ha keverni kívánsz nevesített és nem nevesített argumentumokat, akkor ez a függvény kell. Fontos, mert ettől függ, hogy Mediawiki a szóközök lehántolását végzi (nevesített argumentumnál), vagy sem (a nem nevesített argumentumnál).

_error

Segédfüggvény. A hibaüzeneteket kezeli.

rep

Lehetővé teszi, hogy sablonokból elérjük a Lua str.rep(string,ismétlések száma) funkciót. Segítségével a megadott számú "repetát" kapjuk az eredménystringben.

_getBoolean

Segédfüggvény. Logikai értékeket leíró string argumentumok lekezeléséhez

_escapePattern

A mintákban un. escape karakterek vannak. Ezzel a segédfüggvénnyel a mintát mint egyszerű (plain) szöveget lehet kezelni.

--[[ 

This module is intended to provide access to basic string functions.

Most of the functions provided here can be invoked with named parameters, 
unnamed parameters, or a mixture. If named parameters are used, Mediawiki will 
automatically remove any leading or trailing whitespace from the parameter. 
Depending on the intended use, it may be advantageous to either preserve or
remove such whitespace.

Global options
  ignore_errors: If set to 'true' or 1, any error condition will result in 
    an empty string being returned rather than an error message. 
    
  error_category: If an error occurs, specifies the name of a category to 
    include with the error message. The default category is 
    [Category:Errors reported by Module String].
    
  no_category: If set to 'true' or 1, no category will be added if an error
    is generated.
    
Unit tests for this module are available at Module:String/tests.
]]

local str = {}
local getArgs = require"Modul:Arguments".getArgs

--[[
len

This function returns the length of the target string.

Usage:
{{#invoke:String|len|target_string|}}
OR
{{#invoke:String|len|s=target_string}}

Parameters
  s: The string whose length to report

If invoked using named parameters, Mediawiki will automatically remove any leading or
trailing whitespace from the target string. 
]]
function str.len( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'s'} );
  local s = new_args['s'] or '';
  return mw.ustring.len( s ) 
  --Returns the length of the string in codepoints, or nil if the string is not valid UTF-8.
  --http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Scribunto/Lua_reference_manual#mw.ustring.len
end

--[[
sub

This function returns a substring of the target string at specified indices.

Usage:
{{#invoke:String|sub|target_string|start_index|end_index}}
OR
{{#invoke:String|sub|s=target_string|i=start_index|j=end_index}}

Parameters
  s: The string to return a subset of
  i: The fist index of the substring to return, defaults to 1.
  j: The last index of the string to return, defaults to the last character.
  
The first character of the string is assigned an index of 1. If either i or j
is a negative value, it is interpreted the same as selecting a character by 
counting from the end of the string. Hence, a value of -1 is the same as 
selecting the last character of the string.

If the requested indices are out of range for the given string, an error is 
reported.
]]
function str.sub( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, { 's', 'i', 'j' } );
  local s = new_args['s'] or '';
  local i = tonumber( new_args['i'] ) or 1;
  local j = tonumber( new_args['j'] ) or -1;
  
  local len = mw.ustring.len( s );

  -- Convert negatives for range checking
  if i < 0 then
    i = len + i + 1; -- hátúlról számlálja az indexet pl 5-3 ab cde azaz c
  end
  if j < 0 then
    j = len + j + 1; -- hátúlról számlálja az indexet pl 5-3 ab cde azaz c
  end
  
  if i > len or j > len or i < 1 or j < 1 then
    return str._error( 'Szubstring a határokon kívül van' );
  end
  if j < i then
    return str._error( 'Szubstring indexhiba' );
  end
  
  return mw.ustring.sub( s, i, j ) 
end

--[[
This function implements that features of {{str sub old}} and is kept in order
to maintain these older templates.
]]
function str.sublength( frame )
  local i = tonumber( frame.args.i ) or 0
  local len = tonumber( frame.args.len )
  return mw.ustring.sub( frame.args.s, i + 1, len and ( i + len ) )
end

--[[
match

This function returns a substring from the source string that matches a 
specified pattern.

Usage:
{{#invoke:String|match|source_string|pattern_string|start_index|match_number|plain_flag|nomatch_output}}
OR
{{#invoke:String|pos|s=source_string|pattern=pattern_string|start=start_index
  |match=match_number|plain=plain_flag|nomatch=nomatch_output}}

Parameters
  s: The string to search
  pattern: The pattern or string to find within the string
  start: The index within the source string to start the search. The first
    character of the string has index 1. Defaults to 1.
  match: In some cases it may be possible to make multiple matches on a single 
    string. This specifies which match to return, where the first match is 
    match= 1. If a negative number is specified then a match is returned 
    counting from the last match. Hence match = -1 is the same as requesting
    the last match. Defaults to 1.
  plain: A flag indicating that the pattern should be understood as plain
    text. Defaults to false.
  nomatch: If no match is found, output the "nomatch" value rather than an error.

If invoked using named parameters, Mediawiki will automatically remove any leading or
trailing whitespace from each string. In some circumstances this is desirable, in 
other cases one may want to preserve the whitespace.

If the match_number or start_index are out of range for the string being queried, then
this function generates an error. An error is also generated if no match is found.
If one adds the parameter ignore_errors=true, then the error will be suppressed and 
an empty string will be returned on any failure.

For information on constructing Lua patterns, a form of [regular expression], see:

* http://www.lua.org/manual/5.1/manual.html#5.4.1
* http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Scribunto/Lua_reference_manual#Patterns
* http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Scribunto/Lua_reference_manual#Ustring_patterns

]]
function str.match( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'s', 'pattern', 'start', 'match', 'plain', 'nomatch'} );
  local s = new_args['s'] or '';
  local start = tonumber( new_args['start'] ) or 1;
  local plain_flag = str._getBoolean( new_args['plain'] or false );
  local pattern = new_args['pattern'] or '';
  local match_index = math.floor( tonumber(new_args['match']) or 1 );
  local nomatch = new_args['nomatch'];
  
  if s == '' then
    return str._error( 'A vizsgált string üres' );
  end
  if pattern == '' then
    return str._error( 'Üres a minta' ); 
  end
  if math.abs(start) < 1 or math.abs(start) > mw.ustring.len( s ) then
    return str._error( 'Startindex a string határain túl van ' );
  end
  if match_index == 0 then
    return str._error( 'Match zérus' );
  end
  if plain_flag then
    pattern = str._escapePattern( pattern ); -- 
  end
  
  local result
  if match_index == 1 then
    -- Find first match is simple case
    result = mw.ustring.match( s, pattern, start )
  else
    if start > 1 then
      s = mw.ustring.sub( s, start );
    end
    
    local iterator = mw.ustring.gmatch(s, pattern);
    if match_index > 0 then
      -- Forward search
      for w in iterator do
        match_index = match_index - 1;
        if match_index == 0 then
          result = w;
          break;
        end
      end  
    else
      -- Reverse search
      local result_table = {};
      local count = 1;
      for w in iterator do
        result_table[count] = w;
        count = count + 1;
      end
      
      result = result_table[ count + match_index ];      
    end
  end    
  
  if result == nil then
    if nomatch == nil then
      return str._error( 'Nincs illeszkedés' );
    else
      return nomatch;
    end
  else
    return result;
  end
end

--[[
pos

This function returns a single character from the target string at position pos.

Usage:
{{#invoke:String|pos|target_string|index_value}}
OR
{{#invoke:String|pos|target=target_string|pos=index_value}}

Parameters
  target: The string to search
  pos: The index for the character to return

If invoked using named parameters, Mediawiki will automatically remove any leading or
trailing whitespace from the target string. In some circumstances this is desirable, in 
other cases one may want to preserve the whitespace.

The first character has an index value of 1.

If one requests a negative value, this function will select a character by counting backwards 
from the end of the string. In other words pos = -1 is the same as asking for the last character.

A requested value of zero, or a value greater than the length of the string returns an error.
]]
function str.pos( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'target', 'pos'} );
  local target_str = new_args['target'] or '';
  local pos = tonumber( new_args['pos'] ) or 0;

  if pos == 0 or math.abs(pos) > mw.ustring.len( target_str ) then
    return str._error( 'A pozíció a határokon kívül van' );
  end  
  
  return mw.ustring.sub( target_str, pos, pos );
end

--[[
str_find

This function duplicates the behavior of {{str_find}}, including all of its quirks.
This is provided in order to support existing templates, but is NOT RECOMMENDED for 
new code and templates. New code is recommended to use the "find" function instead.

Returns the first index in "source" that is a match to "target". Indexing is 1-based,
and the function returns -1 if the "target" string is not present in "source".

Important Note: If the "target" string is empty / missing, this function returns a
value of "1", which is generally unexpected behavior, and must be accounted for
separatetly.
]]
function str.str_find( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'source', 'target'} );
  local source_str = new_args['source'] or '';
  local target_str = new_args['target'] or '';

  if target_str == '' then
    return 1;
  end  
  
  local start = mw.ustring.find( source_str, target_str, 1, true )
  if start == nil then
    start = -1
  end
  
  return start
end

--[[
find

This function allows one to search for a target string or pattern within another
string.

Usage:
{{#invoke:String|find|source_str|target_string|start_index|plain_flag}}
OR
{{#invoke:String|find|source=source_str|target=target_str|start=start_index|plain=plain_flag}}

Parameters
  source: The string to search
  target: The string or pattern to find within source
  start: The index within the source string to start the search, defaults to 1
  plain: Boolean flag indicating that target should be understood as plain
    text and not as a Lua style regular expression, defaults to true

If invoked using named parameters, Mediawiki will automatically remove any leading or
trailing whitespace from the parameter. In some circumstances this is desirable, in 
other cases one may want to preserve the whitespace.

This function returns the first index >= "start" where "target" can be found 
within "source". Indices are 1-based. If "target" is not found, then this 
function returns 0. If either "source" or "target" are missing / empty, this
function also returns 0.

This function should be safe for UTF-8 strings.
]]
function str.find( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'source', 'target', 'start', 'plain' } ); 
  local source_str = new_args['source'] or '';
  local pattern = new_args['target'] or '';
  local start_pos = tonumber(new_args['start']) or 1;
  local plain = new_args['plain'] or true;
    
  if source_str == '' or pattern == '' then
    return 0;
  end  
  
  plain = str._getBoolean( plain );

  local start = mw.ustring.find( source_str, pattern, start_pos, plain )
  if start == nil then
    start = 0
  end
  
  return start
end

--[[
replace

This function allows one to replace a target string or pattern within another
string.

Usage:
{{#invoke:String|replace|source_str|pattern_string|replace_string|replacement_count|plain_flag}}
OR
{{#invoke:String|replace|source=source_string|pattern=pattern_string|replace=replace_string|
  count=replacement_count|plain=plain_flag}}

Parameters
  source: The string to search
  pattern: The string or pattern to find within source
  replace: The replacement text
  count: The number of occurences to replace, defaults to all.
  plain: Boolean flag indicating that pattern should be understood as plain
    text and not as a Lua style regular expression, defaults to true 
]]
function str.replace( frame )
  local new_args = str._getParameters( frame.args, {'source', 'pattern', 'replace', 'count', 'plain' } ); 
  local source_str = new_args['source'] or '';
  local pattern = new_args['pattern'] or '';
  local replace = new_args['replace'] or '';
  local count = tonumber( new_args['count'] );
  local plain = new_args['plain'] or true; 
  if source_str == '' or pattern == '' then
    return source_str; -- bármelyikük üres , ekkor a visszaadott érték is az
  end  
  plain = str._getBoolean( plain );

  if plain then
    pattern = str._escapePattern( pattern );
    replace = mw.ustring.gsub( replace, "%%", "%%%%" ); --Only need to escape replacement sequences.
  end
  
  local result;

  if count ~= nil then
    result = mw.ustring.gsub( source_str, pattern, replace, count );
  else
    result = mw.ustring.gsub( source_str, pattern, replace );
  end    

  return result;
end
--]]
--[[ 
  simple function to pipe string.rep to templates.
]]

function str.rep( frame )
  local repetitions = tonumber( frame.args[2] )
  if not repetitions then 
    return str._error( 'a rep funkció hiába várja ismétlések számát "' .. ( frame.args[2] or '' ) .. '"' )
  end
  return string.rep( frame.args[1] or '', repetitions )
end

--[[
endswith
This function determines whether a string ends with another string.
]]
function str.endswith(frame)
	local args = str._getParameters(frame.args, {'source', 'pattern'})
	local source = args.source or ''
	local pattern = args.pattern or ''
	if pattern == '' then
		-- All strings end with the empty string.
		return "yes"
	end
	if mw.ustring.sub(source, -mw.ustring.len(pattern), -1) == pattern then
		return "yes"
	else
		return ""
	end
end

--[[ :fr:Module:String függvénye

	simpletitle

	This function returns the current page title without the homonymy part (the part in parenthesis).

	Usage:
		{{#invoke:String|simpletitle}}
		OR
		{{#invoke:String|simpletitle|string}}

	Parameters
		string: if present this function will treat this string as the title of the page and remove
			homonymy part if present in it. If not given the function uses the page title (without namespace)
--]]
function str.simpletitle(frame)
	local result = mw.ustring.gsub(
		getArgs(frame, { wrappers = "Sablon:PAGENAMEBASE" })[1] or mw.title.getCurrentTitle().text, 
		" %([^()]*%)$", 
		""
	)
	return result
end

--[[
Helper function that populates the argument list given that user may need to use a mix of
named and unnamed parameters. This is relevant because named parameters are not
identical to unnamed parameters due to string trimming, and when dealing with strings
we sometimes want to either preserve or remove that whitespace depending on the application.
]]
function str._getParameters( frame_args, arg_list )
  local new_args = {};
  local index = 1;
  local value;
  
  for i,arg in ipairs( arg_list ) do
    value = frame_args[arg]
    if value == nil then
      value = frame_args[index];
      index = index + 1;
    end
    new_args[arg] = value;
  end
  
  return new_args;
end    

--[[
	Helper function to handle error messages.
--]]
function str._error(error_str)
	local frame = mw.getCurrentFrame();
	local error_category = frame.args.error_category or 'A String modult hibásan használó lapok';
	local ignore_errors = frame.args.ignore_errors or false;
	local no_category = frame.args.no_category or false;

	if str._getBoolean(ignore_errors) then
		return '';
	end

	local error_str = '<strong class="error">A hívás hibás: ' .. error_str .. '</strong>';
	if error_category ~= '' and not str._getBoolean( no_category ) then
		local blackList = { doc = true, tests = true, tesztdoboz = true, ['regressziós tesztelés'] = true }
		if not blackList[mw.title.getCurrentTitle().subpageText] then
			error_str = '[[Kategória:' .. error_category .. ']]' .. error_str;
		end
	end

	return error_str;
end

--[[
Helper Function to interpret boolean strings
]]
function str._getBoolean( boolean_str )
  local boolean_value;
  
  if type( boolean_str ) == 'string' then
    boolean_str = boolean_str:lower();
    if boolean_str == 'false' or boolean_str == 'no' or boolean_str == '0' 
        or boolean_str == '' then
      boolean_value = false;
    else
      boolean_value = true;
    end  
  elseif type( boolean_str ) == 'boolean' then
    boolean_value = boolean_str;
  else
    error( 'Nincs boolean érték' );
  end  
  return boolean_value
end

--[[
Helper function that escapes all pattern characters so that they will be treated 
as plain text.
]]
function str._escapePattern( pattern_str )
  return mw.ustring.gsub( pattern_str, "([%(%)%.%%%+%-%*%?%[%^%$%]])", "%%%1" );
end

--[[
Ez a funkció a megadott minta szerinti elhatároló jeleknél
-- pl. vessző, % ... széttördeli a stringet és elhelyezi azt a kimenő táblázatban

-- inputSring: amit szét akrunk tördelni
-- inSplitPattern a minta a Lua szabályai szerint
-- outResults : ezt a táblát kapjuk 
Használata programból:
local myString = "Flintstone, Fred, 101 Rockledge, Bedrock, 98775, 555-555-1212"

local myTable = myString:split(", ")
for i = 1, #myTable do
  print( myTable[i] )
end
Vagy:
{{#invoke:String|replace|inputString=source_string|inSplitPattern=pattern_string|outResults=replace_string}}function str.split( inputSring,inSplitPattern, outResults )

  if not outResults then
   outResults = { }
  end
  local theStart = 1
  local theSplitStart, theSplitEnd = string.find( inputSring, inSplitPattern, theStart )
  while theSplitStart do
   table.insert( outResults, string.sub( inputSring, theStart, theSplitStart-1 ) )
   theStart = theSplitEnd + 1
   theSplitStart, theSplitEnd = string.find( inputSring, inSplitPattern, theStart )
  end
  table.insert( outResults, string.sub( inputSring, theStart ) )
  return outResults
end
  TODO: TESZELD
--]]


return str